Актуализиран списък на паметниците на културата в гр. Шуменстраница1/6
Дата01.02.2018
Размер1.48 Mb.
  1   2   3   4   5   6


АКТУАЛИЗИРАН СПИСЪК НА ПАМЕТНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА В ГР.ШУМЕН

ОБЕКТ

(собственост, адрес, локализация)Кадастрални данни

Идентиф. по КК на гр.Шумен

Деклариран с:

Обявен с:

ДВ/НСОПК


Отписан с:

Вид

Категор.

Забележка

нов

стар

Кв., №

УПИ, №

планосн №

1.

59

Къща “Вела Пискова” с двор и оградни зидове, ул. “Вела Пискова” №8 /№ 10/, собств. на насл. на Атанас Сокеров свалена

132

ІV

758

662.429.1

Списък от 07.04.72 г.

Писмо №3655 от 02.11.82 г.Д.В., бр. 22 от 18.03.75 г. ДВ бр.90 от 2015 /Заповед №РД09-757 от 06.11.2015 на МК


Архит.-истор.Национ
2

12

Къщата на Атанас Стойков Ковачев, ул. “Л. Каравелов” №2, собств. на Стефана Петкова

132

ХІV

2594

662.418.1

662.418.2

662.419.5

Д.В., бр. 22 от 18.03.75 г.

Д.В., бр. 52 от 05.07.77 г.


Истор.

Местно
3

-

Къщата на Руси Ив. Смядовски, ул. “Любен Каравелов” №152668

662.407.1

Протокол №10 от 15.05.08 г. от ЕС на НИПКАрхит.-строит.

Местно

Ново деклариране

4

-

Къщата на бившия депутат Васил Велчев, ул. “Харалан Ангелов” №2 (сега хотел “Римини клуб”)2525

662.355.3

Протокол №10 от 15.05.08 г. от ЕС на НИПКАрхит.-строит.

Местно

Ново деклар.

В обхвата на истор. зона “Старият Шумен”5

-

Къщата на д-р Върбан Михайлов, ул. “Любен Каравелов” №32, собств. на насл. на д-р Янаки Янков2524

662.345.1

Протокол №10 от 15.05.08 г. от ЕС на НИПКАрхит.-строит.

Местно

Ново деклар.

В обхвата на истор. зона “Старият Шумен”6

-

Къщата на Харалан Пушков, ул. “Любен Каравелов” №402504

662.342.1

Протокол №10 от 15.05.08 г. от ЕС на НИПКАрхит.-строит.

Местно

Ново деклар.

В обхвата на истор. зона “Старият Шумен”7

-

Къщата на Кандиларови, ул. “Любен Каравелов” №522485

661.444.1

Протокол №10 от 15.05.08 г. от ЕС на НИПКАрхит.-строит.

Местно

Ново деклар.

В обхвата на истор. зона “Старият Шумен”8

173

Къща на Райна и Иван Малчеви, бул. “Симеон Велики” №68 (б. ул. “Ген. Заимов” №74б)

(Две сгради)100
2428

661.499.3

Писмо №1628 от 05.05.80 г.

Писмо №3655 от 02.11.82 г.

Протокол №10 от 15.05.08 г. от ЕС на НИПК
Архит.-строит.

Истор.
Архит.-строит.Местно

Прекатегор. – само архит. -строителен

В обхвата на истор. зона “Старият Шумен”9

60

Андрейковото училище (девическо класно училище) с двор, бул. “Симеон Велики” №68 (б. ул. “Ген. Заимов” №74), общинска собственост

100

І

2429

661.499.1

Регистър на ПК от 1956 г.

Списък от

07.04.72 г.

Писмо №3655 от 02.11.82 г.СОПК от 12.01.1955 г.
Д.В., бр. 22 от 18.03.75 г.Архит.-истор.


Местно


Сега – Дом на учителя

В обхвата на истор. зона “Старият Шумен”10

227

Архиерейско наместничество (б. черковно училище), ул. “Отец Паисий” №46

101

І
661.490.2

Регистър на ПК от 1956 г.

СОПК от 12.01.1955 г.
Архит.-строит.

Местно

В обхвата на истор. зона “Старият Шумен”

11

11

Църквата “Св. Възнесение” с двор и надгробни плочи, ул. “Отец Паисий” №48

(“Св. Архангел Михаил”)


Църковен комплекс101

ІV

2031

661.490.1

Регистър на ПК от 1956 г.

Списък от

07.04.72 г.
Списък от

21.11.77 г.

Писмо №3655 от 02.11.82 г.


СОПК от 12.01.1955 г.

Д.В., бр. 22 от 18.03.75 г.


Архит.-строит.


Худож.

Местно


ІІ гр.

В обхвата на истор. зона “Старият Шумен”

12

20

Надгробен паметник на кап.Митрофан Колесников в двора на ц. “Св. Възнесение”

101

І
661.490
Д.В., бр. 52 от 05.07.77 г.
Истор.

Местно

В обхвата на истор. зона “Старият Шумен”

13

236

Паметник на митрополит дядо Симеон, в зелената площ пред ц. “Св. Възнесение”

1002032

661.494

Регистър на ПК от 1956 г.

Протокол №10 от 15.05.08 г. от ЕС на НИПК

Истор.
Истор. и худож.

Местно
Местно

В обхвата на истор. зона “Старият Шумен”

14

172

Жилищна сграда, бул. “Симеон Велики” №72

100

VІІ

2033

661.495.1

Писмо №3655 от 02.11.82 г.

Протокол №10 от 15.05.08 г. от ЕС на НИПК

Архит.-строит.

Местно

Настояща функция – ресторант

В обхвата на истор. зона “Старият Шумен”15

-

Търговска сграда, бул. “Симеон Велики” №76

78

ІХ

2052

660.494.3

Протокол №10 от 15.05.08 г. от ЕС на НИПКАрхит.-строит.

Местно

Ново деклар.

В обхвата на истор. зона “Старият Шумен”16

-

Промишлена сграда, ул. “Тодор Икономов” №2

78

ІХ

2052

660.494.1

660.494.2

660.494.4


Протокол №10 от 15.05.08 г. от ЕС на НИПКАрхит.-строит.

Местно

Ново деклар.

В обхвата на истор. зона “Старият Шумен”17

-

Жилищна сграда, ул. “Тодор Икономов” №4

78

Х

2053

660.495.1

Протокол №10 от 15.05.08 г. от ЕС на НИПКАрхит.-строит.

Местно

Ново деклар.

В обхвата на истор. зона “Старият Шумен”18

57

Къща-музей “Васил Коларов”

Помощна къща до музей “Васил Коларов”


Къща на Васил Коларов с двор, спомагателна сграда, полит. зала, оградни зидове и чешма, ул. “Тодор Икономов” №11, собств. на ГНС

77

ХІ

2087

660.439.3

660.439.5Регистър на ПК от 1956 г.

Списък от 07.04.72 г.

Писмо №1628 от 05.05.80 г.
Писмо №3655 от 02.11.82 г.

Писмо №10300 от 19.09.2003 г.Д.В., бр. 22 от 18.03.75 г.

НСОПК от 22.05.2003 г.


Архит.-истор.

Архит.-строит.


Архит.-строит.

Истор.


Национ.

Местно
За свед.


Прекатегоризиран19

-

Жилищна сграда, ул. “Филип Тотю” №10 (ъгъла с ул. “Август Попов”)

77

ХІV

2079

660.450.2

Протокол №10 от 15.05.08 г. от ЕС на НИПКАрхит.-строит.

Местно

Ново деклариране

20

51

Евангелска методистка църква

75а

ІХ

1658

660.555.2

Писмо №3655 от 02.11.82 г.
Протокол №10 от 15.05.08 г. от ЕС на НИПКАрхит.-строит.
Архит.-строит.

Местно

Местно


В обхвата на историческа зона “Старият Шумен”

21

200

“Сонтур-хамам”, ул. “Г. С. Раковски” №18, собственост на “Мадара Интертур” АД

75а
1639

660.553.2

Писмо №3655 от 02.11.82 г.
Протокол №10 от 15.05.08 г. от ЕС на НИПКАрхит.-строит.
Архит.-строит.

Местно

Местно


Освид. по ЗУТ

В обхвата на историческа зона “Старият Шумен”22

54

Безистенът, ул. “Г. С. Раковски” №20, собственост на “Мадара Интертур” АД

75а
1638

660.553.1

Регистър на ПК от 1956 г.

Списък от

07.04.72 г.

Писмо №3655 от 02.11.82 г.Д.В., бр. 37 от 1939 г.

СОПК от 12.01.1955 г.

Д.В., бр. 22 от 18.03.75 г.

Народна старина

Архит.-строит.За свед.
МестноВ обхвата на историческа зона “Старият Шумен”

23

-

Жилищна сграда, ул. “Г. С. Раковски” №24

75

ІІІ

1634

660.545.1

Протокол №10 от 15.05.08 г. от ЕС на НИПКАрхит.-строит.

Местно

Ново деклар.

В обхвата на истор. зона “Старият Шумен”24

-

Жилищна сграда, ул. “Ген. Столетов” №2

75

І

1626

660.549.1

Протокол №10 от 15.05.08 г. от ЕС на НИПКАрхит.-строит.

Местно

Ново деклар.

В обхвата на истор. зона “Старият Шумен”25

53

“Белият хамбар”, ул. “Дунав” №21, общинска собственост (бивша на МНО)

574

ІІ
658.34

Списък от

07.04.72 г.

Писмо №3655 от 02.11.82 г.


Д.В., бр. 22 от 18.03.75 г.
Архит.-строит.

Местно

Освид. по ЗУТ

26

53

“Коджа чешма”, в зелената площ при пресичането на ул. “Ген. Драгомиров”, ул. “Искър” и ул. “Самара” (до Белия хамбар)

574в

ІСписък от

07.04.72 г.

Писмо №3655 от 02.11.82 г.


Д.В., бр. 22 от 18.03.75 г.
Архит.-строит.

Местно
27

68

Руска дивизионна болница, ул. “Ген. Драгомиров”, собств. МНО

564в

І

6810

658.67.1

658.67.2


Списък от

07.04.72 г.

Писмо №3655 от 02.11.82 г.


Д.В., бр. 22 от 18.03.75 г.
Архит.-строит.

Местно

Освид. по ЗУТ

28

228

Къллек джамия, пл. “Гривица” (ъгъла с ул. “Зелена гора”)

566

ХІІІ

1374

658.176.1

Регистър на ПК от 1956 г.

Протокол №10 от 15.05.08 г. от ЕС на НИПКСОПК от 12.01.1955 г.
Архит.-строит.

Архит.-строит.За свед.
Местно
29

44

Къща на Ованес Авшерян с двор, ул. “Стара планина” №2, общинска собственост

560

ІV

V


1766

1765


658.333.2

658.333.1Регистър на ПК от 1956 г.

Списък от

07.04.72 г.

Писмо №3655 от 02.11.82 г.СОПК от 12.01.1955 г.
Д.В., бр. 22 от 18.03.75 г.Архит.-строитЗа свед.

Местно


Бивша приемна на ОК на БКП, сега – център за работа с деца

30

52

Арменска църква, ул. “Златица” №15

Църква “Асвазадин” с камбанария, двор, оградни зидове и лапидариум с надгробни плочи, ул. “Арменска” №16

Арменска църква с дворния й комплекс


53а

ІІ

1584

659.168.4

Регистър на ПК от 1956 г.
Списък от

07.04.72 г.


Писмо №3655 от 02.11.82 г.

СОПК от 12.01.1955 г.
Д.В., бр. 22 от 18.03.75 г.Архит.-строит.За свед.

Местно

31

197

СОДУ “НЮВВАБ” (б. общежитие), собств. на районното мюфтийство

59

VІІ

1613

659.338.1

Писмо №3655 от 02.11.82 г.

Протокол №10 от 15.05.08 г. от ЕС на НИПК

ПК
Архит.-строит.

Местно


до Томбул джамия

В обхвата на истор. зона “Старият Шумен”Каталог: dataset
dataset -> Приложение 3 Предложения за участия на национални туристически форуми, събития и изложения
dataset -> Дата на съставяне
dataset -> Регистър на технически паспорти за обекти в община перущица – 2016год
dataset -> Регистър на издадени разрешения за строеж от дирекция сабосхдеп към община перущица 2016год
dataset -> Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и нов Закон за обществените поръчки
dataset -> Решение на ОбС/11. 06. 1997 г./ 4 700 000 лв. Договор за покупко-продажба, след провеждане на търг от 10. 12. 1997 г с Ет „Георгиев 13 на ст/ст 4 700 000 лева
dataset -> Р е г и с т ъ р на търговските обекти в Община „Тунджа
dataset -> Регистър на търговските обекти на територията на Община Ардино
dataset -> Община Вх номер


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница