Доклад за осв на план/програма: „Изменение на общ устройствен план (иоуп) на Община Царево доклад за оценка степента на въздействие на план/програмастраница16/33
Дата27.04.2017
Размер4.04 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   3320. Сив кълвач (Picus canus)постоянен вид. Обитава шrроколистни и смесени гори, градски паркове и градини, алувиални и много влажни гори и храсталаци. Числеността на гнездещата популация в България е 1500-2800 двойки (Янков, 2007). В защитената зона са регистрирани 80 гнездещи двойки с цялостна оценка „А”. Среща се в осем квадрата на територията на община Царево. Включен в Червената книга, с категория „Застрашен”. Очаква се отрицателното въздействие върху вида да е с малка степен.


ЗЗ „Странджа”

Сив кълвач(Picus canus)

(за обяснения по

таблицата вж. точка 11)


СТЕПЕН НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Размножаване

Миграция

Зимуване


Обща

оценка

Гнезда

Яйца


Малки

Места за

Места за

Места за

Гнездене

Хранене

Хранене

Нощуване

Хранене

Нощуване

Унищожаване (0,8 т)*

Увреждане (0,5 т)**
1,0
1,0

Влошаване (0,3 т)**0,60,6
1,2

Обезпокояване (0,1 т)**
0,2
0,2

Фрагментация (0,1 т)

Замърсяване (0,2 т)

Биокоридори (0,8 т)
0,8

Геогр. свързаност (0,8 т)
0,8

Общо
0,4

0,40,6
4,0

21. Черен кълвач (Dryocopus martius)постоянен за България вид. Обитава широколистни, иглолистни и смесени гори, градски паркове и градини. Числеността на гнездещата популация в България е 1500-3500 двойки (Янков, 2007). В защитената зона са регистрирани 13 гнездещи двойки с цялостна оценка „С”. Среща се в 6 квадрата от територията на община Царево. Включен в Червената книга, с категория „Застрашен”.Очаква се отрицателното въздействие върху вида да е с малка степен.


ЗЗ „Странджа”

Черен кълвач(Dryocopus martius)

(за обяснения по

таблицата вж. точка 11)


СТЕПЕН НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Размножаване

Миграция

Зимуване


Обща

оценка

Гнезда

Яйца МалкиМеста за

Места за

Места за

Гнездене

Хранене

Хранене

Нощуване

Хранене

Нощуване

Унищожаване (0,8 т)*
1,6
1,6

Увреждане (0,5 т)**

Влошаване (0,3 т)**0,60,6
1,2

Обезпокояване (0,1 т)**0,20,2
0,4

Фрагментация (0,1 т)

Замърсяване (0,2 т)

Биокоридори (0,8 т)
0,8

Геогр. свързаност (0,8 т)
0,8

Общо
1,6

0,80,8
4,8

22. Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus)обитава широколистни и смесени гори, паркове, градини в населените места. Числеността на гнездещата популация в България е 14 000-25 000 двойки (Янков, 2007). В защитената зона са регистрирани 68-340 гнездещи двойки с цялостна оценка „В”. Среща се в 6 квадрата на Община Царево. Очаква се отрицателното въздействие върху вида да е с малка степен.


ЗЗ „Странджа”

Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus)

(за обяснения по

таблицата вж. точка 11)СТЕПЕН НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Размножаване

Миграция

Зимуване


Обща

оценка

Гнезда

Яйца МалкиМеста за

Места за

Места за

Гнездене

Хранене

Хранене

Нощуване

Хранене

Нощуване

Унищожаване (0,8 т)*

Увреждане (0,5 т)**

Влошаване (0,3 т)**
0,3

0,30,3

0,3

1,2

Обезпокояване (0,1 т)**
0,1

0,10,1

0,1

0,4

Фрагментация (0,1 т)

Замърсяване (0,2 т)

Биокоридори (0,8 т)
0,8

Геогр. свързаност (0,8 т)
0,8

Общо
0,4

0,40,4

0,4

3,2

23. Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius) - постоянен вид. Обитава паркове, градини, широколистни и смесени гори, открити места с храсталаци. Числеността на гнездещата популация в България е 12 000-20 000 двойки (Янков, 2007). В защитената зона са регистрирани 830-1100 гнездещи двойки с цялостна оценка „В”. Среща се във всички квадрати на територията на ИОУП с изключение на този при с. Резово. Очаква се отрицателното въздействие върху вида да е с малка степен.


ЗЗ „Странджа”

Среден пъстър кълвач(Dendrocopos medius)

(за обяснения по

таблицата вж. точка 11)


СТЕПЕН НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Размножаване

Миграция

Зимуване


Обща

оценка

Гнезда

Яйца МалкиМеста за

Места за

Места за

Гнездене

Хранене

Хранене

Нощуване

Хранене

Нощуване

Унищожаване (0,8 т)*

Увреждане (0,5 т)**

Влошаване (0,3 т)**
0,3

0,30,3

0,3

1,2

Обезпокояване (0,1 т)**
0,1

0,10,1

0,1

0,4

Фрагментация (0,1 т)

Замърсяване (0,2 т)

Биокоридори (0,8 т)
0,8

Геогр. свързаност (0,8 т)
0,8

Общо
0,4

0,40,4

0,4

3,2
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   33


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница