Мк-4100 ръководство на притежателяДата25.06.2017
Размер61.57 Kb.
#24390
МК-4100

РЪКОВОДСТВО НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ

Многофункционална електронна клавиатура с 49 клавиша
* 49 пиано клавиша

* 16 тембъра/ 10 ритъма/ 8 удара

* Един акорд & акорд акомпанимент/ Попълване

* Ехо/Вибрато

* Програмиране на ритъма/ запис/ възпроизвеждане на звук(плейбек)/ автостоп

* Ръководство/Функция един клавиш

* 6 демонстрационни песни

* Темпо контрол 32 нива/ 16 степени настройване на силата на звука

*

* Говорител/ Микрофон* Външен източник на ток/ Извод за два канала

Спецификация: 740 мм х 260 мм х 95 мм

Тегло: 1,95 кг

Клавиатура: 49 пиано клавиша

Акорд: един акорд& акорд акомпанимент

Обсег на тона:С2-С6 (до2-до6)

Ритъм: 10

Тембър:16

Качество на тона ≤ 3 Цента

Извод на ел.ток ≥ 4W х 2

Напрежение: постоянен ток 9V

СЪДЪРЖАНИЕ
I. Наименование и разпределение на функциите на клавишите 1

II. Подготовка за действие 2

1. Инсталиране на батериите 2

2. Външен източник на постоянен ток 2

3. Микрофон/ Извод на високоговорител 2

III. Основен начин на действие

1. Демонстрационни песни и перкусии 3

2. Избор на тембър 3

3. Авто-ритъм и програмиране на ритъм 4

4. Запис/ Плейбек 4

5. Указание 4

6. Акорд 5

IV. Предпазни мерки 6
I. Наименование и разпределение на функциите на клавишите

1.Микрофон 6. Бутон за регулиране силата на звука

2. Ел. ключ 7. Водач

3. Попълване 8. Запис

4. Стоп бутон 9. Плейбек/ Ефект

5. Един клавиш 10. Един акорд


11. Програмиране на ритъм 16. Перкусия/Промяна на тембър

12. Акорд акомпанимент 17. Темпо бутон

13. Демонстрации 18. Ритъм бутон

14. Ударни клавиши 19. Акорд клавиши

15. Избор на тембър А,В

II. Подготовка за действие

1. Инсталиране на батерии

Това устройство използва 6 батерии размер "5". Отворете капака на отделението за батерии отдолу на клавиатурата. Според знаците за положителен и отрицателен полюс, вкарайте батериите една по една и затворете капака.

Забележки: Ако волтажът на батериите падне твърде ниско, звукът на клавиатурата ще се влоши или развали. Когато това се случи, инсталирайте комплект от 6 нови батерии. Ако не свирите по-дълго време по-добре извадете батериите, така ще избегнете повреда на инструмента.

2. Външен източник на ток

Вкарайте щепсела на стандартния конвертор за постоянен ток (9V) в задния му панел и той може да бъде използван. Обърнете внимание на волтажа, който трябва да бъде същия както определения.

Когато не свирите на клавиатурата, убедете се, че сте изключили щепсела от източника на ток.

3. Микрофон/ Външен говорител

(1) Вкарайте щепсела на микрофона в джака на микрофона на клавиатурата и можете да се забавлявате със свирене и пеене.

(2) Вкарайте щепсела на външния говорител в джака на говорителя и ефектът от свиренето ще се засили.

III. Основен начин на действие

Поставете ел. ключ на позиция "ON" и можете да свирите на клавиатурата както желаете. Ако инструментът не работи 3 минути, той ще бъде в спящо състояние за съхранение на ел.енергия. Системата ще се събуди и ще се върне към функцията си ако докоснете който и да е клавиш.

Натиснете бутона "VOLUME" и ще имате 16 нива на контрол на силата на звука.

1. Демонстрационни песни и перкусии (удари)

(1) Натиснете бутона "DEMO" и първата демонстрационна песен ще бъде изпята. Натиснете бутона и ще бъде заредена следващата песен. Вие можете да сменяте темпото, натискайки "FAST/SLOW". Натискайки бутона "STOP" или някой друг функционален бутон и системата ще премахне тази функция. (Има 6 демонстрационни песни по ваш избор)

(2) Натиснете бутона "PERCUSSION" и можете да имате различни видове ударни звуци.

2. Избор на тембър

Когато включите клавиатурата, отсъстващият избор е пиано тембър. Другите тембри са както следва:

(1) Натиснете бутона "TIMBRE SELECT" А и можете да изберете тембър от No 1 до 8. Натиснете бутон В и можете да изберете тембри от 9 до 16. (Натиснете един бутон за един тембър).

(2) Натиснете бутона "PECUSSION/ TIMBRE" и функцията за перкусия ще бъде сменена за тембър и вие можете да изберете съответния тембър от клавишите от 1 до 8. Натиснете бутона "PECUSSION/ TIMBRE" отново и е възможно да изберете от клавишите за тембър съответния тембър от 9 до 16.СПИСЪК НА ТЕМБЪРИ

01 ПИАНО О2 АРФА 03 ОРГАН 04 КАМБАНА

05 J-КИТАРА 06 ВИОЛА 07 СТРУНА 08 КИТАРА

09 ТРОМПЕТ 10 ТУБА 11 Е БАС 12 ФЛЕЙТА

13 БАНДЖО 14 ОБОЙ 15 РОГ
(3) Натиснете бутона "PAYBACK/EFFECT" по ред и можете да изберете ехо или вибрато за да засилите ефекта на изпълнението.

3. Авто Ритъм и програмиране на ритъма

Натиснете един от бутоните за ритъм и той автоматично ще бъде изпълнен. Натиснете бутона "FAST/SLOW" и може да имате 32 нива на темпо контролСПИСЪК НА РИТМИ

01 ДИСКО 02 8 ТАКТА 03 РОК&РОЛЛ 04 РУМБА

05 ТАНГО 06 МАРШ 07 КЪНТРИ 08 БОСАНОВА

09 ВАЛС 10 ЧАЧА

(2) В състояние на ритъм натиснете бутона "FILL-IN" и ще бъдат вмъкнати 1-2 такта специален звук докато ритъмът продължава.

(3) След като натиснете бутона "RHITHM PROGRAMMING" можете да натиснете бутоните на перкусиите за да редактирате група от ритми както желаете (в паметта RAM могат да се съхранят 16 ударни звука). Натиснете бутона "PLAYBACK/EFFEKT " и кръгово ще бъдат изсвирени редактираните ударни ритми. Когато искате да препрограмирате, моля повторете по-горните действия.

(4) Натискайки бутона "STOP" или някой друг функционален бутон, системата ще прекъсне тази функция.

4. Запис/ Плейбек

Системата ще започне записването след натискане на бутона "RECORD". Нотите на натиснатите клавиши ще бъдат записани в паметта.(максималният брой ноти е 40). Натискайки бутона "PLAYBACK/EFFEСT", записаните ноти ще започнат да свирят. Ако искате да чуете това отново, само натиснете отново бутона "PLAYBACK/EFFEСT". Ако искате да направите нов запис, моля повторете по-горните действия. Натиснете бутона "STOP" и системата ще прекъсне тази функция.5. Указание

(1) Натиснете бутона "GUIDE" и след това натиснете белия клавиш за да изберете мелодията за изпълнение. В това време основната мелодия ще бъде запазена. Основната мелодия ще бъде постигната отново, ако не свирите на инструмента 3 секунди.

(2) Натиснете бутона "ONE KEY" и след това натиснете белия клавиш за да изберете мелодия, чрез натискане на който и да е клавиш основната мелодия ще бъде повторена. Това е метода един клавиш една нота.

(3) Можете да натиснете бутона "PERCUSSION" за да упражните удар когато музиката свири. Натиснете бутона "STOP" за да прекъснете тази функция.6. Акорд

(1) Когато започне ритъма натиснете бутона "SINGLE FINGER CHORD" и вие можете да добавите акомпанимента на един изсвирен акорд според различните изпълнения в частта акорд-клавиш (Клавиши 1-18). Свиренето е показано на фиг.3

(2) Когато започне ритъма натиснете бутона "FINGERED CHORD" и можете да добавите акомпанимента на няколко акорда според различните изпълнения в частта акорд-клавиш . Свиренето е показано на фиг.4

СВИРЕНЕ НА АКОДИ

1. Метод на един акорд

Принцип на свирене

(1) Мажор акорд: натиснете само клавиша на нотата

(2) Минор акорд: натиснете едновременно клавиша на нотата и някой черен клавиш отляво

(3) С7 : натиснете едновременно клавиша на нотата и бял клавиш отляво

(4) Минор 7: натиснете едновременно клавиша на нотата и един черен и един бял клавиш отляво

C(до) D(ре) E(ми) F(фа) G(сол) A(ла) B(си) C(до) D(ре)

2. Метод на акомпанимент акорди

Принцип на свирене:

(1) Свиренето съответства на акорда

(2) Този акорд е различен от изсвирения един акорд, но резултатът е един и същ.


IV. ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

1. Когато инструментът е свързан с други уреди, убедете се, че предварително са изключени от ел. ток.

2. Инструментът не трябва да бъде на влажни и мръсни места , да не се държи на слънце дълго време и да бъде далече от топлина.

3. Всякакви киселини или алкални материали трябва да се държат далече от електронната клавиатура за да се избегнат контактни съединения от окисляване. Не свирете на електронната клавиатура в силно корозионна среда за да избегнете същите повреди както по-горе.

4. След използване на инструмента трябва да изключите ел.захранване и щепселът на конвертора трябва да се извади.

5. Когато инструментът не се използва за определен период, батериите трябва да се извадят за да се избегне повреда поради изтичане на батерийна течност.6. Поддържайте инструмента чист. Забърсвайте го често със сух и мек плат.
Токова диаграма на Електронна Клавиатура

Тази токова диаграма е само за сведение, простете ни , че не ви съобщаваме веднага, ако някой ел. елемент е временно променен.
Каталог: users -> best
users -> Ню йорк gergana bulgarian children’s choir and school new york
users -> С п и с ъ к №1 на научните доклади и публикации на
users -> Sleepers ## Режисьор : Бари Левинсън
users -> Иформация за публикациите (2000–2010 г.) На доц. Д-р алберт бенбасат монографии, учебници, студии и др
users -> Конкурс за редовен асистент по "Персийска литература и култура" в су "Св. Климент Охридски", където постъпва на работа в Центъра за източни езици и култури към Факултета по класически и нови филологии
users -> Богомил николов
users -> Биография На член кореспондент проф д-р Владимир Атанасов Овчаров Адрес: Катедра по анатомия и хистология, Медицински факултет, Медицински
best -> Музикална електронна професионална клавиатура с 61 клавиша наръчник на притежателя предпазни мерки прочетете внимателно преди действие
best -> Наръчник на притежателя професионална музикална електронна клавиатура с 61 клавиша (мануал)
best -> Мк-900 Стандартна клавиатура с 61 клавиша с функция докосване наръчник на притежателя


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница