2016 посолство на република българиястраница1/4
Дата08.05.2018
Размер0.49 Mb.
  1   2   3   4

2016


ПОСОЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОТАВА
СЛУЖБА ПО ТЪРГОВСКО -

ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ВЪПРОСИ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОНИКА

СЕКТОРЕН АНАЛИЗ


ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОНИКА


(NAICS 334)ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Подсекторът „Производство на електроника” обхваща фирми, ангажирани предимно в производството на компютри, периферни устройства; комуникационно и друго оборудване, както и сходни електронни продукти и компоненти за тях.

Извън обхвата на подсектора са фирмите, основно ангажирани с: производство на битова техника - NAICS 3352, включващо производство на малки електроуреди (NAICS 33521) и производство на големи или специализирани електроуреди (NAICS 33522); производство на електротехника - NAICS 3353, включваща: трансформатори (NAICS 335311); двигатели и генератори (NAICS 335312); комутаторни табла и контролна апаратура (NAICS 335315) и производство на други електрически съоръжения и компоненти - NAICS 3359, което включва: производство на батерии (NAICS 33591); комуникационни кабели и проводници (NAICS 33592); устройства и приспособления за окабеляване (NAICS 33593). Всички те обособяват отделни подсектори от Северноамериканската класификационна система - North American Industry Classification System (NAICS).
Настоящият анализ на подсектора представя обща информация за състоянието на бранша през последните години; икономическият принос на сектора за канадската икономика; сочи средните приходи, разходи и брутна печалба на малките и средни фирми от подсектора; натрупаните капиталови инвестиции; представя накратко компаниите от сектора - по провинции и територии; сочи търговският баланс на Канада общо с осталите страни; с ЕС и с България за последните години; сочи също и основни търговски партньори на Канада.
Подсекторът „Производство на електроника” в Канада е с номер 334 от Северноамериканската класификационна система.
Фирмите от този подсектор са разпределени в шест подкатегории: Производство на компютърна техника и периферни устройства (NAICS 3341); Производство на комуникационно оборудване (NAICS 3342); Производство на аудио и видео техника (NAICS 3343); Производство на полупроводници и други електронни компоненти (NAICS 3344); Производство на навигационна, измервателна, медицинска и контролна апаратура (NAICS 3345) и Производство на магнитни и оптични носители (NAICS 3346).
Категоризацията на канадските фирми съгласно NAICS става в съответствие с дейността, от която те генерират най-големи приходи. Стопански субекти, които упражняват повече от една дейност, могат да променят кода си по системата според приходите си за конкретната година.
Ресорно за подсектора е канадското Министерство на иновациите, науката и икономическото развитие (Innovation, Science and Economic Development Canada, Web: http://www.ic.gc.ca/), на чиято страница, освен обща информация за структурата на ведомството и ресорите, се публикува информация, предназначена за малкия бизнес, целяща да послужи като ръководство и ориентир във федералното корпоративно законодателство; база данни на регистрирани фирми; бази данни за банки и други финансиращи институции; статистики, касаещи внос, износ и търговски баланс; информация, касаеща защитата на интелектуалната собственост и авторските права; статистически данни по икономически сектори; информация за дейностите, изискващи лицензиране; информация, касаеща обявяването в несъстоятелност; рекламирането на продукти; правила за поставяне на етикети; реда и начина за подаване на жалби от потребители; съвети за разпознаване на некоректни търговци и др.

СЪСТОЯНИЕ НА ПОДСЕКТОРА

ИКОНОМИЧЕСКИ ПРИНОС ЗА КАНАДСКАТА ИКОНОМИКА

Обобщени данни от Министерство на иновациите, науката и икономическото развитие сочат, че към м. декември, 2014 г., канадските фирми, наемащи персонал и с предмет на дейност: производство на компютри и електоника, преобладаващо са от микро или малък тип. Индустрията е силно фрагментарна – 92.4 на сто от фирмите са с персонал под 100 човека, респ. - средните предприятия и големите работодатели общо съставляват под 8% от общия брой на фирмите. Секторът е развит основно в провинциите: Онтарио, Квебек, Британска Колумбия и Албърта, и значително в по-малка степен в провинциите: Нова Скотия, Манитоба, Ню Брънзуик и Саскасчеуан. Като цяло, фирмите – производители на компютърна техника и периферни устройства; на комуникационно оборудване; аудио и видео техника; електронни компоненти и навигационна, измервателна, медицинска и контролна апаратура и на магнитни и оптични носители са с експортна ориентация. По данни на канадското Министрство на заетостта и социалното развитие, около 60% от приходите на индустрията идват от чужбина, и главно от САЩ, закъдето е 70% от целия износ. Въпреки това, през последните години този подсектор на канадската индустрия бележи спад, за който допринася същественият ръст на вноса на такава продукция от трети страни с по-ниски оперативни разходи. Сред причините за трудна конкуренция с чужди фирми е и много по-големият капацитет на фирми от трети страни, сравнено с производствените мощности на канадските компании от микро и малък тип. За последните 5 години, Канада е с отрицателно търговско салдо в търговския обмен със стоки от подсектора. Заетостта е с концентрация в провинциите: Онтарио (50%) и Квебек (28%) и обхваща специалности, свързани с информационните и комуникационни технологии. Като цяло, след 2005 г., за този сектор на канадската индустрията са характерни: общо преструктуриране; спад в реалния брутен вътрешен продукт (с -1.7% на годишна база в периода: 2005 - 2014 г.); намаляване на заетостта (с -3.3% на годишна база за същия период); засилване на международната конкуренция и ръст на вноса. Пример за конкуренцията на чуждите пазари в сферата на информационните и комуникационни технологии, например, е канадската компания за телекомуникационно и безжично оборудване BlackBerry Limited, разработваща смартфони, таблети и приложения за мобилни устройства, която в конкуренция с продукта iPhone на Apple и Android на Google минава през сериозни финансови трудности.

Глобално, след 90-те години на миналия век, канадският пазарен дял в САЩ бележи спад. В същото време, вносът на стоки от сектора от Китай непрекъснато расте, а за последните десет години се е увеличил повече от два пъти. За 2015 г., вносът от Китай на стоки от индустрията е на обща стойност над 19 347 млн. канадски долара, което надхвърля, и то съществено вносът от САЩ (за същата година малко под 11 562 млн. долара). С тези размери, вносът от Китай съставлява повече от една трета от общия внос на стоки от сектора.ОБЩА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ
Информация за преките и оперативните разходи и за брутната печалба на малките и средни фирми от подсектор „Производство на електроника” в Канада, е посочена в таблицата по-долу, като са взети предвид предприятия с годишен приход в диапазона от 30 хил. долара – до 5 млн. канадски долара.NAICS 334

За индустрията

като цялоПоследна

четвърт


(25%)

Под средното

ниво


(25%)

Над средното

ниво


(25%)

Водеща

Четвърт


(25%)

% доклад-

вали


фирми

ПРИХОДИ И РАЗХОДИ

(процент от общите приходи)

Приходи общо

100.0В

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Преки разходи

49.5В

58.5

53.9

47.4

18.8

75.8

Заплати и

обезщетения

11.4В

14.9

12.0

10.7

3.3

34.0

Покупки, материали

и подизпълнители

39.3В

44.5

43.1

38.5

15.3

76.0

Начални запаси

13.7В

19.8

12.9

12.6

5.2

54.3

Крайни запаси

14.8В

20.6

14.2

14.4

5.1

55.9

Оперативни разходи

50.1C

83.7

42.8

38.3

33.8

98.4

Труд и комисионни

21.8В

32.7

19.8

18.7

12.7

67.5

Ремонти и поддръжка

2.1В

3.3

2.1

1.5

1.8

80.6

Амортизации

0.6В

0.6

0.6

0.5

0.6

40.7

Телеком. разходи

1.2В

1.6

1.1

0.9

1.1

81.4

Наеми

2.9В

3.7

3.0

2.4

1.8

61.3

Банкови такси и лихви

1.2E

3.4

0.8

0.3

0.6

60.7

Професионални и

бизнес такси

2.8E

5.5

2.0

1.8

2.7

88.1

Реклами и промотиране

2.0E

2.8

1.9

1.6

1.3

75.3

Складови разходи

0.4В

0.4

0.4

0.3

0.4

21.7

Застраховки

0.7В

0.9

0.7

0.7

0.7

61.9

Други разходи

14.5C

28.9

10.5

9.5

10.1

96.4

Общо разходи

99.6В

142.2

96.7

85.7

52.6

98.6


Брутната печалба (%)

50.5

41.5

46.1

52.6

81.2

Легенда за индикаторите:

A = Отличен
B = Много добър
C = Добър

D = Приемлив

E = Повишено внимание
Източник: Статистически институт на Канада, профил на малкия бизнес, 2013 г.


НАТРУПАНИТЕ КАПИТАЛОВИ ИНВЕСТИЦИИ в подсектор „Производство на електроника” са намалели от 11.5 млрд. канадски долара (CAD) през 2004 г. – на 9.1 млрд. CAD през 2013 г. Между 2012 г. и 2013 г. намалението е с -2.6%.Натрупани капиталови инвестиции по вид на актива за периода: 2004 г. - 2013 г.,

подсектор „Производство на електроника” (NAICS 334)

Вид

на актива

Стойност

в млрд. CAD

Годишен ръст
2004 г. - 2013 г.


%Изменение
2012-2013


 

2004 г.

2013 г.

Машини и оборудване

7.0

3.9

-6.3%

-4.8%

Строителство

4.4

5.1

1.6%

-2.9%

Общо

11.5

9.1

-3.8%

-2.6%
Източник: Statistics Canada, Основни капиталови потоци и наличности - 2004/2013 г.Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница