Директива / /ес на комисията от […] годинастраница3/6
Дата22.12.2018
Размер1.37 Mb.
1   2   3   4   5   6

4. Навигационно оборудване

Бележки, приложими към раздел 4: Навигационно оборудване.

Колона 5: При всяко позоваване на серията EN 61162 или на серията IEC 61162 предвидената подредба на елементите се взема предвид за определяне на приложимия стандарт от серия EN 61162 или серия IEC 61162.

No.

Наименование на елемента от оборудването

Правило на SOLAS 74, когато се изисква „типово одобрение“

Приложими правила на SOLAS 74 и съответните резолюции и циркулярни писма на ММО, според случая

Стандарти за изпитване

Модули за оценка на съответствието1

2

3

4

5

6

A.1/4.1

Магнитен компас

-Прав. V/18.

-Прав. V/19,

-ММО Рез. A.382(X),

-ММО Рез. A.694(17).


-ISO 1069 (1973),

-ISO 25862 (2009),

-EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

или,


-ISO 1069 (1973),

-ISO 25862 (2009),

-IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,


Б + Г

Б + Д


Б + Е

Ж


A.1/4.2

Предаващо устройство за курсоуказване (ПУК) (магнитен метод)

-Прав. V/18,

-Прав. V/19,

-Прав. X/3,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.


-Прав. V/19,

-ММО Рез. A.694(17),

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13,

-ММО Рез. MSC.116(73),

-ММО Рез. MSC.191(79).-EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

-серия EN 61162;

-ISO 22090-2 (2004), включително Поправка 2005,

-EN 62288 (2008).

или,

-IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,-серия IEC 61162.

-ISO 22090-2 (2004), включително Поправка 2005,

IEC 62288 Изд.1.0(2008).


Б + Г

Б + Д


Б + Е

Ж


A.1/4.3

Жирокомпас

-Прав. V/18.

-Прав. V/19,

-ММО Рез. A.424(XI),

-ММО Рез. A.694(17),

-ММО Рез. MSC.191(79).-EN ISO 8728 (1998),

-EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

-серия EN 61162.

-EN 62288 (2008).

.

или,


-ISO 8728 (1997),

-IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

-серия IEC 61162.

IEC 62288 Изд.1.0(2008).Б + Г

Б + Д


Б + Е

Ж


A.1/4.4

Радиолокационно оборудване

Преместен в А.1/4.34, А.1/4.35 и А.1/4.36

A.1/4.5

Средство за автоматична радиолокационна прокладка (САРП)

Преместен в А.1/4,34.

A.1/4.6

Ехолоти

-Прав. V/18,

-Прав. X/3,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.-Прав. V/19,

-ММО Рез. A.224(VII),

-ММО Рез. A.694(17),

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13,

-ММО Рез. MSC.74(69), приложение 4,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13,

-ММО Рез. MSC.191(79).


-EN ISO 9875 (2001), включително Техническа поправка ISO 1, 2006,

-EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

-серия EN 61162.

-EN 62288 (2008).

или,

-ISO 9875 (2000), включително Техническа поправка ISO 1: 2006,-IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

-серия IEC 61162.

-IEC 62288 Изд.1.0(2008).


Б + Г

Б + Д


Б + Е

Ж


A.1/4.7

Оборудване за измерване на скорост и разстояние (ОИСР)

-Прав. V/18,

-Прав. X/3,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.-Прав. V/19,

-ММО Рез. A.694(17),

-ММО Рез. A.824(19),

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13,

-ММО Рез. MSC.96(72),

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13,

-ММО Рез. MSC.191(79).


-EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

-EN 61023 (2007),

-серия EN 61162.

-EN 62288 (2008).

или,

-IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,-IEC 61023 (2007),

-серия IEC 61162.

-IEC 62288 Изд.1.0(2008).


Б + Г

Б + Д


Б + Е

Ж


A.1/4.8

Индикатор за ъгъла на отклонение на перото на руля, оборотите на въртене и стъпката на винта

Преместен в А.1/4,20, А.1/4,21 и А.1/4,22

A.1/4.9

Вж. бележка б) от настоящото приложение A.1Индикатор за ъгловата скорост на поворота

-Прав. V/18,

-Прав. X/3,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.-Прав. V/19,

-ММО Рез. A.526(13),

-ММО Рез. A.694(17),

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13,

-ММО Рез. MSC.191(79).-EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

-серия EN 61162.

-ISO 20672 (2007),

-EN 62288 (2008).

или,

-IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,-серия IEC 61162.

-ISO 20672 (2007),

-IEC 62288 Изд.1.0(2008).


Б + Г

Б + Д


Б + Е

Ж


A.1/4.10

Пеленгатор

Умишлено е оставено празно

A.1/4.11

Оборудване за системата „Loran-C“

-Прав. V/18,

-Прав. X/3,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.-Прав. V/19,

-ММО Рез. A.694(17),

-ММО Рез. A.818(19),

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13,

-ММО Рез. MSC.191(79).-EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

-EN 61075 (1993),

-серия EN 61162.

-EN 62288 (2008).

или,

-IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,-IEC 61075 (1991),

-серия IEC 61162.

-IEC 62288 Изд.1.0(2008).


Б + Г

Б + Д


Б + Е

Ж


A.1/4.12

Оборудване за системата „Чайка“

-Прав. V/18,

-Прав. X/3,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.-Прав. V/19,

-ММО Рез. A.694(17),

-ММО Рез. A.818(19),

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13,

. -ММО Рез. MSC.191(79).-EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

-EN 61075 (1993),

-серия EN 61162.

-EN 62288 (2008).

или,

-IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008),-IEC 61075 (1991),

-серия IEC 61162.

-IEC 62288 Изд.1.0(2008).


Б + Г

Б + Д


Б + Е

Ж


A.1/4.13

Оборудване за системата „Decca navigator“

Умишлено е оставено празно

A.1/4.14

Оборудване GPS

-Прав. V/18,

-Прав. X/3,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.-Прав. V/19,

-ММО Рез. A.694(17),

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.),

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.),

-ММО Рез. MSC.112(73),

-ММО Рез. MSC.191(79).-EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

-EN 61108-1 (2003),

-серия EN 61162.

-EN 62288 (2008).

или,

-IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,-IEC 61108-1 (2003),

-серия IEC 61162.

-IEC 62288 Изд.1.0(2008).


Б + Г

Б + Д


Б + Е

Ж


A.1/4.15

Оборудване GLONASS

-Прав. V/18,

-Прав. X/3,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.-Прав. V/19,

-ММО Рез. A.694(17),

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13,

-ММО Рез. MSC.113(73),

-ММО Рез. MSC.191(79).-EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

-EN 61108-2 (1998),

-серия EN 61162.

-EN 62288 (2008).

или,

-IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,-IEC 61108-2 (1998),

-серия IEC 61162.

-IEC 62288 Изд.1.0(2008).


Б + Г

Б + Д


Б + Е

Ж


A.1/4.16

Система за управление на курса (СУК)

-Прав. V/18.

-Прав. V/19,

-ММО Рез. A.342(IX),

-ММО Рез. A.694(17),

-ММО Рез. MSC.64(67), приложение 3,

-ММО Рез. MSC.191(79).


-ISO 11674 (2006),

-EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

-серия EN 61162.

-EN 62288 (2008).

или,

-ISO 11674 (2006),-IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

-серия IEC 61162.

-IEC 62288 Изд.1.0(2008).


Б + Г

Б + Д


Б + Е

Ж


A.1/4.17

Механичен пилотски лифт

Преместен в А.1/1,40.

A.1/4.18

Радиолокационен транспондер за търсене и спасяване, работещ на 9 GHz (SART)

-Прав. III/4,

-Прав. IV/14,

-Прав. V/18,

-Прав. X/3,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.-Прав. III/6,

-Прав. IV/7,

-ММО Рез. A.530(13),

-ММО Рез. A.802(19),

-ММО Рез. A.694(17),

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8, 14,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8, 14,

-ITU-R M.628-3 (11/93).-EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

-EN 61097-1 (2007).

или,

-IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,-IEC 61097-1 (2007).

Б + Г

Б + Д


Б + Е

Ж


A.1/4.19

Радиолокационно оборудване за бързоходни плавателни съдове

Преместен в А.1/4,37.

A.1/4.20

Вж. бележка б) от настоящото приложение A.1Индикатор за ъгъла на отклонение на перото на руля

-Прав. V/18,

-Прав. X/3,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.-Прав. V/19,

-ММО Рез. A.694(17),

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13,

-ММО Рез. MSC.191(79).


-EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

-серия EN 61162.

-ISO 20673 (2007),

-EN 62288 (2008).

или,

-IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,-серия IEC 61162.

-ISO 20673 (2007),

-IEC 62288 Изд.1.0(2008).


Б + Г

Б + Д


Б + Е

Ж


A.1/4.21

Вж. бележка б) от настоящото приложение A.1Индикатор за оборотите на гребния винт

-Прав. V/18,

-Прав. X/3,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.-Прав. V/19,

-ММО Рез. A.694(17),

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13,

-ММО Рез. MSC.191(79).


-EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

-серия EN 61162.

-ISO 22554 (2007),

-EN 62288 (2008).

или,

-IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,-серия IEC 61162.

-ISO 22554 (2007),

-IEC 62288 Изд.1.0(2008).


Б + Г

Б + Д


Б + Е

Ж


A.1/4.22

Вж. бележка б) от настоящото приложение A.1Индикатор на стъпката на гребния винт

-Прав. V/18,

-Прав. X/3,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.-Прав. V/19,

-ММО Рез. A.694(17),

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13,

-ММО Рез. MSC.191(79).


-EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

-серия EN 61162.

-ISO 22555 (2007),

-EN 62288 (2008).

или,

-IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,-серия IEC 61162.

-ISO 22555 (2007),

-IEC 62288 Изд.1.0(2008).


Б + Г

Б + Д


Б + Е

Ж


A.1/4.23

Компас за спасителни и дежурни лодки

-Прав. III/4,

-Прав. X/3,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.-Прав. III/34,

-ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, V,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, 13,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, 13.-ISO 25862 (2009).

Б + Г

Б + Д


Б + Е

Ж


A.1/4.24

Средство за автоматична радиолокационна прокладка (САРП) за бързоходни плавателни съдове

Преместен в А.1/4,37.

A.1/4.25

Средство за автоматично следене на цели (САСЦ)

Преместен в А.1/4,35.

A.1/4.26

Средство за автоматично следене на цели (САСЦ) за бързоходни плавателни съдове

Преместен в А.1/4,38.

A.1/4.27

Средство за електронна прокладка (СЕП)

Преместен в А.1/4,36.

A.1/4.28

Система за интегриран мостик

Преместен в А.2/4,30.

A.1/4.29

Устройство за регистриране на данни за движение на кораба (УРДДК)

-Прав. V/18,

-Прав. V/20,

-Прав. X/3,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.


-Прав. V/20,

-ММО Рез. A.694(17),

-ММО Рез. A.861(20),

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13,

-ММО Рез. MSC.191(79).-EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

-серия EN 61162,

-EN 61996-1 (2008),

-EN 62288 (2008).

или,

-IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,-серия IEC 61162,

-IEC 61996-1 (2007-11),

-IEC 62288 Изд.1.0(2008).


Б + Г

Б + Д


Б + Е

Ж


A.1/4.30

Информационна система за изобразяване на електронни карти (ИСИЕК) с подсигуряване и система за изобразяване на растерни карти (СИРК)

-Прав. V/18,

-Прав. X/3,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.-Прав. V/19,

-ММО Рез. A.694(17),

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13,

-ММО Рез. MSC.191(79),

-ММО Рез. MSC.232(82),

-ММО SN.1/Цирк.266.

[Подсигуряването на ИСИЕК и СИРК се прилагат само когато тази операция е включена в ИСИЕК. Сертификатът за модул Б посочва дали тези опции са били изпитани].-EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

-серия EN 61162,

-EN 61174 (2008),

-EN 62288 (2008).

или,

-IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,-серия IEC 61162,

-IEC 61174 (2008),

-IEC 62288 Изд.1.0(2008).


Б + Г

Б + Д


Б + Е

Ж


A.1/4.31

Жирокомпас за бързоходни плавателни съдове

-Прав. X/3,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.


-ММО Рез. A.694(17),

-ММО Рез. A.821(19),

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13,

-ММО Рез. MSC.191(79).


-ISO 16328 (2001),

-EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

-серия EN 61162,

-EN 62288 (2008).

или,

-ISO 16328 (2001),-IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

-серия IEC 61162,

-IEC 62288 Изд.1.0(2008).


Б + Г

Б + Д


Б + Е

Ж


A.1/4.32

Оборудване за универсална система за автоматична идентификация

-Прав. V/18,

-Прав. X/3,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.-Прав. V/19,

-ММО Рез. A.694(17),

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13,

-ММО Рез. MSC.74(69),

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13,

-ММО Рез. MSC.191(79),

-ITU-R M. 1371-4(2010).

Бележка. ITU-R M. 1371-4(2010) се прилага само в съответствие с изискванията на ММО Рез. MSC.74(69).-EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

-серия EN 61162,

-EN 61993-2 (2001),

-EN 62288 (2008).

или,

-IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,-серия IEC 61162,

-IEC 61993-2 (2001),

IEC 62288 Изд.1.0(2008).


Б + Г

Б + Д


Б + Е

Ж


A.1/4.33

Система за управление на пътя на кораба

(работи при скорост на кораба между минималната скорост за маневриране и 30 възела)-Прав. V/18.

-Прав. V/19,

-ММО Рез. A.694(17),

-ММО Рез. MSC.74(69),

-ММО Рез. MSC.191(79).-EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

-серия EN 61162,

-EN 62065 (2002),

-EN 62288 (2008).

или,

-IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,-серия IEC 61162,

-IEC 62065 (2002),

-IEC 62288 Изд.1.0(2008).


Б + Г

Б + Д


Б + Е

Ж


A.1/4.34

Радиолокационно оборудване Категория 1

-Прав. V/18.

-Прав. V/19.

-ММО Рез. A.278(VIII),

-ММО Рез. A.694(17),

-ММО Рез. A.823(19),

-ММО Рез. MSC.191(79),

-ММО Рез. MSC.192(79),

-ITU-R M. 1177-3(06/03).


-EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

-серия EN 61162,

-EN 62288 (2008),

-EN 62388 (2008).

или,

-IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,-серия IEC 61162,

-IEC 62288 Изд.1.0(2008).

-IEC 62388 Изд.1.0(2007).


Б + Г

Б + Д


Б + Е

Ж


A.1/4.35

Радиолокационно оборудване Категория 2

-Прав. V/18.

-Прав. V/19,

-ММО Рез. A.278(VIII),

-ММО Рез. A.694(17),

-ММО Рез. MSC.191(79),

-ММО Рез. MSC.192(79),

-ITU-R M. 1177-3(06/03).-EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

-серия EN 61162,

-EN 62288 (2008),

-EN 62388 (2008).

или,

-IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,-серия IEC 61162,

-IEC 62288 Изд.1.0(2008).

-IEC 62388 Изд.1.0(2007).


Б + Г

Б + Д


Б + Е

Ж


A.1/4.36

Радиолокационно оборудване Категория 3

-Прав. V/18.

-Прав. V/19,

-ММО Рез. A.278(VIII),

-ММО Рез. A.694(17),

-ММО Рез. MSC.191(79),

-ММО Рез. MSC.192(79),

-ITU-R M. 1177-3(06/03).-EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

-серия EN 61162,

-EN 62288 (2008),

-EN 62388 (2008).

или,

-IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,-серия IEC 61162,

-IEC 62288 Изд.1.0(2008).

-IEC 62388 Изд.1.0(2007).


Б + Г

Б + Д


Б + Е

Ж


A.1/4.37

Радиолокационно оборудване за бързоходни плавателни съдове (Категория 1H, Категория 2H и Категория 3H)

-Прав. X/3,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.


-ММО Рез. A.278(VIII),

-ММО Рез. A.694(17),

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13,

-ММО Рез. MSC.191(79),

-ММО Рез. MSC.192(79),

-ITU-R M. 1177-3(06/03).


-EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

-серия EN 61162,

-EN 62288 (2008),

-EN 62388 (2008).

или,

-IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,-серия IEC 61162,

-IEC 62288 Изд.1.0(2008).

-IEC 62388 Изд.1.0(2007).


Б + Г

Б + Д


Б + Е

Ж


A.1/4.38

Радиолокационно оборудване, одобрено с вариант с карта, а именно:

а) Категория 1, одобрено с вариант с карта,

б) Категория 2, одобрено с вариант с карта,

в) Категория 1 за HSC, одобрено с вариант с карта,

г) Категория 2 за HSC с вариант с карта.


-Прав. X/3,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.


-ММО Рез. A.278(VIII),

-ММО Рез. A.694(17),

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13,

-ММО Рез. MSC.191(79),

-ММО Рез. MSC.192(79),

-ITU-R M. 1177-3(06/03).


-EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

-серия EN 61162,

-EN 62288 (2008),

-EN 62388 (2008).

или,

-IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,-серия IEC 61162,

-IEC 62288 Изд.1.0(2008).

-IEC 62388 Изд.1.0(2007).


Б + Г

Б + Д


Б + Е

Ж


A.1/4.39

Радиолокационен отражател - пасивен

-Прав. V/18,

-Прав. X/3,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.-Прав. V/19,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13,

-ММО Рез. MSC.164(78).-ISO 8729-1 (2010),

-EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

или,

-ISO 8729-1 (2010),-IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

Б + Г

Б + Д


Б + Е

Ж


A.1/4.40

Система за управление на курса на бързоходни плавателни съдове

-Прав. X/3,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.


-ММО Рез. A.694(17),

-ММО Рез. A.822(19),

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13,

-ММО Рез. MSC.191(79).


-ISO 16329 (2003),

-EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

-серия EN 61162.

-EN 62288 (2008).

или,

-ISO 16329 (2003),-IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

-серия IEC 61162.

-IEC 62288 Изд.1.0(2008).


Б + Г

Б + Д


Б + Е

Ж


A.1/4.41

Предаващо устройство за курсоуказване (ПУК) (по метод GNSS)

-Прав. V/18,

-Прав. X/3,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.-Прав. V/19,

-ММО Рез. A.694(17),

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13,

-ММО Рез. MSC.116(73),

-ММО Рез. MSC.191(79).-ISO 22090-3 (2004), включително Поправка 1 (2005),

-EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

-серия EN 61162.

-EN 62288 (2008).

или,

-ISO 22090-3 (2004), включително Поправка 1 (2005) на ISO,-IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

-серия IEC 61162.

-IEC 62288 Изд.1.0(2008).


Б + Г

Б + Д


Б + Е

Ж


A.1/4.42

Прожектор за бързоходни плавателни съдове

-Прав. X/3,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.


-ММО Рез. A.694(17),

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.


-ISO 17884 (2004),

-EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

или,

-ISO 17884 (2004),-IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

Б+Г

Б+Д


Б+Е

Ж


A.1/4.43

Оборудване за нощно виждане за бързоходни плавателни съдове

-Прав. X/3,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.


-ММО Рез. А.694(17),

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13,

-ММО Рез. MSC.94(72),

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.-ISO 16273 (2003),

-EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

или,

-ISO 16273 (2003),-IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

Б+Г

Б+Д


Б+Е

Ж


A.1/ 4.44

Диференциален приемник за сигнали от радиофарове за оборудване DGPS и DGLONASS

-Прав. V/18,

-Прав. X/3,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.-Прав. V/19,

-ММО Рез. A.694(17),

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13,

-ММО Рез. MSC.114(73).


-EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

-IEC 61108-4 (2004),

-серия EN 61162.

или,


-IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

-IEC 61108-4 (2004),

-серия IEC 61162.


Б+Г

Б+Д


Б+Е

Ж


A.1/ 4.45

Вж. бележка б) от настоящото приложение A.1Приспособления за карти за корабни радари

Елементът е изтрит, тъй като е включен в A.1/4.38

A.1/4.46

Предаващо устройство за курсоуказване (ПУК) (жироскопичен метод)

-Прав. V/18.

-Прав. X/3,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.-Прав. V/19,

-ММО Рез. A.694(17),

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13,

-ММО Рез. MSC.116(73),

-ММО Рез. MSC.191(79).-ISO 22090-1 (2002), включително Попр. 1 (2005),

-EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

-серия EN 61162.

-EN 62288 (2008).

или,

-ISO 22090-1 (2002), включително Попр. 1 (2005),-IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

-серия IEC 61162.

-IEC 62288 Изд.1.0(2008).


Б + Г

Б + Д


Б + Е

Ж


A.1./4.47

Опростено устройство за регистриране на данни за движение на кораба

-Прав. V/20.

-Прав. V/20,

-ММО Рез. A.694(17),

-ММО Рез. MSC.163(78),

-ММО Рез. MSC.191(79).-EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

-серия EN 61162.

-EN 61996-2 (2008),

-EN 62288 (2008).

или,

-IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,-серия IEC 61162.

-IEC 61996-2 (2007),

-IEC 62288 Изд.1.0(2008).


Б + Г

Б + Д


Б + Е

Ж


A.1/4.48

Механичен пилотски лифт

-Прав. V/23.

-Прав. V/23,

-ММО Рез. A.889(21),

-ММО MSC/Цирк.773.


-ММО Рез. А.889(21),

Б + Г

Б + Д


Б + Е

A.1/4.49

Пилотска стълба

-Прав. V/23,

-Прав. X/3.-Прав. V/23

-ММО Рез. A.889(21)

-ММО MSC/Цирк.773.


-ММО Рез. A.889(21),

-ISO 799 (2004).Б + Г

Б + Д


Б + Е

Ж


A.1/ 4.50

Вж. бележка б) от настоящото приложение A.1Оборудване DGPS

-Прав. V/18,

-Прав. X/3,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.-Прав. V/19,

-ММО Рез. A.694(17),

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13,

-ММО Рез. MSC.112(73),

-ММО Рез. MSC.114(73),

-ММО Рез. MSC.191(79).


-EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

-EN 61108-1 (2003),

-EN 61108-4 (2004),

-серия EN 61162.

-EN 62288 (2008).

или,


-IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

-IEC 61108-1 (2003),

-IEC 61108-4 (2004),

-серия IEC 61162.

-IEC 62288 Изд.1.0(2008).


Б+Г

Б+Д


Б+Е

Ж


A.1/ 4.51

Вж. бележка б) от настоящото приложение A.1Оборудване DGLONASS

-Прав. V/18,

-Прав. X/3,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.-Прав. V/19,

-ММО Рез. A.694(17),

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13,

-ММО Рез. MSC.113(73),

-ММО Рез. MSC.114(73),

-ММО Рез. MSC.191(79).


-EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

-EN 61108-2 (1998),

-EN 61108-4 (2004),

-серия EN 61162.

-EN 62288 (2008).

или,


-IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

-IEC 61108-2 (1998),

-IEC 61108-4 (2004),

-серия IEC 61162.

-IEC 62288 Изд.1.0(2008).


Б+Г

Б+Д


Б+Е

Ж


A.1/4.52

Вж. бележка в) от настоящото приложение A.1Лампа за дневна сигнализация

-Прав. V/18,

-Прав. X/3,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.),

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.)-Прав. V/19,

-ММО Рез. A.694(17),

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.),

-ММО Рез. MSC.95(72),

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.).


-EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

-ISO 25861 (2007).

или,

-IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,-ISO 25861 (2007).

Б+Г

Б+Д


Б+Е

A.1/4.53

Предишен А.2/4,17Устройство за повишаване на разделителната способност на цели, изобразявани на радар

-Прав. V/18,

-Прав. X/3,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.-ММО Рез. A.694(17),

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13,

-ММО Рез. MSC.164(78).-ISO 8729-2 (2009),

-EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

или,

ISO 8729-2 (2009),-IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945.

Б+Г

Б+Д


Б+Е

Ж


A.1/4.54

Предишен А.2/4,31Лагерно устройство

-Прав. V/18.

-Прав. V/19.

-ISO 25862 (2009),

-EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

или,

-ISO 25862 (2009),-IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

Б+Г

Б+Д


Б+Е

Ж


A.1/4.55

Предишен А.2/4,36Оборудване за универсална система за автоматична идентификация (AIS) с транспондер за търсене и спасяване (SART)

-Прав. III/4,

-Прав. IV/14.-Прав. III/6,

-Прав. IV/7,

-ММО Рез. MSC.246(83),

-ММО Рез. MSC.247(83),

-ММО Рез. MSC.256(84),

-ITU-R M. 1371-4(2010).-EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

-EN 61097-14 (2010),

-серия EN 61162,

или,


-IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

-IEC 61097-14 (2010),

-серия IEC 61162.


Б+Г

Б+Д


Б+Е

Ж


A.1/4.56

Предишен А.2/4,35Приемник за Galileo

-Прав. V/18,

-Прав. X/3,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.-Прав. V/19,

-ММО Рез. A.694(17),

-ММО Рез. A.813(19),

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13,

-ММО Рез. MSC.191(79),

-ММО Рез. MSC.233(82).


-EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

-EN 61108-3 (2010),

-серия EN 61162,

-EN 62288 (2008).

или,

-IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,-IEC 61108-3 (2010),

-серия IEC 61162,

-IEC 62288 Изд.1.0(2008).


Б+Г

Б+Д


Б+Е

Ж


A.1/4.57

Предишен А.2/4,32Мостикова система за аварийна сигнализация по време на навигационна вахта

-Прав. V/18.

-ММО Рез. A.694(17),

-ММО Рез. MSC.128(75),

-ММО Рез. MSC.191(79).


-EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

-серия EN 61162,

-EN 62288 (2008),

-IEC 62616 (2010).

или,

-IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,-серия IEC 61162,

-IEC 62288 Изд.1.0(2008).

-IEC 62616 (2010).


Б+Г

Б+Д


Б+Е

Ж
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница