Доклад на регистриран одитор Надя Енчева КостоваДата13.09.2016
Размер19.98 Kb.
До

съдружниците на

“Моторинженеринг инвест”ООД

гр. Варна
ОДИТОРСКИ ДОКЛАД

на

регистриран одитор Надя Енчева Костова

Извършихме одит на финансовия отчет на МОТОРИНЖЕНЕРИНГ ИНВЕСТООД гр. Варна към 31.12.2002 г. Отговорността за изготвянето на този финансов отчет се носи от ръководството на Дружеството. Нашата отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение, основаващо се единствено на извършения одит.


Одитът бе проведен в съответствие с професионалните изисквания на Националните одиторски стандарти. Тези стандарти налагат одитът да бъде планиран и проведен така, че да се убедим в достатъчна степен доколко годишният финансов отчет не съдържа съществени грешки и пропуски. Считаме, че извършеният одит дава достатъчно основание за изразяване на одиторско мнение – заверка без резерви.
В резултат на това удостоверяваме, че финансовият отчет дава вярна и честна представа за имущественото и финансовото състояние на “Моторинженеринг инвестООД гр. Варна към 31.12.2002 г. в съответствие с Националното счетоводно законодателство, както и получения финансов резултат за годината.
Без да изразяваме резерви обръщаме внимание на следните обстоятелства:

1. По наше мнение, съществуват редица обстоятелства, предизвикващи съмнения относно способността на предприятието да продължи като действащо.

Независимо от факта, че годишният финансов отчет е изготвен на база принципа за действащо предприятие, наличието на следните значителни събития и условия, предизвикват съмнения относно приложимостта на този принцип:

- загуба от текущия период в размер на 13 хил.лв.;

- непокрита загуба от предходни периоди в размер на 120 хил.лв.

- отрицателни нетни активи в размер на 25 хил.лв.;

- отрицателна стойност на собствения капитал 123 хил.лв.;

Съмнението за нарушаване на принципа за “действащо предприятие” би отпаднало, ако дружеството получи ефективна финансова подкрепа от своите собственици.

2. Годишният финансов отчет на “Моторинженеринг инвест”ООД е подписан от управителя на дружеството Балин Балинов.

Съгласно съдебното удостоверение, дружеството се управлява от Балин Балинов и представлява от Балин Балинов и Минко Минков.30.06.2003 г. Регистриран одитор ( 0207)

гр. Варна Надя Костова

Каталог: fyearbook
fyearbook -> Отчет за приходите и разходите За годините, завършващи на 31 декември 2004 и 2003
fyearbook -> Баланс 31 декември 2004 и 2003
fyearbook -> Отчет за приходите и разходите За годините, завършващи на 31 декември 2003 и 2002
fyearbook -> Семена добрич” ад финансови отчети към 31 декември 2002 и 2003
fyearbook -> Отчет към 31 декември 2005 консолидиран баланс
fyearbook -> Счетоводен баланс към 31 декември 2006 г
fyearbook -> Баланс 31 декември 2004 и 2005
fyearbook -> Отчет и одиторски доклад 31 Декември 2003
fyearbook -> Доклад на регистриран одитор Надя Енчева Костова
fyearbook -> Одиторски доклад


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница