Утвърдил: венцислав спирдонов изпълнителен директор на Агенция по вписваниятаДата13.06.2017
Размер51.81 Kb.
#23463
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТАутвърдил:

ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ

изпълнителен директор

на Агенция по вписванията

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Закупуване на 1-годишна техническа поддръжка на лицензите на антивирусен софтуер NOD 32"

 1. Предмет на поръчката

Предлаганото решение и лицензи да осигурят:

 • персонална защита на 900 клиенти за сървъри, работни станции и мобилни компютри;

 • персонална защита на 900 пощенски кутии;

 • защита на вече направени инвестиции от Агенция по вписванията в инсталирането, конфигурирането и поддръжката на NOD32 Enterprise Edition и NOD32 Exchange Server.

 1. Технически и функционални характеристики

 • Да предоставя централизирана администрация от една конзола;

 • Прилагане на многослоен модел за делегиране и управление на достъпа до средствата за контрол и следене на антивирусната зашита;

 • Да предоставя защита на конфигурацията и различните модули на антивирусната защита посредством парола;

 • Да е съвместима с операционните системи Microsoft Windows ХР, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Server 2003/2008;

 • Малък размер и минимална употреба на системните ресурси;

 • Възможност за отдалечено управление на офиси;

 • Възможност за бързо обновяване на всички компютри в мрежата;

 • Възможност за откриване на незащитени компютри в мрежата;

 • Възможност за отдалечена инсталация и конфигурация;

 • Възможност за инсталация посредством Microsoft SMS, групови политики и други аналогични методи;

 • Възможност за отдалечено сканиране при поискване (on-demand scanning);

 • Бърз достъп до всички компютри в мрежата;

 • Възможност за създаване на отчети, подробни и сумарни, за събитията в мрежата (брой сканирани файлове, брой вируси, брой защитени/незащитени станции и т.н.)\

 • Централизирано следене на логовете на всички потребители;

 • Изпращане на известия при възникване на предварително дефинирани събития (откриване на вируси, обновяване на дефиниции и др.)\

 • Възможност за автоматично обновяване на ядрото и антивирусните дефиниции;

 • Възможност за автоматично разпространение на обновяванията;

 • Възможност за групиране на клиентите и задаване на различни профили/настройки за различните групи;

 • Малък обем да дневните обновявания;

 • Възможност за задаване на времеви диапазони сканиране, обновяване и обмен на служебна информация;

 • Поддръжка на локални сървъри за разпространение на дефиниции, обновления и следене на журналите на събитията;

 • Възможност за обновяване както от локален сървър, така и дистанционно от сървър на производителя;

 • Възможност за инкрементални обновявания;

 • Да има възможност за защита на стационарни и мобилни компютри;

 • Възможност за блокиране/забрана стартирането на предварително зададени програми. (Пример: ICQ, BitCommet, BitTorrent, Skype и т.н.)

 • Възможност за предаване и разпространение на конфигурации, обновления и дефиниции на твърди носители (CD, DVD, FD);

 • Да предоставя възможност за сканиране на всички файлове при произволна операция - създаване, зареждане, преименуване, изтриване, посочване (On-access скенер);

 • Проверка на всички локални логически устройства в това число флопи-дискове и всички видове преносими медии;

 • Поддръжка на Terminal server.

 • Поддръжка на Microsoft Antivirus API interface за ускорено сканиране на документи във форматите на Microsoft Office и защита на Microsoft Internet Explorer от ActiveX елементи достъпвани през Интернет.

 • Възможност за премахване на макро-вируси и възстановяване на документи;

 • Поддръжка на MAPI интерфейс за сканиране на трафика в Microsoft Outlook;

 • Да поддържа Microsoft Exchange Anti-Virus API v2.x и по-нови;

 • Сканиране на писмата от електронната поща при движението им в организацията (входящи и изходящи);

 • Възможност за добавяне на съобщения в проверените писма, че са били сканирани за вируси;

 • Възможност за интеграция на ниво Winsock и следене на HTTP трафик преди да е достигнал в слоя на приложенията;

 • Възможност за разпознаване типа на трафика независимо от порта на комуникация;

 • Възможност за прилагане на евристични методи за откриване на сигнатури на нови, още недефинирани вируси;

 • Възможност за откриване на полиморфични и метаморфични вируси;

 • Възможност за сканиране на архивни файлове в познатите формати за компресия;

 • Възможност за многослойно сканиране на вложени архивни файлове;

 • Възможност за карантиниране и изолиране на заразени файлове;

 • Възможност за възстановяване на системни файлове;

 • Използване на multi-thread технология и оптимизация за многопроцесорни системи;

 • Отделен драйвер за почистване - за трайно решение на проблемите , при които даден активен зловреден код не може да бъде премахнат от заразен компютър

 • Възможност за по-задълбочен анализ и пълна диагностика на различни части от операционната система и интегрирана технология за-борба с Rootkit

 • Възможност за създаване на bootable disk или да създадете bootable USB .

 • Възможност за разпознаване, дали компютърът използва батерията и при необходимост да отложи някои операции

 • Контрол на сменяемите носители, автоматично сканиране на файловете, пуснати от USB, дискове или други преносими сменяемите носители.

 • Модул за проверка състоянието на обновленията на операционната система.

 • Възможност за работа едновременно с два отдалечени сървъра.

 • Защита на собствените файлове на програмата.

 1. Количество лицензи

 • NOD32 Enterprise Edition (клиенти за сървъри, работни станции и мобилни компютри) - 900+ бр.

 • NOD32 Exchange Server (пощенски кутии) - 900+ бр.

изготвил:Красимира Мекерова, главен експерт в отдел „ВПИТ”, дирекция „ИОТ”

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ Стр. от

за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Закупуване на 1-годишна техническа поддръжка на лицензите на антивирусен софтуер NOD 32"Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница