Биография на доц д-р инж. Дончо наумов партов преподавател по Строителна Статика в катедра "Механика" на всу "Любен Каравелов"Дата02.02.2018
Размер92.33 Kb.
ТипБиография
ТВОРЧЕСКА АВТОБИОГРАФИЯ

на доц. д-р инж. ДОНЧО НАУМОВ ПАРТОВ

преподавател по Строителна Статика

в катедра “Механика” на ВСУ “Любен Каравелов”
Роден съм на 07.11.1945 г. в гр. Лом, област Монтана , в семейство на баща юрист и майка – детска учителка. Имам сестра в гр. Монтанa – стоматолог.

Имам син – завършил магистратура за инженер-химик – във ВХМТИ – София. 1. ОБРАЗОВАНИЕ, НАУЧНА СТЕПЕН И НАУЧНО ЗВАНИЕ

1964 г. – средно образование и гимназия “Найден Геров” в Лом.

1969 г. – висше образование във ВТУ “Строителен факултет” – гр. Бърно, Чехословакия, специалност – “Конструкции и транспортни съоръжения”

1975 г. – зачислен в задочна аспирантура към “КНИПИТИС – ПСС” “Комплексен Научно Изследователски и Проектантски Институт по ТИПИЗАЦИЯ И ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛСТВОТО” – направление “Промишлено и Селскостопанско Строителство”.

1980 г. – защита на докторска дисертация . във ВТУ “Строителен факултет” – гр. Бърно, Чехословакия, на тема “ПРИНОС КЪМ МЕТОДИТЕ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СТАТИЧЕСКИ ОПРЕДЕЛИМИ КОМБИНИРАНИ СТОМАНО-СТАМОНОБЕТОННИ ПЪЛНОСТЕНИ ГРЕДИ, С ОТЧИТАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ПЪЛЗЕНЕТО И СЪСЪХВАНЕТО НА БЕТОНА”.

март 1999 - септември 1999 г. асистент по “Строителна статика и приложна теория на еластичността” във ВВИСУ “Л. Каравелов”, катедра “Механика”

септември 1999 г. – септември 2000 г. изв. Доцент по научна специалност 01.02.03. “ Строителна механика, съпротивление на материалите” /“Строителна статика”/.

септември 2000 г. до днес Доцент по научна специалност 01.02.03. “ Строителна механика, съпротивление на материалите” /“Строителна статика”/.


2. ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ
1969 г. - 1971 г. – конструктор в завод за метални конструкции “Краловополска строирна - Бърно, ЧССР.

1971-1974 г. Конструктор и научен сътрудник по стоманени конструкции в БРВ “МЕТАЛСТРОИ” към ЦНИРПД на ДСО “Промишлено строителство” В този период отбивам и военната си служба като преподавател в школата на МНО за строителни кадри в гр. Пловдив.

1974-1981 г. – групов ръководител в “КНИПИТИС-ПСС” – проектант

1981-1989 г. – групов ръководител в “КНИПИАТ – Главпроект”

1989-1999 г. проектант в “Главпроект” – ЕООД

март 1999 - септември 1999 г. асистент по “Строителна статика и приложна теория на еластичността” във ВВИСУ “Л. Каравелов”, катедра “Механика”

септември 1999 г. – септември 2000 г. изв. Доцент по научна специалност 01.02.03. “ Строителна механика, съпротивление на материалите” /“Строителна статика”/.

септември 2000 год.- април 2005 год. –доцент , ръководител катедра “Механика”. при ВСУ “Л. Каравелов”.

април 2005 год.- април 2009 год. –доцент, ръководител катедра “Механика”.при ВСУ “Л. Каравелов”.
3. НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ РАЗРАБОТКИ
През своята дългогодишна научна и проектантска дейност бях ръководител на следните по-значими научно приложни разработки:


 1. “Строителна система за сгради с пространствено прътови конструкции:

ППК,85 – МАрхИ – към КНИПИАТ “Главпроект”

 1. “Стоманени силози за цимент с вместимости 150 – 8000 тона” – ССЦ 150 – ССЦ – 800” към КНИПИТИС – ПСС и КНИПИАТ – Главпроект.

 2. “Резервоари за нефтопродукти с плаващи покриви и вместимости 1000, 2000 и 5000 куб. м., с област на приложение до IX-та степен на земетръс – ВЦР –1000, ВЦР – 2000 и ВЦР – 5000 куб. М . към НТС – София.

Участвал съм в разработването като член на колектив на следните научно приложни разработки:

 1. Стоманени конструкции за оранжерии за селското стопанство към БРВ – Металстрой

 2. Стоманени подкранови греди за едноетажни промишлени халета – към КНИПИТИС - ПСС

 3. Стоманорешетъчни стълбове за далекопроводи - към КНИПИТИС - ПСС

 4. Транспортни естакади за насипни материали – към КНИПИТИС - ПСС

 5. Силози за зърнени храни – към КНИПИТИС - ПСС

 6. Многоетажни обществени сгради с комбинирани конструкции –

МОСК ,87 - към КНИПИАТ “Главпроект” .

Имам внедрена рационализация на силозно стопанство в Пловдив , за което съм удостоен със званието “РАЦИОНАЛИЗАТОР”

За внедряването на разработката за резервоарите с плаващи покриви през 1992 г. съм избран на конкурс на ФНТД за “СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР НА ГОДИНАТА, 91”.

За внедряването на системата ППК, 85 МАрхИ в практиката съм удостоен на конкурс “ИЗСЛЕДВАНЕ-ВНЕДРЯВАНЕ-СВЕТОВНО РАВНИЩЕ” с “ДИПЛОМ”


4. НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ
Автор съм над 140 научни публикации в България, Чехия, Словакия, Полша, СССР, Испания, Дания, Турция, Германия, Белгия, Австрия, Сърбия, Македония, Индия, Америка, .Гърция и Португалия
18 броя научни публикации са публикувани в списание с “IMPACT” – ФАКТОР: БАН, СЛОВАШКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ, ЧЕШКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ и в списанията “ DER STAHLBAU” „ DIE BAUTECHNIK” -Германия.
Научните ми интереси са в областта на реологичните модели на строителните материали: бетон и дърво, и тяхното използуване при изследване на статически определими и неопределими комбинирани конструкции; аналитични и числени решения на интегрални уравнения извеждани при решаване на задачи свързани с преразпределенията на напрежения в напречните сечения на: комбинирани конструкции, напрегнати стоманобетонни конструкции, дървени многопластови армирани конструкции и др.
5. ТВОРЧЕСКИ ПРОЯВИ
Участие в конференции по стоманени конструкции с доклади в: ЧССР – Бърно 1979 г , Карлови Вари – 1980 г., Братислава – 1987 г., Прага – 1988 г. , – Пардубице 1989 г., Острава – 1991 г., Полша – Гданск, 1989 г.

Участие в конгрес на международната асоциация по черупки и пространствени конструкции - IASS в Мадрид – Испания, 1989 г. с доклад.


Участие в симпозиум на “Международната асоциация по мостове и конструктивно инженерство - IABSE в Брюксел - Белгия , 1990 г.с доклад.

Участие в симпозиум на IASS в Дрезден – Германия , 1990 г. с доклад.

Участие в симпозиум на IASS в Копенхаген - Дания , 1991 г. с доклад.

Участие в симпозиум на IASS в Истанбул – Турция, 1992 г. с доклад.

Участие в научна конференция в Бърно - Чехия, 1999 г. с доклад.

Участие в симпозиум на ICOMOS в Истанбул – Турция, 2001 г. с доклад.

Участие в симпозиум на МАSE в Охрид - Македония, 2001 г. с доклад.

Участие в WORKSHOP по Механика на исторически сгради в Прага - Чехия, 2002 г. с доклад.

Участие в научна конференция по мостове в Прага - Чехия, 2003 г. с доклад.

Участие в научна конференция по строителни конструкции в Нови Сад - Сърбия, 2003 г. с доклад.

Участие в научна конференция по строителни конструкции в Нови Сад - Сърбия, 2004 г. с доклад.

Участие в научна конференция по строителни конструкции в Бърно - Чехия, 2004г. с доклад.

Участие в научна конференция по строителни конструкции в Инсбрук - Австрия, януари’2005г. с доклад.

Участие в симпозиум на IABSE в Делхи - Индия , февруари’2005 г. с доклад.

Участие в научна конференция по строителна механика в Братислава - Словакия ,октомври,2005 г. с доклад.

Участие в научна конференция по стоманени конструкции и мостове в Братислава - Словакия, май-юни, 2006г. с доклад.

Участие в научна конференция по стоманени конструкции и мостове в Rzeszow , Полша, юни,-2006г. с доклад.

Участие в научна конференция по стоманени мостове в Прага - Чехия, август, 2006г. с доклад.

Участие в научна конференция по строителна механика в Братислава - Словакия ,септември, 2006 г. с доклад.

Участие в научна конференция по строителни конструкции в Нови Сад - Сърбия, октомври, 2006 г. с доклад.

Участие в научна конференция по строителни конструкции в Бърно - Чехия, октомври, 2007г. с доклад.

Участие в научна конференция по строителна механика в Братислава - Словакия,октомври, 2007 г. с доклад.

Участие в международен симпозиум на IABSE и ASСE по ортотропни мостове в Sacramento,Калифорния,Америка, август’2008г. с доклад.

Участие в международен симпозиум на IABSE по стоманени мостове в Guimaraes-Португалия,юни ,2008г. с доклад.

Участие в научна конференция по стоманени конструкции в Йоанина-Гърция,октомври, 2008г. с доклад.

Участие в научна конференция по строителни конструкции в Братислава Словакия, декември, 2008г. с доклад.


6. ПРОЕКТИ И ИЗГРАДЕНИ ОБЕКТИ
Участвал съм в проектиране и реализирането на множество обекти , от които по важни са: Покривни конструкции за завод “Свилоза” в гр. Свищов 1971-1972 г.; Възстановяване на повдигаемия Аспарухов мост във Варна, 1975 завод за тежко машиностроене в гр. Русе – БРМК,1976-1977 г..; Силозни стопанства за насипни материали в Пловдив, Бургас, Пазарджик-1974-1980 г.; Петролни бази за светли нефтопродукти – Михайловград / Монтана/, Плевен, Свиленград, Сандански;1984-1992 г.; Кинотеатър в Албена 1982-1983 г.; Изложбена палата на Асоциация “Строителство и строителна индустрия в панаирния град в Пловдив;1986-1988 г. ; Стоманен мост над ж.п. линия София-Варна при аерогарата София – 1983 г. ; Комбиниран стомано-стоманобетонов мост над ж.п. линия при ТЕЦ – Варна, 1984 г.

Проекти за училища в Благоевград, Пазарджик, Кърджали и др. в периода 1980-1992 год..

Проекти и изпълнение на десет осеметажни ЖСК в София в периода 1988-1998 год.; Проекти за еднофамилни къщи на територията на Софийска област през периода 1988 -1998 год.; Проекти за еднофамилни къщи с дървени конструкции за Германия в периода 1994-1996 год..

Изложбена зала на “Sitroen” в Пловдив, изпълнена с комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции – 2003 г.

Проекти за усилване на монолитни седеметажни ЖСК със стоманени конструкции за осигуряването им на земетръсни въздействия в периода 2004 - 2008 г. .

Отговорен инженер(Responsible Eng.) към японската фирма „Taisei” ; разработил проектната документация на стоманените конструкции , използувани за укрепванията на дълбоките изкопи в Софийското метро на метростанция 8 при Софийският Университет,,вентилационна шахта 7-8 при Централният Дом на Народната Армия и оттласкващото устройство на ТВМ на метростанция 7 при ЦУМ. в периода 2006-2008 год.


7.ЧЛЕНСТВО В ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ
- Съюз на строителните конструктори в България;

- Международна асоциация по черупки и пространствени конструкции – IASS- 1989-1993 г.;

- член в Международна асоциация по мостове и конструктивно инженерство IABSE от 2000 г.


 1. ВОДЕНИ ЛЕКЦИОННИ КУРСОВЕ И РЪКОВОДСТВО НА ДОКТОРАНТИ

Строителна статика - I част

Строителна статика - II част

Избираема дисциплина”Статика на пространствено -прътови конструкции”

Избираема дисциплина”Проектиране на сгради с комбинирани конструкции.

Участие в ръководство на докторски работи на двама докторанти


9 . АКАДЕМИЧНА АНГАЖИРАНОСТ ВЪВ ВСУ “ Л. КАРАВЕЛОВ”
Член съм на Академичния съвет.

Член съм на Факултетен съвет на СФ и АФ.

На 01.03.2001 г. съм избран за секретар на Факултетен съвет.Тази функция я изпълнявам до април 2005 год.

Член съм на Общото събрание.

Изпълняващ длъжността - зам. Декан на Строителни факултет от 09.2000 г. до 04.2001 г

В периода от м. септември 2000 г. – до м. март 2001 са ми възлагали от Академичния съвет следните задачи свързани с дейността на училището:

- разработване на допълнителни критерии към основните документи за акредитация на ВСУ “Л. Каравелов”.

- разработване на Наредба за атестиране на академичния състав във ВСУ “Л. Каравелов”.

Ръководител катедра “Механика” от 2000 г.
Съставил: ..……….........

/доц. д-р инж. Партов/

16 март 2009 г.,София


П Р О Г Р А М А

ЗА РАЗВИТИЕ НА КАТЕДРА

М Е Х А Н И К А”Разработена от доц. д-р инж. ДОНЧО НАУМОВ ПАРТОВ

кандидат за ръководител катедра “Механика” при ВСУ “Л. Каравелов”

Програмата е разработена в съответствие с изискванията

на чл. 48, ал. 3, т. 3 от Правилника за дейността на ВСУ “Л.Каравелов”

Основна цел:

Осигуряване на обучение по “Строителна механика” във ВСУ “Л. Каравелов” на ниво, съответстващо на световните образователни стандарти.


Основни направления:

1. Усъвършенствуване организацията и планирането на учебния процес в катедрата “Механика” в съответствие със световните образователни стандарти.

2. Активизиране участието на преподавателския състав от катедрата, във национални и международни научни форуми и изследователски задачи.

3. Повишаване и насърчаване ролята на научните изследвания в областта на строителната механика, извършвани от членовете на катедрата.


Основни задачи:

1. Усъвършенствуване на учебните програми по научните дисциплини, преподавани в катедрата “Механика”, в съответствие с изискванията на световните образователни стандарти.

2. Стимулиране и съдействие при издаване на учебно-методически ръководства и монографии по научните дисциплини, преподавани в катедра “Механика” на български и английски езици.

3. Осигуряване научното израстване и развитие на отделните членове на катедра “Механика”.

4. Осигуряване на постоянни творчески контакти със сродни катедри от страната и чужбина.

5. Осигуряване на постоянна актуална информация за извършвани научни изследвания в областта на “Строителната механика”, от страната и чужбина.

6. Осигуряване на учебници и учебно-методически ръководства в областта на “Строителната механика” от чужбина.

7. Осигуряване на компютри и специализирани програми за научни изследвания в областта на Строителната механика.

8. Осигуряване участието на преподавателския състав от катедрата в държавни изпитни комисии.

9. Осигуряване размяна на преподаватели от катедра “Механика” със сродни катедри в чужбина.

10. Разработване на WEB – страница на катедра “Механика”.

11. Привличане на студенти за изследване на проблеми от областта на “Строителна механика”, с цел ориентирането им към обучение по образователната и научна степен “доктор”.16.03.2009 г. Съставил:............................. София /доц. д-р инж. Партов/
Каталог: upload -> File
File -> Мотиви към законопроекта
File -> Мотиви към законопроекта
File -> Списък на участниците – 22 ученици от икономически професионални гимназии и 3-ма учители
File -> З а п о в е д № от г. На основание чл. 162, ал. 4 от Кодекса за застраховането, образците на отчет
File -> Наредба №23 от 18 декември 2009 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка "управление на местни инициативни групи
File -> Съдържание увод глава първа. Особености на отразяването на кризата в медийния дискурс
File -> Единни в многообразието замяза на „Еднообразни в разединението”
File -> Заседанието на кабинета, в което участваше и министър Москов продължава


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница