07 юни 2012 г. Тема: здравеопазванестраница1/3
Дата25.01.2017
Размер0.51 Mb.
  1   2   3
07 юни 2012 г.


ТЕМА: ЗДРАВЕОПАЗВАНЕВдигнаха парите за Бърза помощ
Заплатите на работещите в центровете за Бърза помощ ще бъдат повишение с 18% със задна дата - от 1 юни. Това реши правителството на редовното си заседание вчера.

Разходите за персонал в бюджета на Министерството на здравеопазване се увеличават с 6 504 284 лева на месец до края на годината. С тези средства ще се покрият и осигурителните вноски. Увеличението ще е за сметка на намаляване на капиталовите разходи на МЗ. Средно 550 лв. бе заплатата на лекар в спешното, а половината щат в София не е запълнен. Доходите на куп чиновници ще се вдигнат от 1 юли, когато влиза в сила новият Закон за държавния служител, заяви финансовият министър Симеон Дянков. Социалните работници ще получат увеличение с близо 60%, тези в културата - с 40%, в екологията - с 30%. Средствата щели да дойдат от премахването на възнагражденията от участие в комисии, работни групи и т. н., за което сега държавата харчи по 60 млн. лв. годишно.
Намериха пари за екарисаж
МИШЕЛ ГУТСУЗЯН

Държавата ще изплати задълженията си от 2,6 млн. лв. към екарисажа в Шумен, стана ясно след заседанието на кабинета вчера. Преди дни частното предприятие постави ултиматум, че ще спре да изгаря животински трупове и храни, ако не получи парите си. Екарисажът в Шумен обработва отпадъци от 18 области.

По закон държавата трябва да плаща за извозването на всички мъртви животни и да покрива разходите на частното дружество по унищожаването на т.нар. месокостно брашно, получено след изгарянето на труповете.

Вчера кабинетът отпусна 18 млн. лв. допълнително на министерството на земеделието за 2012 г. Парите ще се използват за борба с болестите по селскостопанските животни.
Болести ни пазят от уволнение, ако ги обявим
АТАНАС ЙОРДАНОВ

Финансовата криза води със себе си съкращения. Кодексът на труда (КТ) дава защита на някои работници и уволнението им е по-трудно и придружено с разрешение от Инспекцията по труда. Такъв е случаят със служители, които страдат от някое от заболяванията, изредени в Наредба №5 от 20 февруари 1987 г. Работниците, боледуващи от тях, имат особена закрила съгласно чл. 333, ал. 1 от КТ.

1 Кои са те

Наредбата дава защита на страдащите от:

1. исхемична болест на сърцето;

2. активна форма на туберкулоза;

3. онкологично заболяване;

4. професионално заболяване;

5. психично заболяване;

6. захарна болест.

При съкращение в щата работодателят може да уволни защитен работник само с предварително разрешение от Инспекцията по труда, след като е взето и мнението на здравните органи. При уволнение на изрично посочени основания законът защитава определени категории служители, които са социално по-слаби (Вит карето).

Според чл. 333, ал. 1 от КТ закрилата се прилага при частична ликвидация, съкращение в щата, намаляване обема на работата, при липса на качества на служителя за ефективно изпълнение на работата; при промяна на изискванията за изпълнение на длъжността, ако работникът не отговаря на тях, и при дисциплинарно уволнение. В тези случаи работниците, които страдат от някоя болест, посочена в Наредба №5, имат особена закрила съгласно чл. 333, ал. 1 от КТ. За болните от посочените болести, както и за трудоустроените, преди уволнението се взема и мнението на Трудово-експертната лекарска комисия (ТЕЛК).

За да може да приложи законовата закрила при съкращение на работник със заболяване, преди уволнението работодателят трябва да разполага с информация за здравословното състояние на служителите.

Процедурата

За целта законът го задължава да събира предварително информация от работниците, които иска да уволни, за да се установи дали страдат от някоя от изброените болести. Служителите са длъжни да предоставят тези данни. А работниците, които страдат от тези болести, са длъжни при поискване да представят в предприятието медицински документи (епикриза, медицинско удостоверение и др.) от лечебно-профилактичните заведения, където се лекуват или се водят на диспансерен учет.

Ако работници, които следва да се съкратят, се окажат защитени от закона, работодателят представя получените медицински документи за мнение пред ТЕЛК. Ако за изясняване на здравословното състояние на работника се налагат допълнителни медицински изследвания и преглед, ТЕЛК взема решение в седемдневен срок след тяхното извършване.

Експертно решение се пише за всеки работник поотделно. В решението се посочват болестта, преценка на трудоспособността, показаните и противопоказаните условия на труд и целесъобразността на уволнението от гледна точка на адаптацията на организма при евентуална промяна в условията на труд.

Решението на ТЕЛК се изпраща служебно до предприятието и до работника.

Въз основа на това решение работодателят отправя до Инспекцията по труда писмено искане за разрешение за всеки определен за уволнение работник, който страда от изброените болести. Прилага и експертното решение на ТЕЛК. Инспекцията се произнася в 7-дневен срок с отказ или разрешение за уволнение.

Да се има предвид, че работодателят трябва не само да е поискал, но и да е

получил разрешението на инспекцията, преди да премине към уволнението. Дори впоследствие да е получил такова разрешение, ако то не е било налице към

момента на връчване на заповедта, уволнението е незаконосъобразно.

Ако работодателят не спази посочената процедура и извърши съкращението, уволнението е неправомерно.

Последиците

В случаите, когато за извършване на уволнението се изисква предварителното съгласие на Инспекцията по труда или на синдикален орган и такова съгласие не е било искано или не е било дадено преди уволнението, съдът отменя заповедта за уволнение като незаконна само на това основание, без да разглежда трудовия спор по същество.

Ако обаче служителят откаже да съдейства, за да може работодателят да изпълни задълженията си по установяване на неговото здравословно състояние, уволнението няма да бъде отменено на това основание. В този смисъл има и съдебна практика. Когато работникът укрие заболяване по Наредба №5 от 1987 г., той не се ползва със закрилата по чл. 333, ал. 1, т. 3 от КТ, тъй като работодателят не е имал информация за заболяването му. В този случай работодателят няма задължение да изисква мнението на ТЕЛК и разрешение от Инспекцията по труда за уволнението. (Решение №298/06 на III Гражданско отделение на ВКС и др.
Наемат ги в 164 фирми, плащат им с пари от бюджета и еврофондовете
Назначават на работа 22 000 младежи

Държавата плаща заплатите и осигуровките през първите 6 месеца
Мариана Тодорова

Минимум 22 000 младежи ще бъдат назначени на работа до края на 2013 г., предвижда споразумение, подписано от премиера Бойко Борисов, синдикати и работодатели вчера. Много е важно бизнесът да подкрепи социалното министерство в тази инициатива и да осигурят достатъчен брой места за стажанти, коментира премиерът Бойко Борисов след парафирането на документа. Според него младите хора у нас имат огромен шанс да си намерят добра работа. Практиката показвала, че поне половината, изкарали стаж, след това били назначавани на трудов договор. Правителството разполага с достатъчен финансов ресурс и води активна политика за популяризиране на тази национална програма за заетост. „Стоят едни пари, очакват всички, които са до 29 години. Шест месеца ще им помагаме да работят и да повишат квалификацията си, като през това време те ще получават заплати”, обясни Борисов. Борбата била за всяко работно място, защото то означавало едно младо семейство да не живее в мизерия. Премиерът изрази надежда да се открият нови работни места и чрез големите инвестиционни проекти като тези от Катар. Представители на работодателски организации и на синдикатите изразиха готовност да помогнат за решаване на проблема с младежката безработица и дадоха висока оценка на правителствената инициатива. Според тях малкият и среден бизнес трябва да бъде максимално подкрепен, за да ползва този ресурс. Премиерът пък напомни, че има милиони по оперативна програма „Конкурентоспособност” и е създадена по-добра организация при кандидатстване. През месец май нивото на безработицата е 11% - с 13 000 безработни по-малко спрямо април, когато тя е била 11,4%. Това означава, че мерките дават резултат, обясни социалният министър Тотю Младенов. По думите му 3000 души под 29-годишна възраст са успели да си намерят работа през последния месец Над 164 работодатели са заявили над 500 работни места за стажуване на млади хора в последните две-три седмици. Междувременно стана ясно, че трудовите злополуки са намалели с 9% за една година. Правителството прие вчера доклада за изпълнение на Националната програма по безопасност и здраве при работа.
След забраната за пушене

Кафенетата превземат тротоарите
КРАСИМИРА ТОНЕВА

Кафенетата в София заемат все по-големи площи от тротоарите. Причината е забраната за пушене на закрито, която влезе в сила то 1 юни. За да имат все пак клиенти пушачи, за които се смята, че ходят повече по заведения и харчат повече пари там, кафенетата са поискали да наемат по-големи площи от тротоарите. Расте и броят на разрешителните за ползването на т. нар. тротоарно право, казаха от Столична община. Само за май тази година са издадени 408 броя, а за същия месец на миналата година те са били 341. От януари до края на май те са 729. „Те са се увеличили с 15%”, каза председателят на Българската асоциация на ресторантьорите в София Атанас Димитров. Собствениците на кафенета в централните столични райони най-често искат да ползват части от тротоарите. Затова и от кметствата на „Средец”, „Триадица”, „Възраждане” и „Оборище” са издали най-много разрешителни. „Разбира се, че се искат под наем все по-големи площи от общината, след като изкараха хората от климатизираните заведения”, каза Димитров. По думите му, ако дадено заведение има разрешително да ползва 10 кв. м площ, а вече иска още 10 кв. м, то ще трябва да представи нов проект и да иска ново разрешително от районното кметство. От лятото на миналата година Столична община свали таксите за тротоарно право с 20 на сто и накара наемателите да очертаят с жълто ъглите на платените от тях места. Така в първа зона, в която влизат районите „Средец”, „Триадица”, „Възраждане” и „Оборище”, таксата падна на 27 лв. на кв. м. Във втора цената е 22.80 лв. на квадрат. В тази зона са районите „Изгрев”, „Слатина”, „Красно село” и „Подуяне”. В трета влизат „Студентски”, „Младост”, Надежда”, „Искър”, „Витоша”, „Люлин”, „Илинден”, „Красна поляна” и „Овча купел”. Месечният наем на 1 кв. м тротоар там е 21 лв. В най-евтината, четвърта зона, попадат Нови Искър, Връбница, Кремиковци, Панчарево и Банкя. Там кафенетата плащат на районното кметство по 19,20 лв. на кв.м месечно.
18% по-високи заплати в Спешна помощ от юни
С 18% ще бъдат увеличени заплатите на работниците в Спешна помощ, като парите за това ще бъдат осигурени от бюджета на здравното министерство, реши кабинетът вчера. Така средното възнаграждение ще достигне около 600 лева.

Финансирането на тази дейност става изцяло за сметка на държавата, но тъй като не могат да бъдат отпуснати допълнително средства от бюджета, средствата за по-високите заплати на медиците ще дойдат от фонд „Капиталови разходи" и вътрешно преструктуриране на разходите във ведомството.

Още с встъпването си в длъжност новият министър на здравеопазването Десислава Атанасова обеща да увеличи парите на работещите в Спешна помощ, които са най-ниско платените медици в целия здравен сектор. Според Атанасова там има и други проблеми - недоверие на пациентите към медицинските екипи, насилието над тях и лошата материална база.


УНИКАЛНА ОПЕРАЦИЯ

Мъж говори с протеза
ИЛКА КДТРЕВА

Млад мъж, чийто ларинкс и метастази в шията бяха отстранени при операция във варненската университетска болница „Света Марина", ще се учи да говори с изкуствена говорна протеза. Това се случи след уникална операция по имплантирането на апарата за говорене, който бе поставен на пациента с напреднал стадий на карцином на гърлото, от екипа на д-р Николай Сапунджиев от клиниката по уши, нос и гърло в „Света Марина" във Варна. Това е и първата подобна операция.

Пациентът постъпва с изключително напреднал карцином на гърлото, което налага оперативно отстраняване на целия ларинкс и метастазите в шията. Екипът на д-р Сапунджиев имплантира изкуствената говорна протеза на мястото на засегнатите от карцинома говорни връзки. Сега, макар и без ларинкс, пациентът ще може да разговаря. Състоянието на младия мъж вече е стабилно, той е изведен от реанимация. Лекарите очакват да минат стандартните 5-6 дни за зарастване на оперативната рана. След уникалната операция ще се проговаря до 2 дни, категорични са лекарите от оперативния екип.


ЗА” И „ПРОТИВ” СУРОГАТНОТО МАЙЧИНСТВО

Радина Велчева, председател на УС на фондация „Искам бебе"
Трябва да има закон
Сурогатното майчинство тъпче човешкото достойнство и човешките права, защото превръща децата и жените в стока, казват от Съвета на Европа.

Това, че за пореден път ще си заровим главата в пясъка и ще се правим, че не виждаме нещо, не значи, че то не съществува и не процъфтява, като бизнес в момента. Ако не бъдат въведени правила, сурогатството (в сегашния си вид) ще продължава да бъде търговия, защото именно под формата, в която се прави днес, сурогатството превръща децата и жените в стока. Искам да стане ясно за всеки, който е далеч от тази проблематика и никога в живота си не е виждал сурогатна майка или онкоболна жена с отстранена матка - неприемане-то на регламент за заместващото майчинство, ще направи така, че след време това да бъде един твърде доходоносен, трудно до-сегаем от закона (защото засяга най-интимните човешки отношения) и "черен" бизнес. Това може да бъде спряно само и единствено, ако има ясен регламент, установена прозрачна и ясна за всеки съдебна процедура от началото до края на процеса на бременността. Регламентът, който предлага нашият екип, е основан именно на биоетичния принцип, че актът на заместващото майчинство ще бъде единствено и само доброволен акт. Никой няма да бъде принуждаван да става сурогатна майка, така че тук аргументът за показване на човешкото достойнство категорично отпада. Ако не си съгласен с условията - доброволно и некомерсиално сурогатство - означава, че имаш конкретен комерсиален мотив и се отказваш още "при входа" на процедурата. Каква е логиката обаче да пречим на хора, които имат мотив "да влязат" в този процес и доброволно да помогнат на изпаднало в нужда семейство?

Говорила съм и с много свещеници - едни от тях са против, но има и такива, които ни подкрепят. Аз самата съм християнка и посвещаването в истинската същност на християнството за мен е дълбоко интимен и облагородяващ процес. Християнин не се става за един ден - това е осъзнаване, растеж, вяра в Единния Бог, който преди всичко е Любов. Християнството издига в култ майчинството и няма по-ценно нещо от това - да посветиш детето си на църквата и на Бог. Аз познавам много от хората, които се нуждаят от заместваща майка - те сигурно са едни от най-ревностните и молещи се християни, те всеки ден отправят молитвата си за дете към Бога. Аз вярвам, че Бог ще прояви милост към тях.
Трябва ли да се разреши сурогатното или заместващото майчинство в България? Според защитниците на бъдещия законопроект с регламентирането му ще се защити едно фундаментално човешко право - правото на родителство на двама души, при които това е единственият начин да имат собствено дете. На първо място утроба под наем ще могат да ползват само жени, които по медицински причини не могат да износят и родят бебе. Условие да кандидатства ще бъде тази жена да е семейна. Да е напълно здрава, да е между 25 и 43 години, да има поне едно свое дете, това са част от изискванията, на които трябва да отговарят кандидатките за заместващи майки. Те ще могат да износят и родят чуждо бебе максимум 2 пъти. Идеята е по този начин да се предотврати превръщането на благородното начинание в доходоносен бизнес. Законопроектът за сурогатното майчинство ще допуска по изключение донорство за жени, претърпели онкологично заболяване.Законопроектът е минал на първо четене в парламента.


Фондация „Общество и ценности"

Нарушава човешките права
Седемнадесет граждански организации в България, представляващи медици, психолози, семейни терапевти, юристи, родители, изразиха подкрепата си в писмо до Жан-Клод Миньон, президент на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ), във връзка с Декларацията срещу сурогатното майчинство, подкрепена от 22-ма депутати от ПАСЕ и близо 150 членове на Съвета на Европа. Сурогатното майчинство е нарушаване на човешките права и човешкото достойнство и трябва да бъде спряно. Това се казва в декларация, подписана от двадесет и двама депутати от Европейската народна партия (ЕНП) и членове на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) начело с Лука Воланте, президент на групата на ЕНП в ПАСЕ. В подписаната декларация те потвърждават, че сурогатното майчинство е несъвместимо с достойнството на жените и засегнатите деца и е нарушаване на техните фундаментални права.Освен тях още около 150 членове на Съвета на Европа от различни страни и парламентарни партии подписаха декларацията в рамките на два дни.

Тези дни декларацията бе качена на сайта на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа и включва препратки към 16 международни споразумения и документи, на които сурогатното майчинство противоречи.Декларацията по повод сурогатството бе внесена на 27 април, ден след проведената конференция в Съвета на Европа на тема „Сурогатното майчинство: нарушение на човешките права , организирана от няколко неправителствени организации с подкрепата и участието на Европейската народна партия в ПАСЕ.Към декларацията предстои да се присъединят и други депутати и членове на ПАСЕ.

По време на конференцията е представен докладът Сурогатното майчинство: нарушаване на правата на човека", изготвен от неправителствената организация Европейски център за право и справедливост в Страсбург. В документа се говори за нарушаване на правата на жените и възникващата комерсиална експлоатация върху тях, а също така за трудностите при определяне на родителските права, тъй като в процеса на зачатие, износване и възпитание на детето могат да бъдат въвлечени до 6 души (два донора на полови клетки, сурогатната майка, нейният мъж,"юридическите" родители на детето).Подчертава се и проблемът за бъдещата само идентификация на детето, родено от сурогатна майка, и за неговото психологическо здраве. Изброени са и конкретни случаи за нарушаване на правата на човека, свързани със сурогатното майчинство.

Доктор Грегор Пупинк, директор на „Европейски център за право и справедливост" и един от говорителите на събитието, казва, че ако България узакони сурогатното майчинство, тя ще наруши редица международни договори, по които е страна, като Европейската конвенция за правата на човека, Конвенцията за правата на децата, Конвенцията за правата на жените и други.
В Пловдивската болница

Изпаряват тумори с лазер за 20 минути
СИЛВИЯ НИКОЛОВА

Доброкачествени туморни образувания на простатата изпаряват с лазер за 20 минути в Пловдивската болница „Медикус Алфа", като не се налага никаква операция, съобщиха от лечебното заведение. Апаратурата е второ поколение от типа червен тулиум лазер. България е третата страна в света, в която се прилага тази засега най-точната и безопасна технология за безкръвна операция на аденом на жлезата. Това обясни д-р Рангел Старев, който заедно с колегите си д-р Георги Ибришимов и д-р Маджид Кадим отстраниха по новата технология средно голям аденом на простатата на 54-годишен мъж. Червеният лазер е въведен за първи път в Германия, а по-късно - в САЩ. България е третата страна, в която пациентите могат да се лекуват по този начин. Новата технология притежава уникална способност да изпарява простатната тъкан, като в същото време лазерът е изключително точен и безопасен. Той прониква само до 1 мм в околните здрави тъкани (при 4-5 мм за зеления лазер) и практически не може да ги увреди. Единствено противопоказание за прилагането на червен лазер е много голям обем на жлезата, но пък тогава може да се действа на няколко пъти. След тази манипулация оперираният престоява едно денонощие в болница, макар че според проучванията дори 6 часа следоперативно наблюдение са достатъчни. Тулиум лазерът може да се прилага още при бъбречни заболявания, стеноза на уретрата, при камъни в уретерите и при кондиломи. При тези диагнози се процедира, като лазерна сонда се въвежда през уретрата, след което лазерните лъчи изгарят разрасналата се тъкан и постигат перфектно кръвоспиране. При манипулацията е сведен до нула рискът от усложнения като незадържане на урината и импотентност, които често пъти са логично последствие след класическата отворена операция със скалпел.
Бум от безхаберие

Взривовете не са малшанс, а предизвестена трагедия
Белчо Цанев

Бум от безхаберие. Безхаберие, което пълзи в цялата държава от доста време насам. Безхаберие на всички нива - от загърбването на неписаните човешки норми до неспазването на писаните правила и закони. Безхаберие към всичко - от възпитанието на децата през шофирането по пътищата до работата със снаряди.

"Това не може да се случи с мен." Това си мисли всеки нашенец, когато настъпва педала на газта на завой, заобикаля спуснатите бариери на жп прелеза или складира бомби като тикви.

"Това не може да се случи с мен." Така най-вероятно си е мислил и собственикът на "Берета трейдинг" Десислав Делев, когато е нагазил в сладкия бизнес с утилизацията на боеприпаси. На това явно е разчитал и когато е взел за обезвреждане част от боеприпасите от гръмналото преди четири години поделение край Челопечене.

"Това не може да се е случило с мен" - сякаш продължава да си мисли Делев и когато след апокалипсиса край складовете му твърди, че неговите служители са преминали всички задължителни инструктажи и са перфектни специалисти. Фирмата му пък притежава всички сертификати и никога не е хващана в крачка при проверките

от служба КОС към вътрешното министерство. Тримата безследно изчезнали работници са едни от най-добрите, като двама от тях работят във фирмата от самото й създаване, твърди Делев, сякаш с това може да ги върне от оня свят. Колко са били добри - не знам, но си спомням думите на командира на ротата сапьори в моето поделение майор Батов (министър Аню Ангелов би трябвало също да го помни), който не спираше да повтаря: "Добрият сапьор е живият сапьор!"

Оказа се обаче, че Делев няма и хабер нито какво е количеството боеприпаси, което избухна във вторник, нито колко служители са били на работа по време на "зарята"! Няма хабер Делев и какво търсят GSM-и в зоната на взрива, след като хора с мобилни апарати изобщо не бива да се допускат на работа. Сигурно Делев иска да докаже, че не той или някой негов човек, а примерно кметът на с. Лозенец е наредил да бъдат складирани в едно помещение повече от допустимото количество боеприпаси, довело до верижните взривявания. Защото силата на взрива показва, че освен предназначените за утилизация боеприпаси в цеха е имало и други. А в складовете на "Берета трейдинг" освен 272-та тона предназначени за утилизация снаряди е имало и оръжие и боеприпаси, предназначени за продажба. Чудно нещо - все едно в един екарисаж мирно да съжителстват трупове за изгаряне и агнешки плешки и свински бутове за продажба!

Как контролните органи на държавата са допуснали това безобразие, е друг въпрос, не по-малко интересен. Ясно е, че "при всички случаи отговорността е на собственика на фирмата", веднага побърза да обяви министър Аню Ангелов, което направо си прозвуча като едно измиване на ръцете.

След дъжд - качулка, ще е тази отговорност на Делев обаче. Защото на какъвто и срок да бъде осъден, никой вече няма да върне тримата изпарени от взрива негови служители. Никой няма да върне здравето на 8-те пострадали, нито ще изтрие жестокия спомен от главите на жителите на селата Лозенец и Горно Александрово, на хилядите случайни свидетели.

Защото край Лозенец се срещаме със същото безхаберие, което изпепели и 9-имата пътници във влака София - Кардам, погуби 18-те под Бакаджиците и остави завинаги другите 18 под моста на Янтра при Бяла, удави 12-те деца в Лим, и пр., и пр. Това е същото безхаберие не само при неспазване на задълженията, но и при провеждането на задължителния контрол от страна на оторизираните държавни органи.

Защото ако контролът от страна на КОС в складовете на Делев е бил ефективен, то взривове нямаше да има, а ако по някаква случайност станат, щяха да се ограничат само в производствен цех номер 1 и да приключат за минути, а не да отнесат цялото предприятие и да продължават десетки часове!

За наличието или липсата на контрол е редно да разкаже на следствените органи и чиновничката от ведомството на Аню Ангелов, която се е разходила до Сингапур и остров Бали за сметка на злополучната фирма "Берета трейдинг".

"Доверяй, но проверяй" - учеше Ленин. Това добре го знае министър Ангелов, нали е възпитаник на генералщабната академия в Москва. Крайно време е неговото ведомство да приложи на практика максимата! Преди да са започнали да бумкат следващите складове.
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница