Ц е н о в о п р е д л о ж е н и еДата25.07.2016
Размер92.79 Kb.
#5644


Приложение № 5.4

(Образец на ценово предложение по обособена позиция № 4)

..........................................................................................................................

(фирма на участника в откритата процедура)
ц е н о в о п р е д л о ж е н и е*
До Народното събрание на Република България

София, пл. “Народно събрание” № 2


Господа,

След като се запознах(ме) с документацията за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет периодична доставка на хигиенни материали, с възложител Народното събрание на Република България, подписаният(те), представляващ(и) и управляващ(и) ……………………………..… заявявам(е) следното:1. Предлагам(е) обща цена за доставката на хигиенни материали по обособена позиция № 4 „Доставка на кофи, почистващи кърпи, големи и малки пликове, лопатки за смет и помощни материали за хигиенни нужди”, в размер …………………………… (……………………………) лева без ДДС.

В цената са включени всички разходи за изпълнение на обособената позиция: стойност на артикулите, опаковка и маркировка, вносни мита и такси, транспортни разходи и застраховки, товаро-разтоварни работи и т.н.2. Единичните цени (без ДДС) на артикулите са, както следва:

по ред

Наименование/характеристики/

произход/производител

Мярка

Количество

Ед. цена /лв. без ДДС/

Сума /лв. без ДДС/

1

2

3

4

5

6

1

Антистатик ароматизатор, омекотител за всички видове текстил, концентрат;

марка/модел (ако има такива)…………….;

произход/производител:………………….

литър

8002

Фреш ароматизатор-течен; за почистване и ароматизиране на помещения, концентрат, опаковка от 1 л.;

марка/модел (ако има такива)…………….;

произход/производител:………………….

брой

803

Ароматизатор за WC, течен, кошничка;

марка/модел (ако има такива)…………….;

произход/производител:………………….

брой

102604

Белина ароматизирана, 5 % активен хлор;

марка/модел (ако има такива)…………….;

произход/производител:………………….

литър

42405

Белина за избелване и санитарно почистване (обикновена), с активен хлор до 3 гр. на литър;

марка/модел (ако има такива)…………….;

произход/производител:………………….

литър

80006

Ароматизатор (течен) за автомобил с машинка;

марка/модел (ако има такива)…………….;

произход/производител:………………….

брой

8207

Основа натриева в бутилки, опаковка 1 л.;

марка/модел (ако има такива)…………….;

произход/производител:………………….

брой

4008

Автоматичен ароматизатор с пълнител за помещения, с регулиране на впръскванията;

марка/модел (ако има такива)…………….;

произход/производител:………………….

брой

2809

Пълнител за автоматичен ароматизатор (поз.8);

марка/модел (ако има такива)…………….;

произход/производител:………………….

брой

40010

Препарат за отпушване на канали, течен;

марка/модел (ако има такива)…………….;

произход/производител:………………….

литър

16011

Спирт за горене;

марка/модел (ако има такива)…………….;

произход/производител:………………….

литър

125812

Препарат с бактерицидно и фунгицидно (С.albicans, A.niger) действие, с области на приложение: почистване и дезинфекция на повърхности (подове, санитарен фаянс) в здравни и лечебни заведения, в обекти с обществено предназначение и в обекти за производство и търговия с храни, с активно вещество натриев хипохлорид;

марка/модел (ако има такива)…………….;

произход/производител:………………….

литър

120013

Препарат за дезинфекция на вода в басейни – бързо разтворим хлор;

марка/модел (ако има такива)…………….;

произход/производител:………………….

кг.

100014

Препарат за дезинфекция на вода в джакузи– малки таблетки, Натриев Дихлоризоцианурат дихидрат - мин. 99 %, Активен хлор - мин.56 %, опаковка от 1 кг.;

марка/модел (ако има такива)…………….;

произход/производител:………………….

килограм

2415

Препарат за дезинфекция на вода в басейни – бавно разтворим хлор, 200 гр./таблетка;

марка/модел (ако има такива)…………….;

произход/производител:………………….

бр./табл.

60016

Препарат спрей против пълзящи насекоми – инсектицид за борба с пълзящи насекоми; активни вещества – Пиретрин ІІ, Перметрин, Пиперонил, Бутоксил; опаковка 300 мл.;

марка/модел (ако има такива)…………….;

произход/производител:………………….

брой

14017

Препарат за унищожаване на плевели в паркови пространства, концентрат;

марка/модел (ако има такива)…………….;

произход/производител:………………….

литър

8018

Препарат за дезинфекция на ръце на работници в областта на медицината и храненето, течен, в дозиращи опаковки, разфасовка 500 мл.;

марка/модел (ако има такива)…………….;

произход/производител:………………….

брой

16019

Ароматизатор за помещения – спрей, с различни аромати, 300 мл.;

марка/модел (ако има такива)…………….;

произход/производител:………………….

брой

42020

Ароматизатор за писоар;

марка/модел (ако има такива)…………….;

произход/производител:………………….

брой

312Общо: ……………………………….(………………………..) лева без ДДС


3. Приемам(е) предложения в т. 6 на раздел I.Б от документацията начин на плащане.

Приложение: По преценка на участника.

............................. 2016 г. Подпис и печат:

1. .................................

(длъжност и име)


2. .................................

(длъжност и име)* Участникът има право по своя преценка да прилага към настоящото ценово предложение и други документи, съдържащи информация за цената или начина на формирането й.

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница