Конфигурирана на настройките за сигурност на ИнтернетДата16.02.2017
Размер206.8 Kb.
#15082
ТипУрок

ГЛАВА 12

Конфигурирана на настройките за
сигурност на Интернет.

Урок 1: Конфигуриране на опциите за сигурност на Internet Explorer

Урок 2: Използване на Windows Defender, Фишинг
филтрите, и модула за управление на добавки

УРОК 1: Конфигуриране на Internet Explorer


Бурното развитие на Интернет-технологиите в последните години откри много нови възможности за Интернет-обществото. Страниците станаха по-динамични, добавиха се много нови възможности за Интернет-потребителите. От една страна, това разнообрази Интернет-пространството, но от друга усложняването доведе до предоставяне на повече права на Интернет-браузърите, което доведе до намаляване на сигурността и появата на нови видове вируси и зловреден софтуер. Ето защо е много важно браузърът да е подходящо настроен.

Едно от важните неща за сигурността на компютъра е сигурността на Internet Explorer. Новата операционна система Windows Vista има вграден браузър Internet Explorer 7. За разлика от старта шеста версия той има доста подобрения и промени. Повечето от вирусите и зловредния (malware) софтуер се установяват в компютъра посредством разглеждане на страници в Интернет. Ако се използва Internet Explorer, потребителят трябва да е сигурен, че браузърът е добре защитен и конфигуриран. Опциите дават възможност подробно да се конфигурира Internet Explorer 7. Може да се укаже коя да бъде първата Web страница, която да се отваря при стартиране на Internet Explorer, да се изтриват временни Интернет-файлове, съхранени на компютъра, да се из­ползва Съветник за съдържание, за да се блокира достъпа до нежелателни материали и да зададете избраното ниво на сигурност. В този урок ще се разгледа конфигурирането на Интернет-настройките на Internet Explorer.


Настройване на Internet Explorer 7


Настройките на Internet Explorer може да се променят лесно, като се отвори диалоговия прозорец, в който те се конфигурират:

 1. Натиска се Старт, избира се Контролен Панел.

 2. Избира се Опции за интернет.

В отворения прозорец се виждат страниците с настройките на Internet Explorer (фиг.  12.1)Фигура 12.1

По-важните настройки на Internet Explorer са разделени в различни страници: • Общи. Настройки за началната страница и историята на посетените страници

 • Защита. Настройки за различни нива на Internet сигурност.

 • Поверителност. Настройки за различните Web страници

 • Съдържание. Настройки за допустимото съдържание на страниците

 • Връзки. Настройки за свързване към Интернет

 • Програми. Програми, които използват различни мрежови услуги

 • Разширени. По-детайлни настройки на Internet Explorer

Страницата Общи


Чрез тази страница се настройва начална страница, която ще се зарежда при стартиране на Internet Explorer. Има няколко възможности за избор.

Може да се зададе: • По подразбиране. Началната страница ще е настроената по подразбиране (ако не е сменена, това е msn.com)

 • Празна. Началната страница е празна.

 • Използвай текущите. Ако е отворена някаква Интернет-страница и се избере тази опция, то началната страница ще се установи на текущо отворената. Ако няма нито една отворена страница, то тази възможност не е активна.

За да се намали трансфера на файлове, Internet Explorer предлага възможността за кеширане на някои файлове от Интернет. Да кажем, че често се посещава даден сайт. Тази страница може да се кешира, така че да може да се разглежда дори и когато няма връзка до Интернет. Това не е възможно за всички страници. Кешираните файлове може да бъдат изтрити посредством бутона Изтриване. Когато натиснете бутона Изтриване, се появява един диалогов прозорец, от който може да изберете какво точно искате да изтриете. Имате няколко възможности:

 • Временни Интернет-файлове. За да зарежда по бързо Интернет-страниците, различни страници и изображения биват изтегляни на компютъра. С течение на времето тези файлове се увеличават и могат да достигнат големи размери. Често се налага да ги изтривате.

 • Бисквитки. Това са малки файлове, в които се съдържа различна потребителска информация за изглед на сайт, последно отворена страница и други.

 • Хронология. Това е списък от посетените от вас сайтове.

 • Данни за формулярите. Данни, въвеждани в различни формуляри/текстови полета/анкети

 • Пароли. Списък от запаметените пароли, чрез които може да влизате в определени сайтове. Ако не само вие използвате компютъра, изтривайте паролите, или изобщо не ги запаметявайте.

Вторият бутон от тази част на опциите е Настройки (фиг. 2.12). Може да се задава големината на дисковото пространство, което могат да заемат кешираните файлове, през колко време да се обновяват и къде се съхраняват. Освен това има настройки за обновяване на кешираните страници:

 • Всеки път, когато посетя уеб страницата. Чрез тази опция всеки път се сваля нова версия на сайта който сте посетили. По този начин се обезсмисля увеличаването на скоростта поради кеширането, заради свалянето на страницата всеки път.

 • Всеки път, когато се стартира Internet Explorer. Чрез тази опция страниците се обновяват само когато се стартира Internet Explorer. Когато веднъж сте отворили дадена страница, след това я затворите и пак я отворите (без да сте затваряли IE) ще се зареди кешираната версия.

 • Автоматично. Internet Explorer автоматично избира настройките за каширане на страници.

 • Никога. Забранява кеширането на страници.

От тези настройки може да промените какъв да бъде максималния размер и къде да бъдат съхранявани кешираните страници.Фигура 12.2.

В долната част на страницата Общи има и бутон Изтрий хронологията, чрез който може да се изтрие информацията за посещаваните сайтове. При въвеждане на даден Интернет адрес Internet Explorer подсказва адреса, ако е посещаван и преди, защото той е съхранен в историята на посещенията. По подразбиране е направено така, че на всеки 20 дни историята автоматично да се изчиства.

Фигура 12.3

Страницата Защита


Чрез страницата Защита може да се настройват политиките за отделните Интернет зони.

 • Интернет - Към тази категория попадат всички сайтове, които не са каталогизирани или тези, които за които още не е указано в каква зона да попаднат.

 • Локален Интранет - Всички сайтове, които се намират в intranet пространството или локалната мрежа.

 • Надеждни Сайтове – Сайтовете, на които се оказва доверие и се знаете, че от там не може да получи зловреден софтуер.

 • Ограничени сайтове– Сайтове, за които се очаква да са източник на вируси, зловреден софтуер и др.

Това разделяне на зони е направено с цел да се осигури по-голяма надеждност и сигурност на Internet Explorer. Може да се добавят сайтове към определени зони, като след натискане на бутона Сайтове в показвания диалогов прозорец се въвежда адреса на сайта, както и списък с въведените досега адреси.

След като сайтовете са каталогизирани в различните зони, може да се настрои политиката за всяка зона (правата, които имат сайтовете, според тяхната зона).

Фигура 12.4

От диалоговия прозорец Настройки на защитата може да се контролира това, което се зарежда на компютъра от Интернет. Например, за настройката Изтегляй ActiveX неподписани контроли можете да изберете една от следните три опции: • Разрешаване. Позволява ви да сваляте подписани ActiveX контроли

 • Забрани. Забранява свалянето на ActiveX контроли

 • Подканване. Задава въпрос, за да се определи дали да бъдат сваляни или не ActiveX контроли

Другите настройки в диалоговия прозорец Настройка на защитата/Security Settings:

 • Автоматични въпроси за изтегляне на файлове

 • Изтегляне на файл (сваляне на файлове)

 • Изтегляне на шрифт (сваляне на шрифтове)

 • Достъп на източници на данни от домейни (достъп до източници на данни през домейни)

 • Позволявай мета обновяване (разрешаване на мета-опресняване)

 • Показвай смесено съдържание/Display Mixed Content (визуализиране на смесено съдържание)

 • Няма запитвания за селекция на сертификат на клиент, когато няма сертификати или съществува само един (не извеждай подкана за избор на клиентски сертификат, когато няма сертификати или съществува само един сертификат)

 • Плъзгай и пускай или копирай и поставяй файлове (издърпване и пускане или копиране и вмъкване на файлове)

 • Инсталиране на елементи на работния плот (инсталиране на елементи на работ­ното поле)

 • Стартиране на програми и файлове в IFRAME (стартиране на програми и файлове в IFRAME)

 • Подавай нешифровани формуляри с данни (изпращане на не-шифровани формуляри с данни)

 • User Data Persistence (запазване на потребителските данни)

 • Active Scripting (изпълнение на активни скриптове)

 • Allow Paste Operations Via Script (разрешаване на операции за вмъкване посредством скрипт)

 • Scripting Of Java Applets (изпълнение на скриптове на Java вплети)

 • Удостоверяване на потребител (удостоверяване на личността на потребителя при сървъри, които изискват информация за влизане)

 • Използване на фишинг филтри

 • Използване на блокиране на изскачащи прозорци

 • XAML приложения за работа с браузър

 • XPS документи

 • Нестриктен XAML

 • Run Components not assigned Authenticode

 • Run Components assigned Authenticode

 • Разрешаване на инсталирането на. NET Framework

Може да се избегне детайлното конфигуриране на всички тези опции, като се изберат няколко предварително настроени шаблона. Натиска се бутона Начално състояние, в страницата Настройка на защита. От падащото меню може да изберете един от предварително подготвените режими: • Средна. Позволява автоматично сваляне на софтуер и инсталирането му от канали за разпространение на софтуер, без да бъдат извеждани подкани

 • Средно-висока. Позволява автоматичното сваляне на софтуер от канал за разпространение на софтуер, без извеждане на покани, но не позволява автоматичното инсталиране на софтуера

 • Висока. Позволява автоматично уведомяване, но не и автоматично сваляне или инсталиране на софтуер от канали за разпространение на софтуер

Страницата Поверителност


От страницата Поверителност може да се определя как да бъдат обработвани бисквитките на компютъра за всички Web сайтове. В таблица 12.1 са обяснени наличните опции.

Настройка

Описание

Блокирай всички бисквитки

Блокира всички бисквитки и прави всички вече съществуващи бисквитки неизползваеми

Висок

Блокира бисквитките, които изрично не е разрешено да се появяват.

Средно висок

Блокира външни бисквитки, които нямат вградена система за конфиденциалност и тези, които ползват персонална идентификация без явно съгласие на потребителя. Блокира и собствените бисквитки, които ползват персонална идентификация без съгласие по подразбиране.

Среден

Блокира външни бисквитки, които нямат вградена система за конфиденциалност и тези, които ползват персонална идентификация без съгласие по подразбиране на потребителя. Блокира и собствените бисквитки, които ползват персонална идентификация без съгласие по подразбиране.

Нисък

Блокира външни бисквитки, които нямат вградена система за конфиденциалност и тези, които ползват персонална идентификация без съгласие по подразбиране на потребителя.

Приемай всички бисквитки

Допуска всякакви бисквитки да бъдат записвани на компютъра, независимо от произхода им.

Таблица 12.1.

Съвет: Може също така чрез прозореца Разширени да се предефинира автоматичната обработка на бисквитки и ръчно да се определя дали да бъдат приемани или блокирани собствените (first-party) и външни (third-party) бисквитки или да бъде извеждана подка­на за тяхното приемане или забрана.

Страницата Съдържание


Страницата Съдържание дава достъп до Съветник за съдържание, който позволява да се контролира съдържанието на разглежданите страници в Интернет. Този инструмент може да бъде използва от родители, които искат да предпазят децата си от неподходящи сайтове. Можете също така да се създаде списък от Web сайтове, които винаги да бъдат видими или никога няма да бъдат ви­дими, независимо от това към коя категория се отнасят.Фигура 12.5

За разлика от шеста версия на IE, в новата версия има значително повече критерии, по които се класифицират сайтовете. • Език - Блокира сайтовете, в които е използван неприличен език.

 • Голота - Блокира сайтове, в които има показана някаква форма на голота

 • Насилие - Блокира сайтове, в които има насилие.

 • Подбуда/Показване на дискриминация или причиняване на зло Блокира сайтове, в които има расистки или други призиви

 • Показване на използване на наркотици

 • Показване на използване на оръжие

 • Показване на консумация на алкохол

 • Показване на консумация на тютюневи изделия

 • Показване на хазарт

 • Сексуален материал

 • Съдържание, което дава лош пример на малки деца

 • Съдържание, което предизвиква страх или цели уплаха и т.н.

 • Съдържание, създадено от потребител

Критериите имат няколко степени на филтрация:

 • Няма – Това е най-строгата степен на филтрация, тоест всички сайтове без значение научно-образователни или други ще бъдат блокирани.

 • Ограничено – Ограничение, по-леките форми се показват, както и сайтовете с научно или информационно съдържание.

 • Някои – Блокират се единствено най-тежките форми спрямо избрания филтър.

 • Неограничено – Няма ограничение, показва се всичко без филтрация.

В секцията съдържание могат да бъдат направени още няколко настройки с цел по-добра филтрация на сайтовете. Може да се задават изрично сайтове, които не подлежат на филтрация от критериите. Сайтове могат да се добавят или забраняват, като се избере Одобрени сайтове и след това в текстовото поле Разреши този уеб сайт се записва съответния сайт. След което се натиска бутона Винаги. За да забраните даден сайт, повтаряте процедурата, но натискате бутона Никога.

В опциите на страница Съдържание може да създадете или промените парола, така че само когато се въведе съответната парола да може да се променят настройките за филтрация. По подразбиране паролата – „Парола контрольор” не е създадена. За да я създадете, отивате на секция Общи и натискате бутона Създаване на парола. Освен парола, от тази секция може да се избере система за оценка на съдържанието. Тези системи включват различни контролни думи, по които се филтрира съдържанието. Понякога се налага да се сменят системите или да се добавят нови. Например, когато филтърът е предназначен за конкретен език, а сайтът е с различен език от този във филтъра, тогава са възможни пропуски от страна на филтъра.


Страницата Връзки/Connections


От тази страница може да се настрои Интернет връзката, може се да изберат различни настройки или да се окаже Proxy сървър.Фигура 12.6

Страницата Разширени


От страницата Разширени може в детайли да се настройва сигурността, разглеждането (browsing), настройките на HTTP 1.1, функциониране на мултимедията и сигурността. За достъпността са представени следните две полета за отметки:

 • Разширявай ALT текста за изображение. Указва дали размера на изображенията трябва да бъде разширен, за да се помести пояснителен текст, когато е премахната отметката на текстовото поле Show Pictures.

 • Премествай системната карета с промени Фокус/селекция. Указва дали да се премества курсора, когато се променя фокуса или селекцията. Някои помощни програми (напр. програмата за четене на текст от екран или лупите) използват системния курсор, за да определят коя част от екрана да прочетат или увеличат.

Контролът на разглеждането предоставя много опции, които дават възможност да се контролира разглеждането, включително следните полета за отметки:

 • Изпращай URL адресите винаги като UTF - . Указва дали да се използва UTF8 - стандарт, описващ символите така, че да могат се чета на всеки език. Това позволява да се обменят Интернет адреси (URL), съдържащи знаци на друг език. По подразбиране тази възможност е избрана.

 • Разрешавай изглед с папки за FTP сайтове. Указва дали в изгледа с папки да бъдат показвани FTP сайтовете. Тази възможност може и да не работи с определени типове прокси-връзки. Ако се премахне отметката на това поле, FTP сайтовете ще визуализират съдържание в HTML-базирана подредба. По подразбиране тази възможност е избрана.

 • Разрешавай инсталиране при поискване. Указва автоматично сваляне и инсталиране на Web компоненти, ако за дадена страница са необходими тези компоненти, за да визуализира правилно страницата или да изпълни определена задача. По подразбиране тази възможност е избрана.

 • Изпълнявай анимации в Web страници. Указва дали могат да бъдат възпроизвеждани анимации, когато се визуализират страници. Страниците, съдържащи анимации, се зареждат по-бавно. За да се спечели време, може да се премахне отметката на това поле и така анимациите няма да се зареждат. Отделна ани­мация може пак да възпроизвеждана, дори и когато е премахната тази маркировка, ако се щракне с десния бутон на мишката върху иконата, представя­ща анимацията, и след това изберете Show Picture. По подразбиране тази възможност е избрана.

 • Изпълнявай звуци в Web страници. Указва дали могат да бъдат възпро­извеждани музика и други звуци, когато се визуализират стра­ници. Някои страници, съдържащи звуков съпровод, се свалят много бав­но. Премахването на отметката на това поле ускорява свалянето на такива страници. Ако е инсталирана програмата RealNetworks RealAudio или ако се възпроизвежда видеоклип, някои звуци може да се възпроизвеждат, дори когато е премахната отметка­та на това поле. По подразбиране тази възможност е избрана.

 • Показвай картините. Указва дали картинките трябва да бъдат показвани, когато се зареждат страници. Страници, съдържащи няколко графични изображения, може да се визуали­зират много бавно. Премахването на отметката на това поле ускорява свалянето на такива страници. Може да се види отделно изображение дори когато тази отметка е изключена, ако се щракне с десния бутон върху иконата, представяща графи­ката, и след това се избере Show Picture. По подразбиране тази възможност е избрана.

Настройките Защита (вижте фигура 12.7) дават възможност да се направи детайлна настройка на сигурността.Фигура 12.7.

Настройки, намиращи се в секцията Защита/Security: • Изпразвай папката с временни Интернет файлове, когато браузърът се затвори. Указва дали да се изчиства съдържанието на Internet Temporary Files при затваряне на браузъра. Тази опция не е избрана по подразбиране.

 • Използвай SSL 2.0. Контролира дали се изпраща и приема рискова и частна информация посредством Secure Sockets Layer (SSL 2.0)–стандарт протокол за предаване на данни чрез шифроване. Някои Web сайтове поддържат този протокол. Тази опция е избрана по подразбиране.

 • Използвай SSL 3.0. Контролира дали се изпраща и приема рискова и частна информация посредством Secure Sockets Layer 3 (SSL 3.0), който е проектиран като по-надежден от SSL 2.0. Някои Web сайтове може да не поддържат SSL 3.0. Тази опция е избра­на по подразбиране.

 • Предупреждавай за невалидни сертификати на сайтове. Указва дали Internet Explorer трябва да предупреждава, ако адресът (URL) в сер­тификата за сигурност на даден Web сайт е невалиден. Тази оп­ция е избрана по подразбиране.

 • Предупреждавай при промяна на безопасен с небезопасен режим. Указ­ва дали Internet Explorer трябва да предупреждава, ако се превключва между Интернет сайтове, които са сигурни и такива, които не са.

Урок 2: Използване на Windows Defender, Фишинг филтрите, и модула за управление на добавки
Използване на Windows Defender


В динамично развиващия се свят на Интернет е важно да сте защитени от опасностите, които предлага той. Важно е да имате програми против шпионския софтуер, когато използвате компютъра. Шпиониращият софтуер и друг потенциален нежелан софтуер могат да се опитат да се самоинсталират на компютъра винаги, когато се свържете с Интернет. Софтуерът може също да зарази компютъра при инсталиране на програми от CD и DVD дискове или от други преносими носители. Потенциално нежеланият или вреден софтуер може също да е програмиран да се изпълнява в неочаквани момент, а не само когато се инсталира. Windows Defender е програма, която сканира, премахва и предупреждава за шпионски и зловреден софтуер (фиг. 12.8).

Чрез трите основни насоки на Windows Defender вие може да предпазите компютъра си от нежелан софтуер: • Защита в реално време. Windows защитникът ви предупреждава, когато шпиониращ или потенциален нежелан софтуер се опита да се инсталира или изпълни на компютъра. Той също така ви предупреждава, когато програми се опитат да променят важни настройки на Windows.

 • Общност SpyNet. Онлайн общността Microsoft SpyNet помага да разберете мнението на другите за софтуер, за който още няма информация или известни рискове. Информацията, дали софтуерът се приема от други, може да ви помогне да решите дали да го разрешите на вашия компютър. Ако на свой ред участвате и вие, вашият избор се добавя в оценките на общността с цел да помогне на другите при техния избор.

 • Няколко типа сканиране.Windows Defender може да се използва за сканиране за шпиониращ софтуер и друг потенциален нежелан софтуер, който може да е инсталиран на компютъра, за планиране на редовни сканирания, както и за автоматично премахване на вреден софтуер, открит по време на сканиране.

Когато използвате Windows Defender, е важно да имате актуални дефиниции. Дефинициите са файлове, в които са описани как изглежда нежелания софтуер и чрез тях Windows Defender знае как да различи нормалния софтуер от шпионския. За да поддържа дефинициите актуални, Windows Defender работи със страницата за актуализиране на Windows за автоматично инсталиране на новите дефиниции. Можете също да настроите Windows Defender да проверява в Интернет за актуализирани дефиниции преди сканиране.

Сканиране чрез Windows Defender


Има няколко варианта на сканиране на Windows Defender:

 • Бързо сканиране. При този тип сканиране се проверяват само системни и много използвани файлове. Този метод се препоръчва да се настрои за всекидневно сканиране.

 • Пълно сканиране. При този метод се прави пълно сканиране на системата, всички дискови дялове и файлове в тях. Този метод е по бавен и се препоръчва да се прави поне всяка седмица.

 • Потребителско сканиране. Чрез този метод може да задавате кои точно устройства ще бъдат сканирани. Ако имате съмнения за зловреден софтуер може да укажете дяла или папката където предполагате че се намира.
Фигура 12.8 Windows Defender

Инструменти и настройки на Windows Defender


Опции на Windows Defender

 • Автоматично сканиране. Чрез тези опции може да зададете каква ще бъде честота и типа на автоматичното сканиране на компютъра. Може да добавите опцията – преди да сканира да си свали последните дефиниции на програмата

 • Действия по-подразбиране. Това са настройки по подразбиране какви действия да предприеме програмата, когато намери даден зловреден софтуер.

 • Опции за защита в реално време. Защита в реално време означава, че се извършва сканиране на изпълнението на програмите по време на работа. От тези настройки може да определите точно при изпълнението на кои програми искате Windows Defender да сканира. По-подразбиране Windows Defender сканира при изпълнението на следните действия:

  • Системна конфигурация

  • Разширения за Internet Explorer

  • Конфигурация на Internet Explorer

  • Изтегляне с Internet Explorer

  • Услуги и драйвери

  • Изпълнение на приложение

  • Регистриране на приложение

  • Добавки за Windows
 • Разширени опции. При разширените опции потребителят може да задава какъв да бъде начина на сканиране на файловете. Може да се направи настройка за сканиране на архивирани файлове, да се използва специален евристичен алгоритъм за сканиране или да се създава точка за възстановяване преди изтриване или блокиране на даден софтуер. Като добавка може да се изключат дадени папки от сканирането.

 • Опции на администратора. Чрез тези настройки администраторът може да указва дали другите потребители могат да използват Windows Defender или дали трябва да получават съобщения при открит злонамерен софтуер.

Общността Microsoft SpyNet


Чрез общността SpyNet вие ще може да дадете оценка дали даден софтуер е зловреден или не е. Така може да помогнете за по-качествен и бърз анализ на Windows Defender дефинициите, както и да помогнете на много хора.

Windows Defender открива известен шпионски софтуер и друг потенциално нежелан софтуер. Това включва софтуер, който още не е анализиран за рискове и всякакви промени в компютъра ви, направени от този софтуер. Като се присъедините към онлайн общността Microsoft SpyNet, можете да виждате как други хора са реагирали на предупреждения относно софтуер, който още не е анализиран. Когато видите реакциите на други хора, може да да решите какво да направите. Ако изберете да участвате, действията, които ще предприемете при тези предупреждения, се добавят към оценката на общността с идеята това да помогне на другите.

Шпиониращият софтуер постоянно се разработва и оценките в SpyNet помагат на Microsoft да определя какъв софтуер да изследва. Например, ако много хора отхвърлят промените, направени от софтуер, който още не е категоризиран, Microsoft ще анализира този софтуер, ще определи дали става дума за шпионски софтуер и ако се налага, ще актуализира дефинициите на Windows Defender. Актуалните дефиниции помагат на Windows Defender да открият най-новите шпиониращи програми и да забранят инсталирането им на компютъра. Дори ако софтуерът не е шпионски, Windows Defender ще ви уведоми, че е открил софтуер, действащ по начин, който може да бъде нежелан или опасен.

Ако се присъедините към Microsoft SpyNet, Windows Defender автоматично изпраща информация до Microsoft за шпионски софтуер, потенциално нежелан софтуер и софтуер или промени от софтуер, които още не са анализирани за рискове. Действията, предприети по отношение на подобен софтуер, също се съобщават на Microsoft. За повече информация за отчетите, прочетете декларацията за поверителност на Windows защитника на Microsoft‌ Security at Home уеб сайт на .


Инструменти на Windows Defender


Инструментите на Windows Defender включват следните няколко модула:

 • Елементи по карантина. В този модул може да видите всички софтуерни модули и програми, които Windows Defender е преценил, че са съмнителни и ги е пратил в карантината. Освен съмнителните елементи, понякога има файлове и софтуер, който не може веднага да бъде изтрит и затова те се премества в карантината. Освен това, чрез този инструмент вие може да премахнете дадена програма от карантината, ако смятате, че не е зловреден софтуер.

 • Разширени елементи. Това е списък от всички позволени програми или модули, за които сте декларирали, че не се нуждаят от постоянно сканиране. Ако извадите елементите от този списък, Windows Defender ще започне пак да ги сканира.

 • Уеб сайт на Windows Defender. Това е препратка към уеб сайта на Windows Defender. Там може да откриете полезни неща свързани със защитата от зловреден софтуер.

 • Software Explorer. Software Explorer е много полезен инструмент за наблюдение на дейността на компютъра (фиг. 12.9). Може да наблюдавате в няколко режима:

  • Програми за стартиране. Чрез този режим вие може да видите всички програми, които се стартират автоматично при стартирането на компютъра. Може да изключите дадена програма, ако ви се струва съмнителна, или да изключите с цел по-бързо стартиране на операционната система.

  • Текущо изпълнявани програми. Може да видите всички стартирани програми. От ляво се появява списък с програми, а от дясно - списък с параметрите на избраната програма. За разлика от Task Manager тук има много по-подробна информация за изпълняваната програма. Адреса, на който се намира изпълнимия файл, издател, кратко описани и много други параметри, по които може да идентифицирате съмнителните програми. Може също така да спрете програмата от изпълнение.

  • Мрежово свързани програми. От тук може да видите всички програми, използващи мрежови връзки. Много от зловредния софтуер, когато се инсталира, използва мрежова връзка за да изтегли още зловреден софтуер. Освен това може за всяка свързана програма да видите към кой адрес се е свързала, на кой порт и какво е състоянието . От тук може да забраните дадена програма да използва мрежовите ресурси.

  • Доставчици на услуги Winsock. Това са програми, които изпълняват мрежови функции на ниско ниво и услуги за комуникация за Windows, както и програми, работещи на Windows. Тези програми често имат достъп до важни области до операционната система.
Фигура 12.9 Software Explorer на Windows Defender

Хронология на Windows Defender


Чрез диалоговия прозорец за хронология, може да проследите историята на сканиране, и всички събития свързани с Windows Defender. В списъка с Програми и действия от прозореца за хронология на Windows Defender показан на фиг. 12.10 може да сортирате по дата/час събитията, може и да изтриете хронологията.Фигура 12.10. Хронология на Windows Defender

Използване на Фишинг филтър


Чрез фишинг филтъра вие може да проверите даден сайт за валидност. В последно време зачестяват измамите с дубликати на сайтове и фалшиви уеб страници. От инструментите на Internet Explorer се избира падащото меню – Фишинг филтър (фиг. 12.11). Има няколко варианта за избор:

 • Провери този уеб сайт. Чрез тази настройка вие може да зададете заявка за проверка на сайта, на който сте отворили в момента. Заявката се изпълнява и се проверява библиотека с фалшиви и недостоверни сайтове.

 • Изключване на автоматичното проверяване на уеб сайтове. Тази опция не е препоръчителна за изпълнение. Ако сте отворили фалшив уеб сайт, или дубликат на даден, няма да има кой да ви сигнализира за това.

 • Съобщи за този уеб сайт. Ако имате съмнения, че сайта, на който сте в момента е фалшив или има подвеждаща информация.

 • Настройки на фишинг филтрите. От тук може да направите настройки на фишинг филтрирате.Фигура 12.11. Фишинг филтър на Internet Explorer

Управление на добавки


Добавките са много полезни компоненти, подобряващи работата и използването на Internet Explorer. За да бъде видима анимацията от Flash обекти, Internet Explorer се нуждае от специална добавка, за да визуализира правилно съдържанието. Но с инсталирането на добавките се крие и голяма опасност. Не всички добавки са направени да помагат и да разширяват функционалността на Internet Explorer. Има различни видове - такива, които постоянно ви стартират ненужни страници; други, чрез които може да се инсталира зловреден и шпионски софтуер. Затова в новата версия на Internet Explorer имаме по удобен инструмент за управление на добавки (фиг. 12.12). Той може да работи в няколко режима:

 • Добавки, които се използват от Internet Explorer. Показва списък на всички инсталирани добавки.

 • Текущо заредени добавки в Internet Explorer. Показва списък на добавките които в момента са заредени в паметта.

 • Добавки, които работят, без да имат нужда от разрешение. Показва списък на всички добавки, за които се е приело, че са сигурни и не се изисква нужното разрешение от потребителя. Такива са обикновено различни специфични за Internet Explorer добавки.

 • Изтеглени ActiveX контроли. Показва списък на всички изтеглени ActiveX контроли.

Чрез инструмента управление на добавки може да се забрани или разреши дадена контрола да бъде стартирана. Понякога, за да ускорите малко стартирането на Internet Explorer, е нужно да забраните някои от добавките. Още повече, че с течение на времето се натрупват доста добавки. Доста често добавки се инсталират без да узнаете, с някоя друга програма, затова четете внимателно упътванията, когато инсталирате програми.


Фигура 12.12. Управление на добавки
Каталог: documents
documents -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
documents -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
documents -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
documents -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
documents -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
documents -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
documents -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
documents -> Общи въпроси и отговори, свързани с държавните/минималните помощи Какво е „държавна помощ”


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница