Следгаранционна поддръжка на технически средства за осигуряване на достъпа до Интернет и мрежова защита в Интернет инфраструктурата на мвр“Дата13.03.2017
Размер66.18 Kb.


Следгаранционна поддръжка на технически средства за осигуряване на достъпа до Интернет и мрежова защита в Интернет инфраструктурата на МВР“
1. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ за провеждане на обществена поръчка с предмет „Следгаранционна поддръжка на технически средства за осигуряване на достъпа до Интернет и мрежова защита в Интернет инфраструктурата на МВР“

Позиция

номер


Коли-чество

Спецификации

Серийни номера на посоченото оборудване1

Следгаранционна поддръжка на технически средства - Cisco Systems


2

Маршрутизатор /router/ , модел: CISCO2951-SEC/K9

FHK1431F1HN

FCZ171860FP

2

Маршрутизатор /router/ - опорен тип CISCO7606-S

FOX1245H0U9 FOX1245H0WZ3

Комутатор, модел: N2K-C2248TF-1GE

SSI17050HWY

SSI165208FQ

SSI15370PHM
3

Комутатор, модел: N5K-C5596UP


FOX1531GJH9

FOX1531GJH2

FOX1709GMKA
3

Комутатор, модел: WS –C2960S-48TD-L

FOC1712Y2NE

FOC1712Y2JC

FOC1712Y2NC
4

Комутатор, модел: WS-C3750G-24TS-E1U

FOC1251W39H

FOC1252W2EE

FOC1251W38Z

FOC1251W396

2

Защитни стени /Firewalls / Модел: ASA5520-BUN-K9

JMX1305L253

JMX1305L254

2

Cisco UCS 6120XP 20-port Fabric Interconect

SSI154306N8

SSI15140AEL

2

6-port 8Gb FC/Expansion module/UCS 6100 Series

FOC15412DH0

FOC15412DBY

4

Cisco UCS 5108 Blade Server AC Chassis

FOX1617GJP4

FOX1615GJZN

FOX1616GSQJ

FOX1616GSQB

12

Блейд Сървер Cisco UCS B250 M2

QCI1615ACMZ

QCI1615ACN1

QCI1615ACHJ

QCI1615ACJ4

QCI1440A0PS

QCI1615ACIU

QCI1624A20W

QCI1615ACLO

QCI1608A7V4

QCI1615ACO4

QCI1615ACO8

QCI1615ACJB

1

Cisco UCS 5108 Blade Server AC Chassis

FOX1544GV8J2

Cisco UCS 6120XP 20-port Fabric Interconect

SSI15390TXY

SSI15340EP3

2

6-port 8Gb FC/Expansion module/UCS 6100 Series

FOC15365KHT

FOC15355XU6

5

Блейд Сървер Cisco UCS B200 M2

FCH154577VT

FCH154577ZL

FCH154677K9

FCH154677U7

FCH154471GV


2.

1

Следгаранционна поддръжка на технически средства - HP сървъри
2.1

1

HP DL360 G5

CZJ903A251

2.2

3

HP DL180 G5

CZC9026388

CZC90263B9

CZC90263873.
Следгаранционна поддръжка на технически средства - IBM сървъри
3.1

4

IBM System X3550

KQDHLYR

KQDHLXW


KQDHMAF

KQDGGVN


3.2

1

IBM System X 3650 M3

KD94V4V

Следгаранционната поддръжка на техническите средства за достъп до Интернет и мрежова защита се осъществява от Участника чрез осигуряване на непрекъснатото им функциониране и работоспособността на имплементираните върху тях съответни специализирани софтуерни продукти за срок от 36 месеца.

Участникът да е сертифициран и да притежава валиден сертификат ISO 27001:2005 или еквивалентен. Доказва се с представяне на копие от валиден сертификат.2. Други технически изисквания към обекта на обществена поръчка:
а) при обществена поръчка за доставка на техника задължително се посочват пълно описание на изискванията към сервизното обслужване и дейностите по гаранцията, както и други технически и квалификационни изисквания, касаещи точното изпълнение на поръчката
Изпълнителят по договор ще бъде отговорен за гаранционната поддръжка на техническите средства за достъп до Интернет и мрежова защита, като осигури непрекъснатото им функциониране и работоспособността на имплементираните върху тях съответни специализирани софтуерни продукти за срок от 36 месеца, считано от датата на подписване на договора с Възложителя. Предоставеното следгаранционно обслужване да бъде със следните параметри:


  • Изпълнителят следва да осигури следгаранционно обслужване със следните параметри: 8 часа в денонощието, 5 дни в седмицата и 24x7 достъп до Help-desk система на изпълнителя с възможност за регистриране на сервизни заявки по телефон, факс, електронна поща. Максималното време за реакция да бъде незабавно след уведомяване, време за отстраняване на възникнал проблем да бъде не повече от 24 часа.

  • В случаите, когато отстраняването на проблема /ремонтът/ изисква повече от 24 часа, Изпълнителят следва да предостави еквивалентно устройство за временна замяна. В случаите, когато устройството не се намира в срока на официална гаранционна поддръжка от производителя (End of support), срокът за предоставяне на еквивалентно устройство се определя с Констативен протокол, подписан от определени от Възложителя и Изпълнителя лица.

  • Окомплектовката на резервните части, модули, устройства за временна замяна трябва да включва всички аксесоари, необходими за правилната работа на оборудването.

  • Възложителят не връща на Изпълнителя дефектирали носители за запис на информация.

  • Следгаранционната поддръжка да покрива труда и всички вложени резервни части, компоненти, модули при ремонт.

  • При всеки случай на сервизна услуга по техническите средства, посочени в техническата спецификация се подписва констативен протокол от определени от Възложителя и Изпълнителя лица.

  • Поддръжка на място: реализира се от Изпълнителя в работни дни от 8:30 до 17:30 в сградата на МВР, гр.София, ул.”6-ти септември” 29, Дирекция „Комуникационни и информационни системи”.

Всички разходи, свързани със следгаранционното обслужване, са част от посочените цени и не са отделна част от ценовата оферта.


г) минимален гаранционен срок на продуктите и изделията


    • Гаранционната поддръжка е за срок от 36 месеца, считано от датата на подписване на договора.Каталог: rdonlyres
rdonlyres -> Областна дирекция на мвр – р а з г р а д районно управление на мвр – р а з г р а д
rdonlyres -> Република българия министерство на вътрешните работи а н а л и з
rdonlyres -> Стара Загора Дата Време
rdonlyres -> „развитие на човешките ресурси” Ч
rdonlyres -> Дипломна работа за получаване на образователно-квалификационна степен „Магистър" по специалността „Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред"
rdonlyres -> Наредба за условията и реда за функциониране на националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност
rdonlyres -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
rdonlyres -> Закон за движението по пътищата в сила от 01. 09. 1999 г. Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 г
rdonlyres -> Наредба №8121з-968 от 10 декември 2014 Г. За правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница