Семена добрич” ад финансови отчети към 31 декември 2002 и 2003страница1/6
Дата24.07.2016
Размер467.59 Kb.
  1   2   3   4   5   6

СЕМЕНА ДОБРИЧ” АД
Финансови отчети към 31 декември 2002 и 2003


БАЛАНС31 декември 2003 и 2002

Бележка


31 декември

2003

(хил.лв.)


31 декември

2002

(хил.лв.)

АКТИВИ

Нетекущи активи

Имоти, машини, съоръжения, оборудване

1

4238
4325

Имоти, машини, съоръжения в процес на изграждане

1

197
190

Финансови активи

1

2
2

Общо нетекущи активи

1

4437
4517

Текущи активи

Стоково-материални запаси

2

1107
842

Търговски и други вземания

3

203
360

Отсрочен данъчен актив

4

178
2

Пари и парични еквиваленти

5

22
21

Предплатени разходи

6

1Общо текущи активи
1511
1225
Общо АКТИВИ
5948
5742
КАПИТАЛ И ПАСИВИ

Капитал и резерви

Регистриран капитал

7

1000
1000

Резерви

8

4042
4030

Натрупана печалба /(загуба)

9

(1055)
(916)

Общо капитал и резерви
3987
4114
Нетекущи пасиви

Разсрочени задължения към осигурителни предприятия

1087

Разсрочени данъчни задължения

1127

Общо нетекущи пасиви
-
114
Текущи пасиви

Търговски и други задължения

12

1892
1170

Лихвени задължения

13

69
235

Текуща част от нетекущи задължения

14109

Общо текущи пасиви
1961
1514
Общо КАПИТАЛ И ПАСИВИ
5948
5742


Дата: 22-02-2004 г. Съставител: Изп. Директор

/М.Чернева/ /И. Михайлов/Каталог: fyearbook
fyearbook -> Отчет за приходите и разходите За годините, завършващи на 31 декември 2004 и 2003
fyearbook -> Баланс 31 декември 2004 и 2003
fyearbook -> Отчет за приходите и разходите За годините, завършващи на 31 декември 2003 и 2002
fyearbook -> Отчет към 31 декември 2005 консолидиран баланс
fyearbook -> Счетоводен баланс към 31 декември 2006 г
fyearbook -> Баланс 31 декември 2004 и 2005
fyearbook -> Отчет и одиторски доклад 31 Декември 2003
fyearbook -> Доклад на регистриран одитор Надя Енчева Костова
fyearbook -> Доклад на регистриран одитор Надя Енчева Костова
fyearbook -> Одиторски доклад


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница