Код. Наименование на учебната дисциплинаДата21.01.2018
Размер28.59 Kb.

Код. Наименование на учебната дисциплина

Антропология на емоциите. Ритуал, изкуство, пространства, медииТитуляри на курса:

Проф. Ивайло ДичевХарактер на дисциплината

ИзбираемаОбразователно-квалификационна степен

Доктор


Година


Семестър

Летен

Кредити 5


Часове – 30 часа лекции


Характер на обучението


Цели на курса

Запознаване на студентите с проблематиката на антропологията на емоциитеМетоди на оценяване

Курсова работаЕзик на обучението

Български
Предварителни изисквания

Няма
Съдържание на дисциплината


Целта е да се предложат на студентите нови, неочаквани синтези на онова, което са учили до сега върху едно сравнително слабо изследвано от социалните науки поле, антропологията на човешките емоции. Наред с това курсът си поставя за цел да развие редица интердисциплинарни ракурси към темата – културологичен, психоаналитичен, историографски. В илюстрирането на проблематиката ще се използва много визуален и звуков материал. От участниците се очаква да завършат със собствено микро-изследване, свързано както с общата работа, така и със собствените им докторантнски теми и да го представят пред групата.

Проблемни полета: 1. Емоциите между биологията и културата. Структурите на емоциите. Колко свободни сме в начина си да чувстваме?

 2. Антропология и психоанализа, един стар дебат. Забрана, имитация, желание: варианти и инварианти. Конструиране на тялото в различните култури.

 3. Емоционална нормативност в различните култури. Кой има право да се гневи? Как възпитава чувствата властта?

 4. Телесни, пространствени и емоционални измерения на ритуала. Примери от различните култури.

 5. Половата идентичност, конструирана през нормативни емоционални структури. Социлна конструкция ли е полът?

 6. Колективни идентичности на чувстването: етнически, религиозни, расови, национални, класови граници.

 7. Изкуството като едновременно социализиране и индивидуализиране през емоциите. Практики като харесване, споделяне, спорене, възпитаване на вкуса и пр.

 8. Примери от визуалните изкуства за нормативни емоции, препоръчвани от различни култури и субверсивното им преобръщане.

 9. География на емоциите. Места на паметта, пейзажи, носталгия.

 10. Градът като сцена на желанието.

 11. Макс Вебер за рационализирането и разомагьосването. Съвременния капитализъм на емоциите. Зрелище, индивидуализация, пазар на идентичностите.

 12. Себе-инсценирането в мрежата: лични страници, блогове, социални мрежи. Проблемът публично-частно в дигиталната епоха.


Препоръчана литература
Davidson, J. et al., eds. (2005) Emotional geographies Ashgate, Aldershot

Dicks, B. (2003). Culture on Display. The production of Contemporary Visibility, Open University Press, London

Edensor, T. (2002) National identity, popular culture and everyday life, Oxford and NY: Berg

http://www.blackwellpublishing.com/content/BPL_Images/Content_store/Sample_chapter/0631225137/Bridge.pdf

Illouz, Е. (2006) Gefühle in Zeiten des Kapitalismus, Frankfurt: Suhrkamp

Sennett, R. (1998) The corrosion of character. The personal consequences of work in the new capitalism, W.W. Norton, New York

Simmel, G. (1901-1908) The Metropolis and mental life

Taussig, M. (1993) Mimesis and alterity. A particular history of the senses, Routledge, London

Бурдийо, П. (2002) Мъжкото господство, ЛИК, София

Вебер, М. (2001) Религиозен хабитус и рационализиране на образа на света, в Генезис на западния рационализъм, Критика и хуманизъм, София, 146-187

Елиас, Н. (1999) Относно процеса на цивилизация, т. 1, Атика, СофияФройд, З. (1995) За някои невротични механизми при ревността, параноята и хомосексуалността; Тъга и меланхолия; Задръжка, симптом и страх в : Анатомия на чувствата, Евразия, София, 285-398
Каталог: images -> let-anotacii
let-anotacii -> Програма по дисциплината: Графич на та комуникация Титуляр на курса
let-anotacii -> Архетипни модели на поведение в българската история и настояще
let-anotacii -> Код. Наименование на учебната дисциплина Академично писане за докторанти
let-anotacii -> Медийното битие на международните отношения доц д-р Мария Нейкова
let-anotacii -> Трансцендентност и политика
let-anotacii -> Лекции, семинари, дискутиране на реферати, ролеви дебати, групови дискусии Цели на курса
let-anotacii -> Философията на езика и ситуативността на значението
let-anotacii -> Семинар „България и Германия културни контакти, стереотипи, митологеми
let-anotacii -> Лекции и семинари Цели на курса
let-anotacii -> Програма по дисциплината: особености на икономическата преса в българия съставил програмата


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница