Конкурс за академична длъжност ‘’доцент’’ по 2 Изобразително изкуствоДата20.08.2017
Размер29.19 Kb.
ТипКонкурс
С Т А Н О В И Щ Е
от

проф. д. изк. Петер Кънчев Цанев
по

конкурс

за академична длъжност ‘’ДОЦЕНТ’’

по 8.2 Изобразително изкуство:

История и теория на дигиталните изкуства, видеоарт, видеомонтаж, интерактивен пърформанс и инсталация“,обявен от

Национална художествена академия, София
Кандидати:

д-р Красимир Терзиев

гл. ас. д-р Венелин Шурелов


Предоставената документация от д-р Красимир Терзиев в настоящия конкурс отговаря на изискванията на ЗРАСРБ и включва публикации, които са издадени след придобиване на научно - образователната степен „доктор“ и не представляват част от защитената докторска дисертация.
Хабилитационен труд на д-р Красимир Терзиев за кандидатиране за академична длъжност ‘’ДОЦЕНТ’’ по 8.2 Изобразително изкуство: „История и теория на дигиталните изкуства, видеоарт, видеомонтаж, интерактивен пърформанс и инсталация“, катедра „Изкуствознание“, съдържа впечатляваща творческа, научна и преподавателска биография.
В настоящия конкурс д-р Красимир Терзиев представя следните материали:
Художествени търсения и проекти:

 1. Художествените търсения са обединени в монографията “Между миналото което е на път да се случи и бъдещето което вече е било”, издадена през декември 2015 г. от издателство Изток-запад, София (136 с., 80 с. цветни репродукции и документация на проекти, твърди корици, 17/23 см, ISBN 978-619-152-726-7).

Пет статии: 1. Фотографията между континуитет и монумент

 2. Eфекти на нулевата гравитация. Реална Виртуалност

 3. Окабеляване + дерегулация = пост.соц. град

 4. Съобщение от космоса в двора. Бележки върху космическия боклук

 5. Проследяващ (себе си) кадър

Публикациите, които д-р Красимир Терзиев представя за участие в конкурса за доцент по История и теория на дигиталните изкуства, видеоарт, видеомонтаж, интерактивен пърформанс и инсталация, са в областта на визуалните изкуства, новите медии и теорията на културата.


Научните и творчески достойнства на представените публикации са безспорни и отразяват високите постижения на д-р Красимир Терзиев в посочените изследователски области.
Предоставената документация от гл. ас. д-р Венелин Шурелов в настоящия конкурс отговаря на изискванията на ЗРАСРБ.
Като преподавател и автор гл. ас. д-р Венелин Шурелов има богат педагогически опит в магистърска програма Дигитални изкуства, където е редовен асистент, ангажиран с лекции и упражнения, свързани с история и теория на дигиталните изкуства, видео арт, интерактивен пърформанс и инсталация.
В настоящия конкурс гл. ас. д-р Венелин Шурелов представя следните материали:

Седем творчески проекта: 1. Машина за рисунки

 2. Фантомат

 3. Orthoman

 4. Tabula Rasa

 5. Събиране и изваждане

 6. Man Ex Machina

 7. Hand Extension

Представените от гл. ас. д-р Венелин Шурелов творби представляват оригинални художествени проекти, които автора обединява под названието SubHuman Theatre. В тях се съдържат теоретични търсения и различни комплексни елементи: дигитални технологии, интерактивен пърформанс, интерактивна инсталация, кибер лекция, театрални практики, улични акции, видео арт и видео инсталация, скулптура, електроника и рисунка.


В заключение смятам, че пред нас са две достойни кандидатури, които отговарят на необходимите изисквания. С оглед на доказания организационен и преподавателски опит като редовен преподавател към магистърска програма Дигитални изкуства в Националната художествена академия предлагам на уважаемото научно жури да присъди на гл. ас. д-р Венелин Шурелов академичната длъжност „доцент”.

09. 05. 2016 г.София
/проф. д. изк. Петер Цанев/Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница