Програма за превенция, лечение и рехабилитация на наркоманиите в Република България (2001 2005 година) и Националната стратегия за борба с наркотицитестраница8/13
Дата04.09.2017
Размер1.67 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


  1. Социални последици и корелати

Социално изключване (напуснали училище) и структура на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
През 2003 г. се запазват основните параметри в структурата на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, преминали през ДПС.
Структура на противообществените прояви по броя на малолетните и непълнолетните, преминали през ДПС
Таблица 10


Години

Общо лица

Бягство от дома

Бягство от

Бягство от училище

Скитничество и просия

Употреба на алкохол

Употреба на наркотици

Прости-туция

Хомо-сексуални действия

ВУИ

СПИ, ДОВДЛРГ

1996

6470

1210

-

-

2261

500

345

168

154

-

1997

6294

1090

-

-

1694

626

451

364

239

-

1998

11788

1675

-

-

1539

1002

544

1086

438

-

1999

11709

1557

-

-

-

1069

602

1025

464

-

2000

10305

1539

465

735

-

1405

741

815

413

58

2001

10322

1517

326

726

-

1318

555

872

420

52

2002

11070

1623

312

725

-

1126

554

846

501

80

2003

13196

1923

299

832

1091

1059

612

841

601

-

Източник: НСИ
При повечето от противообществените прояви се констатира увеличение – проституция, употреба на алкохол, бягство от дома, бягство от възпитателно училище интернат (ВУИ), социално-педагогически интернет (СПИ), дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи (ДОВДЛРГ). През 2003 г. от издирените 461 малолетни и непълнолетни 321 са избягали от домовете си, а 140 от ВУИ, СПИ, ДОВДЛРГ. Необхващането, бягството и отпадането от училище е силно действащ криминогенен фактор. Тази група маловръстни нараства от 28000 през учебната 2001-2002 г. на 31006 за учебната 2002-2003 г. Бягството от дома е свързано със скитничество, просия, употреба на алкохол или дрога – деяния, от които до извършване на престъпление има само една крачка. По информация от МВР много родители не съобщават навреме за бягствата на децата си, което от една страна затруднява издирването им, а от друга поставя тези деца в риск както от извършване на криминално деяние, така и самите те да бъдат обект на престъпно посегателство.

В значителна част от докладите на местните комисии се посочва увеличението на случаите на управление на МПС без свидетелство за правоспособност – противообществена проява, опасна както за потенциалните и реални потърпевши от пътно-транспортни произшествия, така и за самите извършители.Употреба на наркотици
През последните години се очертава тенденция на намаляване на броя на употребяващите наркотици, преминали през ДПС. В същото време нараства употребата на алкохол, което провокира агресивни действия, насилие и извършване на противообщесвени прояви и престъпления.


Престъпност, свързана с наркотици
А. По данни от полицията
Делът на младите извършители на престъпления (18 – 30 г.), показва ясна тенденция на нарастване. Средно за наблюдавания период 1997 - 2003 г. той достига 67,2% от всички извършители на подобни деяния. Най-високо ниво на този дял е достигнато през последната 2003 г. - 72,6% (таблица 11).


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница