Община роман общински план за развитие


АНАЛИЗ НА ТЕНДЕНЦИИТЕ И ПРОЦЕСИТЕ В СОЦИАЛНАТА СФЕРАстраница5/10
Дата07.08.2018
Размер1.79 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

3. АНАЛИЗ НА ТЕНДЕНЦИИТЕ И ПРОЦЕСИТЕ В СОЦИАЛНАТА СФЕРА
3.1. Анализ на демографското развитие на община Роман
Демографското развитие на общината през последните години се обуславя от множество фактори, съпътстващи периода на преминаване на страната към пазарна икономика – осъществяване на аграрната реформа, реституцията, приватизацията, реформата в здравеопазването и образованието и съпътстващата ги безработица.

Населението на община Роман към м.09.2005 г. е 7 966 души – 3,68% от населението на Врачанска област към 31.12.2003 год. Средната гъстота на населението в общината е 26,4 души/кв.км – сравнително ниска спрямо средната за областта (60,6 д./км2) и страната (117 д./км2). На основата на съотношението между градското и селското население, съответно 45,04% : 54,96% община Роман се характеризира като община от селски тип. Към м. септември 2005 г. жителите на общината с постоянен адрес на територията й са 7 533 души, а с настоящ адрес в община Роман – 7 966 човека. Разпределението на това население по населени места в общината е, както следва:
Населено място

По постоянен адрес

По настоящ адрес

гр. Роман

3765

3588

с. Каменополе

815

845

с. Кунино

604

708

с. Синьо бърдо

555

585

с. Струпец

376

451

с. Радовене

357

402

с. Долна Бешовица

296

370

с. Хубавене

347

444

с. Курново

211

221

с. Стояновци

167

177

с. Средни рът

14

36

с. Караш

14

127

с. Марково равнище

12

12

Общо за община Роман

7533

7966

В сравнение с предходната 2004 г. през 2005 година се наблюдава известно увеличение на населението на общината с 32 човека, като това увеличение е в резултат на заселване в нея на жители от съседни общини и области. Тенденцията на намаляване на населението на общината се наблюдава в целия предходен период от последното преброяване на населението от 04.12.1992 год. (1992 – 2004 год.), като най-голямо е това намаляване през периода 1992 – 2000 г. (намаление с 1 347 души), а най-малко – през 2002 г. (24 души спрямо предходната 2001 г.). Характерно за предходните 2002 – 2003 г. години е, че намалява населението на област Враца (към която се включва и община Роман) от 219 830 души през 2002 г. на 216 388 души през 2003 г. – намаление с 3 442 човека, както и на страната като цяло.

Анализът на последния петгодишен отчетен период (2000 – 2004 год.) показва известно стабилизиране на демографското развитие на община Роман. След намаляване на населението в периода 2000 – 2003 год. с 219 души през предходната 2004 год. то се увеличава с 120 човека, а ако се прибави и увеличението на населението през изминалото деветмесечие на настоящата 2005 год. с 32 души общото увеличение в последния период (2004 – м.09.2005 год.) е 152 души.

В исторически аспект се наблюдават няколко периода в демографското развитие на Община Роман и настъпилите значителни промени в броя на населението на общината и на отделните населени места.


Динамика на населението на Община Роман за периода 1934-2004 г.


Населено място

1934г.

1946г.

1956г.

1965г

1975г

1985г

1992г

2001г

2004г

гр. Роман

1824

2125

3019

2889

3121

4434

3869

3974

3765

с. Камено поле

2392

2488

2215

1876

1533

1233

1062

887

815

с. Кунино

1766

1778

1665

1580

1376

1233

974

633

604

с. Синьо бърдо

1635

1597

1402

1406

1185

1010

839

558

555

с. Струпец

1198

1161

988

830

781

696

596

389

376

с. Радовене

1220

1223

1033

821

647

569

473

356

357

с. Долна

Бешовица


1706

1669

1296

988

831

586

450

297

296

с. Хубавене

1352

1299

952

802

685

543

415

322

347

с. Курново

1041

904

742

663

542

472

329

241

211

с. Стояновци

563

545

453

360

323

314

256

154

167

с. Средни рът

-

-

547

212

110

81

62

17

14

с. Караш

1873

1784

853

167

61

37

29

10

14

с. Марково

равнище


165

138

177

60

65

36

26

14

12

Каталог: docum
docum -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
docum -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
docum -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
docum -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
docum -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
docum -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
docum -> Становище за осъществен предварителен контрол
docum -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница