Програма за мобилност на студенти Еразъм +!страница9/9
Дата09.09.2016
Размер1.7 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Забележки: 1. С ЕПИ (биология) е означен Единен приемен изпит, в който е включена специална част по биология.

2. При формиране на състезателния бал оценките от дипломата за средно образование се вземат от задължителната подготовка.


ПРИЛОЖЕНИЕ № 6ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА ЗА НЕИНЖЕНЕРНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ
СПЕЦИАЛ­НОСТ

Оценки от изпити

Оценки от дипломата

Образуване

на бала

Макс.

бал

(А)

(Б)

(В)

(Г)

(Д)1

Промишлен дизайн

рисуване

моделиране

бълг. език

математика
A+Б+В+Г

24

2

Растениевъдство

избираем 1
бълг. език

биология
2А+В+Г

24

3

Маркетинг

избираем 2
бълг. език

математика
2А+В+Г

24

4

Икономика

избираем 2
бълг. език

математика
2А+В+Г

24

5

Бизнес мениджмънт

избираем 2
бълг. език

математика
2А+В+Г

24

6

Публична администрация

избираем 2
бълг. език

математика
2А+В+Г

24

7

Социални дейности

ЕПИ (БЕ, ист. или биология)
бълг. език

биология
2А+В+Г

24

8

Индустриален мениджмънт

избираем 2
бълг. език

математика
2А+В+Г

24

9

Европеистика и многостепенно управление

английски или немски език
бълг. език

чужд език
2А+В+Г

24

10

Европеистика и глобалистика (англ.)

английски език
бълг. език

чужд език
2А+В+Г

24

11

Евроатлантическа и глобална сигурност*

избираем 2
бълг. език2А+2В

24

12

Сигурност за граждани и собственост в трансгранич­на среда*

избираем 2
бълг. език2А+2В

24

13

Международни ик.

отношенияанглийски, немски или френски език

избираем 2

бълг. език

математика
А+Б+В+Г

24

14

Предучилищна и начална училищна педагогика

ЕПИ (БЕ или история)
бълг. език

история
2А+В+Г

24

15

Социална педагогика

ЕПИ (БЕ или история)
бълг. език

история
2А+В+Г

24

16

Начална училищна

педагогика и чужд езикЕПИ (БЕ) или английски, немски или френски език
бълг. език

чужд език
2А+В+Г

24

17

Български език и история

ЕПИ (БЕ или история)
бълг. език

история
2А+В+Г

24

18

Компютърни науки

избираем 3
бълг. език

математика
2А+В+Г

24

19

Информатика и ИТ в бизнеса

избираем 3
бълг. език

математика
2А+В+Г

24

20

Педагогика на обучението по математика и

информатикаизбираем 3
бълг. език

математика
2А+В+Г

24

21

Финансова математика

ЕПИ (мат. или
инф.)
бълг. език

математика

чужд език

2А+В+Г+Д

30

22

Педагогика на обучението по български език и чужд език

ЕПИ (БЕ) или
английски, френски или румънски език
бълг. език

чужд език
2А+В+Г

24

23

Педагогика на обучението по физика и информатика

избираем 3
бълг. език

физика

матема­тика

2А+В+Г+Д

30

24

Право

ЕПИ (история)

ЕПИ (БЕ)

бълг. език

история
2А+Б+В+Г

30

Забележки:

1. С “избираем 1” е означен Единен приемен изпит (ЕПИ), в който е включена специална част по: химия, биология, ОТП по механика и техническо чертане, математика, информатика и информационни технологии и български език; с “избираем 2” – икономическа география на България, български език, история на България, информатика и информационни технологии и математика, а с „избираем 3” – ОТП по механика и техническо чертане, ОТП по електротехника и електроника, математика, информатика и информационни технологии и български език.2. При подаване на документи­те за кандидатстване кандидатът е длъжен да заяви, на кои от избираемите изпити ще се яви. При бало­образуването се зачита най-високата оценка.

3. Под “чужд език” от дипломата се разбира оценката по езика, по който е полаган конкурсен изпит. Изключение се допуска в случая, описан в чл.15 ал.6 и 7 от Правилата за приемане на студенти.

4. Специалности Евроатлантическа и глобал­на сигурност и Сигурност за граждани и соб­­ственост в трансгранич­на среда са в процедура по акредитация. Документи за тях ще бъдат приемани след получаване на положителна оценка от НАОА.
ПРИЛОЖЕНИЕ №7

СЪОТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ КОНКУРСНИТЕ ИЗПИТИ В РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ И ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИКонкурсен изпит

в Русенския университет

Държавен зрелостен изпит

1

ЕПИ (български език)

български език и литература

2

ЕПИ (математика)

математика

3

ЕПИ (история на България)

история и цивилизация

4

ЕПИ (икономическа география на България)

география и икономика

5

ЕПИ (химия)

химия и опазване на околната среда

6

ЕПИ (биология)

биология и здравно образование

7

английски език

английски език

8

френски език

френски език

9

немски език

немски език

Забележки:

1. Като оценка от конкурсен изпит по съответната дисциплина може да се признае оценката от държавен зрелостен изпит, положен след 01.01.2008 г.

2. Кандидатът, положил държавен зрелостен изпит, може да се яви на съответния конкурсен изпит и тогава му се зачита по-благоприятната за него оценка.

3. Оценка от държавен зрелостен изпит може да се ползва като оценка от конкурсен изпит. За “оценка от дипломата” при балообразуването се ползва оценката от задължителната подготовка по съответната дисциплина.

Справочник на кандидат-студента

в Русенския университет "Ангел Кънчев"

2015 г.

ИЗДАНИЕ НА РЕКТОРАТА НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ


Автори: проф. д-р Михаил Илиев

доц. д-р Вяра Русева

гл. ас. д-р Юлиян Ангелов


Корица: Neograffiti advertising

http://www.neograffiti.eu/

Формат 70/100/16

Печатни коли: 8,5

Издателски коли: 4,25Тираж: 500

Печат: Печатна база при Русенския университет
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница