Отчет за дейността на рзи кюстендил 2016 г. Кюстендил, 2017 г. С ъ д ъ р ж а н и е


Обща заразна заболяемост, смъртност и леталитет по общинистраница7/15
Дата30.07.2018
Размер2.5 Mb.
ТипОтчет
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15
Обща заразна заболяемост, смъртност и леталитет по общини

Общини

Обща заразна заболяемост

Смъртност

Леталитет

Брой

%000

Брой

%000

%

Бобовдолска

49

601,82

-

-

-

Бобошевска

8

277,01

-

-

-

Дупнишка

576

1386,25

-

-

-

Кочериновска

14

289,44

-

-

-

Кюстендилска

952

1708,97

-

-

-

Невестинска

8

349,65

-

-

-

Рилска

11

409,07

-

-

-

Сапаревобанска

43

612,19

-

-

-

Треклянска

3

337,46

-

-

-

Общата инфекциозна заболяемост е най-висока в Кюстендилска община, в резултат на повишената заболяемост от варицела и в Дупнишка община, в резултат на традиционно високият брой на заболелите от ентероколити и повишената заболяемост от варицела.

Смъртни случаи от заразни болести не са регистрирани през 2016 г., докато през 2015 г. най-високи бяха общата смъртност и леталитетът в Сапаревобанска община (14,05 %000 обща смъртност, леталитет 1,67 %), в Дупнишка община (2,35 %000 обща смъртност, леталитет 0,14 %) и в Кюстендилска община (1,76 %000 обща смъртност, леталитет 0,26 %).В. ЗАРАЗНА ЗАБОЛЯЕМОСТ ПО ГРУПИ ИНФЕКЦИИ И АНАЛИЗ НА ОСНОВНИТЕ ЕПИДЕМИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ ОТДЕЛНИТЕ ИНФЕКЦИИ

І. Инфекции на дихателната система:

Нозологични единици


2016 година

2015 година

2014 година
Брой

%000

%

Брой

%000

Брой

%000

Коклюш

-

-

-

1

0,78

-

-

Туберкулоза

38

30,16

4,26

44/ 2*

34,38

44 / 4*

33,77

Епидемичен паротит

-

-

-

-

-

2

1,53

Скарлатина

75

59,52

8,41

55

42,98

36

27,63

Варицела

779

618,19

87,33

166

129,72

69

52,95

Всичко

892

707,86

100,00

266/ 2*

207,86

151 / 4*

115,89

/ *брой починали

Заболяемостта от инфекции на дихателната система е силно увеличена с 240,55 % в сравнение с 2015 г. Инфекциите на дихателната система представляват 53,61 % от всички заразни заболявания, спрямо 20,64 % за предходната година. Повишението на заболяемостта от инфекции на дихателната система е повлияно предимно от силното увеличение на заболяемостта от варицела и в по-малка степен от увеличението на заболяемостта от скарлатина.

В структурата на заболяемостта от дихателни инфекции с най-голям относителен дял е варицела – 87,33 %, следвана от скарлатина – 8,41 %, както и през предходната година.

Няма починали лица от инфекции на дихателната система през 2016 г., спрямо 2 смъртни случая (смъртност 1,56 %000, леталитет 0,75 %) през предходната година.Дихателни инфекции с масова имунопрофилактика:

Коклюш

През годината не бяха регистрирани заболели от коклюш, спрямо 1 заболял (0,78 %000) през 2015 г.

Морбили

След възникналата през 2010 г. епидемия от морбили с 267 заболели (183,41 %000), на територията на област Кюстендил не са регистрирани заболели от морбили.Епидемичен паротит

През годината не бяха регистрирани заболели от епидемичен паротит, както и през предходната година.Рубеола

През годината не бяха регистрирани заболявания от рубеола. Последните случаи на рубеола на територията на областта са регистрирани през 2005 г.Туберкулоза

Заболяемостта от туберкулоза е снижена с 12,28 % в сравнение с предходната година. Регистрирани бяха 38 заболели (30,16 %000), спрямо 44 заболели (34,38 %000) през предходната година


От случаите потвърдени са 10 (26,32 %), вероятни са 5 (13,16 %), възможни са 23 (60,53 %). Заболявания има във всички възрастови групи над 30 години. Най-висока е заболяемостта във възрастова група от 55 – 59 години (7 заболели, 72,41 %000) и от 45 - 49 години (5 заболели, 52,49 %000). В останалите възрастови групи заболяемостта варира от 20 %000 до 43 %000. По пол преобладават мъжете – 63,16 %. Неорганизираните заболели са 81,58 %, следвани от работещи в „други” колективи – 7,89 %. В учреждения са 5,26 %, в предприятия и в заведения за предоставяне на социални услуги са по 2,63 % от заболелите. Най-висока е заболяемостта в Рилска община (111,57 %000), следвана от Невестинска (87,41 %000), Дупнишка (38,51 %000), Бобошевска (34,63 %000), Кюстендилска (25,13 %000), Сапаревобанска (14,24 %000) и Бобовдолска (12,28 %000). В Кочериновска и в Треклянска общини не са регистрирани заболявания. Преобладават случаите в градовете – 71,05 %. Заболяванията са през всички месеци, като най-голям е броят на заболелите през месеците март и септември – по 5. Хоспитализирани са 92,11 % от заболелите.

Няма починали лица от туберкулоза през годината, спрямо 2 починали (смъртност 1,56 %000, леталитет 4,55 %) през 2015 г.

Проучени бяха 45 огнища с 226 контактни лица. От тях изследвани са 226. От тях с латентна туберкулоза са 10 лица. Профилактирани с Изониазид са 10 контактни лица. Няма открити източници на зараза при извършените епидемиологични проучвания.
Дихателни инфекции без масова имунопрофилактика:

Заболяемостта от скарлатина е увеличена с 38,48 % в сравнение с предходната година.Регистрирани бяха 75 заболели (59,52 %000), спрямо 55 заболели (42,98 %000) през предходната година. От всички случаи възможни са 48 (64,00 %), вероятни са 12 (16,00 %) и потвърдени са 15 (20,00 %). Най-висока е заболяемостта във възрастова група от 1 - 4 години (44 заболели; 1165,87 %000) и от 5 – 9 години (30 заболели; 586,85 %000). Регистриран е и 1 заболял (19,47 %000) във възрастова група от 10 – 14 години. В останалите възрастови групи няма заболявания. Преобладават заболелите от женски пол – 52 %. В детски заведения са 77,33 % от заболелите, в училища са 20 %, неорганизирани са 2,67 %. Заболяемостта е най-висока в Кюстендилска община (55 заболели; 98,73 %000), следвана от Дупнишка община (18 заболели; 43,32 %000), Кочериновска община (1 заболял; 20,67 %000) и Бобовдолска община (1 заболял; 12,28 %000). Заболявания са регистрирани през всички месеци, с изключение на октомври, като най-голям е броят на заболелите през месеците декември – 17, май - 13 и ноември - 10. В градове са 82,67 % от случаите. Няма хоспитализирани от заболелите. Проучени бяха 133 огнища. От 1365 издирени контактни са изследвани 828. От тях с положителен резултат за Стрептококус пиогенес група А са 76 лица носители, които бяха своевременно санирани. Заболелите контактни са 16. Открити бяха 15 източници на зараза (15 болни).Менингококова болест, инвазивна

През годината не бяха регистрирани заболявания, както и през 2015 г.Варицела

Заболяемостта от варицела (618,19 %000) е силно увеличена с 376,56 % спрямо предходната година (129,72 %000).Възможни са 29,40 % от случаите, вероятни са 70,60 %. Заболявания са регистрирани във всички възрастови групи от 0 до 54 години. Заболяемостта е най-висока при децата от 1 – 4 години (8055,11 %000), от 5 до 9 години (6240,22 %000) и от 0 - 1 години (1533,41 %000). Преобладават слабо заболелите от женски пол – 51,22 %. В детски заведения са 61,23 %, в училища са 24,39 %, неорганизирани са 8,34 %, в „други” колективи са 2,70 %, в учреждения са 1,41 %, в предприятия са 0,77 %, в заведения за обществено хранене и в институции за социални услуги са по 0,51 % и в лечебни заведения са 0,13 от заболелите. Най-висока е заболяемостта в Кюстендилска (625 заболели; 1121,96 %000), следвана от Дупнишка (126 заболели; 303,24 %000), Кочериновска (10 заболели; 206,74 %000), Рилска (5 заболели; 185,94 %000), Бобовдолска (8 заболели; 98,26 %000), Невестинска (2 заболели; 87,41 %000), Бобошевска (1 заболял; 34,63 %000) и Сапаревобанска (2 заболели; 28,47 %000). В Треклянска община не са регистрирани заболявания. Преобладават случаите в градове – 84,72 %. Заболяванията са през всички месеци, като най-голям е броят на заболелите през месеците май – 230 и юни - 15. Хоспитализирани са 11 заболели – 1,41 %. Проучени бяха 957 огнища. От 5087 контактни лица заболяха 538. Открити бяха 214 източника на зараза.ІІ. Чревни инфекции:

Нозологични единици


2016 година

2015 година

2014 година
Брой

%000

%

Брой

%000

Брой

%000

Салмонелоза

13

10,32

1,81

18

14,07

18

13,81

Дизентерия

21

16,66

2,92

8

6,25

16

12,28

Ентероколит

631

500,74

87,88

849

663,44

677

519,57

Ротавирусен гастроентерит

44

34,92

6,13

79

61,73

78

59,86

Колиентерит

9

7,14

1,25

6

4,69

3

2,30

Бруцелоза

-

-

-

33

25,79

-

-

Всичко

718

569,78

100,00

993

775,97

792

607,82

/ *брой починали

Заболяемостта от чревни инфекции е снижена с 26,57 % в сравнение с предходната година. Чревните инфекции представляват 43,15 % от всички заразни заболявания, спрямо 77,04 % за предходната година. В структурата на чревните инфекции с най-голям относителен дял са ентероколитите – 37,92 %, както и през 2015 година, следвани от ротавирусните гастроентерити – 2,64 %. Снижението на заболяемостта при чревните инфекции е в резултат предимно на понижената заболяемост от ентероколити и в по-ниска степен на понижената заболяемост от ротавирусен гастроентерит и салмонелоза. Увеличение на заболяемостта се наблюдава при дизентерия и при колиентерит.Няма смъртни случаи при чревните инфекции, както и през предходната година.

Чревна заразна заболяемост, смъртност и леталитет по общини

Общини

Чревна заразна заболяемост

Смъртност

Леталитет

Брой

%000

Брой

%000

%

Бобовдолска

37

454,43

-

-

-

Бобошевска

6

207,76

-

-

-

Дупнишка

404

965,08

-

-

-

Кочериновска

3

62,02

-

-

-

Кюстендилска

223

400,32

-

-

-

Невестинска

4

174,83

-

-

-

Рилска

2

74,38

-

-

-

Сапаревобанска

39

555,24

-

-

-

Треклянска

3

337,46

-

-

-

Заболяемостта е най-висока в Дупнишка и в Сапаревобанска общини. Както и през предходните години, заболяемостта от чревни инфекции в Дупнишка община е с много високи стойности, без да са налице проблеми от комунално-битов характер и здравно-хигиенни неблагополучия и без да са регистрирани епидемични взривове от чревни инфекции.Салмонелоза

Заболяемостта от салмонелоза (10,32 %000) е снижена с 26,65 % в сравнение с 2015 г.

Всички случаи са потвърдени. При 10 от заболелите (76,92 %) е изолирана С. ентеритидис. Салмонела гр. С е изолирана при 3 заболели (23,08 %).

Най-висока е заболяемостта във възрастова група от 0 – 1 години (1 заболял; 109,53 %000), от 1 – 4 години (2 заболели; 52,99 %000) и от 5 – 9 години (2 заболели; 39,12 %000). Единични случаи на заболявания има във възрастови групи от 25 – 29 години, от 30 – 34 години, от 35 - 39 години, от 50 – 54 години, от 60 – 64 години и над 65 години, като заболяемостта в тези възрастови групи е между 9 %000 и 16 %000. Преобладават заболелите от мъжки пол – 53,85 %. Неорганизирани са 61,54 % от заболелите. В „други” колективи са 15,38 %. В заведения за обществено хранене, в учреждения и в лечебни заведения са по 7,69 %. Заболелите са в Бобовдолска община (3 заболели; 36,85 %000), в Сапаревобанска община (1 заболял; 14,24 %000), в Кюстендилска община (7 заболели; 12,57 %000) и в Дупнишка община (2 заболели; 4,81 %000). Случаите в градове са 76,92 %. Заболявания са регистрирани през месеците от май до октомври, като най-голям е броят на заболелите през септември – 4 и през юли – 3. Хоспитализирани са 100 %. Проучени бяха 18 огнища. От всичко 23 контактни са изследвани 13, от които няма лица с положителни резултати. Няма заболели контактни и открити източници на зараза при епидемиологичните проучвания.Дизентерия

Заболяемостта от дизентерия (16,66 %000) е силно повишена със 166,56 % спрямо 2015 г.Всички случаи са потвърдени. При 8 от заболелите (38,10 %) е изолирана Ш.флекснери и при 13 от заболелите (61,90 %) е изолирана Ш.зонеи.

Заболяемостта е най-висока във възрастовите групи от 0 – 1 години (438,12 %000), от 1 – 4 години (132,49 %000) и от 5 – 9 години (117,37 %000). Единични случаи на заболяване има и във възрастови групи от 10 – 14 години, от 45 – 49 години и над 65 години. Слабо преобладават заболелите от мъжки пол – 52,38 %. Неорганизирани са 90,48 % от заболелите, в училища са 9,52 %. Заболяванията са в Кюстендилска община (25,13 %000), в Дупнишка община (14,44 %000) и в Сапаревобанска община (14,24 %000). Преобладават случаите в градовете – 90,48 %. Най-голям е броят на заболелите през месеците септември - 9 и август - 5. Единични случаи на заболяване са регистрирани и през месеците февруари, юни, октомври и ноември. Хоспитализирани са 100 %. Проучени бяха 23 огнища. Случаите на заболявания са без епидемична връзка помежду си. От 78 издирени контактни са изследвани 25. От тях няма лица с положителен резултат. Няма заболели контактни и открити източници на зараза при епидемиологичните проучвания.

Ентероколити

Заболяемостта от ентероколити (500,74 %000) е снижена с 24,52 % в сравнение с предходната година.От случаите 599 (94,93 %) са възможни, 26 (4,12 %) са вероятни и 6 (0,95 %) са потвърдени. При 4 от заболелите е доказан Norovirus (0,63 %), при 1 болен е доказан Adenovirus (0,16 %), при 1 болен е изолирана Klebsiella oxytoca (0,16 %). Етиологично неуточнени са 625 от случаите (99,05 %).

Заболявания са регистрирани във всички възрастови групи, като най-висока е заболяемостта във възрастови групи от 0 – 1 години (3176,34 %000), от 1 – 4 години (2596,71 %000) и от 5 – 9 години (1995,31 %000). Преобладават заболелите от женски пол – 55,94 %. Преобладават неорганизираните заболели – 70,52 %. Случаите в училища са 11,89 %, в „други” колективи – 6,50 %, в предприятия - 3,80 %, в детски заведения – 3,01 %, в учреждения – 2,38 %, в заведения за обществено хранене – 1,11 %, в лечебни заведения – 0,48 %, в институции за социални услуги – 0,32 %. Заболявания са регистрирани във всички общини. Както и през предходната година, най-висока е заболяемостта в Дупнишка община (374 заболели; 900,10 %000). Заболяванията са през всички месеци, с ясно изразена лятна сезонност, като най-голям е броят на заболелите през месеците август – 116 и септември – 72. Случаите в градове са 78,61 %. Хоспитализирани са 100 % от заболелите. От 2931 контактни в 793 проучени огнища са изследвани 214, от които не са изолирани патогенни микроорганизми. Заболелите контактни са 12. Открити са 8 източници на зараза при епидемиологичните проучвания.Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница