Предложението на Комисията за гарантиране на правото на гражданите на достъп до адвокат се превръща в законДата21.01.2018
Размер40.75 Kb.

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 7 октомври 2013 г.Предложението на Комисията за гарантиране на правото на гражданите на достъп до адвокат се превръща в закон

Предложението на Европейската комисия, с което се гарантира правото на всички граждани в ЕС да бъдат съветвани от адвокат, когато участват в наказателно производство, бе официално прието днес, след като получи одобрението на Съвета на министрите. Това стана след гласуване на 10 септември на Европейския парламент в подкрепа на Директивата (MEMO/13/772). На практика това означава, че в бъдеще на всички заподозрени лица — независимо къде в ЕС се намират — ще бъде гарантирано правото на правни консултации с адвокат от най-ранните фази на производството до неговото приключване. Когато заподозряно лице бъде арестувано, новите разпоредби ще гарантират, че то има възможност да се свърже със семейството си. Ако се намират извън страната си, гражданите ще имат право да поддържат връзка с консулството си.

Тази уредба е победа за правосъдието и победа за правата на гражданите в Европейския съюз, заяви заместник-председателят Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието. Това е третото предложение на Европейската комисия, с което се цели да се гарантира правото на справедлив съдебен процес на хората навсякъде в ЕС, независимо дали са в своята страна или в чужбина. Изпълняваме обещанието си да укрепим правата на гражданите навсякъде в Европа. И под „ние“ имам предвид членовете на Европейския парламент и националните министри. Бих искала да благодаря по-специално на докладчика г-жа Оана Антонеску и на министър Алан Шатър за ангажираността им и за бързата работа по това важно предложение. Сега топката е в ръцете на държавите членки, които не трябва да губят време, а да транспонират директивата в националните си системи възможно най-бързо, което ще е само от полза за гражданите.“

След като бе приета днес, директивата ще бъде публикувана в Официален вестник на ЕС до няколко седмици, след което държавите членки ще разполагат с три години, за да я въведат в националните си законодателства. След влизането в сила на новото законодателство, то ще се прилага спрямо близо 8 милиона наказателни производства годишно във 28-те държави — членки на ЕС.Контекст

Правото на достъп до адвокат (IP/11/689) е регламентирано в третата директива от поредица предложения — като всички те вече са приети, — с които се цели да се гарантират минимални права на справедлив съдебен процес навсякъде в ЕС. Останалите са правото на писмен и устен превод, прието през 2010 г. (вж. IP/10/1305), и правото на информация в наказателните производства, прието през 2012 г. (вж. IP/12/575). Комисията е решена да продължи работата по тази пътна карта с друг пакет относно правата на гражданите на справедлив съдебен процес, който се очаква тази есен.

Правата, свързани с достъпа до адвокат, са от основно значение за изграждането на доверие в единното пространство на правосъдие на Европейския съюз, особено когато заподозрените лица са задържани въз основа на европейска заповед за арест (IP/11/454). Комисията работи за постигането на общи минимални стандарти за процесуалните права при наказателни производства, за да се гарантира, че най-основните права на заподозрените и обвиняемите са достатъчно защитени в целия ЕС.

Всяка година в Европейския съюз се водят над 8 милиона наказателни производства. Правото на защита на всеки заподозрян в престъпление е широко признато като основен елемент на справедливия съдебен процес. Условията, при които заподозрените могат да се съветват с адвокат, обаче се различават в отделните държави членки. Така например, заподозреният в извършването на престъпление може да не бъде в състояние да се срещне с адвокат по време на полицейския разпит. Поверителността на контактите му с адвоката може да не бъде спазвана. Освен това лицата, издирвани по силата на европейска заповед за арест, понастоящем не могат да ползват услугите на адвокат в държавата, в която е издадена заповедта, докато не бъдат предадени на тази държава.

Подобни различия съществуват и по отношение на правото на заподозрените да съобщят на роднина, работодател или на консулството си, че са били арестувани. Възможно е това право да не се предоставя систематично на лицата или да им се предоставя на по-късен етап от процеса, или пък да не бъдат информирани за това, че е установена връзка със семейството им.

Директивата ще гарантира прилагането на тези права на практика, като:


  • осигури право на достъп до адвокат още от първия етап на провеждане на полицейски разпит и по време на цялото наказателно производство;

  • предостави право на подходящи поверителни срещи с адвокат, за да може заподозреният да упражнява ефикасно правата си на защита;

  • осигури възможност на адвоката да участва активно по време на разпитите;

  • даде гаранции, че в случай на задържане на заподозряното лице някой, например член на семейството му, ще може да бъде информиран за задържането, както и за това заподозреният да разполага с възможност да комуникира със семейството си;

  • позволи на заподозрените в чужбина да поддържат контакт с консулството на страната си и да имат посещения;

  • предостави възможност на лицата, срещу които е издадена европейска заповед за арест, да получат правни консултации както в страната, където е извършен арестът, така и в страната, където е издадена заповедта срещу тях.

Правото на справедлив съдебен процес и правото на защита са закрепени в членове 47 и 48 от Хартата за основните права на ЕС, както и в член 6 от Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ). Правото на общуване с трета страна е една от важните гаранции срещу лошо отнасяне, забранено с член 3 от ЕКПЧ.

За повече информация:

Европейска комисия — право на справедлив съдебен процесhttp://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-rights/index_en.htm

Интернет страница на заместник-председателя Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието:http://ec.europa.eu/reding

Следете дейността на заместник-председателя в Twitter: @VivianeRedingEUЗа контакти:

Мина Андреева (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)IP/13/921

Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница