Българска асоциация на професионалистите по здравни грижиДата15.08.2018
Размер31.33 Kb.
#79314

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ
ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
Б А П З Г

____________________________________________________________________________________________Адрес: гр. София 1680, кв. Манастирски ливади – запад, ул. Казбек 62, ет 2

тел./ факс : 02/915 69 10; GSM: 0888 508 857; www.nursing-bg.com; e-mail: bg.nursing@abv.bgДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БАПЗГ

УИН ........................


за издаване на удостоверение за наличие или липса на административни и/или дисциплинарни наказания, свързани с упражняването на медицинска професия

от .............................................................................................................................

/ Име / / Презиме / / Фамилия /

ЕГН. .................................. професия по диплома ...............................................
дом. адрес ..............................................................................................................

по лична карта / област / / град / /кв. улица, / /блок, вход, етаж, ап. /

Контакти: тел: ........................................... e-mail: ................................................
други данни за връзка: ...........................................................................................
месторабота .............................................................................................................

/ лечебно заведение / /или чужбина – посочете страната на пребиваване/


длъжност ..................................................................................................................


Приложени документиФормат на документа

Приложеното се отбелязва

1

Диплома за завършено базово образование и удостоверение за допълнително обучение /ако има такова/ в направление «Здравни грижи» /

Оригинал + копие или нотариално заверено копие2

Документ за идентичност на имената на лице с различни имена

Копие3

Служебна бележка от последния работодател по медицинската професия за липса или наличие на административни наказания за професионални нарушения /в страната или в чужбина/, или такива по линия на съсловната организация.

Оригинал4

Трудова книжка или препис-извлечение от трудова книжка, или друг документ, удостоверяващ трудов стаж по специалността

Оригинал + копие или нотариално заверено копие5

Служебна бележка от РК на БАПЗГ за редовно платен членски внос (само в случай, че има разминаване с данните в Регистъра)

Оригинал6

Нотариално заверено пълномощно на упълномощеното лице

Копие


Дата: ......................


С уважение: ...........................

Образец 18.01.2017 г./МС

Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница