Информация от интернет страницата на митническата администрация на Кралство МарокоДата13.01.2018
Размер48.96 Kb.
#45046
ТипИнформация


Мароко - митнически изисквания

Информация от интернет страницата на митническата администрация на Кралство Мароко http://www.douane.gov.ma


ВНОС:

Освен при наличието на специални условия и разрешения, забранен е вносът на:

  • оръжия, части за тях и муниции;

  • наркотични и психотропни вещества;

  • писани, печатни и всякакви видео, аудио и други материали, които са порнографски или несъвместими с добрите нрави;

  • някои алкохолни напитки ( включително ароматизирани с анасон, анетол, бадиан);

  • някои видови биберони;

  • растения и растителни продукти, които са опасни или могат да съдържат опасни болести и вредители за флората и фауната в страната; някои фармацевтично-ветеринарни продукти;

  • под ограничителен режим се намира вносът на занаятчийски изделия и предмети на културата, подобни на произвежданите и създаваните в Мароко.


Валута:

Разрешен е внос на чужда валута и платежни средства без ограничение: банкноти, пътни чекове, банкови и пощенски чекове, платежни и кредитни банкови карти. При внос на чуждата валута на стойност равна или по-голяма от 100 000 дирхама (около 11 марокански дирхама се равняват на 1 евро) съществува задължение за деклариране пред митническите власти при влизане. Декларацията следва да се представи на излизане с оглед изнасянето на непохарчените средства. При покупка на местна валута трябва да се запази бордерото, тъй като то се изисква от финансовите институти (банки, обменни бюра) при обратна обмяна на непохарчените марокански дирхами, както и при износа на валутата.

Разрешен е внос на местна валута в размер до 2000 дирхама.
Лични вещи:

Разрешен е внос на вещи за лична употреба, в това число до:

200 грама тютюневи изделия;

алкохолни напитки:  • 1 бутилка 1 литър вино;

  • 1 бутилка 1 литър друг алкохол. Забранен е вносът на спиртни напитки с анасон и подобни ароматизатори, освен ако алкохолната концентрация е между 40% и 45% и ако бутилката е надлежно обозначена.

  • Един флакон парфюм 150 мл и 1 флакон тоалетна вода 200 мл.

Всеки турист може да внесе без митнически формалности, а при напускане на страната следва да ги изнесе, вещи за лично ползване като дрехи, употребявани вещи, включително: бижута, фотоапарат, камера / видеокамера, бинокъл, портативен музикален инструмент, дискмен (четящо устройство за CD), портативен радиоприемник, портативен телевизор, мобилен телефон, компютър и аксесоари за него, калкулатор, спорта екипировка.

При временен внос на техника, оборудване и други вещи, предназначени за професионални цели, вкл. научни, културни (изложби, снимане на филми, педагогически и др.), същите подлежат на деклариране и трябва да бъдат изнесени при напускането на страната, за да не бъдат обложени с мита и такси.


Подаръци

Допуска се внос без формалности на подаръци на стойност не повече от 2000 дирхама, но ако те не са в търговски количества.


Лекарства. Инвалидни колички.

Препоръчително е да се носи документ (рецепта, лекарско предписание) за лекарствата, които чужденците внасят за лични нужди. Не са необходими никакви формалности за инвалидни колички, с които инвалиди ползват при влизане в страната.


Животни и растения

Животни - домашни любимци трябва да бъдат придружени от ветеринарно удостоверение за това, че са здрави, издадено не по-рано от три дни преди деня на отпътуването. В удостоверението трябва да бъде посочено, че през 6 предходни седмици в страната на отпътуване не е имало заразни болести, засягащи конкретния вид. Преди влизане в Мароко задължително минават на ветеринарен преглед и се издава удостоверение, таксата за което е 10 дирхама.

Подобно на Република България, Мароко е страна по Вашингтонската конвенция за международна търговия със застрашени животински и растителни видове, от което следват всички необходими формалности при пренасянето на тези видове, закриляни от конвенцията. Те трябва да бъдат снабдени с т. нар. сертификат CITES. При напускане на страната трябва да се представи разрешение за реекспорта.

Съществува забрана за внос и износ на определени видове риби, в зависимост от техния размер и разрешен период за ловуване.


Санитарен контрол върху продукти от животински произход, растения и други биологични обекти

Продукти от животински произход трябва да бъдат снабдени с ветеринарно удостоверение. На границата се извършва и санитарен контрол върху растителни и биопродукти, съгласно подробни митническите и санитарно-ветеринарни разпоредби, публикувани на електронната страница на митническата администрация на Мароко.


Ловно оръжие:

След деклариране и след надлежно разрешение от властите може да бъде внесено ловно оръжие и муниции за него, както и хладни оръжия като бойни ножове, боксове, мечове саби, байонети, копия арбалети, в т.ч. за колекции или с историческа или културна стойност.


Превозни средства:

Пътуващите с леки автомобили, камионетки, фургони, мотоциклети влизат в страната, като за тези превозни средства се установява режим на временен внос. Мотопеди, неподлежащи на регистрация като МПС, не могат да се внасят при условията на временен внос и се обмитяват на общо основание. За влизането при условията на временен внос на товарни автомобили са необходими допълнителни разрешения от администрацията по транспорта в страната.

След разрешения срок, който не може да бъде повече от 6 месеца в течение на 1 година, автомобилът следва да бъде изнесен. В противен случаи са предвидени тежки финансови санкции.

Подобен режим е установен и за плавателни съдове за развлечение, които остават в пристанищата на страната.


ИЗНОС:

Валута и платежни средства

1.Реекспортът на пътни чекове, банкови и пощенски чекове, кредитни писма, банкови платежни и кредитни карти, както и на всички платежни средства, означени в пари, с изключение на банкноти, е свободен и не изисква каквото и да е доказване на произхода пред митническите власти.

2. Може да бъде изнесена внесената неизразходвана валута, придобита чрез обратно изкупуване с дирхами, при условие, че се представи бордерото за извършената обмяна.

3. За износ на необменената неизразходвана валута е необходимо доказване на нейния чуждестранен произход (банкови карти, чуждестранни чекове, бордера за обмяна, извлечения от банкови сметки от вбанки в чужбина и др.)

4. Лицата, които пребивават краткосрочно в Мароко, са длъжни при износ на валута и ценни книжа на приносител на стойност равна или по-голяма от 100 000 дирхама да докажат техния произходът като представят декларацията, попълнена при внос (при влизането в страната).

5. Разрешен е износ на до 2000 дирхама.


Стоки и културни ценности

Свободно могат да бъдат изнесени сувенири и всякакви марокански продукти, включително занаятчииски изделия, без ограничения в стойността. При необходимост, придобиването им може да се доказва с бордеро за обмяна на валута, международна банкова карта, пътни чекове и др.

Разрешен е износ на орнаментни скали, вкаменелости, полускъпоценни камъни, но не повече от десет бройки.

Съществува разрешителен режим при износ на някои по особени стоки, като за всеки конкретен случаи следва да се направи справка. Културни ценности (предмети на изкуството, колекции и предмети от древността) могат да бъдат изнесени след разрешение и със сертификат от Департамента по културните въпроси.


Защитени видове

Както бе посочено, Мароко е страна по Вашингтонската конвенция за международна търговия със застрашени животински и растителни видове, от което следват всички необходими формалности при пренасянето на тези видове, закриляни от конвенцията.


По-подробна информация за вносния и износния режим може да бъде получена Интернет страницата на митническата администрация на Кралство Мароко http://www.douane.gov.ma.


/

Каталог: uploads -> files
files -> Книга на етажната собственост (Загл изм. Дв, бр. 57 от 2011 г.)
files -> П р е д у п р е ж д е н и е от Управителя/Управителния съвет
files -> 10 години движение за социален хуманизъм
files -> Категория : open, индивидуален смесен Хендикап : за жени 8 точки на игра Дати : от 06 октомври до 12 октомври 2008
files -> Xxxv редовна годишна среща „Регионални организации и местни органи 2016”
files -> Списък на застрашените от изчезване местни сортове, важни за селскотостопанство
files -> Наредба №4 от 11 март 2011 Г. За реда и условията за провеждане на конкурси за полски инспектори
files -> Наредба №31 от 11 септември 2008 Г. За сертифициране на хмел и продукти от хмел и за регистриране на договорите за доставка на хмел
files -> Рег.№ Име на фирмата Адрес на управление и телефон
files -> Т е Х н и ч е с к о з а д а н и е технически изисквания и технически спецификации


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница