„Изграждане и управление на пристанища Британският опит в прилагането на европейските директиви. Същевременно бих желал да изразя удовлетворението си от актуалната и перспективна тематика на събитиетоДата21.06.2018
Размер38.81 Kb.
ПРИВЕТСТВИЕ

НА ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ – МИНИСТЪР НА ТРАНСПОРТА

За мен е чест и удоволствие да открия международната конференция на тема „Изграждане и управление на пристанища – Британският опит в прилагането на европейските директиви”. Същевременно бих желал да изразя удовлетворението си от актуалната и перспективна тематика на събитието.

Позволете ми да приветствам от мое име и от името на българското правителство организаторите – търговския отдел на Британското посолство в София и всички участници в този форум. За нас той е израз на растящия интерес към възможностите за развитие на българската пристанищна инфраструктура, към идентифициране и дискутиране на тези възможности, както и за своевременен анализ на съществуващите проблеми и пречки пред потенциалните участници в процеса и за набелязване на бъдещи конкретни стъпки с цел - стимулиране и насърчаване на този важен сегмент от транспортния сектор.

Убеден съм, че настоящата конференция ще допринесе за постигане на по-високо ниво на развитие на пристанищната инфраструктура в страната в контекста на предстоящия процес на пълно интегриране на транспортната система на България с тази на останалите страни - членки на Европейския съюз и ще даде адекватен отговор на засилващия се интерес от страна на чуждестранните компании към специфичния пазар на пристанищни дейности и услуги у нас.

Последните тенденции в рамките на Европейския съюз са по-скоро към участието на все по-голям брой европейски пристанища на конкурентния пазар, отколкото на канализиране на трафика през няколко пристанища /най-силно развиващите се пристанища за контейнери са били преди всичко малки и от средна големина, разположени в различни пристанищни граници в Европа/. С всеки изминал ден европейската пристанищна картина става все по-различна с оглед броя на пристанищата, които участват на пазара и обхвата на пристанищните услуги, с краен резултат – все по-разнообразни варианти за транспортиране за товародателите. За нас представлява интерес британският поглед към Съобщението на Комисията относно европейската пристанищна политика, в т. ч. за търсенето на алтернативни транспортни маршрути с идеята да се постигне по-интензивно ползване на всички съществуващи пристанища, работещи под капацитета си, разположени по-близо до потребителите, респ. за по-рационално разпределение на трафика в Европа. Не става въпрос за директна или индиректна преориентация на транспортните потоци чрез вмешателски политики, а за подсигуряване чрез определени мерки и инструменти на възможността всяко европейско пристанище да е в състояние да използва пълния си потенциал, напр. указания относно опазване на околната среда, допустимост на държавна помощ, насоки в областта на режима на концесии и мерки, целящи по-нататъшната ефективност на пристанищните услуги и опростяване на административните процедури.

За нас ще бъде от интерес да научим повече за британския опит в съсредоточаването на ресурси за изграждането на връзките на пристанищата с вътрешността, за алтернативни средства за възможност за развитие, включващи технологични, информационни технологии и управленски инструменти за подобряване на ефективността, разрешаване на проблемите с развитието на пристанищната инфраструктура във връзка с недостига на разполагаема територия, преустрояването на пристанищните зони на града и/или изнасянето на пристанищните зони далеч от центъра на градовете, правният статус на пристанищните проекти за развитие във връзка с опростяване на действащите национални законодателства, проектите за сътрудничество между съседни пристанища при спазване на правилата на ЕС за конкуренцията, постигането на равни условия за достъп до пазара, внасящи яснота за инвеститорите, операторите и потребителите на пристанищни услуги. Ще се радваме да научим повече за възможностите за публично финансиране на проектите, както и за реални постижения в изграждането на структурен диалог между пристанища и градове.

Ние знаем, че предвид географското положение на страната ни и ангажиментите, които имаме към Европейските институции за модернизиране на транспортната мрежа и създаване на условия за свободно придвижване на хора и стоки, България се нуждае от развитие на пристанищната си инфраструктура и все по-добър пристанищен мениджмънт.

Промените в производството и реализацията на транспортните услуги в хода на консолидация на товарните потоци на основата на контейнеризацията наложиха въвеждането на редица нови технологии, насочени към разрешаването на генералните проблеми – снижаване на транспортните разходи, както и направиха неизбежен непрекъснатия процес на интеграция на локалните, регионални системи на превози в международно мултимодално и интермодално съобщение с високо качество на услугите. Затова за нас ще бъде от полза британския опит с оглед усъвършенстване на законодателството ни и оптимизиране на процедурите за реализиране на инвестиционните инициативи, в това число и на базата на публично-частното партньорство.

През последните 4 – 5 години в страната ни бяха положени сериозни усилия за създаване на ясна нормативна рамка, бяха уредени статутът, формите на собственост и процедурите за изграждане и разширение на пристанища. Въведоха се точни правила за регистрацията им, както и за изискванията, на които трябва да отговарят, за да осигуряват безопасно обслужване на своите клиентите, въведени бяха европейските изисквания в областта на приемането и обработването на отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност, както и на постигането на сигурността на корабите и пристанищните съоръжения.

След присъединяването на страната към Европейския съюз ролята на пристанищата ни ще нараства, като съществена част от модерната европейска транспортна мрежа.

Имам удоволствието да приветствам уважаваните гостите на този форум, като отбележа, че всички те със своя традиционен опит биха могли да ни напътстват по пътя към постигане на европейски и световни показатели в развитието на пристанищата ни.
Каталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница