upload/docs/2012-01/
  Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
upload/docs/2012-01
  Кодекс обн. Дв бр. 30 от 11 Април 2006г., изм. Дв бр. 59 от 20 Юли 2007г., изм. Дв бр. 64 от 7 Август 2007г
upload/docs/2012-12
  Информационните технологии и съобщенията изпълнителна агенция
upload/docs/2012-08
  Програмата за трансгранично сътрудничество между българия-сърбия по ипп тема: „ Идентифициране и планиране на проект попълване на формуляр за кандидатстване
upload/docs/2012-01
  Резюме на продукт за разработка на уеб приложения с платформата „Apache Tapestry”
upload/docs/2012-11
  Информационните технологии и съобщенията изпълнителна агенция
images/upload/docs
  Доклад на Управителния съвет на фондацията
upload/docs/2012-05
  Информационните технологии и съобщенията изпълнителна агенция
upload/docs/2012-03
  Проект „Създаване на информационна и комуникационна платформа за постигане на оперативна съвместимост на пространствени данни и услуги и предоставяне на достъп за държавната администрация и гражданите”
upload/docs/2012-02/
  Int/623 Европейски фондове за социално предприемачество
upload/docs/2012-01
  Резюме на система за инвентаризация на дълготрайни материални активи, документи, стоки и др. „Invent”
upload/docs
  Закон за електронните съобщения и Закон за радиото и телевизията
upload/docs/2012-08
  Информационните технологии и съобщенията изпълнителна агенция
upload/docs/2012-03
  Аналитични дейности Поддейност Очаквани резултати Проучване и анализ
bg/Docs/2012/12
  За публикуване на интернет страницата на общината
bg/Docs/2012/08/24-08
  Програма 6 септември
docs/2012
  Bulgarian Cultural Institute London
bg/Docs/2012/12
  За провеждане на национален референдум на 27 януари 2013 Г
upload/docs/2012-09
  Програма за трансгранично сътрудничество по инструмента за предприсъединителна помощ
compass/docs/2012/012012
  Министерството на отбраната и акис организират национална научна конференция на
compass/docs/2012/032012
  56-та републиканска ветроходна регата на ял-6 „трети март варна 2012
bg/Docs/2012/07/13-07
  Област русе 7174
bg/Docs/2012/08/24-08
  Програма 7 септември
bg/Docs/2012
  Програма за управление
bg/Docs/2012/30-10
  565 Град Борово, 29. 10. 2012 г
docs/2012
  Видеохолика 2012 международен видео арт фестивал
upload/docs/2012-01
  Резюме на продукт „CJ2”
upload/docs/2012-12
  Изпълнителна агенция „електронни съобщителни мрежи и информационни системи”
docs/2012/obshtestveni_porachki/SMR321
  Община вълчи дол договор №03/321/01044 от 08. 09. 2011 г
upload/docs/2012-01
  Манифест за социална икономика
bg/Docs/2012/09
  Класиране Пети фолклорен фестивал „От Дунав до Балкана”
upload/docs/2012-12
  Програма „Учене през целия живот София, 11. 05. 15. 05. 2008 Външното оценяване важен фактор за качествено образование!
upload/docs/2012-08
  Програма за трансгранично сътрудничество между България Сърбия по Инструмента за предприсъединителна помощ
directory Docs 2012  
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница