Духовно воюване Ричард Инг Съдържание


Глава четири - Правата на Сатанастраница4/17
Дата22.07.2016
Размер2.18 Mb.
ТипСправочник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Глава четири - Правата на Сатана

Сатана не може да измъчва без право установено от Бога. Той знае всяко „легално” право, което Бог му е дал и напълно ще откаже да напусне ако тези права са на лице. За да изгониш демони ти трябва да разрушиш легалните права на Сатана над този човек, място или група. Дори когато със силата на Божието Слово и с постоянство изтласкате демоните, ако легалните права останат, тогава демоните веднага влизат отново.

Легалните права понякога са наричани „проклятия”. Боклукът привлича мухите и плъховете. Мухите са като управляващите духове в небесни места, а плъховете са като управителите на тъмнината на земята. Отървете се от боклука и мухите и плъховете ще изчезнат. От друга страна, ако боклука остане, те винаги ще се връщат. Ето защо, проблема не е толкова в отърваването от демоните, колкото в елиминирането на боклука.
Проклятия поради беззаконие

Господ замина пред него и прогласи: Господ, Господ, Бог жалостив и милостив, дълготърпелив, Който изобилства с милост и с вярност, Който пази милост за хиляди поколения, прощава беззаконие, престъпление и грях, но никак не обезвинява виновния, въздава беззаконието на бащите върху чадата и върху внуците им, до третото и до четвъртото поколение. (Изход 34:6-7)

Същият текст се намира в Изход 20:5 и се повтаря във Второзаконие 5:9 и Числа 14:18.

Много малко семейства притежават „чисти” прадеди, не заразено от каквото и да било окултно въвличане или идолопоклонство. Един грях особено незаконност, докарва проклятия дори до десето поколение (Второзаконие 23:3). Много светии търпят мъчение, нещастие, инциденти и бедност без да знаят защо. Това включва практически християни, които обичат Бога, дават десятък на правилната основа, четат Библията всеки ден и ходят на църква три пъти в седмицата. И въпреки това без да знаят живеят под проклятие слизащо от поколенията. Много са мъчени от окултни духове, защото техните предшественици са практикували чародейство, предсказване на бъдещето или други окултни дейности.

По-долу са изброени 59 проклятия, благодарение на прекрасната книга за освобождение на Уин Уорли „Войнства от ада”. Друга прекрасна книга е на Дерек Принс „Благословение или проклятие”.
Библейски проклятия

Греховете носят проклятия. „Както врабче в скитането си, както ластовица в летенето си, Така и проклетия не постига без причина” (Притчи 26:2). Ние ще разгледаме проклятията, които са били произнесени от Бога, а не магии, които идват от магьосници и други хора. • Тези които проклинат или се отнасят зле с евреите (Битие 12:3; Числа 24:9).

 • Срещу склонните към измама (Исая Навин 9:22-23; Еремия 48:10; Малахия 1:14; Битие 27:12).

 • Прелюбодейната жена (Числа 5:27).

 • Непокорство на Божиите заповеди (Второзаконие 11:28; Данаил 9:11; Еремия 11:3).

 • Идолопоклонство (Еремия 44:8; Второзаконие 29:18-20; Изход 20:5; Второзаконие 5:8-9).

 • Тези, които пазят или притежават прокълнати предмети (Второзаконие 7:25; Исус Навин 6:18).

 • Отказват да дойдат на помощ на Господа (Съдии 5:23).

 • Дома на нечестивия (Притчи 3:33).

 • Който отказва да даде на бедния (Притчи 28:27).

 • Земята, поради човешкото непокорство (Исая 24:3-6).

 • Ерусалим е проклятие за всички народи, ако евреите се бунтуват против Бога (Еремия 26:4-6).

 • Крадците и тези, които се кълнат лъжливо в Божието име (Захария5:4).

 • Служители, които не отдават славата на Бога (Малахия 2:1-2).

 • Тези, които ограбват Бога с десятъците и даренията (Малахия 3:8-9).

 • Тези, които се вслушват в жените си вместо в Господа (Битие3:17).

 • Тези, които опозоряват родителите си (Второзаконие 27:16).

 • Тези, които правят идоли (Второзаконие 27:15).

 • Тези, които умишлено мамят хората за тяхната собственост (Второзаконие 27:17).

 • Тези, които се възползват от слепите (Второзаконие 27:18).

 • Тези, които угнетяват чужденеца, вдовицата или сирачето (Второзаконие 27:19; Изход 22:22-24).

 • Този, които лежи с жената на баща си (Второзаконие 27:20).

 • Този, който лежи с каквото и да било животно (Второзаконие 27:21; Изход 22:19).

 • Този, който лежи със сестра си (кръвосмешение) (Второзаконие 27:22).

 • Тези, които удрят своите съседи скришно (Второзаконие 27:24).

 • Тези, които вземат пари за да убият невинния (Второзаконие 27:25).

 • Прелюбодейците (Второзаконие 22:22-27; Йов 24:15-18).

 • Горделивият (Псалм 119:21).

 • Тези, които уповават на човек, а не на Господа (Еремия 17:5).

 • Тези, които вършат Божията работа небрежно (Еремия 48:10).

 • Тези, които въздържат ножа си от кръв (Еремия 48:10; 1 Царе 20:35-42).

 • Тези, които въздават зло за добро (Притчи 17:13).

 • Незаконни деца (до 10 поколения) (Второзаконие 23:2).

 • Убийците (Изход 21:12).

 • Тези, които убиват умишлено (Изход 21:14).

 • Деца, които удрят / посягат на родителите си (Изход 21:15).

 • Тези, които отвличат (Изход 21:16; Второзаконие 24:7).

 • Тези, които проклинат родителите си (Изход 21:17)

 • Тези, които причиняват смърт на нероденото (Изход 21:22-23).

 • Тези, които не предотвратяват смърт (Изход 21:29).

 • Практикуващите чародейство (Изход 22:18).

 • Тези, които жертват на лъжливи богове (Изход 22:20).

 • Тези, които се опитват да отклонят някого от Господа (Второзаконие 13:6-18).

 • Тези, които следват хороскопи (астрология) (Второзаконие 17:2-5).

 • Тези, които се бунтуват срещу пастори или лидери (Второзаконие 17:12).

 • Фалшиви пророци (Второзаконие 18:19-22).

 • Жени, които не пазят своята девственост до брака (Второзаконие 22:13-21).

 • Родители, които не дисциплинират децата си, но почита тях пред Господа (1 Царе 2:27-36).

 • Тези, които проклинат своите управници (Изход 22:28; 3 Царе 2:8-9).

 • Тези, които проповядват бунт срещу Господа (Еремия 28:16-17).

 • Тези, които отказват да предупредят беззаконника (Езекиил 3:18-21).

 • Тези, които оскверняват Съботата (Изход 31:14; Числа 15:32-36).

 • Тези, които жертват на човешки същества (Левит 20:2).

 • Участници в сеанси и предсказване на бъдещето (Левит 20:6).

 • Тези, които са въвлечени в хомосексуални и лесбийски взаимоотношения (Левит 20:13).

 • Магьосници и предсказатели на бъдещето (Левит 20:27).

 • Тези, които хулят Господното име (Левит 24:15-16).

 • Тези, които имат копнежите на плътта. (Римляни 8:6).

 • Тези, които практикуват содомия (Битие 19:5-15, 24-25).

 • Непокорни деца (Второзаконие 21:18-21).

      Грехът води до смърт. Следователно, ако човека продължи да живее в грях, освобождението или няма да е възможно или ще бъде само временно.

Преди Исус да умре на кръста за нас, проклятията не можеха да бъдат разчупени. Проклятията слизаха надолу през поколенията. Авраам имаше двама сина – Исмаил и Исаак. Агар, Сарината прислужница роди Исмаил. Исмаил, по-големия е нормално да се счита за наследник на имуществото. Но поради действията на Авраам, по-малкия син Исаак получи благословенията, това наруши обикновеното правило. Резултата слезе надолу в поколенията.

На Исаак му се родиха близнаци – Исав и Яков. Отново, по-големият син трябва да получи благословията, но обстоятелствата направиха Яков, по-малкият син, наследник. На свой ред Яков имаше 12 сина и най-малкият Йосиф, стана наследник на Божиите благословения (въпреки, че по-късно 12-те станаха основатели на 12 племена на Израел). Интересно е, че във всичките три поколения по-голямото дете не получава наследството, което нормално се дава.

Проклятието продължава надолу в семейната линия, когато Израел благославя двамата синове на Йосиф. Той дава своята благословия на по-младият от двамата.

Дори Цар Давид не успя да избегне проклятията, които бяха в резултат на неговото прелюбодейство с Витсавее и убийството на съпруга й, въпреки че Бог прости на Давид. Пророк Натан извести на Давид, че въпреки Божията прошка „Сега, прочее, няма никога да се оттегли меч от дома ти, понеже ти Ме презря, та взе жената на хетееца Урия, за да ти бъде жена” (2 Царе 12:10) и детето родено на Витсавее и Давид ще умре (2 Царе 12:14). Давидовият син Авесалом, уби своя брат Амнон, който изнасили неговата полусестра Тамар. По-късно Авесалом се разбунтува против Давид и умря заради това. Адония, друг син на Давид се разбунтува и също заплати със живота си.
Исус стана проклет за нас

Добрата новина е, че Исус Христос стана проклет за теб и мен. Галатяни 3:13 казва:

„Христос ни изкупи от проклетията на закона, като стана проклет ( Гръцки: Проклетия. Виж. 2 Кор-5:21 ) за нас; защото е писано: "Проклет всеки, който виси на дърво"”.

Исус Христос дойде да спаси света, но ние все още се нуждаем да претендираме, че Той е наш Спасител, за да бъдем спасени. Той дойде за да стане проклет за нас, но ние все още се нуждаем да претендираме, че Той дойде да стане проклет за нас (Второзаконие 21:23). Уверената изповед за Неговата сила е необходима да разчупи нашите проклятия.


Разчупване на проклятията

Открили сме, че следната молитва за разчупване на проклятията е простичка и ефективна:

Отче, ние идваме поради скъпоценната кръв на нашия Спасител Исус Христос. Ние заставаме на Божието Слово от Галатяни 3:13. Христос ни освободи от проклятието на закона, като стана проклет за нас. Защото е писано, проклет всеки, който виси на дърво. Ние ти благодарим, Господи Исусе, че стана проклет за нас и ние сега изискваме твоята ценна кръв да отмахне всички проклятия. Чрез властта, която ми е дадена, аз разчупвам следните проклятия: посочете специфични проклятия):

Непосредствено след назоваването и разчупването на тези проклятия, предизвикайте / изкарайте наяве демоничните духове:

В името на Исус и чрез силата на неговата кръв, заповядвам ти да излезеш и напуснеш. Ти дух на ____________________, излез! Дух на ____________________, излез в името на Исус.

Тръгнете надолу по списъка. От начало демоните може да не се проявят, но когато стигнете до десетия дух, вие ще забележите, че хората започват да пищят, да треперят или да се държат за стомаха. Когато продължите да се молите, духовете ще започнат да напускат.


Мерзости в дома и личността

Второзаконие 7:26 казва:

„И да не внасяш в дома си никаква мерзост, за да не станеш обречен на изтребление като нея; съвършено да я мразиш и съвършено да се отвращаваш от нея, защото е обречена на изтребление”.

Много християни несъзнателно внасят мерзости в дома. Статуи на Дева Мария, различни светии, Куан Йън, Буда, Шива, издялани маорски талисмани с богове, книги с окултизъм, предсказване на бъдещето, камъни и скали от езически храмове, рисунки на римски и други богове, карти таро, книги I Ching, керамични или макраме изображения на жаби, сови (бухали, кукумявки), дракони и други демонични предмети често могат да бъдат намерени в християнските домове, поставени като предмети на изкуството и за декорация. Тези прокълнати предмети носят странни болести, на които докторите не могат да поставят диагноза, разводи, непокорни деца, спорове, инциденти и опресия.

Демоните няма да напуснат докато прокълнатите предмети на бъдат махнати от къщата или не бъдат унищожени. В един случай, с който се занимавах сънят бягал от жената, защото тя имала закачен на стената над леглото си кадифено изображение на дракон. Колкото и да се опитвала да заспи в своята стая тя открила, че е почти невъзможно. Когато пътувала обаче, всеки път спяла по 12 часа. В друга подобна ситуация, една полу-хавайка била измъчвана от кошмари и особени нощни изпитания, която получила мир след като се отървала от изображение на хавайски бог акула, духът пазител на тяхното семейство или „аумакуа”.

Рокендрол записи, игри със затвори и дракони, ориенталски кукли за късмет, самурайски мечове (истинските), вълшебните думи в бойните изкуства (наречени „хас”), олтари на Буда, дърворезби на ацтеки и сувенири произведени от последователите на Харе Кришна – всички те са източници на проклятия. Много често привидно безобидни предмети са произведени от будисти и последователи на странни религии, които се молят над продуктите си и ги „благославят”. Добронамерени приятели закачат талисмани за късмет на децата или подаряват окултни кристали и вятърни камбани, които всъщност са предмети за хинду, будистко и таоистко поклонение.

Аз често откривам, че определени бижута могат да носят проклятия. Тюркоазените бижута правени от индианци пуебло, хиндуиски медени гривни и други предмети носени от личността могат да имат окултен произход. Производителите на бижута и мебели понякога се молят, за да поставят дух в тези предмети. В един случай, човекът носеше пръстен, на които бе нарисувана глава на козел – символ на Сатана. В друг случай, пръстенът изобразяваше череп и кръстосани кости. А в един друг случай, жена носеше обеци от сърповидна луна и звезди. Когато тези забранени артикули бяха свалени, демоните излязоха чрез освобождение.

Християни са съобщавали за случаи на демонична инвазия причинена от японски кукли, марионетки, смърфове, парцалени кукли и рокендрол записи. Познавам един пастор, които твърдеше, че чул гласове от стаята на дъщеря си една вечер и отишъл да провери. Той знаел, че няма никой в къщи. Докато вървял към стаята на дъщеря си той определено чул гласове. Когато отворил вратата и светнал лампата той видял колекцията от кукли на дъщеря му да го гледа втренчено. Това толкова го „изплашило”, че той изнесъл всички кукли и ги изхвърлил във варела. След като се отървал от куклите, емоционалните проблеми на дъщеря му намалели значително. В един друг случай, член на нашата местна църква съобщи, че едно шестгодишно дете било изплашено една вечер, защото нейната кукла започнала да й говори.

Аз често се сблъсквам с рокендрол духове, които карат човек да танцува, да се извива и пее рокендрол песни по време на освобождение. Рокендрол музиката особено „хеви метал” е свързана с насилие, убийство и наркотици. Аз възвърнах обратно една млада жена, занимаваща се с щракане с пръсти и необуздано пеене когато изгоних тези духове. Много хард рок групи смесват своите песни с хваления към Сатана и други подобни демонични епитети. Някои от тези групи използват бакмаскинг на касети и записи. Прослушайте някои записи или касета назад и вие ще чуете хваление към Сатана. Някои записи съдържат текстове предназначени за поклонение пред Сатана или някои демоничен песен. Други се прокрадват в думите. Например, ако вземете всяка десета дума от някои текст и ги съберете заедно, те образуват някакво демонично изявление, който човешкият ум подсъзнателно взема. В един случай рокендрол записите държани под леглото довели до сексуална похот и мастурбация.

Разпятието с тялото на Христос висящ на кръста се използва в сатанинските ритуали. Поклонниците на дявола се наслаждават да гледат един мъртъв Исус на кръста. Възкресението е това, което те не харесват. Един близък приятел имал съсед, които твърдял, че офисът му е обитаван от духове. Когато за първи път се нанесъл там, той забелязал кръст с разпятието оставен там от предишния наемател. Той обещал да премахне от мястото всички такива предмети, опитвайки се да почисти мястото. Когато той премахнал разпятието и го занесъл в колата си, то започнало да кърви. Капки от кръвта паднали на земята и върху автомобила му. Той набързо го изхвърлил. От тогава това място не е било „обитавано от духове”.

Кървящите и плачещите статуи съставляват част от вавилонското учение, а много легенди относно статуи, които говорят и се превръщат в човеци могат да бъдат открити в езическите религии. Статуите и идолите разбира се, са противоположни на християнските учения.

Един мъж на около четиридесет години посети една беседа, която аз неотдавна водих за освобождение. След беседата той изглеждаше много депресиран и помоли за помощ. Той разказа, че не може да разбере духовната опресия, която се е появила преди пет години. Притиснат за своето минало, той изведнъж си спомни, че преди пет години той постоянно е играл на игри като Подземия и Дракони. Сега, всеки път когато някои спомене думите „елф” или „магьосник, вълшебник”, сърцето му започва да бие все по-бързо и тялото му да се тресе. Няма нужда да казвам, че тези игри бяха причинили неговата духовна опресия и когато се покая и те бяха унищожени, опресията се вдигна.

Порнографските материали са също демонични. Тяхното присъствие в дома носи всички видове проблеми със сексуална похот, мастурбация и липса на концентриран ум. Те водят и до други проявления освен сексуална похот. Това отваря вратите за хомосексуалност, сексуални фантазии, разврат, прелюбодейство, перверзия, сексуална нечистота, кръвосмешение, скотщина и много други сексуални духове, които принадлежат на противното гнездо от сексуални грехове.

Детските анимационни и игрални филми осигуряват изобилна почва за отваряне към демоничния контрол над ума. Бях шокиран една съботна сутрин докато наблюдавах моя малък син да гледа анимационни филми по телевизията. Всеки кадър изглеждаше демоничен. Смърфове, Х-Мен (истински мъж), чудовища, демони, змии и други животни показвани като герои. Филми като Междузвездни войни рекламиращи идеите на Ню Ейдж за световна сила и медитация. „Силата” не е нищо друго, а световната сила или същество наречено „тао” или всемирното трептене или същество, на което будисти, хиндуисти и таоисти се покланят. Вдигането на предмети чрез силата на мисълта както го прави Люк Скайуокър е една от любимите сатанински и в бойните изкуства примамки. Тези филми повишават човешкото желание за сила и лична възхвала чрез самоусъвършенстване използвайки медитация и други техники.

Разбира се може да станем твърде легалистични. Не може да се разглеждат всички изображения на дракони като проклятия, разбира се. Енциклопедиите и други книги понякога съдържат картини на ориенталски изображения или декорации, които съдържат дракони или изображения на Буда. Ще бъде нелепо да късате всяка страница, на която е изобразен будистки храм или нещо подобно, въпреки че аз обикновено считам всички окултни книги с практически указания за демонични. Вие трябва да питате Святия Дух за определени съмнителни предмети. Някои хора отказват да се разделят с техните предмети, но очакват Бог да благослови предметите, докато други помазват предметите очаквайки да балансират до известна степен демоничното влияние. Това е напълно глупаво и няма да доведе до желаните резултати.
Татуировките

Левит 19:28 казва: „Заради мъртвец да не правите порязвания по месата си, нито да начертавате белези по себе си. Аз съм Господ”. Татуировките по тялото могат да донесат проклятия. Татуирането включва вкарването на фини игли и поставянето на боя в пробожданията с цел да се оформи структурата. Една жена морски пехотинец последвала традициите на флота да си направи татуировка и се заклела да „издига ада”. Демоните измъчвали тази жена ден и нощ. Тя виждала сенки и имала чувството, че нещо я сграбчвало и носело докато спяла. Когато младата жена се отрече от татуировката и помоли Бог да затвори всички врати, демоните реагираха, като се опитаха да й издраскат очите, те крещяха неприлични думи и я заплюха. Аз взех шестима души, които да я придържат към земята, но демоните излязоха след няколко минути.

Магьосниците често предават своите сили или демони чрез татуировки по тялото на ученик или последовател. Малко чудо е, че Бог забрани на израилтяните да белязват телата си по този начин.

Понякога жени ме питат за козметично татуиране където цвета на устните или сенките за очи се татуират за постоянно. Не знам отговора за това, въпреки че е явно, че щом като Библията предупреждава за обезобразяване на твоето тяло или поставяне на белези по него, то набелязването на тялото с козметични цели ще бъде грях. Ако не си сигурен и въпреки това го направиш, то е без вяра и всяка козметична цел ще бъде грях. Ако ти не си сигурен и го направиш въпреки това, то не е с вяра и всяко нещо, което не е от убеждение е грях. „Но оня, който се съмнява, осъжда се ако яде, защото не яде от убеждение; а всичко, което не става от убеждение е грях” (Римляни 14:23).


Чисти жилища

Демоните могат да упорстват в обитаването на жилища дори след като поклонението към тях е било прекратено. В един случай, една жена се покланяла на китайската богиня Куан Йън за над 40 години. Тя кадяла по два пъти на ден и принасяла ядене и пиене всеки ден. Някои членове от семейството редовно я придружавали от уважение, въпреки че повечето били християни. Дори след повторения на сесиите за освобождение, не се отдавало пълно освобождение. Обитателите на този дом изхвърлили всички атрибути на демонично поклонение, включително олтари и тамян. Въпреки това, домът оставал потиснат.

Това беше до момента, в който аз не дадох християнска благословия и изчистване, така че пълно освобождение дойде на това място. По времето на церемонията по изчистването, един от жителите започна да трепети и демоните започнаха да се изявяват. Демоните извикаха: „Защо, о, защо трябва да чистиш тази къща? Аз не мога да издържам повече, твърде чисто е”. Те напуснаха.

Обикновено ние използваме следната процедура по очистване на жилища: • Група вярващи трябва да се молят за този дом поне един ден преди да се съберат в къщата. Помолете Бог да изпрати своите ангели предварително да изчисти помещенията. Изискайте силата на кръвта на Исус над дома. В много случаи домакините съобщават, че са почувствали домът чист точно същия ден когато светиите са принасяли молитви за дома, а домакина никога дори не е знаел за молитвите.

 • Проведете едно обикновено отслужване на Господна вечеря в дома заедно с повечето или за предпочитане с всички членове на семейството или обитатели на дома. Водете ги към простителност помежду им. Вие можете да използвате хляб, сухи бисквити или подобни продукти, които са на разположение и могат да послужат като хляб. Вие също така можете да използвате вино, гроздов сок или дори вода.

 • Обходете целия периметър на земята, ако това е къща и изискайте парцела за Божието царство. Например, „Всяко място където стъпи кракът ми или посочи пръста ми, аз изисквам за Божието царство и заповядвам на всички нечисти духове да напуснат в името на Исус!”.

 • Вземете шишенце с олио (всеки вид ще свърши работа, аз обаче обикновено си нося мой зехтин), помолете Бог то да представлява кръвта на Исус и да го благослови с Неговата сила и власт. Помажете всеки вход и прозорец с олиото като докосвате страните и върховете им. Помолете Бог да постави невидим щит около дома и над всеки прозорец и врата. Молете се Бог да постави на пост по един ангел на всеки отвор и да обкръжи къщата във време на нужда. Веднъж, когато ние се молехме за ангели, демоните започнаха да посочват ангелите и да крещят: „Кой изпрати ангелите? Защо те са тук? Те са толкова много. Те са толкова големи. Не мога да остана. Ангелите идват с вериги за да ме хванат”.

 • Когато обикаляте около къщата, бъдете чувствителни за Святия Дух. Често вие ще усещате присъствието на зли духове като притискане на твоя дух или „осъзнаване”. Често, ако косата ви настръхне, това място е нападнато. Подобни прояви са потвърждавани отново и отново от обитателите на дома.

 • Разчупете всички проклятия върху този дом и неговите обитатели. Предупредете обитателите, че продължаването на греховно поведение ще привлече демоните обратно в периметрите и в техния живот с много по-голяма сила отколкото преди.

Непростителност

Една от най-коварните области на проклятия е непростителността. В Матей 18:23-35 Исус разказа на своите ученици за слугата, чийто господар му опрости огромния дълг от над $ 52 800 000 според съвременните стандарти. Същият слуга излезе и намери друг слуга, който му дължеше $44, хвана го за гърлото и му каза да плати. Когато другият слуга не могъл да плати, първият го хвърлил в тъмница. Когато неговият господар научил за това, казал:

„Тогава господарят му го повика и му каза: Нечестиви слуго, аз ти простих целия оня дълг понеже ми се примоли. Не трябваше ли и ти да се смилиш за съслужителя си, както и аз се смилих за тебе? И господарят му се разгневи и го предаде на мъчителите да го изтезават докле изплати целия дълг. ” (Матей 18:32-34)

Тогава Исус каза: „Така и Моят небесен Отец ще постъпи с вас, ако не простите от сърце всеки на брата си” (Матей 18:35). Едно от значението на думата „мъчители” е „демони”.

Простителността е много важен ключ за освобождаването на пленниците. Демоните често се съпротивяват и отказват да излязат, дори след жестоко /тежко обстрелване. Колкото по-бързо човекът прости токова по-бързо демоните излизат. Често демоните крещят: „Защо направи така, че тя да прости на баща си? Сега ние трябва да напуснем.” .

В един случай ние бомбардирахме духовете на страх за може би 30 минути безуспешно, въпреки че демоните стенеха и охкаха от упоритата атака. Духовете продължаваха да настояват, че имат правото да останат. Най-накрая пастора мина и спомена, че Бог току-що му е показал, че жената трябва да прости на баща си и чичо си. Ние заповядахме на духовете да се върнат обратно долу и да позволят на жената да се върне на повърхността. Когато жената призна, че Исус е Господ (духовете обикновено не могат да го кажат), ние й казахме какво Господ е казал. Тя веднага започна да плаче, „Не мога. Мразя ги.” Постепенно обаче ние я водихме в молитва молейки Исус да й даде простително сърце. С ума си тя искаше да прости, но нейното сърце не й позволяваше. Когато накрая жената каза: „Прощавам им” от сърцето си, ние моментално заявихме на демоните: „Вие чухте това демони, тя прости на баща си и на чичо си. Излезте в името на Исус.” Демоните излязоха веднага.

Непростителността е всъщност един омразен грях в очите на Бога и също така е силна легална причина за Сатана. Запомнете, че ако вие не простите на другите техните грехове спрямо вас, Бог няма да прости вашите грехове спрямо Него. По този начин проклятията произлезли от вашите грехове продължават да работят във вашия живот. Отново и отново Исус ни учи да прощаваме на другите. Няма смисъл да принасяте жертви на Бога ако имате в сърцето си нещо против брат си (Матей 5:22-25). Преди да можете да извадите съчицата от окото на брат си, извадете гредата от своето (Матей 7:4-5).

Когато съветвате, вие трябва да обясните прощението в подробности. Бог няма да освободи човек, докато той не достигне до момента на смирение и покаяние. Когато за първи път влязох в освобождението, аз се предавах шест последователни пъти без никакъв резултат. Започнах да се чувствам така все едно Бог не ме обича. След всеки провал, служителите ми казваха да се прибера в къщи и да се отърва от всичките си окултни книги и идоли и да помоля Бог да ми прости за определени мои грехове. След всеки „провал” аз разтурвах цялата си къща търсейки книги, дърворезби и други окултни принадлежности. Най-накрая след шестия опит, аз бях в отчаяно положение. Когато на следващата сутрин аз стенех и плачех пред Бога, Бог започна да ми показва някои грешни неща, които съм вършил преди да стана християнин. Той всъщност ми даде видения за случки отдавна забравени и хора, които не съм виждал от много години. Бог ме накара да осъзная колко са грозни всички форми на грях за Него, дори тези, които са направени „невинно” или от младежка глупост.

Същата вечер след като Бог ми показа тези грехове, аз преживях една чудесна сесия на освобождение. Вижте, освобождението винаги работи, но то съществува в рамките на Божието провидение и правилно време. Същото е и с изцелението. Много често Бог изисква повече от човека преди да го/ или я благослови.

Просто няма извинение за непростителността. Това е грях. Много хора напълно отказват да простят. Някой ги е наранил, така че тяхната гордост тлее в себеправедност и негодувание. Впоследствие те посвещават живота си на отмъщение, самосъжаление и огорчение. Те се оказват във всички видове страдания и физически проблеми – проблеми със сърцето, рак, високо кръвно налягане, бъбречна недостатъчност, диабет и т.н. и те продължават да отказват да простят. Някои носят всички прегрешения, които хората някога са им причинили на своите ръкави. То се превръща в значка за героизъм, като Мораво Сърце – медал даван на ранените в битка. „Кажи ми твоите безпокойства и аз ще ти кажа моите.” Те обичат да си слагат тази физиономия „бедния аз” и да плачат на рамото ти с часове. Те кършат пръсти и ридаят изобилно, но те не искат да се променят. Те измерват приятелите си по това кой колко им симпатизира. Те обичат своите съжалителни седенки и справедливи възмущения.

Молейки ги да се откажат от своето огорчение е равносилно на да ги молиш да си отсекат дясната ръка. Те по скоро биха умрели за да бъдат прави и много често наистина умират. Те търсят съвета на вярващите, но не искат да предадат своята омраза. Те много често свършват с маниакална депресия или шизофрения. Непростителността е непокорство и бунт срещу Бога.

Една обща молитва искаща прошка или прощаваща на другите няма да бъде достатъчна. Много често хората се молят: „Аз прощавам на майка ми за всичко, което ми е причинила.” Понякога е: „Аз прощавам на всеки, който някога е съгрешил спрямо мен.” Това не е достатъчно. Нуждаеш се да отидеш при Господа и да разкриеш сърцето си. Бог иска измиване от вътре, не просто отвън. Твоят ум може да го казва, но сърцето ти може да остава непроменено и каменно. Бъди специфичен.


Душевни връзки

“И като престана Давид да говори със Саула, душата на Ионатана се свърза с душата на Давида, и Ионатан го обикна както собствената си душа. ”(1 Царе 18:1)

Душите на мъжете и жените се съединяват заедно също и чрез негативни влияния/ въздействия. Доминиращата душа на майката се съединява с тази на сина й и той завършва в приют за душевно болни страдайки от шизофрения. Когато жената отрязала духовната пъпна връв и го освободила, синът й на часа се възстановил и няколко дни по-късно напуснал приюта като нормален човек (McAll 7-9). Манипулацията и контрола от страна на друг човек може да създаде душевни връзки.

Много често душите на бивши любовници са свързани заедно, въпреки че те не се виждат повече. Те може да се омъжат за други, но те продължават да бъдат тормозени от мисли за предишния партньор. Странни обстоятелства могат да ги съберат заедно и те се хвърлят един върху друг на невероятни места и моменти. Дори ако взаимоотношенията им завършат незадоволително, те често мислят, фантазират и се пожелават един друг. Техните душевни връзки трябва да бъдат разчупени и отхвърлени.

Една жена от нашата църква продължаваше да се сблъсква с нейния предишен партньор, въпреки че нито една от страните не го е планирала съзнателно. Демоните я измъчвали непрекъснато с похотливи въображаеми мисли и безсилие. В един момент тя не можела напълно да обича своя съпруг, един чудесен брат в Христа. Скоро нейното лошо настроение започнало да пречи на израстването й в Господа, въпреки всички усилия от нейна страна. Когато най-накрая тя разчупи душевните връзки, демоните които я измъчваха я напуснаха и тя започна всекидневно да израства в Господа. Когато опресията и вината изчезнаха, нейните взаимоотношения със съпруга й и с другите процъфтяха.

Други негативни връзки включително хомосексуални партньори, бивши шефове, учители, работодатели, служители, родители, брат, сестра, роднини или някой, който е изиграл господстваща /доминираща роля във вашия живот в някой момент, сексуалните партньори могат да предадат множество духове чрез секса.

Ако демоните изглеждат, че стават по-силни по време на сесия, значи някой в стаята може да има духове, които подхранват демоните в човека, който бива освобождаван. Вие трябва да разчупите душевните връзки между тези хора и да помолите Бог да постави щит около човека, така че никакви други духове да не могат да го подхранват и да дават сила на демоните в човека. Понякога вие ще трябва физически да разделите хората като приятели, съпрузи, приятели и приятелки, или родители и деца.

В един такъв случай, след бомбардиране на духове на бойни изкуства Ки или Чи, духът започна да назовава друг човек, който беше в стаята по име. Отначало, ние мислехме, че човекът който се освобождаваше го викаше, защото чувстваше, че другият може да помогне за изгонването на демоните. Когато вторият се приближи към първият, демоните станаха по-силни. (Аз не искам да кажа, че разстоянието влияе на силата на демоните.) Няма нужда да казвам, че когато поставихме щит около него, срязахме душевните връзки и изведохме втория човек извън погледа му, духовете се предадоха и излязоха.

Чародейството създава тежки негативни душевни връзки. В допълнение, душата може да бъде натрошена на парчета и съборена на части. Сатана открадва части от душата, така че жертвата никога не се чувства цялостна или на спокойствие. Чувства се сякаш нещо липсва от живота му и не знае какво.

В един случай, родителите на една жена я посветили на Сатана още като бебе, така че тя никога не се е чувствала напълно в мир със себе си, въпреки, че вярно ходела с Исус и редовно посещавала църква. Тя дори не знаела за посвещението докато Святия Дух не й го открил. В една друга ситуация, с която се занимавах, добър приятел на проблемния човек се занимаваше с чародейство. Човекът с проблемите често сънуваше приятеля си и понякога дори чувала как приятелят й я вика, въпреки че била сама. Макар че те не са разговаряли един с друг лично от много години, мислите на измъчваната личност били контролирани от нейния приятел.

Ние помолихме Бог да изпрати ангели колкото са необходими да възстановят парчетата от нейната душа, да ги съберат заедно в правилния ред и да съживят и да ги възстановят в нея. Нещо буквално изщрака в нея и тя изведнъж се почувства цялостна и цяла за първи път откакто се помни. Нейният ум стана бистър и тя се почувства жива.

„Така казва Господ Йеова: Горко на жените, които пришиват възглавнички на всеки лакът, и правят покривала за главите на лица от всякакъв ръст, за да ловят души! Ще ловите ли душите на людете Ми, и ще пазите ли души живи за себе си? Като лъжете людете Ми, които слушат лъжи, ще Ме оскверните ли между людете Ми за шепи ечемик и късчета хляб, та да убивате души, които не трябваше да умрат, и да опазите живи души, които не трябваше да живеят? Затова, така казва Господ Йеова: Ето, Аз съм против възглавничките ви, с които ловите души като птици; ще ги отдера от мишниците ви, и ще оставя да избягат душите, душите, които вие ловите като птици. Ще раздера и покривалата ви, и ще избавя людете Си от ръката ви, та няма вече да бъдат в ръката ви за лов; и ще познаете, че Аз съм Господ. Защото с лъжите оскърбихте сърцето на праведния, когото Аз не оскърбих; и укрепихте ръцете на злодееца за да се не върне от нечестивия си път, та да се спаси живота му.” (Езекиил 13:18-22)


Имена

Понякога, именувайки някого на името на някой прародител ще създаде душевна връзка с този човек. Хавайците обичат да дават на децата си имена на богове, кахуни (местен лечител или жрец) или известни предци. Ориенталците наричат децата си на известни хора, предци или жреци. Те водят децата си в шинто или будистки храм и ги посвещават на богове или богини. Поради името и / или посвещението, се създава душевна връзка.

Имената са важни за Бога. Можете да си спомните, че Бог промени името на Аврам с Авраам (Битие 17:5) и на Яков с Израел (Битие 32:38). В тези дни името на човека е било от значение понеже отразява характера или съдбата му. Когато двамата сина на Илий бяха убити и Илий си счупи врата и умря, неговата снаха наименува своя новороден син Ихавод, което означаваше „Славата на Господа се изгуби”.

В книгата Откровение, Бог обещава, че Той ще даде на всеки победител ново име написано на бяло камъче (Откровение 2:17). Бог също обеща да напише на челото на всеки победител тайното име на Бог, името на града на Бог и новото име дадено на Господ Исус (Откровение 3:12).

За нещастие, имената могат да създават негативни връзки, така че ние трябва да разчупим демоничните обети и връзки, които се съединяват с имената.
Въвличане в окулт

Участието в окултизма независимо дали е наивно или по друг начин може да причини силни проклятия. Не само това, но страховити нощни посетители, привидения, гласове и странни случки могат да започнат да се появяват в живота на човека, когато тя или той въвлекат себе си в окулта.

Някои се чувстват потиснати и усещат тъмно присъствие. Други започват да чуват гласове посред нощ и дори и през деня. Гласовете обикновено започват нежно и очарователно, но завършват като крясъци изпълнени с груби, цинични, богохулни думи. Някои хора виждат различни неща през нощта – сянка на глава, ръце или крака; силуети плаващи наоколо; различни фигури, които изчезват зад ъгъла; неща, които се движат наоколо без намесата на човешка ръка; или просто предмети изчезват.

Някои съобщават за силни гласове през нощта и усещат духовете си да напускат телата им в повдигната или астрална проекция без усилие и против тяхната воля. Няколко човека съобщават за кошмари, в които са насилвани към развратен секс с полу-козел, полу-човек, докато другите духове наблюдават и подвикват. Те се събуждат физически наранени и изтощени. Всяка вечер посещенията ги оставят уморени и отчаяни.


Чужди религии

Всички чужди религии са демонични по произход. Повечето изглеждат твърде невинни, докато други са открито демонични. От единия край на спектъра е сатанизма с човешки жертвоприношения и зловещи ритуали включващи самия Сатана, вещици и магьосници. От другия край са привидно безвредните религии като будизъм, хиндуизъм, мормонизъм, сентология, християнски учени, единство и подобни християнски култове. Между тях са религиите като Santerias, Вуду, Кахуна, Таоизъм, Шинтоизъм, Римокатолизъм, Ню Ейдж и дълъг списък с местни религии от Тихия океан, Африка, Централна Америка, Европа и други части на света. Всяка област от света си има свой собствен вид местно поклонение на демони. Всички те включват окулта под една или друга форма.

Други окултни дейности, който носят проклятие са: използването на уижа (масичка за спиритични сеанси), участие в сеанси, предсказване на бъдещето, карти таро, гледане на ръка,  кристали, 8-топки, астрология, гледане на лице, съветване с медиуми, холистично изцеление, акупунктура, бойни изкуства, чужди религии, Тъмници и Дракони, вуду, народни суеверия, индиански магии, народно лечение използвайки „добри духове”, монотонно пеене и ритуали, окултна музика и също така и обикновеното старо чародейство. Атлетите и комарджиите използват магически амулети и реликви за късмет, такива като носене на заешко краче за успех. Всички тези неща водят до демонична инвазия, проклятия и обикновено някои болести.

Холистичното изцеление, акупунктура, бойните изкуства, Тъмници и Дракони, детски анимационни филмчета и телевизионните представления отварят широко вратите за сатанинска атака. В самата църква, някои методи за вътрешно изцеление могат да вкарат шаманските техники като визуализация, фокусиране и умствено развитие. Чародейството е използвало въобразяването и представянето от години. Движението Ню Ейдж също използва представянето и фокусирането непрекъснато. Всеки, който някога е бил въвлечен в окултни дейности моментално ще разпознае определени християнски техники за вътрешно изцеление, който водят началото си от окулта.

Всяко ровене в предсказването на бъдещето, масичките уижа, кристалите, талисманите за късмет, кристали, 8-топки, астрология, карти таро, гледане на ръка, сеанси и в други окултни дейности отваря врати за зли духове. Последиците може да не са моментални, но в крайна сметка ще заробят човека. В последните времена Сатана ще контролира умовете и телата на мъжете и жените. Той приготвя сцената като запознава децата с окултизма чрез анимациите, филмите и играчките. Много анимационни и игрални филми се характеризират с окултни теми по един измамен начин. Анимационните герои като звездни чудовища, приятните смърфове и други приготвят хората за приемането на демони. Не всички демони изглеждат грозни. Те могат да изглеждат като очарователни хора и герои. Децата ще свържат демоните с приятелски настроените същества като E.T. и елфовете, които помагат на Дядо Коледа. Обществото малко по-малко става все по-нечувствително към присъствието на зли духове.
Духове водачи

Много християни попадат на демонични духове водачи чрез обети и посвещения. Често, духовете са прехвърлени на човека от инструктора по бойни изкуства, инструктора по хула (извиващ се хавайски народен танц, придружаван от ритмично барабанене и монотонно пеене), учителя по барабани или като част от религия. Римокатолиците често кръщават децата си на името на светия и понякога ги посвещават на определен светец и Дева Мария. Светиите и Дева Мария са демони, които стават демонични духовни водачи.

Хората, които са дълбоко въвлечени в предсказване на бъдещето чрез гледане на ръка, астрология, карти таро и чаени листа, често получават от своите инструктори духове водачи, за да „им помагат”. Някои форми на душевни изцеления включват по общо мнение „добри” духове. Рейки изцелението и други подобни форми на чудодейно изцеление основано в Мексико и Филипините е умение на фокуси с ръце, но понякога те са реални. Хората може да са въвлечени в подобни дейности с добри намерения, но дори и така, те са измамени.

Инструкторите по бойните изкуства обикновено молят древни богове бойци да отидат и да влязат в индивида, за да му помагат, така че човека да развие своите бойни умения или да за го защитават. Всеки един си има своя собствен бог покровител, изучаващите могат да открият по-късно, че тези духове водачи са реални.


Обети и посвещения

Родителите често правят обети и посвещават децата си на определени богове или богини. Ориенталците, и особено римокатолиците, включват това в традициите си. Понякога това е посвещение на момчетата или момичетата скаути на някой индиански дух-водач, или е обет и посвещение към Франк Масонството или на светията покровител или бога на някое тайно общество.

Тези обети дават на злите духове правото да влязат в живота на човека. Демонът всъщност ще претендира за душата на този човек, дори и ако тя или той са станали християни. Понякога светия ще съобщи, че чувства, че не е спасен или сънува някой чужд бог, който го вика с ръка. Обетите и посвещенията трябва да бъдат отречени и разчупени чрез човека, за който се молите.
Медиумна наследственост

Наследяването на медиумните способности включва способността за предсказване на бъдещето, което включва предсказване на нещастия или нечия смърт, за намиране на неща, предсказване събития и наличието на видения и сънища, които са окултни по природа. Някои наследяват духове водачи, често мъртъв предшественик. Някои са били назначени като заместник на праотеца, който е бил изтъкнат медиум, предсказател или магьосник.

В един особен случай една млада християнка започна да бъде тормозена посред нощ от привидения, сенки и гласове. Невидими ръце я сграбчвали и започнали да й се случват много необикновени неща. Бог открил, че една нейна жива леля се занимава с чародейство и лелята възнамерявала младата жена да бъде нейна заместничка. Ние разчупихме душевните връзки с нейната леля и тя се отрече от окулта на глас. Ние смъмрихме демоните и ги изгонихме. След известно време жената открила, че е свободна от това робство.
Римокатолицизъм

Бивши римокатолици често страдат от чародейни проклятия причинени от поклонението на Дева Мария или различни светии. Поклонението на светии е форма на черна магия и истинската Дева Мария сигурно е на небето докато някой демон се преправя на нея и изисква поклонение от хората на земята. Дева Мария и различните светии обикновено са почитани заедно с езическите богове някак си като „чопсули” (вид китайско ястие с месо) или смесица от християнство и езически религии. Предсказването на бъдещето и свръхестественото изцеление чрез народен фолклор са част от римокатолическата религия.

Проблемът с римокатолицизма е неговото практикуване на абсорбирани / погълнати местни религии от църквата чрез приемане на езически обичаи и ритуали. Пуерториканците смесват римокатолицизма с Santerias, вуду и други местни религии.

Когато бях във Филипините, аз срещнах един млад мъж, който е бил римокатолик. Той е бил много набожен и добронамерен католик, дори отишъл толкова далеч, че приел да бъде прикован на кръст, за да покаже своето покаяние. Когато човекът го шибал с камшика, той извикал: „По-силно, удряш като момиче, като пиян!”. Той почти бил умрял докато го сваляли от кръста и неговото посвещение било неоспоримо.

Докато ние хвалехме и славехме Бога по време на службата, младият мъж се сви от болка тъй като духовете се изявяваха в стомаха му. Ние го издърпахме настрани и започнахме да му служим с освобождение. Много демони на римокатолицизъм излязоха, такива като култ към Богородица (прекалено благоговение към земната майка на Исус), Разпятието, Лъжливи демони, Епитимия (самоналожено наказание), Стая за изповядване, Фалшиви доктрини, Единствената истинска църква, Страх от свещеници, и Дева Мария.

В началото на четвърти век, Римската империя приема християнството като официална държавна религия. В своята ревност да заменят езическия елемент на империята с християнство, империята компрометира християнството като позволи езичниците просто да сменят имената на своите демонични божества с имената на различни светии. Тези езичници продължили да се покланят на своите демонични божества с християнски имена.

Стотици години по-късно, Сатана убеди римокатолическата църква да приеме поклонението на божеството майка-дете на Вавилон. Всички вавилонски религии се покланят на майка-дете. Aemiramis и Тамуз станаха Дева Мария и бебето Исус. Osiris, Horis и Isis, станаха Отец, Син и Мария. Библията нарича този противен дух девицата, дъщерята на Вавилон (Исая 47:1). Нарича я още господарка на царства (Исая 47:5), девица, дъщеря на Египет (Еремия 46:11) и небесната царица (Еремия 44:17-19). За нещастие в тази книга не можем да обхванем пълната разработка на тази тема. За по-прецизно представяне прочетете книгите „Двата Вавилона” написана от епископ Хислоп и „Вавилонските мистериозни религии” от Ралф Удроу.

Повечето римокатолици са чудесни хора, които са искрени и посветени на своята вяра. Аз ги обичам и съм освободил много от тях от демонично робство. Тяхната религия така както се практикува днес е смесица от истина и лъжи, християнство и езичество; за нещастие, измамата се простира на дълбоко.


Наркотици

Наркотиците играят важна част в чародейството. „Тайната чаша на греха” насочва вниманието към древен халдейски ритуал на предлагане на златна чаша пълна с променящи ума наркотици при посвещаване във вавилонската религия. (Виж Откровение 17:4). Такива наркотици предизвикват състояние на халюциниране, чрез което участника може да вижда в духовния свят и да преживее неща непознати на човешкото съзнание. Тези „духовни” преживявания убеждават участниците, че те са видели богове. Почти същото се случва днес със нашите младежи. Наркотичните преживявания ги убеждават в мистериозната сила стояща зад наркотиците и че те имат съзнание на по-високо ниво. От това произлиза тежко робство. Употребяващите наркотици често откриват, че чуват гласове, защото са отворили врата за демонично навлизане.


Сатир (развратник)

Когато един човек доброволно (и понякога неволно) въвлича себе си в магьосничество, неговото име завършва в козелската (Сатирската) книга на смъртта, имитираща книгата на живот на Агнето.

Както по-рано споменахме, когато се молим срещу духа на магьосничество ние понякога виждаме дух, който е получовек, полу-козел. Ние го знаем като Сатир, Пан, Фавн, Camut или Kammutz. В един случай животното (звяра)-човек се появява със сако и чифт очила със златна рамка и гледайки непрекъснато в една голяма книга. Когато видите този дух, това показва дълбоко окултно въвличане от страна на самия човек или на негови предци. Магьосничество трябва да бъде напълно отречено и човекът трябва да се покае и да моли за прошка. Неговият или нейният дом трябва да бъде очистен и благословен. Всички мерзости или следи от магьосничество трябва да бъдат унищожени, включително бижута със такива символи. Не е съвпадение, че много хора с дух на магьосничество обичат да носят пръстени с глава на козел, обеци със сърповидна луна и звезда или други бижута, с окултно значение, знаци или символи.
Пасивен (безучастен) ум

Не толкова очевидна е окултната връзка с религиите като будизъм и хиндуизъм. Движението Ню Ейдж е преизпълнено с опасност, защото неговата същност е сбор от Дзен Будизъм, Хиндуизъм, Таоизъм, Шаманизъм и Римокатолицизъм. Движението Ню Ейдж измамно добро и невинно отвън, но неговата същност е наистина демонична. Умствените процеси, включително медитацията, идват директно от хиндуизма и будизма и отварят широка врата за душата и тялото на човека. Тези които се занимават с медитация и тям подобни тълкуват техните неизбежни демонични проявления като набожни видения. Демоничните религии използват пасивността на ума и тялото за да отворят вратите за злите духове.

Освободителните служители знаят твърде добре, че безучастните ум и тяло привличат духове чрез предаване на нормалните процеси на силите отвън. Сесиите „Монотонното пеене за Исус” и „чакане Господа” – и при двете се използват техники за изпразване на ума, привличат злите духове вместо Святия Дух. За по-задълбочена разработка прочетете чудесната книга на Джеси Пен Луис, озаглавена „Войната на светиите”.
Холистично изцерение

Холистичното изцерение в своите различни форми, включително Reiki и душевно изцеление, си остават чисто демонични. Тези форми водят своето начало от будизма и други източни религии. Те може да използват Господната молитва и името на Исус, но то действа със и без споменаването на името на Исус. Същото е истина за други форми на изцеление като визуализация използвана при Шаманите. Някои начини за „християнско вътрешно изцеление” се оказват, че не са по-различни от това, което будистите и докторите-магьосници използват по света. Кахуните и индианските магьосници използват от векове техниките за видение, въображение и фокусиране.

То действа, но злите източници и произход правят тези техники част от магьосничеството. Книгата на Джоана Майкълсън, озаглавена „Красивата страна на злото” предлага една чудесна трактовка по въпроса за душевно изцеление. Книгата на Хънт и Махон, озаглавена „Съблазънта / привлекателността на християнството” е едно отварящо очите пояснение на вътрешното изцеление в християнската църква. Не всички форми на вътрешно изцеление са окултни, но ние трябва да бъдем много внимателни.

В своята ревност или желание да се „докарат” пред конкуренцията, много хиропрактици (човек, който лекува чрез манипулации по гръбначния стълб и ставите) и някои медицински доктори приемат техниките на холистичното изцеление без да знаят нищо за истинския източник на техните новооткрити сили. По този начин хората много често заключават, че всички свръхестествени чудеса идват от Бога. Колко са глупави! Божието Слово много ясно заявява:

„И не е чудно; защото сам сатана се преправя на светъл ангел; тъй че, не е голямо нещо, ако и неговите служители се преправят на служители на правдата. Но тяхната сетнина ще бъде според делата им.”(2 Коринтяни 11:14-15)

Фактът, че човек прави „добри” неща не означава автоматично, че служи на Бога.

EST, PSI, Gestalt, Silva Mind Control, Ролфинг (вид масажна терапия, която понякога включва интензивна манипулация на фасцията(тъкан) на мускулите и вътрешните органи за да облекчи душевното и емоционално напрежение, подобряване състоянието, увеличаване жизнеността), Ню Ейдж, Трансцедентална медитация, родилна терапия и голямо количество съвременни мотивационни и променящи ума дисциплини имат сходен окултен произход. Те представят огромната способност на Сатана да се опитва да измами ако е възможно дори и избраните. Аз съм освобождавал много млади хора от робство причинено от подобни самоусъвършенстващи курсове. Както виждате мрежата на Сатана е извънредно обширна и неговите клопки са безбройни.
Сексуални грехове

В тези последни времена Сатана насища света с нещата на плътта. Той знае, че сексуалните грехове са особено презрени от Бога. Левит 18  изброява някои от сексуалните грехове, които Бог ненавижда / се отвращава. Сред тях откриваме хомосексуалността, сексуалната безразборност; разврата, прелюбодейството, скотщината, содомията, кръвосмешението и обичайната сексуална похот. Особено тежко робство често следва от сексуалните грехове.

Светът вече е пълен със сексуална похот и възможности. Трудно е да гледаш телевизия без да видиш сексуално препълнени реклами, шоута, музикални клипове и филми. Всички те рекламират сексуален разврат. Сексуалната похот смъква човека до нивото на грубата животинска природа от Юда и 2 Петрово 2:12-15. Докато света се придвижва все по-надълбоко в тъмнината, човеците ще стават все по-вече като животните – необуздани, изпълнени с ненаситна похот и напълно победени от плътта.

Движението за женски права доведе сексуалната революция до нови висоти и много жени сега агресивно търсят сексуални партньори. Моралът вече не е спорен въпрос. Индивидуалната свобода и Конституцията на САЩ завземат приоритет над святостта и Библията. Сексуално агресивните мъже и жени правят невъзможно въздържанието да останеш неженен или чист. Прелюбодейството и сред мъжете, и сред жените е много разпространено днес. Всички видове сексуални забавления и изпробвания са нараснали сред всички възрасти и нива на обществото. Хората вече не гледат на сексуалната нечистота като на грях и много са малко тези, които отказват да се отдадат на това. Америка се превърна в изстинки Содом и Гомор.

Преди да бъде постигнато трайно освобождение, човекът трябва да се отрече от сексуалните грехове и да се покае. Липсата на желание за промяна в сексуалните области ще държи този човек в робство. Сексуалната похот представлява една трудна област в освобождението поради обилните възможности, които са на разположение, на които да се отдадеш. Човекът, който желае да бъде измъкнат от сексуалната похот трябва да осъзнае опасностите от това да позволи на очите си да пият, това което света предлага. Знанието за това как Бог гледа на грозотата на сексуалните грехове и искреното желание да се избягват бъдещите сексуални грехове трябва да гори в човешката душа, умът трябва да бъде променен и да се приложи дисциплина.

Ако личността желае само временно облекчение, той няма да постигне постоянно освобождение. Някои желаят да контролират своите похоти когато не могат да ги задоволят; обаче когато изникне възможност за задоволяване - те нямат нищо против тях. Те гледат на сексуалната фантазия като на невинно забавление за ума и тялото. Веднъж един член на църквата сънувал сън; намирал се в нещо като парк с момчета и красиви храсти с плодове, които изглеждали като кашкавал. Мънички крави тичали наоколо като кученца, те грабвали кашкавала и бягали, като дразнели сънуващия. Той си спомня, че забелязал, че миниатюрните крави били толкова „мили, симпатични” и приветливи, играейки на гоненица с него и тичащи наоколо. Следващата сцена била сексуална.

Господ ни показва, че миниатюрните крави представляват сексуалните фантазии, които са изпълнили по-голямата част от мислите на сънуващия. Той винаги смятал похотливите фантазии за някакво безвредно забавление – като пухкави, малки кученца играещи на криеница. Но тези мънички крави бяха опасни. Те открадваха кашкавала – благословенията от живота, защото те пречат на сънуващия да се придвижва напред и да израства в Господа. Те изглеждат невинни, но въпреки това отнемат и открадват плодовете на живота.

Изисква се истинско усилие да победите духовете на похот. Не можем да обвиняваме злите духове за всяко бедствие. Духовете може да напуснат, но навиците и решенията остават. Човекът ще се превърне в основна цел. Никой не може да претендира за истинска зрялост в Христа без дисциплина, а сексуалната похот остава най-големия изпит за човешката воля. Колкото повече човек се отдава на сексуална нечистота, толкова легалните права на Сатана да го измъчват остават. Аз съм изгонвал толкова много сексуални грехове само за да открия, че същите са се върнали отново, защото светията се е върнал обратно към своите стари навици и желания.


Религиозни и културни връзки

В раздела за окултно въвличане ние разгледахме окултните проклятия произтичащи от чужди религии. Християните обаче могат несъзнателно да въвлекат себе си в опасни дейности чрез традициите.

Много християни се отдават на традиции и обичаи, които произхождат от езически (сатанински) религии. Например, повечето всекидневници предлагат колонка с астрология или хороскопи. Астрологията произхожда от халдейците, управляващо вавилонско племе (Исая 47:13). Астрологията е белег на езичеството (Еремия 10:2). Но ето че християните участват в тези опасни окултни дейности с удоволствие.

Играенето на карти идва от практиките за предсказване на бъдещето по времето на средновековието. Всъщност образите вале, цар, царица и джокер идват директно от картите таро. Някои предсказатели на бъдещето използват дори обикновени карти за игра. В допълнение много християни обичат да залагат и обичат и ярките светлини на Лас Вегас, Рено или някое друго известно място за залагане.

Хелуин е друг обичай, който идва директно от сатанинското поклонение. На този ден по целия свят стават човешки жертвоприношения според много бивши сатанисти. Хелуин по начало представлява отговора на магьосниците за деня на Вси Светии, отбелязван всяка година от християнската църква на 1 ноември. Магьосниците отговарят на това като имат своя ден на магьосниците в навечерието на Вси Светии. Иронично е, но повечето християни сега тачат празника на магьосниците повече от деня на Вси Светии и много църкви помагат на магьосниците да празнуват техния най-важен празник чрез организирането на Хелуин празненства.

Имаше един случай където една много реалистична маска на върколак, която стана причина дух на вълк да влезе в човекът, който я носеше. По време на освобождението вълкът излезе на повърхността и започна да вие. Ние открихме, че маската беше държана в къщата и използвана във вечерта на Хелуин всяка година. Маската всъщност беше на брат, който живееше в същата къща. Това беше толкова реалистично и страховито, че някой трябваше да се противопостави. Според Илейн Лий и Ребека Браун върколаците всъщност съществуват в сатанинската област. Той ги използва за да поддържа ред сред сатанистите.

Много християни ориенталци продължават да горят фишеци и да спазват будистките или таоиски празници. Обичая да се носи храна на гробовете в определени дни („Би Сун”) и каденето на предците трябва да бъде прекратено. Аз открих цели семейства под демонично робство поради проклятията причинени от тези „чужди огньове” (Левит 10:1-2; Числа 26:61). В много случаи единият от родителите от същото семейство може да продължи да бъде будист и да настоява неговият или нейният олтар да остане непокътнат. Разбира се, аз представям трудна ситуация, но някой трябва да ходатайства пред Бога Той да отвори очите на родителя и да постави щит около вярващия и стаята, в която той или тя спи.

Заместването на името Исус за Шива, Буда, или с който и да било демон не успява да промени произхода или робството, което то носи. Понякога ние забелязваме християни, които „повтарят монотонно Исус” и „чакат Господа” в поза лотос, концентрирайки се върху тяхното „трето око”. Техните лекомислени оправдания са, че всички духовни закони са създадени от Бога, така че врага използва Божиите духовни закони и че християните имат правото също да използват тези закони. Това е извънредно наивно. Ако Библията не очертава ясно употребата на тези „закони”, ние не трябва да ги използваме. Нещо повече, все едно е да кажем, че имаме право на всичко, което се използва от окултизма. Бог ясно ни предупреждава да не следваме езическите обичаи (Еремия 10:2).

Някои християнски традиции определено са вавилонски по произход. Великден води началото си от пролетния фестивал на Ищар за плодородие, който се празнува в началото на април. Оригиналната дума в Библията е „Пасха”, но английските преводачи са избрали думата „Истър – великден”, която пропълзява в Библията поради инвазията на езическите обичаи по това време. Средновековните сатанисти са се покланяли на Ищар като вавилонска богиня на магьосничеството и плодовитостта. Боядисаните яйца, зайчетата и млинове (симид със стафиди, със захарна глазура) (млинове за небесната царица в Еремия 44:17-19) са били белезите на Ищар.

Употребата на молитвени мъниста от хиндуистите и будистите най-накрая завършва като я наричат молитвена броеница. Монасите и монахините идват от хиндуиските и будиски религии, които вече съществуват около 500-та година пр. Хр. дори техните дрехи и бръснати глави са подобни.

Коледната елха продължава да очарова християните по целия свят. Следното писание от Еремия изрично забранява тази практика на модерните дни:

„Така казва Господ: Не учете пътя на народите, и не се плашете от небесните знамения, по причина, че народите се плаша от тях. Защото обичаите на племената са суетни; понеже само дърво е това, което секат от гората, нещо издялано от дърводелски ръце с брадва; украсяват го със сребро и злато, закрепват го с гвоздеи и чукове, за да не се клати; те стоят прави като плашило в бостан, но не говорят, трябва да се носят, защото не могат да ходят. Не бойте се от тях, защото не могат да докарат някакво зло, нито им е възможно да докарат някакво добро. ”(Еремия 10:2-5)

Тези белези символизират Тамуз, богът слънце споменат в Езекиил 8:14. библията пророкува, че Тамуз, вавилонският бог на слънцето, синът на Ищар (Семирамида) ще бъде почитан от Божиите собствени свещеници и църквата в последните времена. Вавилонците бяха ужасени от небесните знаци; те създадоха астрологията. Ето защо, Еремия 10  е насочена към вавилонците. Бъдниците и имела също идват от практиките за поклонение на Друидите и Тамуз.

Християните са приели много белези, символи и предмети, които водят началото си от езически или сатанински ритуали на поклонение.

Аз не казвам, че тези символи трябва да бъдат изключително и само собственост на царството на тъмнината. Но ние трябва да знаем от къде идват. Толкова много християнски обреди и обичаи така както са споменати в Божието Слово посочват езическо натрапване. Те стават камък за препъване и разяждат нашата свобода в Святия Дух. Бог ни е заповядал да не си правим никакви идоли.

Бог не се е променил. Словото казва: „Защото, понеже Аз Господ не се изменявам, Затова вие, Яковови чада, не загинахте” (Малахия 3:6) и „Исус Христос е същият вчера днес и до века” (Евреи 13:8). Спомнете си, че в Левит 10:1-2 и Числа 26:61, двамата сина на Аарон – Надав и Авиуд, умряха защото внесоха пред Господа чужд огън. Няма значение колко ентусиазиран или добронамерен си. Надав и Авиуд може би не осъзнаваха колко коректни и внимателни се изискваше да бъдат в Божието присъствие. Библията не казва какъв беше чуждият огън. Но ако това, в което си въвлечен не е от Бога, тогава това е чуждият огън.Магии/кълнене

Хората могат умишлено или неволно да проклинат или кълнат други хора. Магьосниците отправят директни и умишлени атаки към християните и другите. Сатана често изпраща една „Невяста на Сатана” да проникне в църквите и да отправя клетви срещу нейните членове. Приятели и хора от семейството понякога неволно отварят хората за демонична атака чрез наивни душевни молитви, посвещения или обреци направени към Буда, Куан Йн, Майката Кали, Дева Мария и т.н.

В един случай, една християнка работела в един и същ офис с известна магьосница. Когато християнката влязла в спор с нея относно работата в офиса, магьосницата очевидно произнесла клетва против семейството на християнката. Нейният съпруг и двете й малки деца станали замаяни и изтощени. Ние бързо разпознахме, че това е клетва. Молихме се и изповядахме кръвта на Исус и помолихме Бог да разчупи проклятията и да върне клетвите обратно на тоз, който ги е пратил. Когато жената се върнала в офиса след обедната почивка, магьосницата била откарана в болница след като била съборена от замайващите заклинания.

Много от християнските възражения за изпращане обратно на проклятията, се базират на Писанията, които казват, че ние трябва да благославяме тези, които ни кълнат. От друга страна, някои видни освободителни служители, като Уин Уорли, проповядват да изпращаме проклятията обратно на този, който ни ги е пратил.

Много християни по невнимание се въвличат в душевни молитви, молейки Бога да накара някого да се влюби в тях, да насили някой да направи нещо срещу волята си или да промени мнението на някой по даден въпрос. Тези манипулативни молитви са предпоставка за магьосничество. Магьосничеството е дефинирано като „манипулиране на другите”, особено чрез повтаряне, молитви, лекарство (еликсир) и наркотици. Ние трябва да бъдем внимателни как се молим пред Бог, защото понякога се молим не както трябва.

Как да разчупвате клетвите? Просто ги разчупвате в името на нашия Господ Исус Христос и чрез силата на неговата кръв. На нас ни е дадена цялата власт да стъпваме на змии и скорпиони и над всички сили над врага (Лука 10:19).


В заключение

Първата стъпка в изгонването на демони е да отнемете легалните им права. Исус често казваше: „Греховете ти са простени”, когато изцеляваше хора. Божията прошка разчупва проклятията над този човек, което позволява той да бъде изцелен (Матей 9:2; Марк 2:5; Лука 5:20; Лука 7:48). Справете се най-напред с проклятията и тогава заповядвайте на демоните да напуснат. Елиминирането на проклятията може да отнеме време ако са много; обаче, вие не е необходимо да разчупвате всяко отделно проклятие, за да изгоните демоните. Вие трябва да разчупите тези, които засягат демоните, срещу които сте изправени.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Роля на клъстерите за подобряване използването на човешките ресурси в малките и средни предприятия от сектора на информационните технологии
2014 -> Докладна записка от Петър Андреев Киров Кмет на община Елхово
2014 -> Биография: Цироза е траш група от град Монтана. Началото й дават Валери Геров (вокал/китара), Бойко Йорданов и Петър Светлинов (барабани) през 2002година
2014 -> Албум на Първични Счетоводни Документи 01. Фактура
2014 -> Гр. Казанлък Утвърдил
2014 -> 1. Do you live in Madrid? A
2014 -> Брашно – тип „500” седмична справка: средни цени за периода 3 10 септември 2014 Г
2014 -> Права на родителите: Да изискват и получават информация за развитието, възпитанието и здравословното състояние на детето, както и информация за програмите, по които се извършва възпитателно-образователната работа в одз№116


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница