Проф. Йордан калайков, дн мениджмънт на спорта


 Особености на мениджмънта в спортастраница13/25
Дата07.08.2018
Размер2.63 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   25

4. Особености на мениджмънта в спорта


По принцип мениджмънта в спорта не се отличава от мениджмънта в която и да е фирма с предмет на дейност в областта на индустрията, търговията и услугите. От това произтича и основното изискване - мениджърите в спорта да бъдат професионални бизнесмени.

Различията произтичат преди всички от същността на продуктите в спорта, създавани в зависимост от целите на спортната дейност - рекордьорски постижения и спорт за всички. От тази постановка следва и специфичната структура на спортния бизнес и мениджмънт. Така организационни звена за производството на спортен продукт са: професионалния спортен клуб, фирмата за спортни услуги на гражданите и т.нар. посреднически фирми за спортен маркетинг и мениджмънт.

Интересен е и проблемът за осъществяването на спортния бизнес от гледна точка на неговия вид и участващите страни от и извън спортната област (вж. табл. 2).

Мениджмънт в спорта предполага преди всичко координация на професионални знания, координация на условия за реализация на спортната дейност и координация на между организационните контакти с различни инстанции от социалната среда (вж. фиг. 1,2,3).

В дейността на спортния мениджър има видима - предприемаческа част и скрита част, която обхваща т.нар. работа с хората (сътрудници, партньори, потребители и др.), където са валидни техниките и технологиите от сферата на междуличностните отношения и социалната психология. Особеностите в предприемаческата дейност произтичат от характера на различните видове продукти, а от там и спецификата на маркетинга (фиг. 4).

Таблица 2

Вид бизнес в спорта и страни при осъществяването му

Участващи страни
от областта на спорта


Вид бизнес

Участващи страни
извън областта на спорта


Спортни клубове, спортисти

Участие на спортисти в бизнес извън спортаКомпании

Спортни клубове

Спортни клубовеТрансфер на състезатели


Спортни клубове, организатори на състезания

Продажба на рекламни праваКомпании, телевизия, радио, печатни масмедии

Спортни клубове, организатори на състезания

Продажба на рекламни права и видеофилмиТелевизия

Спортни клубове, фирми за спортни услуги

Продажба на входни билети и абонаментни карти, други услуги и стокиКомпании, граждани

Спортни клубове, фирми за спортни услуги, организатори на състезания

СпонсорствоКомпании

Поср. фирми за маркетинг и мениджмънт в спорта, спортни клубове, фирми за спортни услуги

Консултации и мениджмънт при водене на преговори и сключване на сделки за трансфер, телевизионни права, спонсорствоКомпании, телевизия


Забележка: стрелките означават активната страна при осъществяването на бизнеса.

Фигура 1. Генериране и координация на професионални знания


при производството на консуматорски спортни услуги и техния маркетинг.

Фигура 2. Координация на продукцията на спортни услуги и нейният маркетинг


с външната среда.

Фигура 3. Координация на поддържащи условия при производството


на консуматорски спортни услуги и техния маркетинг.

Фигура 4. Професиограма на спортния мениджър, представена чрез правилото на айсберга.Маркетингът в спорта

Съдържание


1.Социална ситуация и обща характеристика на системата 10

2 Тенденции и проблеми при функционирането на системата 14

3. Организационно-управленска структура на системата 16

1. Въведение в науката за управлението и отражението й в спорта 24

2.   Ключови понятия в управлението, тяхната логика, взаимна обвързаност и зависимост 25

2.1.  Същност на понятията проблем, цел, управление, субект, обект, организация, ситуация 26

2.2.   Същност и особености на понятието система и в частност на понятието управленска система 27

3.   Информацията и информационното осигуряване при управлението - основни понятия и комуникационни структури 29

4. Управленски цикъл - цикличност на управленския процес 32

5. Механизъм и формула на управленския процес 336.  Управленски функции в цикъла на управлението 34

7.Теория и технология на някои управленски функции 367.1.   Решение и планиране на изпълнението му 36

7.2. Организация, контрол и координация на изпълнението 42

Организация 42

Контрол 44

Координация 44

7.3. Прогнозиране 45

1.Социална ситуация и предпоставки за утвърждаването на спортния мениджмънт като съвременна управленска практика в спорта 55

2. Произход и същност на някои понятия от общия и от спортния мениджмънт 56

3.Същност на спортния мениджмънт - класификация. Принципни положения 57

4. Особености на мениджмънта в спорта 59

1.Същност на маркетинга 68

2.   Продуктите в спорта - специфика и класификация 70

3.   Маркетинговият микс и неговите компоненти 72

4. Маркетингови тактики в спорта 75

4.1. Тактики според пазарното поведение на потребителите. 75

4.2. Тактики според етапите от жизнения цикъл на стоките и техните пазарни измерения 76

5. Маркетингова стратегия в спорта 76

1. ОБЩ ПРЕГЛЕД НА НЯКОИ ИКОНОМИЧЕСКИ КАТЕГОРИИ- ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ И ЗАВИСИМОСТИ 84

2. НЯКОИ ТЕОРЕТИКО-ПРИЛОЖНИ ПРОУЧВАНИЯ В ОБЛАСТТА НА ИКОНОМИКаТА НА СПОРТА 86

3.ОСНОВНИ ФАКТОРИ ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПРОЦЕСИ В СПОРТА 87

4. СПОРТНИЯТ ПРОДУКТ И НЕГОВИТЕ ПАЗАРИ 88

5. СУБЕКТИ ОТ ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОТРАСЪЛ НА СПОРТА 89

6. МАКРО И МИКРОИКОНОМИКА НА СПОРТА 92

I. ПОСТАНОВКА НА ПРОБЛЕМА 98

I.1.Същност и специфични особености на проектния мениджмънт. 98

класификация на проектите 99

Сходства и различия между проект и план 100

I.2.Възможности за проектен мениджмънт в спорта – принципни положения. 102

II РЕГИОНАЛНИТЕ ЦЕЛЕВИ ПРОГРАМИ КАТО ФОРМА НА ПРОЕКТЕН МЕНИДЖМЪНТ В СПОРТА. 104II. 1. Структура на регионална програма 104

II.2. Предварителен мениджмънт на регионални целеви програми 104

II. 3. Мениджмънт на регионална програма 107

КЛЮЧОВИ ОБОБЩЕНИЯ И ДУМИ 108

1.Същност и характерни особености на спонсорството 115

2.Технология на спонсорската кампания 118

3.   Причинно-следствена същност на интересите при спонсорството 119

4. Структура и същност на спонсорската оферта 121

1.   Място и роля на спорта в Европа 128

2.   Евроорганизациите и спорта 128

3.   Европейски програми за спорт 130

4.Европейската спортна политика в документи 130

5.   Евромодел на спорта 131

 1. Каталог: attachments -> article
  article -> Решение за отказ за заплащане на правна помощ служебно или по предложение на адвокатския съвет
  article -> Публични прояви в духовната сфера в горна оряховица март 2016 година
  article -> Национален календарен план за 2014 година I. Национални инициативи
  article -> Национален календарен план за 2015 година I. Национални инициативи
  article -> Списък на възстановените заглавия към 31. 07. 2012
  article -> Секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването
  article -> 1 април /неделя/, 10. 00 часа, център село Поликраище
  article -> Отчет за изпълнение бюджета на община Годеч за 2012 година
  article -> Публични прояви в духовната сфера в горна оряховица февруари 2016 година


  Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   25


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница