Литература за домашно ползване от Заемна служба. Читателите могат да внасят лични материали /книги, учебни помагала, dvd, cd и др./ само след като уведомят дежурния библиотекарДата10.04.2018
Размер37.47 Kb.
#65756
ТипЛитература
ПРАВИЛА
ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД И ПОЛЗВАНЕ ФОНДА

НА АКАДЕМИЧНА БИБЛИОТЕКА “АКАД. Н. МИХОВ”

1. Библиотеката при СА “Д. Ценов” – Свищов обслужва само читатели – преподаватели, служители и студенти – от висшето училище. Външните читатели ползват библиотечния фонд срещу годишна такса от 30.00 лв.

2. При регистриране преподавателите и служителите представят личната си карта, а студентите - заверена студентска книжка и две снимки.

3. При издаване на читателски картон и карта ползвателите получават информация от библиотекарите за видовете услуги, за реда на получаването им и за задълженията им.

4. Всички лица ползват услугите на библиотеката след регистриране, като представят читателската си карта.

5. Читателите ползват услугите на библиотеката при установения ред. Разрешава им се свободен достъп до фондовете в читални “Студентска” и “Периодика”, както и да заемат литература за домашно ползване от Заемна служба.

6. Читателите могат да внасят лични материали /книги, учебни помагала, DVD, CD и др./ само след като уведомят дежурния библиотекар.

7. Забранява се изнасянето на книги от читалните на библиотеката за домашно ползване.

8. С оглед опазването на библиотечните фондове и осъществяваните дежурства библиотечни документи от хранилищата не се изнасят от 12.00 до 13.00 часа и след 17.00 часа.

9. Читателите преустановяват работа с библиотечните документи 15 мин. преди края на работното време.

10. Забранява се вземането на книги от библиотеката от едно лице за други лица, както и прехвърлянето на заетите книги на други лица.

11. Забранява се подчертаването на текстове, писането на бележки по полетата и прегъването на страници.

12. Читателите информират библиотекарите за установена повреда или липсващи страници на библиотечния документ при заемането му.

13. В случай на загуба или повреда на зает библиотечен документ читателят е длъжен в определения срок /до един месец/ да набави и възстанови в библиотеката същата книга или да я замени с друга – актуална по съдържание, призната за равностойна /излязла не по-рано от една година от момента на замяната/.

14. Лицата, които напускат длъжността си във висшето училище, както и всички абсолвенти, получават документите си само след представяне на

обходна бележка, заверена от библиотеката, че не дължат литература. /Заповед № 170/ 18.03.2008 г. на Ректора на СА “Д. А. Ценов”/

15. На студенти, дължащи книги, не се заверява семестърът.

16. Читатели, извършили кражба или умишлена повреда на библиотечен документ, се привличат към наказателна отговорност. Лишават се от правото да ползват библиотеката за определен срок.

17. Не се изнасят от библиотеката ценни и редки издания, справочници, речници, периодични издания, дисертации, контролни екземпляри, библиотечни документи на електронен носител и контролни екземпляри.

18. При получаване на книга читателят е длъжен да попълни заемен лист.

19. Книги се заемат:

- за преподавателския състав – от 3 до 6 месеца;

- за студенти и служители – от 1 до 3 месеца;

- докторантите ползват услугите на библиотеката с правата на студенти.

20. Преподавателите могат да вземат не повече от 20 тома за домашно ползване, а студентите – не повече от 3 тома за определения срок.

21. Читателите са длъжни да връщат библиотечните документи в определения срок.

22. В случай че книгата не се върне в определения срок, читателят се лишава от правото да ползва библиотеката за период от 1 месец.

23. При нужда от копиране на библиотечни документи читателите ползват копирната машина в библиотеката с предварително закупена карта за копиране. Не се разрешава изнасяне на библиотечни документи за копиране извън библиотеката.

24. Не се раздава литература за домашно ползване на хоноруваните преподаватели в СА “Д. А. Ценов” /могат да ползват библиотечните услуги в рамките на библиотеката/.

25. Не се раздава литература за домашно ползване на студентите от дистанционно обучение /могат да ползват библиотечните услуги в рамките на библиотеката/.

26. Пенсионираните преподаватели и служители на Академията ползват услугите на библиотеката само на място.

27. Читателите – преподаватели, служители и студенти – работят в библиотеката при задължително използване на гардероб, където се оставят чанти и връхни дрехи. Разрешава се до работното място на съответния ползвател в читалните да се внасят само лични документи, пари и др. ценни предмети, тъй като гардеробиерите не носят отговорност за тях. /Заповед № 163/ 12. 03.2009 г. на Ректора на СА “Д. А. Ценов”/

28. Компютрите на свободен достъп на заемна служба се ползват след записване на личните данни в определената за това книга за времето от 1 час, а в преподавателската читалня – след записване в определената книга.

29. Библиотечните документи от фонд “Дисертации, хабилитационни трудове и автореферати” се използват от читателите при съблюдаване на приетите от Академическия съвет на СА “Д. А. Ценов” Правила за съхраняване и достъп до фонда /Решение № 4/25 юли 2007 г./.

30. Правилата за вътрешния ред и ползване фонда на библиотека „Акад. Н. Михов” са разработени на основание на съществуващата нормативна уредба за библиотеките и библиотечната дейност.

31. Настоящите Правила са приети на заседание на Академичния съвет от 24.03.2010 г. (Решения №5, т.6 ) и влизат в сила от 24.03.2010 г………..32. Измененията и допълненията на Правилата се осъществяват по реда на тяхното приемане.
Каталог: portal -> file
portal -> Доклад относно консултация с експертна група по субсидиарността за становището по собствена инициатива относно „
file -> Заседание на Академичния съвет на 26 април 2017 г. Дневен ред: решения
file -> Доклад за проверка от кс на са за законосъобразността на изборите за ръководни органи на са „Д. А. Ценов гр. Свищов за мандата 2016 2020 г
file -> Заповед №1056 Свищов, 23 октомври 2015 г
file -> Заседание на Академичния съвет на 13 юли 2016 г. Дневен ред: решения
file -> Заседание на Академичния съвет на 29 ноември 2017 г. Дневен ред: решения
file -> Заседание на Академичния съвет на 17 март 2016 г. Дневен ред: решения


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница