Министерство на околната среда и водите национална кампания по повод световния ден на водата – 22 март „всяка капка си струва“Дата23.10.2018
Размер8.52 Mb.
#93669
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ ПО ПОВОД СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ВОДАТА – 22 МАРТ

ВСЯКА КАПКА СИ СТРУВА“

Всички регионални структури на Министерство на околната среда и водите се включиха с разнообразни инициативи в отбелязването на Световния ден. В тях се включиха много деца, млади хора и представители на институции, за да говорят за водата.

Всички участници получиха информационни материали, брошури и стикери с посланието на МОСВ „Всяка капка си струва“, за да ги накара да се замислят как опазваме водата и колко важно е да я запазим за идните поколения, защото водата е бъдещето на планетата.Басейнова дирекция - Пловдив

Басейнова дирекция - Пловдив и Община Кърджали организираха на 22 март Общоградски празник в Кърджали, който бе открит от министър Искра Михайлова. В програмата бяха включени „Поход на водата”, фотоизложба, състезания, музикална програма и викторини, свързани с водата и опазването й.Басейнова дирекция – Плевен

Седмица на водата се проведе в периода 17 – 22 март в Плевенска област. Организатори на инициативите бяха Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен, Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен и „ВиК” ЕООД – град Плевен. В рамките на Седмицата се проведоха два Водни празника в детски градини в град Плевен, четири открити урока с ученици от областта, Празник на водата в Дом за хора с увреждания и Ден на водата в Междуучилищен център. В инициативите участваха над 500 деца и младежи.Басейнова дирекция - Варна

На 18 март ученици от ОУ "Йордан Йовков", член на Младежкия воден парламент за Черноморски район в град Каварна, извършиха мониторинг на водата на Арнаудова чешма.

Ученици от ОУ "Йордан Йовков", член на Младежкия воден парламент за Черноморски район в град Каварна, взеха участие в отборното състезание на тема "Вода - живот и стихияПроведен е открит урок с ученици от 5 клас при СОУ „Димчо Дебелянов”, гр. Варна

18 март

Изложба от изработените проекти и макети на водни обекти на ученици от СОУ „Димчо Дебелянов”, гр. Варна

19 март

Ученическо състезание между варненските ученици от Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров” и III Природо-математическа гимназия

19 март

Екоспектакъл „Водата около нас“ с участие на децата от 3 група на ЦДГ № 13 „Звездичка“, Варна

19 март

Изложба от детски рисунки „Чиста вода – здраве за всички“ на децата от ЦДГ № 13 „Звездичка“, Варна21 март

Проведен обучителен семинар с ученици от 6-7 клас при ОУ "Йордан Йовков", гр. Каварна

21 март - Ден на отворени врати в Басейнова дирекция за Черноморски район

Провеждане на открит урок с децата от III „А” група при ОДЗ „Маргаритка” и ОДЗ 13 ”Детска радост”, гр. Варна

20-21 март - Провеждане на Националния конкурс „Водата-извор на живот”- 2014 г.

РИОСВ - Благоевград

С беседи и екологични викторини под мотото „Вода и енергия“, РИОСВ – Благоевград отбеляза Световния ден на водата – 22 март.

На 20 март експерти от еконспекцията гостуваха във II ОУ „Димитър Благоев“ - Благоевград, където ученици от седми клас чуха беседа за водата и водните ресурси, научиха повече за понятието „воден отпечатък“ и участваха във викторина.

На 21 март, на река Благоевградска Бистрица, в района на алеята за парк „Бачиново“ се проведе Празник на водата. Пред около 50 седмокласници от V СОУ „Георги Измирлиев“ и Обединен детски комплекс – гр. Благоевград, експерти от РИОСВ и ДНП „Рила“ представиха интересни факти за водата, а специалисти от Регионална лаборатория към ИАОС демонстрираха пробовземане на води от река Бистрица и анализ на определени физико-химични показатели. Събитието завърши с екологична викторина и много предметни награди за учениците.РИОСВ - Бургас

На 20 март, учениците от 3-ти клас на ОУ „Найден Геров“ - Бургас се запознаха под формата на видео-урок със защитените птици в Поддържан резерват „Атанасовско езеро“.На 21 март се проведe ученическа изложба, посветена на Световния ден на водата. Под мотото „Всяка капка си струва” третокласниците от СОУ „Антон Страшимиров” показаха своето майсторство и фантазия на белия лист.На 22 март се състоя открит урок със студенти от Катедра „Екология и опазване на околната среда” от ВХТИ “Асен Златаров” на тема „Отпадъчни води” и „Определяне на фосфати в отпадъчни води” – демонстрация.На 22 март експерти от РИОСВ представиха презентация на тема „Водата – начин на живот – Озонирането..?” пред ученици от ХI-ти „В” клас на Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника – Бургас.На 24 и 25 март децата от 4-та група „Слънчо“ в ЦДГ № 31 „Веселушко“ ще покажат как се грижат за своя малък зоопарк, населяван от две водни костенурки, а на 27 март предстои посещение от студенти при ВХТИ “Асен Златаров” на „Пречиствателната станция” в комплекс „Меден Рудник”.РИОСВ - Варна

Над 100 малки природолюбители от града се включиха в различни инициативи по повод Световния ден на водата. На 19 март, експерти на РИОСВ-Варна бяха гости на екоспектакъл „Водата около нас“ и изложба от детски рисунки „Чиста вода – здраве за всички“ в ЦДГ № 13 „Звездичка“ и журираха състезание на тема “Водата – прекрасна и опасна” в ОУ „Панайот Волов”.

С песни, танци и стихчета се изявиха децата от трета група на ЦДГ № 13 „Звездичка“, като показаха знания за важността на водата и нейното опазване. Децата бяха наградени от експертите на РИОСВ, а директорът на детската градина получи грамота за партньорство при отбелязване на датите от екологичния календар.

На 21 март експерти от екоинспекцията проведоха открит урок с ученици от V и VI клас на ОУ „Христо Ботев“. Малките природолюбители научиха интересни факти за водата, влиянието на човека и мерките за опазването й. Учениците бяха наградени с грамоти за включването им в инициативите по повод Световния ден на водата.

РИОСВ - Враца

РИОСВ – Враца и БДУВДР – Плевен организираха редица мероприятия, с които се отбеляза Световния ден на водата – 22 март.

С представянето на презентацията на тема „Водата – чудото на природата“ и забавна викторина, представена от експерт от Природозащитен център „Натура“ към ДПП „Врачански балкан“, на 20 март започнаха инициативите, с които РИОСВ – Враца се включи в Националната кампания. Допълнителна информация към презентацията на РИОСВ – Враца и помощ на децата при отговорите на викторината даваха и всички гости на мероприятието – експерти от Басейнова дирекция за управление на водите „Дунавски район“, бюро Враца, Регионална лаборатория - Враца към ИАОС и представители на Община Враца. След раздаването на награди за всички участници, децата посетиха РЛ – Враца към ИАОС, където наблюдаваха анализиране на проби на питейна вода от водопроводната мрежа на града.

21 март започна с инициатива на децата от 2-ра група „Бърборино“ на ЦДГ „Слънце“, гр. Враца. Пред гостите от Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен, РЛ – Враца, към ИАОС, Природозащитен център „Натура“ към ДПП „Врачански балкан“ и Община Враца, децата научиха за кръговрата на водата, защо трябва и как могат да я опазят чиста.

Денят продължи в Информационния център на РИОСВ – Враца, където ученици от прогимназиален курс на обучение от СОУ „Отец Паисий“ разиграха „Обществено обсъждане на ИП „Изграждане на МВЕЦ“. Учениците, влезли в ролята на представители на бизнеса, местна и централна власт, еколози, предприемачи и представители на екоминистерството, защитаваха убедително и научнообосновано своите тези пред гостите.

С авторско стихотворение на ученичка от ПМГ започна откриването на двете изложби, посветени на Деня на водата в Природозащитен център „Натура“, където присъстваха около 100 ученици от ПМГ «Акад. Иван Ценов» и СОУ «Отец Паисий». «Минералните води в България» бе темата на изложбата от постери, изготвени от учениците на природоматематическата гимназия. Рисунките на учениците от СОУ «Отец Паисий» бе подчинена на световното мото на Деня на водата – «Вода и енергия». Гимназистите от ПМГ в интерактивна игра показаха кръговрата на водата. Мероприятията, посветени на Световния ден на водата завършиха с пробонабиране и анализ на пробите от Регионална лаборатория – Враца към ИАОС, извършен на р. Лева при Природна забележителност “Вратцата”. Учениците от ПМГ “Акд. Иван Ценов” с профил „Химия“ и гостите на деня видяха как на място се измерва pH, електропроводимост и наличие на кислород и се убедиха, че към момента водата в реката на любимото за врачани място е чиста.РИОСВ – Монтана

По повод Деня на водата – 22 март, експерти от направление „Опазване на водите” от РИОСВ – Монтана, съвместно с Регионална лаборатория – Монтана и ученици от екоклуб към гимназия с преподаване на чужди езици „Петър Богдан” участваха в пробонабиране на водни проби от мониторингов пункт „р. Огоста след яз.”Огоста”. На мястото на вземане на пробите са извършени експресни анализи по показатели температура, рН, електропроводимост и разтворен кислород.

РИОСВ - Пазарджик

РИОСВ - Пазарджик награди ученици за есета и графити за водата, и учители по география, химия и физика от СОУ„Васил Левски”- Велинград, за доклади на тема: „Екологичното състояние и екологичното образование - точки на пресичане”, представени на 20 март на конференция, посветена на Световния ден на водата. В презентациите бяха представени екологичното състояние на община Велинград и екологичното образование в начален и прогимназиален етап в СОУ „Васил Левски”. Учениците споделиха вижданията си за град на бъдещето, в който водата е ценен природен ресурс и се използва рационално.

На 21 март в двора на училището беше открита чешма и раздадени награди на ученици, участвали в различни екологични проекти. В следобедните часове се състоя дебат на тема „Екология или икономика – защо не и двете”, на английски език между отбори на Езикова гимназия “Бертолт Брехт“ Пазарджик, СОУ “Нешо Бончев“ Панагюрище и СОУ „Васил Левски“ - Велинград.

РИОСВ - Перник

Експерти от РИОСВ – Перник представиха презентация на тема „Вода и Енергия“ пред ученици от ГПЧЕ „Симеон Радев“ на 21 март, в конферентната зала на екоинспекцията. Учениците се включиха и в кратка викторина с награди. Същия ден, съвместно с ВиК – Перник беше организирано и посещение на ВЕЦ „Студена“ на яз. Студена. 

Експерти от екоинспекцията бяха и гости на празник, организиран от Районен младежки дом „Мошино”. В инициативата участваха членове на Еко клуб „Мост към бъдещето” при ТПГ„Мария Кюри” с презентации на тема „Зелена енергия” и „Зелена металургия”, в импровизирано творческо ателие, ученици от основните училища на кметство „Изток” рисуваха върху коприна на тема „Морското дъно“, а децата от Школата по керамика към Младежкия дом показаха нестандартна артистична композиция ”Воден свят”, изработена от пясък, миди и минерални камъни.

РИОСВ - Пловдив

Над 120 деца от Пловдив и региона отбелязаха Световния ден на водата – 22 март.

РИОСВ-Пловдив, съвместно с Басейнова дирекция Източнобеломорски район, община Пловдив и Регионалната лаборатория на ИАОС организираха градски празник, посветен на Световния ден на водата, който се проведе на 22 март на Гребната база в града. За празника РИОСВ-Пловдив подготви Стена на посланията, на която децата рисуваха и писаха посланията си към водата и кръстословица „Воден отпечатък“, решена колективно.Първокласниците от СОУ „Св.Софроний Врачански“ в Пловдив се включиха във викторината „Кой е верният отговор?“ за пестене на вода и енергия у дома, а седмокласничката Александра Владимирова представи презентацията си „Всяка капка си струва“.

Денят на водата беше отбелязан и в ОУ „Граф Николай Игнатиев“, с. Граф Игнатиево със състезания по решаване на кръстословица „Водите на България“ и с изпълнение на практически задачи. Най-добре представилите се получиха награди от РИОСВ-Пловдив.Откритият урок за Световния ден на водата в пловдивското основно училище „Елин Пелин“ с ученици от трети и четвърти клас беше за водния отпечатък, който всеки от нас оставя с ежедневната си дейност, както за възможностите да се пестят водата и енергията от всеки и навсякъде.

РИОСВ – Смолян `
На 18 март 2014г. от 11.30 часа РИОСВ-Смолян стартира инициативи по повод отбелязването на Световния ден на водата - 22 март със среща на студенти от Филиала на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър. Пред студентите беше представен филма „Великата тайна на водата“, след което се проведе дискусия между експерти от РИОСВ – Смолян и студентите за опазването на водните ресурси и за паметта на водата.

В 14.30 часа на 18 март 2014г. в сградата на РИОСВ на ученици от Основно училище „Иван Вазов“, гр. Смолян се прожектира филм „Флупи и водата“.

На 19 март 2014г. от 11.00 часа РИОСВ-Смолян в партньорство с Регионална здравна инспекция – Смолян и клуб Здрави и щастливи“ организираха среща по повод отбелязването на Световния ден на водата на 22 март. Пред учениците беше представен филма „Петко и Поли опазват водата“, след което се проведе дискусия .

В 15.30 часа на 19 март 2014г. ученици от Основно училище „Иван Вазов“, гр. Смолян посетиха Регионална лаборатория – Смолян. Те се запознаха с методите за изследване на питейните води.

На 21 март от 16.30 часа РИОСВ – Смолян съвместно с Басейнова Дирекция – Източнобеломорски район се проведе информационна среща с младежи от Младежки информационно консултантски център „Яко“ към сдружение „Екосвят Родопи“. На срещата се представи информация за състоянието на водните ресурси в териториалния обхват на Област Смолян и устойчивото управление и опазване на водните ресурси. Младежите от МИКЦ представиха презентация на тема „Язовирите в България“.

На 22 март се почисти речното корито на река Елховска между с. Елховец и с. Пловдивци от Съвет по туризъм Рудозем в партньорство с РИОСВ-Смолян и община Рудозем. В почистването се включиха ученици, като най-активните от тях бяха наградени от екоинспекцията.


На 26 март РИОСВ – Смолян, съвместно с РЗИ организират посещение на Градска пречиствателна станция за отпадни води на Смолян на учениците от клуб „Здрави и щастливи“.

РИОСВ - Стара Загора

Експертите на РИОСВ – Стара Загора, заедно с ученици и преподаватели от Четвърто основно училище „Кирил Христов” отбелязаха Световния ден на водата.

С беседа под надслов „Всяка капка си струва” стартира инициативата на 20 март. Учениците, под ръководството на своите преподаватели по биология, представиха презентации по темата. В тях учениците от седми клас коментираха значението на ценния ресурс за живота на Земята, източниците на замърсяване, както и съвети за опазване и намаляване на потреблението й в ежедневието ни през по-малките участници в инициативата от 5 и 6 клас.РИОСВ – Хасково

Експертите от инспекцията подготвиха специална презентация за значимостта и начините за пестене на водата, предназначена за открити уроци и беседи с ученици от Хасково. В много училища и детски градини бяха проведени информационно- образователни дейности, посветени на водата под формата на разяснителни кампании съобразени с възрастта на децата. Бяха изработени постери и презентации, изложби, открити уроци с ученици и тематични занимания с деца от предучилищна възраст. Регионалната екоинспекция предостави на голяма част от училищата в региона информационно- образователни материали по темата.

Първи в областта с открит урок отбелязаха Деня на водата учениците от ОУ "П.Славейков"-Димитровград, които работят по проект "Чиста вода за здравословен свят". Стоян Литов - главен експерт по опазване на водите от РИОСВ- Хасково запозна малките природолюбители с интересни факти за значимостта, влиянието на човека и мерките за опазване на водите в природата. Урокът продължи под формата на беседа.

От страна на училището бяха изработени и раздадени специални брошури за Световния ден на водата, а Регионалната инспекция осигури на децата презентация по темата, информационно- образователни материали и календари с празниците на природата през годината.На 20 март в училището се проведе и състезание на тема "Водата- извор на живот" , в което учениците показаха знания и сръчност. Жури оцени отборите, показали най-добри познания за значимостта, опазването на водата и предаваните болести чрез приемане на замърсени води. Дни преди това част от учениците от VІ и VІІ класове посетиха и се запознаха с работата на Пречиствателната станция в града.Учениците от ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" - Димитровград отбелязаха Световния ден на водата с тематична изложба от рисунки и фотографии. По традиция украсиха училищните чешми с ламинирани изображения на водни капки с призив „Пестете водата!”. На 21 март учениците получиха и поставиха върху облеклото си отличителни стикери чрез които акцентираха и засвидетелстваха съпричастността си по отношение значимостта и опазването на водата.ОУ "Шандор Петьофи"- Хасково организира във фоайето на училището тематична изложба от рисунки и сувенири, изработени от децата на тема "Водата - извор на живот". С открит урок по темата и поредица от информационно-образователни дейности отбелязаха празника и учениците от екоклуба към ОУ „Л.Каравелов”- Хасково.РИОСВ – Шумен

Експерти от РИОСВ-Шумен гостуваха на учениците от 5 “а“ клас на СОУ „Сава Доброплодни” - Шумен. Децата изработиха пано от рисунки и послания по повод Световния ден на водата - 22 март. Експертите наградиха учениците за активното им участие, а паното от рисунки бе окачено в сградата на екоинспекцията.Експерти от РИОСВ-Шумен гостуваха на учениците от Еко клуб „Приятели на здравето”, Начално училище „Княз Борис I” - Шумен. Децата представиха изложба от рисунки, стихотворения, кръстословици и песни по повод Световния ден на водата - 22 март. Малките природолюбители представиха своите виждания за чистотата и опазването на водата.
Каталог: wp-content -> uploads -> file -> Press -> Kampanii -> den na vodata -> 2014
Kampanii -> Информация за Международния ден на Черно море – 31 октомври 2011 г
Kampanii -> Програма за инициативите посветени на Международният ден на Черно море 31 октомври 2013 г
Kampanii -> Да засадим дърво” съвместна кампания на вестник „24 часа”, министерство на околната среда и водите и
Kampanii -> На ц и о н а л н а п р о г р а м а за отбелязване на Световния ден на околната среда 5 юни
den na vodata -> Програма за инициативите, посветени на 22 март 2013 г. Международен ден на водата
Kampanii -> Световния ден на околната среда 5 юни 2010 г. Под егидата на Програмата на Обединените нации за околна среда
2014 -> Министерство на околната среда и водите национална кампания по повод световния ден на водата – 22 март „всяка капка си струва“


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница