Духовно воюване Ричард Инг Съдържание


Глава осем - Пресушаване водите на врагастраница7/17
Дата22.07.2016
Размер2.18 Mb.
ТипСправочник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17

Глава осем - Пресушаване водите на врага

Два вида води съществуват една до друга – водите на Бога и водите на Сатана. Едните дават живот, другите – смърт. Библията често описва Святия Дух като реки на живи води. Библията също така споменава Божието Слово като вода. Ефесяни 5:26 казва: „за да я освети, като я е очистил с водно умиване чрез словото”. Словото очиства и съживява точно както водата. Исус говореше на жената при кладенеца за живите води:

а който пие от водата, която Аз ще му дам, няма да ожаднее до века; но водата, която ще му дам, ще стане в него извор на вода, която извира за вечен живот. (Йоан 4:14)

Исус говореше на самарянката за водите на живота. В Йоан 7:38, Исус каза: „Ако някой вярва в Мене, реки от жива вода ще потекат от утробата му, както рече писанието”. В Откровение 21:8, Господ казва: „А колкото за страхливите, невярващите, мръсните, убийците, блудните, чародейците, идолопоклонниците и всички лъжци, тяхната участ ще бъде в езерото, което гори с огън и жупел. Това е втората смърт”. Божиите води носят вечен живот.


Река на смъртта

Сатана, разбира се, обича да имитира всичко, което Бог прави. Той също така имитира водите на живот със своите води на смърт.

В гръцката и римска митология, реката Стикс (ограждаща ада), изобразява реката на смъртта. Лодкарят, Харон прекарва умрелите души през реката и ги стоварва на другия край на царството Хадес.

Ориенталците също вярват в река, която трябва да бъде прекосена за да се стигне до рая или в отвъдния свят. Таоистите горят хартиени дрехи и пари на погребението. Според китайска легенда, без пари, с които да платиш на лодкаря духът ти не би могъл да премине на отвъдния бряг и може да завърши като се скита по тази земя.

Писателите често наричат река Йордан реката на смъртта. За да отидат в обещаната земя, всички хора първо трябва да прекосят водите на смъртта. Вие можете да си спомните, че Исус Навин и цялата еврейска нация преминаха по сухо за да достигнат обещаната земя. Свещениците носеха ковчега на завета докато израилтяните гледаха постоянно образа на Исус.

И щом стъпят във водата на Йордан стъпалата на нозете на свещениците, които носят ковчега на Йеова, Господа на целия свят, Йорданската вода, водата, която слиза от горе, ще се раздели и ще застане на куп.

А свещениците, които носеха ковчега на Господния завет, стояха твърди на сухо всред Йордан; и целият Израел преминаваха по сухо догдето целият народ съвсем премина Йордан. (Исус Навин. 3:13, 17)
Смъртта е победена

Така ще бъде и в последните времена, когато някои от Божиите люде преминат в обещаната земя по сухо. Исус Христос, ковчега на Божието свидетелство, ще води по пътя. Когато нозете им докоснат водите на реката на смъртта, водите ще се отдръпнат. Смъртта ще бъде положена под нозете им и ще бъде унищожена (1 Коринтяни 15:25-26).

Илия е предвестника за Божиите синове в последните дни. Във 3 Царе 2:8 Илия и Елисей вървяха заедно точно преди Илия да бъде взет на небето. „И ето с тебе вениаминецът Семей Гираевият син, от Ваурим, който ме прокле с горчива клетва в деня, когато отидох в Маханаим; слезе обаче да ме посрещне при Иордан, и заклех му се в Господа, като рекох: Няма да те убия с меч”. Скоро след това, Илия отиде на небето без да вкуси смърт. Бог имаше власт над водите (Псалм 78:13) и затова и Божиите люде имат.

Тъй като заплатата на греха е смърт (Римляни 6:23), водите на смъртта не могат да бъдат отделени от греха. Водите на смъртта работят във всеки грешник и дават сила на демоничните сили и правото да действат в неговия живот. Водите на смърт дават сила на злите духове. Нищо чудно, че Бог обеща да пресуши водите на врага в последните дни.


Пресушаване на водите

Еремия 50:38 казва:”Суша има върху водите му; и ще пресъхнат; защото е земя предадена на изваяни, и жителите й са полудели за страшилищата си”. В Еремия 51:36, Библията казва: „Затова, така казва Господ: Ето, Аз ще се застъпя за делото ти, и ще извърша въздаяние за тебе; ще обърна реката на Вавилон в суша, и ще пресуша извора му”. Пророкът говори за Великият Вавилон, противният и силен дух, който управлява земята в последните дни. Нейното море говори за една духовна среда на грях и зло, които завличат множество от хора в робство. Милиони биват удавени във водите на грях и смърт. Словото казва:

Наложено за Тир пророчество : Лелекайте, тарсийски кораби, защото той се разруши, та няма за вас къща или вход. (От Китимската земя им се извести това). Млъкнете, вие жители на крайморието, Да! ти, когото сидонските търговци, минаващи през морето, са обогатили доходът му, идещ през големи води, бе житото на Нил, жетвата на реката тъй щото той беше тържище на народите. Засрами се, Сидоне, защото морето проговори; морската крепост рече: Не съм в болки, нито раждам, нито момци отхранвам, нито девици отглеждам. (Исая 23:1-4)

Думите „Тир”, „Тарсис” и „Сидон”, се отнасят за Великия Вавилон, Царицата на Вавилон. Сидон черпи сили от водите на грях и смърт.

Има пророчества за смъртта на Египет (който е синоним на Вавилон):

И водите ще изчезнат из морето, Нил ще пресекне и ще пресъхне; реките ще смърдят, и египетските канали ще спаднат и ще изсъхнат, и рогозът и тръстиката ще повехнат (Исая 19:5-6).

В Откровение 17:3 този противен дух, наречен Тайна; Великият Вавилон, Майка на блудниците и гнусотиите на земята, седи на звяра, който изглежда е същият звяр, който се надига от морето в Откровение 13:1.

Водите или моретата са също така свързани с Левиатана, духа на Гордост, който е змеят на морето. Псалмистът казва:

Ти си раздвоил морето със силата Си; Ти си смазал главите на морските чудовища. Ти си строшил главите на Левиатана, дал си го за ястие на людете намиращи се в пустинята. (Псалм 74:13-14)

Не е чудно, че Гордостта обитава във водите на смъртта. Гордостта води до грях, а греха до смърт. От главата до петите, всеки демон в ада е пълен с гордост. Псалм 124:4-5 казва: „Тогава водите биха ни потопили, Пороят би преминал върху душата ни, - Тогава надигнатите води Биха преминали върху душата ни”. Псалмистът описва водите като „горди” води. Това са смъртоносните води на Гордостта.

Водите също така символизират смърт и бедствия. Псалм 18:16 казва: „Прати от височината, взе ме, Извлече ме из големи води”. Псалм 69:1-2 казва: „Избави ме, Боже; Защото водите стигнаха до душата ми. Потъвам в дълбока тиня, гдето няма твърдо място да застана; Стигнах в дълбоки води, гдето потопът ме покрива”. Псалм 144:7 казва: „Простри ръката Си от горе, Избави ме, и извлечи ме от големи води, От ръката на чужденците”.

Бог обещава в много стихове да пресуши водите на врага. Явно пресушаването на водите на врага ще ги направи по-слаби и ще донесе победа над демоничното царство. Наум 1:4 казва: „..”. В Исая 19:5 пророкът говори за падането на Египет:

Затова, законът е отслабнал, и правосъдието не излиза към победа; защото нечестивите окръжават праведния, та правосъдието излиза извратено.

Египет беше Божий враг. Египет се намираше там където някога се намираше Вавилон. И черпеше сила от нейните реки. Пресушете водите й и тя ще загуби силата си. За евреите Египет беше олицетворение на света и смъртта.

В Исая 44 пророкът заповяда на Израел да се радва, защото Господ ги освободи: „Който казвам на бездната: Изсъхни, И Аз ще пресуша реките ти” (стих 27). Определено има връзка между разрушаването на Вавилон (Египет) и нейните води. Като освободители, ние трябва да разберем ролята и важността на пресушаването на водите й.

Ние можем да продължаваме и да продължаваме да изследваме водите на смърт и тяхната употреба от Сатана и неговите орди. Работата е там, че злите духове се движат в образа на зла, духовна „вода”, но Бог обеща да пресуши моретата така че те повече да не могат да черпят сили от водите.


Техники на освобождение

По времето на освободителна сесия, аз открих че има голяма сила в следната изповед пред врага:

В името на Исус, аз пресушавам водите ти, моретата ти, реките ти и изворите ти. Заставам на Божието Слово и причинявам суша върху земята ти. Да не намериш покой. Няма вода; има само кръвта на Исус. Правя обиталището ти необитаема пустиня.

По време на освобождение, пресушаването на водите на врага представлява могъщо оръжие в ръцете на Божиите люде. В много случаи, човекът за когото се молите веднага ще започне да се държи така сякаш гърлото му е пресъхнало. Той ще преглъща и мляска с устни, търсейки вода. Демоните ще започнат да отслабват и може да крещят мръсотии. Когато това стане, ще знаете че те не са в състояние да черпят сили от водите на смъртта и тяхното поражение предстои.

В Матей 12:43 Исус казва: „Когато нечистият дух излезе от човека, той минава през безводни места да търси покой, и не намира”. Демоните мразят пустите места. Те не могат да намерят там нито сили, нито покой. Те не намират там злите води на смъртта, които да ги подсилят. Освободителната сесия, може да бъде от полза да им напомните, че те трябва да отидат в безводните места, както е писано в Божието Слово (Матей 12:43; Лука 11:24).Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Роля на клъстерите за подобряване използването на човешките ресурси в малките и средни предприятия от сектора на информационните технологии
2014 -> Докладна записка от Петър Андреев Киров Кмет на община Елхово
2014 -> Биография: Цироза е траш група от град Монтана. Началото й дават Валери Геров (вокал/китара), Бойко Йорданов и Петър Светлинов (барабани) през 2002година
2014 -> Албум на Първични Счетоводни Документи 01. Фактура
2014 -> Гр. Казанлък Утвърдил
2014 -> 1. Do you live in Madrid? A
2014 -> Брашно – тип „500” седмична справка: средни цени за периода 3 10 септември 2014 Г
2014 -> Права на родителите: Да изискват и получават информация за развитието, възпитанието и здравословното състояние на детето, както и информация за програмите, по които се извършва възпитателно-образователната работа в одз№116


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница