Отговорен редактор: Стефка Стойчева – Пловдив Редакционен съвет


Очистване и усъвършенстване



страница2/5
Дата22.07.2016
Размер0.52 Mb.
1   2   3   4   5

Очистване и усъвършенстване


От сайта Живот за всеки ден
„Защото Той е като огън, който пречиства и като сапуна на перачи… като Един, който претопява и пречиства сребро“ (Малахия 3:2, 3)

„Грехът обезценява душата и намалява потенциала, който Бог е заложил в теб”.

Простата истина е, че без Божията милост и благодат никой от нас няма да бъде всичко, което би трябвало и би могъл да бъде. Знаеш за какво става дума – думи, които ти се иска да не си казвал, поведение, за което съжаляваш, обида, която не си простил твърде дълго, обтегнати взаимоотношения, които не си възстановил и покорство към Бога, което все отлагаш. Бог те обича такъв, какъвто си, но също така те обича твърде много, за да те остави да бъдеш какъвто си бил. Добрата новина е, че Бог ни обича твърде много, за да ни остави да достигнем по-малко от пълния ни потенциал.

Пророк Малахия насърчава Израел със следното разбиране за техния и нашия Бог:

„Защото Той е като огън, който пречиства и като сапуна на перачи. Ще седне като Един, който претопява и пречиства сребро… и те ще принасят на Господа приноси с правда“ (Малахия 3:2, 3). Какъв верен и любящ Бог! Неговата цел не е само да изложи на показ греха ти, а да те отдели от Него, за да бъдеш „принос на правда за Бога“.

Процесът на пречистването премахва примесите, които намаляват стойността и ползата. Всеки от нас е една тъжна смесица от мотиви и поведение. Колко прекрасна е тази картина на милостивата работа на Святия Дух в сърцата и живота ни! Чуй думите на Исус за работата на Святия Дух: „А когато Застъпникът дойде ще изобличи света за грях, за правда и за съд“ (Йоан 16:8). Грехът обезценява душата и намалява потенциала, който Бог е заложил в теб. „И Аз ще…ги пречистя, както се пречиства среброто и ще ги изпитам, както се изпитва златото. Те ще призоват Името Ми и Аз ще им отговоря. Ще кажа „Мой народ са“ и те ще кажат „Господ е наш Бог“ (Захария 13:9).

Процесът на изпирането изчиства замърсеното и възстановява първоначалното състояние. „И така, нека очистим себе си от всяка плътска и духовна нечистота, като се усъвършенстваме в святост в страх от Бога“ (2 Коринтяни 7:1). Може би можеш да постигнеш това по отношение на външните неща – начина, по който говориш и поведението ти – но можеш ли успешно да очистиш нещата, които са вътре в теб – склонностите и слабостите в духа ти? Прочети Псалм 51:1-12.

„Христос възлюби църквата и предаде Себе Си за нея, за да я освети, като я очисти с водно умиване чрез Словото, за да я представи на Себе Си църква славна, без петно или бръчка, или друго такова нещо, а да бъде свята и непорочна“ (Ефесяни 5:25-27). Никой и нищо не обещава нов живот, както Исус го прави. Как постига Бог това пречистване на тялото, душата и духа? „Кръвта на Исус, Неговия Син, ни очиства от всеки грях“ (1 Йоан 1:7-9).

Хората много лесно бъркат осъждането с изобличението. И двете не са приятни, когато ти се случват, но те съвсем не си приличат. Осъждането идва от противника ти и от теб самия, като те отделя от Единствения, Който може да ти помогне и те кара да се чувстваш все по-виновен и недостоен. Изобличението идва от Святия Дух в теб, когато Той те привлича обратно към Бога, уверява те в спасението ти и осигурява единственото средство за очистване на душата и възстановяване на безпрепятствените взаимоотношения с Бога (Римляни 8:1-4).

Молитвата ми за теб днес е: доверявай се на Божията цел в процеса на усъвършенстване и очистване на сърцето ти.Това вдъхновява ли те така, както вдъхновява мен, като ме кара да копнея да следвам Исус още по-близо.



ВРЕМЕ Е ЗА ПРЕДАВАНЕ


ДЖОЙС МАЙЕР

Из книгатаТози нов живот”


Йоан 3:16 казва: „Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот".

Нека ви разкажа една история, която ще ви помогне да разберете силата на написаното в този стих.

В град Чикаго, в една студена, мрачна нощ, задухала силна снежна виелица. Малко момченце продавало вестници на ъгъла на една улица. Хората стояли по домовете си поради студа, а на малкото момче му било толкова студено, че едва се опитвало да продава. Приближило се до един полицай и го попитало: „Господине, едва ли бихте могли да знаете къде едно бедно момче може да си намери топло място, на което да преспи тази нощ, нали? Аз спя в един кашон зад ъгъла надолу по улицата, а там е винаги много студено. Сигурно ще е приятно да се спи на топло".

Полицаят свел поглед към малкото момче и му казал: „Ето какво ще направиш... тръгни по тази улица и върви, докато стигнеш до голямата бяла къща и почукай на вратата. Когато дойдат и ти отворят, ти кажи само „Йоан 3:16" и те ще те пуснат".

Момчето така и направило. Стигнало до къщата, качило се по стълбите и почукало. Отворила му една жена. То я погледнало и й казало: „Йоан 3:16".

Жената го поканила да влезе.

Приютила го, сложила го да седне в люлеещ се стол пред една голяма камина и излязла. Стоейки там, момченцето си помислило: „Йоан 3:16... не разбирам какво е това, но то със сигурност успя да ме стопли".

По-късно тя се върнала и го попитала: „Искаш ли да хапнеш?"

Детето отговорило: „Ами може. Не съм ял от няколко дни и сигурно ще мога да хапна малко". Дамата го завела в кухнята. Сложила го да седне пред маса, пълна с чудесна храна и то яло, яло, яло докато вече не можело да сложи нищо в устата си. Тогава си помислило: „Йоан 3:16... не разбирам какво точно е това, но със сигурност успя да нахрани едно прегладняло момче".

Дамата го отвела на горния етаж в баня, в която имало вана, пълна с топла вода. Оставила го да стои в нея известно време. Докато се отпускало във ваната, детето си помислило: „Йоан 3:16... изобщо не разбирам какво е това, но със сигурност успя да очисти едно мръсно момче". Жената се върнала и го отвела в уютна стая, настанила го в старо, меко легло, завила го хубаво и го целунала за лека нощ. На излизане загасила осветлението. Докато лежало в тъмното, момчето погледнало към прозореца и видяло, че снегът продължавал да вали в студената нощ. Тогава си помислило: „Йоан 3:16... не разбирам какво точно е това, но то със сигурност успя да помогне на едно изтощено момче да си почине".

На следващата сутрин жената отново го отвела до същата голяма маса, отрупана с храна. След като се нахранило, тя го завела на люлеещия се стол пред камината. Взела една Библия и го попитала: „Разбираш ли какво е това Йоан 3:16?". „Не, госпожо, не разбирам. За първи път го чух от устата на полицая снощи". Тогава тя отворила Библията на Йоан 3:16 и започнала да му обяснява за Исус. И там, пред камината, момчето предало сърцето и живота си на Исус. Стояло там и си мислело: „Йоан 3:16... не го разбирам, но със сигурност успя да накара едно изгубено момче да се почувства сигурно и да намери спасение", (неизвестен автор)

Ако и вие сте готови и искате да предадете живота си на Бога, като приемете Неговия Син Исус Христос, който е платил единствената приемлива цена за греховете ви, насърчавам ви да се молите с тази молитва. Повторете думите високо на глас и се вслушайте във всяка една от тях, за да имат смисъл лично за вас.

Господи, Боже, обичам те. Идвам при Теб днес с вяра и Те моля да ми простиш греховете. Исус, аз вярвам в Теб. Вярвам, че Ти умря на кръста за мен, проля невинната Си кръв заради мен, зае моето място и пое всичките наказания, които аз заслужавах. Вярвам, че Ти умря и беше погребан и на третия ден възкръсна от мъртвите. Смъртта не можа да Те удържи. Ти победи Сатана и държиш ключовете на смъртта и ада. Вярвам, че Ти направи всичко това за мен, защото ме обичаш. Искам да стана християнин. Искам да Ти служа през всичките дни от живота си. Искам да се науча как да живея този нов живот, който Ти си ми обещал.

Приемам Те , Исус, и се предавам на Тебе. Приеми ме такъв, какъвто съм и ме превърни в това, което Ти желаеш.

Благодаря Ти , Господи, че ме спасяваш. Изпълни ме със Святия Си Дух и ме научи на всичко, което трябва да знам. Вярвам, че съм спасен, че съм новороден и че ще ида в небето, когато умра. Боже, ще се наслаждавам на пътешествието и на живота си за Твоя слава!"

Ако искрено сте се помолили с тази молитва, то вие сте взели най-важното решение в живота си. Без значение как се чувствате, Бог е чул молитвата ви и е отговорил. Възможно е да усетите мир или радост, облекчение или свобода, но може и нищо да не почувствате. Не позволявайте чувствата ви да диктуват живота ви. Повярвайте на Божието слово, защото Той е верен и истинен на всичките си обещания. Бог казва:

„Всичко което Ми дава (поверява) Отец, ще дойде при Мене, и който дойде при Мене, Аз никак няма да го изпъдя (със сигурност няма никога да отхвърля никой от тези, които идват при Мене)." Йоан 6:37

Бог е обещал да бъде винаги с вас, дори до края на света. Може би не винаги ще Го усещате, но Той е навсякъде, по всяко време. Той винаги държи погледа Си насочен към вас и внимателно и грижовно ви пази. Той е загрижен за всичко, което ви вълнува и е обещал да ви помогне. Започнал е добро дело във вас и непременно ще го доведе докрай. (Битие 28:15; Псалом 138:8, Филипяни 1:6)

Поздравления, вече имате нов най-добър приятел и Неговото име е Исус. Той е най-добрият приятел, който някога можете да имате. Можете да разговаряте с Него за абсолютно всичко, защото Той винаги ви разбира (Евреи 4:15). Той не ви отхвърля, нито ви осъжда. Няма нищо, което да е прекалено трудно и голямо за Бога, но и всъщност нищо не е прекалено нищожно и незначително за Него. От вас Той иска да Го признавате във всичките си пътища и да Му позволите да бъде част от всяка една област в живота ви.

Вие вече сте ново създание. Всички стари неща са преминали и всичко е станало ново (II Коринтяни 5:17). Започвате на чисто.

Ще допускате грешки - всички го правим. Предстои ви да научите много неща. Започнали сте пътешествие, което ще продължи през целия ви живот. Винаги помнете, че когато допуснете грешки, Божията прошка и очистване са на ваше разположение, стига да ги поискате. Бъдете бързи да се покайвате за всеки грях и никога не се опитвайте да криете каквото и да било от Бога, защото Той така или иначе знае всичко.

Бог много ви обича. Обича ви непрекъснато. Не ви обича повече в дните, когато се държите прилично, а по-малко през времето, когато не постъпвате добре. Той просто ви обича!

Сега е време да се научите как да живеете този нов живот!


Каталог: spisanie
spisanie -> Отговорен редактор: Стефка Стойчева – Пловдив Редакционен съвет
spisanie -> Благодат християнско тримесечно списание за търсещи читатели Лято 2007 Брой 2 (20)
spisanie -> Отговорен редактор: Стефка Стойчева – Пловдив Редакционен съвет
spisanie -> Отговорен редактор
spisanie -> Отговорен редактор
spisanie -> Наредба държавно първенство 2017 г. Деца, юноши, девойки, младежи
spisanie -> Отговорен редактор
spisanie -> Толерантност, приятелство, красота Организационен етап


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница