Министерство на околната среда и водите изпълнителна агенция по околна средастраница5/8
Дата21.07.2018
Размер1.39 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
или еквивалентен

11

3300,00

196

Референтни материали (тежки метали) за градски прахови частици NIST 1648 а, 2 g

1

1950,00

197

Референтни материали РАН фин прах (РМ 10 like)ERM -CZ, 0,5 g

2

400,00

198

Certified reference material ION- 915-a natural water from lake superior

1

590,00

199

NIST SRM 4973 (NIST Radon Emanation Standard) за калибриране на активни и пасивни измерители на концентрация на радон-222 Сертифициран референтен материал за радиоактивен газ Rn-222, съдържащ радионуклид радий-226 с обща активност около 500 Bq и прецизно (с точност около 2%) определен и сертифициран еманационен фактор. Валидност на сертификата: ≥ 3год. след датата на доставка.

1

4500,00

200

Ст. р-р за електропроводимост 25ºС; 0,0146mS/cm еднократен 30 бр. в опак.

3

240,00

201

Ст. р-р за електропроводимост 25ºС; 0,147mS/cm, 500мл

4

240,00

202

Ст. р-р за електропроводимост 25ºС; 1,41 mS/cm, 500мл

2

60,00

203

Ст. р-р за електропроводимост 25ºС; 12,8 mS/cm, еднократен 30 бр. в опак.

3

255,00

204

Ст. р-р на желязо(Fe(NO3)3 в HNO3, 1000mg/l Fe) 500мл

1

25,00

205

Ст. р-р на живак (Hg(NO3)2 в HNO3, 1000mg/l Hg) 500мл

1

30,00

206

Ст. р-р на калий(KNO3) в HNO3, 1000mg/l K) 500мл

3

105,00

207

Ст. р-р на калций (Ca(NO3)2 в HNO3, 1000mg/l Ca) 500мл

4

140,00

208

Ст. р-р на магнезий(Mg(NO3)2 в HNO3, 1000mg/l Mg), 500мл

3

90,00

209

Ст. р-р на никел(Ni в HNO3, 1000mg/l Ni), 250мл

1

65,00

210

Ст. р-р нитрати(NaNO3 във H2O, 1000mg/l NO3-), 500мл

2

80,00

211

Ст. р-р нитрити(NaNO2 във H2O, 1000mg/l NO2-), 500мл

1

25,00

212

Ст. р-р на селен (SeO2 в HNO3, 1000mg/l Se), 500 мл

1

35,00

213

Ст. р-р на сулфати(Na2SO4 във H2O, 1000mg/l SO42-), 500 мл

2

70,00

214

Ст. р-р за ТОС(калиев хидоген фталат във вода, 1000mg/l), 100 мл

1

69,00

215

Ст. р-р на флуориди(NaF във H2O, 1000mg/l F), 500 мл

2

70,00

216

Ст. р-р на фосфати (KH2PO4 във H2O, 1000mg/l PO43-), 500 мл

1

35,00

217

Ст. р-р на хлориди(NaCl във H2O, 1000mg/l Cl-), 500 мл

1

35,00

218

Ст. р-р на хромати (K2CrO4 във Н2О, 1000mg/l CrO42- ), 500 мл

1

235,00

219

Ст. р-р на цианиди (K2[Zn(CN)4] във H2O, 1000mg/l CN-), 500 мл

1

50,00

220

Ст. р-р за ХПК 8мг/л. -100мл

1

80,00

221

Ст. р-р за ХПК 20мг/л. -100мл

1

90,00

222

Ст. р-р за ХПК /600мг/л./ -COD600 -500мл

2

700,00

223

Ст. разтвор на живак за ICP 10mg/l в HNO3, 100мл

2

160,00

224

Мултиелементен ст.разтвор ICP (23 ел. в разредена HNO3, 1000mg/l), Ag, Al, B, Ba, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, In, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Sr, Tl, Zn, 100ml. в разредена HNO3, 1000mg/l), 100мл

3

780,00

225

Мултиелементен ст.разтвор за ICP - 27 ел. в разредена HNO3: Ag-10mg/l, Al-10mg/l, Ba-10mg/l, Be-10mg/l, Bi-10mg/l, Ca-100mg/l, Cd-10mg/l, Co-10mg/l, Cr-10mg/l,Cs-10mg/l, Cu- 10mg/l, Fe-100mg/l, Ga-10mg/l, In-10mg/l, K-100mg/l, Li-10mg/l, Mg-10mg/l, Mn-10mg/l, Mo-10mg/l,Na-100mg/l, Ni- 10mg/l, Pb- 10mg/l, Rb-10mg/l, Sr- 10mg/l, Tl-10mg/l, V-10mg/l, Zn-10mg/l), 100мл

1

250,00

226

Initial calibration verification standard за ICP 1000 ppm: Fe, K, Ca, Na, Mg, Sr; 10 ppm: Ag, Al, As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V, Zn, Th, U; в HNO3, 100 мл

2

1200,00

227

Tuning solution за ICP Li, Ce, Y, Co, Tl 10µg/l в HNO3, 500мл

1

380,00

228

Multi-element calibration standard за ICP 10 μg/ml: Ag, Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ga, Hg, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Rb, Se, Sr, Tl, U, V, Zn в HNO3, 100 мл

2

1290,00

229

Ст. р-р на амоняк за йон-хроматография(NH4Cl във H2O, 1000mg/l NH4+), 100 мл

3

270,00

230

Ст. р-р на калий за йон-хроматография(КNO3 във H2O, 1000mg/l, К+), 100 мл

4

360,00

231

Ст. р-р на калций за йон-хроматография (CаCO3 във H2O, 1000mg/l Са2+), 100 мл

6

360,00

232

Ст. р-р на литий за йон-хроматография (LiCO3 във H2O, 1000mg/l Li), 100 мл

1

60,00

233

Ст. р-р на магнезий за йон-хроматография (Mg във H2O, 1000mg/l Mg2+), 100 мл

6

390,00

234

Ст. р-р на натрий за йон-хроматография (NaNO3 във H2O, 1000mg/l Na), 100 мл

6

900,00

235

Ст. р-р на нитрати за йон-хроматография (NaNO3 във H2O, 1000mg/l NO3-), 100 мл

7

455,00

236

Ст. р-р на нитрити за йон-хроматография (NaNO2 във H2O, 1000mg/l NO2-), 100 мл

7

525,00

237

Ст. р-р на сулфати за йон-хроматография (Na2SO4 или К2SO4 във H2O, 1000mg/l SO42-), 100 мл

6

420,00

238

Ст. р-р на флуориди за йон-хроматография (NaF във H2O, 1000mg/l F-), 100 мл

6

450,00

239

Ст. р-р на фосфати за йон-хроматография (NH4H2PO4 във H2O, 1000mg/l PO43-), 100 мл

6

450,00

240

Ст. р-р на хлориди за йон-хроматография (NaCl или КCl във H2O, 1000mg/l Cl-), 100 мл

6

450,00

241

Смес от ароматни въглеводороди съдържаща: Benzene, Ethylbenzene, Toluene, o-Xylene, m-Xylene, p-Xylene, 1,2,3-Trimethylbenzene, 1,2,4-Trimethylbenzene, 1,3,5-Trimethylbenzene -10000ng/µl на всеки компонент в хексан; 1ml

4

680,00

242

Смес от леснолетливи органични съединения:Benzen, Bromobenzene, Bromochloromethane, Bromodichloromethane, Bromoform, n-Butyl Benzene, sec-Butyl Benzene, tetra-Butyl Benzene, Carbon tetrachloride, Chlorobenzene, Chloroform, 4-Chlorotoluene, 2-Chlorotoluene, 1,2-Dibromo-3-chloropropan, Dibromochloromethane, 1,2-Dibromoethane, Dibromomethane, 1,3-Dichlorobenzene, 1,2-Dichlorobenzene, 1,4-Dichlorobenzene, 1,1-Dichloroethane, 1,2- Dichloroethane, cis-1,2-Dichloroethene, trans-1,2-Dichloroethene, 1,1- Dichloroethene, Dichloromethane, 1,3-Dichloropropane, 1,2- Dichloropropane, 2,2-Dichloropropane, 1,1- Dichloropropene, 1,3-Dichloropropene*, Etylbenzene, Hexachlorobutadiene, Isopropylbenzene, p-Isopropyltoluene, Naphthalene, N-Propylbenzene, Styrene, 1,1,1,2-Tetrachloroethane, 1,1,2,2-Tetrachloroethane, Tetrachloroethene, Toluene, 1,2,3-Trichlorobenzene, 1,2,4-Trichlorobenzene, 1,1,1-Trichloroethane, 1,1,2-Trichloroethane, Trichloroethene, 1,2,3-Trichloropropane, 1,2,4-Trimethylbenzene, 1,3,5-Trimethylbenzene, m-Xylene, o-Xylene, p-Xylene-200ng/µl на всеки компонент в метанол, 1ml.
*1,3- Dichloropropene (400ng/µl total 52% cis, 48% trans)

7

2520,00

243

РСВ mix 24 L20032400IO, 10ml, 10ng/µl или еквивалентно Сертифицирани компоненти: 2,4,4’- Trichlorobiphenyl, 2,2’,5,5’-Tetrachlorobiphenylр, 2,2’,4,5,5’- Pentachlorobiphenyl, 2,3,3’,4,4’- Pentachlorobiphenyl, 2,3’,4,4’,5- Pentachlorobiphenyl, 2,2’,3,4,4’,5’- Hexachlorobiphenyl, 2,2’,4,4’,5,5’- Hexachlorobiphenyl, 2,3,3’4,4’,5’- Hexachlorobiphenyl, 2,2’,3,4,4’,5,5’- Heptachlorobiphenyl- 10ng/µl на всеки компонент в изооктан;10ml

1

535,00

244

РСВ mix 3 L20030300IO, 10ml, 10ng/µl или еквивалентно Сертифицирани компоненти: 2,4,4’- Trichlorobiphenyl, 2,2’,5,5’-Tetrachlorobiphenylр, 2,2’,4,5,5’- Pentachlorobiphenyl, 2,3’,4,4’,5- Pentachlorobiphenyl, 2,2’,3,4,4’,5’- Hexachlorobiphenyl, 2,2’,4,4’,5,5’- Hexachlorobiphenyl, 2,2’,3,4,4’,5,5’- Heptachlorobiphenyl- 10ng/µl на всеки компонент в изооктан;10ml

8

2040,00

245

РСВ 207 - 2,2`,3,3`,4,4`,5,6,6`-Nonachlorobiphenyl, L20020700IO, 10ml, 10ng/µl в изооктан или еквивалентно

8

560,00

246

Смес от полихлорирани бифенили съдържащи С12Н6Сl4, С12Н5Сl5 и С12Н4Сl6 съединения (Arochlor 1254) - 10ng/µl на всеки компонент в циклохексан; 10 ml

1

390,00

247

Triazines mix 1 XA06190100AC, 100ng/µl, 1ml или еквивалентно Микс от сертифицирани компоненти: Ametryn, Atraton, Atrazine, Prometon, Prometryn, Propazine, Secbumeton, Simetryn, Simazine, Terbuthylazine, Terbutryn-100ng/µl на всеки компонент в ацетон; 1ml

2

330,00

248

Пестициден микс 101 LA18000101AL, 50ng/µl, 1ml или еквивалентно смес от пестициди съдържаща: Alachlor, Ametryn, Atrazine, Azinphos-ethyl, Azinphos-methyl, Chlorpyriphos, Diazinon, Malathion, Metolachlor, Molinate, Parathion-ethyl, Parathion-methyl, Pendimethalin, Pirimicarb, Prometryn, Propazine, Simazine, Terbuthylazine, Terbutryn, Trifluralin-50ng/µl на всеки компонент в ацетонитрил; 1ml

6

2160,00

249

Pesticide mix 34 XA18000034AL, 100ng/µl, 1ml или еквивалентно Микс от сертифицирани компоненти: Atrazine, Atrazine-desethyl, Atrazine-desethyl desisopropyl, Chloroxuron, Chlorpropham, Chlortoluron, Crimidin, Cyanazine, Diuron, Fenuron, Isoproturon, Linuron, Metamitron, Metazachlor, Methabenzthiazuron, Metobromuron, Metolachlor, Metoxuron, Mrtribuzin, Monolinuron, Prometryn, Propazine, Propham, Sebuthylazine, Simazine, Terbuthylazine, Terbutryne- 100ng/µl на всеки компонент в ацетонитрил; 1ml

2

550,00

250

Смес от полициклични ароматни въглеводороди съдържаща: Acenaphthene, Acenaphthylene, Anthracene, Benzo(a)anthracene, Benzo(b)fluoranthene, Benzo(k)fluoranthene, Benzo(g,h,i)perylene, Benzo(a)pyrene, Benzo(e)pyrene, Chrysene, Dibenz(a,h)anthracene, Fluornthene, Fluorene, Indeno(1,2,3,c,d)pyrene, Naphthalene, Perylene, Phenanthrene, Pyrene - 10ng/µl на всеки компонент в циклохексан; 10 ml

8

2000,00

251

Смес от деутерирани полициклични ароматни въглеводороди съдържаща: Acenaphthene D10, Chrysene D12, Naphthalene D8, Phenanthrene D10, Perylene D12 10 ng/µl на всеки компонент в хексан; 1ml

8

800,00

252

Alachlor L10060000AC,10 ng/µ, 10 ml или еквивалентно Сертифициран Alachlor -10ng/µl в ацетон; 10 ml.

7

980,00

253

Alachlor-D13,100ng/µl; 1,1ml, XA10060100AC или еквивалентно Сертифициран Alachlor D13 -100ng/µl в ацетон; 1,1ml.

7

1890,00

254

Benzo(a)pyrene D12 XA 20635100CY, 100 ng/µl, 1 ml или еквивалентно Сертифициран Benzo(a)pyrene D12 -100ng/µl в циклохексан; 1 ml

2

800,00

255

Benzo(e)pyrene XA 20645000CY, 100 ng/µl, 1 ml или еквивалентно Сертифициран Benzo(e)pyrene -100ng/µl в циклохексан; 1 ml

4

360,00

256

Benzo(j)fluoranthene, 10 ng/µl, 10 ml в циклохексан; 1 ml

6

1200,00

257

Сертифициран Chlordecone/Kepone, 10 ng/µl в изооктан, 10 ml

9

720,00

258

Chlorfenvinphos XA11290000CY 100 ng/µl, 1 ml или еквивалентно Сертифициран Chlorfenvinphos 100 ng/µl в циклохексан, 1ml

7

455,00

259

Chlorfenvinphos (ethyl) D10 XA11290100AC 100 ng/µl, 1,1 ml или еквивалентно Сертифициран Chlorfenvinphos (ethyl) D10 100 ng/µl в ацетон, 1,1ml

7

2415,00

260

2-Chlorphenol-3,4,5,6,D4, XA11470100AC, 100ng/µl, 1,1ml или еквивалентно Сертифициран 2-Chlorphenol-3,4,5,6,D4-100ng/µl в ацетон; 1,1ml

3

345,00

261

2,4,6 tribromophenol - cas № 118-79-6; 10 μg/ml in cyclohexane; 10 ml

8

640,00

262

Chlorpyrifos XA11600000CY 100 ng/µl, 1 ml или еквивалентно Сертифициран Chlorpyrifos 100 ng/µl в циклохексан, 1 ml

7

490,00

263

Chlorpyrifos D10 (diethyl D10) XA11600100AC 100 ng/µl, 1,1 ml или еквивалентно Сертифициран ChlorpyrifosD10 (diethyl D10) 100 ng/µl в ацетон, 1,1 ml

7

1505,00

264

n-Decane C12095000 1ml или еквивалентно Сертифициран Decane 99,5 %; 1ml

5

325,00

265

Ethylbenzene D10, 2000 ng/µl в метанол, 1ml

7

630,00

266

4,4 DDT D8 XA12082100AC, 100ng/µl; 1,1ml или еквивалентно Сертифициран 4,4 DDT D8 -100ng/µl в ацетон; 1,1ml

9

2340,00

267

Diuron XA13020000AL, 100ng/µl, 1ml или еквивалентно Сертифициран Diuron -100ng/µl в ацетонитрил; 1ml

2

210,00

268

Сертифициран Diuron-d6 , 100ng/µl, 1ml в ацетонитрил; 1ml

2

420,00

269

HCH-alpha D6 XA14071400CY, 100ng/µl, 1,1ml или еквивалентно Сертифициран HCH-alpha D6 -100ng/µl в циклохексан; 1,1ml

6

2070,00

270

Isoproturon, 100ng/µl,1ml, XA14470000AL или еквивалентно Сертифициран Isoproturon -100ng/µl в ацетонитрил; 1ml

2

170,00

271

Isoproturon-D6 XA14470100AC, 100ng/µl; 1,1ml или еквивалентно Сертифициран Isoproturon-D6 -100ng/µl в ацетон; 1,1ml

2

400,00

272

4-N-nonylphenol D8 (ring D4-ethylD4) XA15630010AC, 100ng/µl, 1,1ml или еквивалентно Сертифициран 4-N-nonylphenol D8 (ring D4-ethylD4) -100ng/µl в ацетон; 1,1ml

4

1160,00

273

4-N-nonylphenol XA15630000CY, 100ng/µl, 1ml или еквивалентно Сертифициран 4-N-nonylphenol -100ng/µl в циклохексан; 1ml

4

400,00

274

4-(tert-Octyl)phenol, sollution, 100ng/µl, 1ml, in Hexаnе

3

840,00

275

Pendimethalin XA15930000CY, 100 ng/µl, 1 ml или еквивалентно Сертифициран Pendimethalin -100ng/µl в циклохексан; 1 ml

1

75,00

276

Pentachlorobenzene L15960000CY, 10ng/µl, 10ml или еквивалентно Сертифициран Pentachlorobenzene -10ng/µl в циклохексан; 10ml

4

560,00

277

Pentachlorophenol XA15970000ME, 100ng/µl, 1ml или еквивалентно Сертифициран Pentachlorophenol -100ng/µl в метанол; 1ml

2

160,00

278

Pentachlorophenol acetate L 15971000CY, 10 ng/µl, 10 ml или еквивалентно Сертифициран Pentachlorophenol acetate -10ng/µl в циклохексан; 10 ml

7

3780,00

279

n-Tetracontane C17395500 0,1g или еквивалентно Сертифициран n-Tetracontane 97,5%; 0,1g

5

800,00

280

Trifluralin XA17850000AL, 100ng/µl, 1ml или еквивалентно Сертифициран Trifluralin -100ng/µl в ацетонитрил; 1ml

6

420,00

281

Trifluralin-D14 XA17850100AC, 100ng/µl, 1,1ml или еквивалентно Сертифициран Trifluralin-D14 -100ng/µl в ацетон; 1,1ml

6

1500,00

282

Сертифициран референтен материал генетично изменена царевеца Bt11( 0 %), 1 g
Срок на годност: минимум 12 месеца от датата на доставка.

2

440,00

283

Сертифициран референтен материал генетично изменена царевеца Bt11 (0.1%), 1 g
Срок на годност: минимум 12 месеца от датата на доставка.

1

220,00

284

Сертифициран референтен материал генетично изменена царевеца Bt11 (1%), 1g
Срок на годност: минимум 12 месеца от датата на доставка

1

220,00

285

Сертифициран референтен материал генетично изменена царевеца Bt11(5%), 1g
Срок на годност: минимум 12 месеца от датата на доставка

2

440,00

286

Сертифициран референтен материал генетично изменена царевеца GA21(0.1%), 1g
Срок на годност: минимум 12 месеца от датата на доставка

1

220,00

287

Сертифициран референтен материал генетично изменена царевеца GA21 (5%), 1g
Срок на годност: минимум 12 месеца от датата на доставка

1

220,00

288

Сертифициран референтен материал генетично изменена царевеца NK603 (0%), 1g
Срок на годност: минимум 12 месеца от датата на доставка

2

440,00

289

Сертифициран референтен материал генетично изменена царевеца NK603 (0.1%), 1g
Срок на годност: минимум 12 месеца от датата на доставка

1

220,00

290

Сертифициран референтен материал генетично изменена царевеца NK603 (1%), 1g
Срок на годност: минимум 12 месеца от датата на доставка

1

220,00

291

Сертифициран референтен материал генетично изменена царевеца NK603 (5%), 1g
Срок на годност: минимум 12 месеца от датата на доставка

2

440,00

292

Сертифициран референтен материал генетично изменена царевеца MON 810 (0%), 1g
Срок на годност: минимум 12 месеца от датата на доставка

2

440,00

293

Сертифициран референтен материал генетично изменена царевеца MON810 (0.5%), 1g
Срок на годност: минимум 12 месеца от датата на доставка

1

220,00

294

Сертифициран референтен материал генетично изменена царевеца MON 810 (2%), 1g Срок на годност: минимум 12 месеца от датата на доставка

1

220,00

295

Сертифициран референтен материал генетично изменена царевеца MON 810 (10%), 1g Срок на годност: минимум 12 месеца от датата на доставка

2

440,00

296

Сертифициран референтен материал генетично изменена соя GTS 40-3-2 (0%), 1g
Срок на годност: минимум 12 месеца от датата на доставка

2

440,00

297

Сертифициран референтен материал генетично изменена соя GTS 40-3-2 (0.1%), 1g
Срок на годност: минимум 12 месеца от датата на доставка

2

440,00

298

Сертифициран референтен материал генетично изменена соя GTS 40-3-2 (1%), 1g
Срок на годност: минимум 12 месеца от датата на доставка

2

440,00

299

Сертифициран референтен материал генетично изменена соя GTS 40-3-2 (10%), 1g
Срок на годност: минимум 12 месеца от датата на доставка

2

440,00

300

Сертифициран референтен материал генетично изменена рапица GT 73/RT73, цели семена, 100g
Срок на годност: минимум 12 месеца от датата на доставка

1

380,00

301

Сертифициран референтен материалнемодифицирана рапица, цели семена, 100g
Срок на годност: минимум 12 месеца от датата на доставка

1

380,00

302

Сертифициран референтен материал пентахлорфенол в почви - RTC-CRM823, Herbicides-Soil 2, 50g

8

2440,00

303

1-Methylnaphthalene-d10, C20895100, 10mg или еквивалентно

8

1160,00

304

Референтен материал за неорганични компоненти в компост, RTC- WEPAL-MARSEP 202

3

1200,00

305

Сертифициран сравнителен материал RTC, QCI-042-2 -Nutrients,Complex - Constant Value, поръчан за калибровка

5

575,00

306

Референтен материал за нутриенти( NH4-N; TKN; Ptot.; TOC) в почви, RTC-CRM 090-100, 100 g

5

1650,00

307

Калибровъчен стандарт общ органичен въглерод (ТОС) U-IQC-106, 1000 mg/l, 500 ml

1

250,00

308

Калибровъчен стандарт общ неорганичен въглерод (TIC), ICC-033-L, 1000 mg/l, 1000 ml

1

250,00

309

Референтен материал за метали и нутриенти в растения (Peach leaves, Trace elements) NIST 1547, 50 g

3

3285,00

310

Референтен материал за метали и нутриенти в утайки RTC CRM031, 40g

4

1600,00

311

Референтен материал за метали и нутриенти в почви, NIM-GBW07403, 70 g

5

2250,00

312

Референтен материал за метали и нутриенти в почвиNIM-GBW07408, 70 g

5

2250,00
Забележка: По обособени позиции където е посочен идентификационен номер на продукт и/или производител Възложителят приема и еквивалентни продукти при изпълнение на посочените в техническите спецификации изисквания.
Каталог: obyavi -> obshtestveni-porachki
obshtestveni-porachki -> Министерство на околната среда и водите изпълнителна агенция по околна среда
obshtestveni-porachki -> Министерство на околната среда и водите изпълнителна агенция по околна среда
obshtestveni-porachki -> Министерство на околната среда и водите изпълнителна агенция по околна среда
obshtestveni-porachki -> Министерство на околната среда и водите изпълнителна агенция по околна среда
obshtestveni-porachki -> Документация към публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница