Литература за младите художници. Организира съревнование между класовете за най-добра коледна украса на класните стаи и раздаде награди на стойност 135 лвДата16.08.2017
Размер34.86 Kb.
#28102
ТипЛитература
ОТЧЕТ

 ЗА РАБОТАТА НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО  при

 СОУ „Христо Ботев"  - гр. Русе

 

     През учебната 2009/2010 година Училищното настоятелство организира и извърши следните мероприятия:    1. Съветът на настоятелите проведе срещи с ученици - членове на Ученическия съвет и учители - класни ръководители, на които представи своите цели и задачи и събра мнения за своята бъдеща работa.

    2. Осигури безвъзмездна помощ от съмишленици за обзавеждането на компютърен кабинет. Дарени бяха - 8 компютъра, 10 монитора, 5 принтера на стойност - 1 300 лв.

   3.  Закупи 6 компютъра на стойност 600 лв.

  4.Финансово подпомогна закупуването на интерактивна дъска за кабинета по "Информатика", с осигурени от дарение средства на стойност 3 499 лв.

   5. С осигурени от дарение средства на обща стойност 300 лева за нуждите на фитнес - салона беше закупен влагоабсорбатор на стойност 99 лв. С останалата сума ще бъде подпомогната подмяната на подовата настилка

 6. Осигурена бе консултантска и техническа помощ на стойност 1 000 лв. за участие на училището в проект на фондация "Бербатов" за изграждане на открито универсално игрище.

  7.„АДРА" ООД - Русе направи дарение на труд и материали и изгради кабелните трасета на нов компютърен кабинет - общата стойност на дарението е в размер на 1 054 лв.

  8. Проведена бе Коледна дарителска кампания, с основна цел да представи постиженията на учениците от профилираните паралелки със засилено изучаване на изобразително изкуство. Общата стойност на набраните средства в размер на 297,60 лв. С тях беше закупена специализирана литература за младите художници.

   9. Организира съревнование между класовете за най-добра коледна украса на класните стаи и раздаде награди на стойност 135 лв.

 10. Великденска дарителска кампания - организирахме изложба на учениците от СОУ „ХРИСТО БОТЕВ" в АРТ ЦЕНТЪР - 91, като се реализира идеята да се съберат средства за лечението, рехабилитацията и социалната адаптация на пострадалия от автомобилна катастрофа ученик от 12клас - Веселин Кънчев в размер на 1 850 лв. Средствата бяха внесени в откритата за целта дарителска сметка към ТБ „Райфайзенбанк" АД - Клон Русе.

  11. В изпълнение на решение на Общото събрание на Училищното настоятелство в началото на учебната 2009/2010 год. беше създадена организация за събиране на еднократни дарения от родителите на учениците в СОУ „Хр. Ботев". Средствата финансираха следните дейности:

      * Заплащане на консумативите за изготвяне на 59 535 копия на учебните тестове на стойност от 1 571.20 лв.

     * Абонамент на периодични издания  на стойност  400 лв.

   * Абонамент за поддържане на библиотечен софтуер за електронен каталог на книги и периодични издания на стойност 372 лв.

  * Финансово подпомагане на дейностите на съществуващите клубове в СОУ"ХРИСТО БОТЕВ" в размер на 100 лв.

    * Осигуряване на средства за Ботевските награди - съгласно отличените от Педагогическият съвет на СОУ „Хр. Ботев" отличници от 12 клас - общата стойност на финансирането - 400 лв.

  * Финансово подпомагане на отличаване и награждаване на участниците в конференции по профили - литература, история, биология, информационни технологии  - общата стойност на финансирането - 320 лв.

   * Осигуряване на награди за отличниците на випуските - книги в размер на 200 лв.

   * Финансиране на командировъчни разходи на класирани ученици в  националните кръгове на олимпиади и състезания - общата стойност на финансирането - 850 лв.

 * Финансово подпомагане кампанията по прием и дейностите по популяризиране на обучението в СОУ „Хр. Ботев" - общата стойност на финансирането - 835 лв.

  * Закупуване на цветя, венци, букети, необходими за провеждане на тържествата в чест на 24 май и 2 юни - на стойност 200 лв.

 * Осигуряване на средства, за закупуване на 150 тениски с  емблемата на училището, предназначени  за първокласниците - 750 лв.

  12. Организирано беше посещението на 13 отличника в Народното събрание, поканени от г-жа Десислава Атанасова - парламентарист и Председател на УН на СОУ „ХРИСТО БОТЕВ". Учениците участваха в  заседание на парламентарен контрол и се срещнаха с действащи министри. Беше изготвено табло със снимки от гостуването на учениците в Парламента.

13. За реализирането на всички дейности училищното настоятелство проведе 20 сбирки на съвета  на настоятелите и 2 общи събрания.

  За учебната 2009 - 2010 година, Училищното настоятелство осигури финансиране на дейности с обща стойност 12 652.02 лв.

    Съмишленици, родители и спомоществуватели дариха парични средства в размер на 6 575.20 лв., а даренията под формата на материали и труд - в полза на училището са над 4 000 лв.

   Съзнаваме, че ни предстоят още много усилия за реализиране на идеи и проекти, които не бихме могли да направим без помощта на приятели и съмишленици - дарители, учители, родители и ученици, които да се включват мотивирано и всеотдайно за общата кауза. 

СОУ "ХРИСТО БОТЕВ" да бъде желаното училище!

 

 10.09.2010 год.                                 Съвет на настоятелите

  гр. Русе


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница