Музикална електронна професионална клавиатура с 61 клавиша наръчник на притежателя предпазни мерки прочетете внимателно преди действиеДата29.11.2017
Размер137.16 Kb.
#35675


МК-939
Музикална електронна професионална клавиатура с 61 клавиша
НАРЪЧНИК НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ


ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Прочетете внимателно преди действие
Внимание!
 Използвайте само адаптер за захранване на ел.ток,сменете го ако е износен или скъсан или работи неправилно.

 Не демонтирайте инструмента и не правете промени вътре в него. При ненормално действие, незабавно прекъснете използването му и той трябва да бъде ремонтиран от квалифициран сервизен персонал.

 Когато свързвате инструмента към други усилватели уверете се, че ел.захранване е изключено.

 Не оставяйте нивото на силата на звука в максимално положение за дълго време.

 Дръжте инструмента далеч от нагревателни уреди, които могат да повредят компонентите му.

 Не допускайте течност, прах или други частици да попаднат върху инструмента, които могат да причинят корозия на тялото на инструмента или късо съединение.

 Изключете инструмента от ел.захранване преди да го почиствате и избягвайте да го включвате и изключвате с влажни ръце.

 Почиствайте инструмента със сух и мек плат без боя, алкохол или други химически течности.

 Изключете инструмента от ел.захранване след използването му или ако не го използвате дълго време.

 Внимание! Не го доближавайте до ухото! Неправилната употреба може да повреди слуха.

 Терминалите за ел.захранване не трябва да са свързани на късо.

 Опаковката трябва да се съхранява, тъй като тя съдържа важна информация.

Съдържание

1

Панел контрол

2

Подготовка за действие

3

Основен начин на действие

4

Авто Ритъм

5

Авто-бас акорд

6

Запаметяване на изпълнение

7

Ефект контрол

8

Запис, Плейбек, Програма

9

Интелигентно обучение

I. Панел контрол
Панел контрол – лице


1 Говорител 11Синхрон 21 Свирене 31 Докосване Електрически ключ 12 Запълване 22 Запис 32 Панел удари

3 Акорд подложка 13 Въвеждане/край 23 Следвай ме 33 Памет

4 Контрол на силата на звука 14 Метроном 24 Един клавиш 34 Сила на ритъма

5 Единичен 15 LCD екран 25 Демо песен 35 Транспониране

6 За пръсти 16 Цифров контрол 26 Цифров интерфейс 36 Сила на акорда

7 Акорд тембър 17 Тембър 1 27 Разделяне 37 Вибрато

8 Програмиране 18 Тембър 2 28 Клавиатура удари 38 Темпо

9 Нулево свирене 19 Ритъм 29 Поддръжка 39 Клавиат. авто-акорд

10 Старт/Стоп 20 Промяна на ритъм 30 Двоен 40 Височина на тона

Заден панел контрол
41 Извод на цифровия интерфейс

42 Извод L/R

43 Шлемофон

44 Постоянен ток 12VII. Подготовка за действие
Използване на AC/AD адаптор (за променлив/постоянен ток)

В случай на използване на AC/AD адаптор инструментът трябва да бъде свързан със специален адаптор, осигурен от производителя или към електрически ток с постоянен волтаж (12V и сила на тока над 500mA). Убедете се, че централният терминал на щепсела е положителния полюс. Моля поставете едната част на адаптора в електрическия контакт, а другата - в електрическата мрежа (Напрежението трябва да е същото както в електрическата мрежа).


Инсталиране на батериите (не са включени)

Отстранете капака на отделението за батерии в долната част на електронната клавиатура, сложете осем 1,5 V батерии (тип D, SUM-1, R20) , уверете се,че схемата (+) и (-) е правилна и затворете капака.


Забележка: Когато волтажът спадне до някаква степен поради незадоволителната мощност на батериите, електронният инструмент не може да работи естествено напр. странен звук или неясен дисплей. Моля, сменете батериите навреме. Не смесвайте заедно новите и старите или различни видове батерии. Ако не използвате инструмента дълго време моля извадете батериите така, че да избегнете изтичането на течност от тях, която може да причини повреда.

Шлемофон (не е включен)

Когато се упражнявате или свирите за да не пречите на околните, вкарайте стерео шлемофона в джака на шлемофона, който е на планкпанела и вътрешният високоговорител ще се изключи автоматично.
Свързване с усилвател или акустиката

Инструментът има вътрешен високоговорител и той може да бъде свързан към други усилватели.


Използване на MIDI

MIDI е абревиатура на цифров интерфейс на музикален инструмент. Това е стандартна система за свързване на инструмента и музикални оборудвания, които имат такъв интерфейс. Той може да се свърже с електронния орган, друг инструмент или компютър, които имат интерфейс извод за свръзка, изпълнение, писане или организиране на мелодии.

Чрез натиск на MIDI бутона стартирате или спирате тази функция. Чрез MIDI извода и MIDI плеъра инструментът може да свири Демо песни и ритми, да прави звук от клавиатурата и да програмира.

III. Основен начин на действие
Избор на тембър

В този инструмент има 136 вида тембър от No 000 до No 135. Желаният тембър може да бъде избран по следните два начина.

(1) Цифров контрол:

Код с две цифри: според кода на тембъра, например No032, натиснете директно цифровите клавиши”3” и „2”, тембър No032 е избран.

Код с три цифри:

В положение [TIMBRE1], натиснете отново [TIMBRE1], на светещия прозорец ще се покаже “1-“, след това продължете по начина за избор на код с две цифри. Например за No 102: първо натиснете [TIMBRE1] с “1-“ на цифровия прозорец, след това “0” и “2” от клавишите, на екрана се появява 102, това означава, че изборът е завършил. (Ако няма следващо действие след 2 секунди ще се върне отново към оригиналния тембър).


(2) Използвайки бутони (+) или (-)

Натиснете бутона (+) серийните номера на тембърите ще се увеличава по ред, натиснете бутона (-) серийните номера ще намалят прогресивно и вие ще изберете точния тембър.


Настройка на основната сила на звука

Когато инструментът е включен, свети “VOLUME”. Натиснете бутона [MASTER VOL +] стойността на силата на звука ще се увеличи, при [MASTER VOL -] ще се намали. Ако бутоните [MASTER VOL +] и [MASTER VOL -] се използват едновременно стойността силата на звука ще се върне в първоначалното състояние. Двата бутона също контролират силата на звука на акомпанимента.


Ударни клавиши върху лицевия панел на клавиатурата

Има 8 типа удара върху панела и 61 удара върху клавиатурата. Натиснете бутона [FACEPLATE PERCUSSION] и ще се включи съответният удар. Според нуждите на изпълнителя вие можете да включите ударите върху панела за да придадете необходимия тон на изпълнението.

Натиснете бутона [Keyboard Percussion] с [Keyboard Drum] показан върху дисплея, клавиатурата временно ще стане клавиатура за удари.Всеки клавиш за нота отговаря на тип удар. Натиснете бутона [TOUCH] още веднъж, клавиатурата ще се върне към нормално положение.
Демонстрационни песни

Инструментът съхранява 40 демонстрационни песни, включвайки 20 китайски и 20 английски песни. Когато се използва демо песен, нейният код и име се появяват на LCD екрана.По същото време на екрана мигащият курсор ще посочи използваните клавиши в клавиатурата и петолинието.

Натиснете бутона [Demo Song], системата е в състояние да изпълни успешно всички демо песни. По време на изпълнението, в случай, че искате да промените и да изберете друга демо песен натиснете бутона [Demo Song] за да го спрете и след това още веднъж за да чуете следващата песен. В това положение демо песента може да бъде избрана също чрез цифровите клавиши.

IV. Авто-Ритъм
Избор на ритъм

Системата на инструмента осигурява 128 вида ритми от "000" до "127". Когато ел.захранване е включено, натиснете бутона [RHYTHM], светва [STYLE] и на екрана се появява кода и името на ритъма. След това използвайте бутоните [+]/[-] за да изберете точния ритъм. (Начинът на избиране е същия както при избора на тембър).


Ритъм контрол

(1) Стартиране на ритъма

Има 2 начина да стартирате ритъма

▲ Натиснете бутона [START/STOP] за да стартирате ритъм акомпанимента.

▲ Натиснете бутона [SYNC], след това натиснете някоя нота на 19те клавиша от лявата част на клавиатурата, [SYNC] изчезва, ритъм акомпанимента е стартирал с действието на клавиша.

(2) Попълнение

По време на акомпанимента натиснете бутона [FILL IN], инструментът изсвирва кратка пиеса интермецо автоматично и след това продължава оригиналния акомпанимент.

(3) intro/ending

Натиснете бутона [INTRO/ENDING] с [Head] показан на екрана, след това натиснете бутона [START/STOP], инструментът ще изсвири предишната въведена пиеса и след това ще се върне към нормалния ритъм. Натиснете бутона [INTRO/ENDING] отново, ритъмът ще отиде към края. Това означава, че целият ритъм (4) Стоп на ритъма

Натиснете бутона [START/STOP], акомпаниментът ще спре веднага


Авто-метроном

Има 3 типа метроном в тази ситема, 1/4 бита или 2/4 бита, 3/4 бита и 4/4 бита. В нормално положение натиснете бутона [Metronome] за първи път, с 1/4 или 2/4 бита показани на екрана, инструментът изсвирва ритъм 1/4 или 2/4 бита, натиснете бутона втори път, той спира. По същия начин се процедира за другите два бита. Системата работи в цикъл.в състояние на метроном могат да се използват 6 нотни клавиша .


Темпо контрол

Съществуващото темпо е 120 бита/мин., но обхватът е т 40 до 292 бита/мин, общо 64 степени. Натиснете бутона (Tempo▲) /(Tempo▼) темпото на ритъма ще забърза или ще се забави. Натиснете двата бутона едновременно и темпото се връща на 120 бита/мин.


Настройка на силата на ритъма

Силата на ритъма се представя “005”. Има 8 степени от “000” до “007”. Натиснете бутона [Rhythm VOL+] силата на ритъма ще се увеличи, натиснете бутона [Rhythm VOL-] силата на ритъма ще се намали. Натиснете двата бутона заедно за да се върнете към състояние без сила на ритъма. Силата на ритъма също се контролира чрез контрола на силата на звука.
V. Авто-Бас Акорд
Инструментът има 2 различни акорд изпълнения, включващи "единично изпълнен авто-бас акорд" и "Авто-бас акорд изсвирен с няколко пръста". Изпълнението на акорд може да бъде стартирано само при изсвирване на ритми.
Единично изсвирен акорд

Натиснете бутона [SINGLE] с появяване на [CHORD], което означава, че авто-бас акорд с едно изсвирване е включено и 19-те нотни клавиша върху лявата част на клавиатурата се променят в акорд клавиши. По този начин могат да се изпълнят единично изсвирени акорди. Натиснете отново бутона [SINGLE] с изчезване на [CHORD] и тази опцията единично изсвирени акорди се отменя.


Скали на единични изсвирен акорд

Акорд изсвирен с няколко пръста

Натиснете бутона [Fingered] с появяване на [CHORD], което означава, че е стартирал Авто-бас акорд изсвирен с няколко пръста и 19-те нотни клавиша върху лявата част на клавиатурата се променят в клавиши - авто-бас акорд изсвирен с няколко пръста. Така ще бъдат изсвирени акорди с няколко пръста. Натиснете отново бутона [Fingered] с изчезване на [CHORD] и акордите се изключват.


Скали на акорд изсвирен с няколко пръста

Сила на акорда

Настроената сила на акорда е “005”, a съществуващата настройка е от “000” до “007”. В положение на функция акорд, натиснете бутона [▲]/[▼] и силата на акорда ще се увеличи или намали. Натиснете двата бутона и силата на акорда ще се върне към първоначалната.
Тембър на акорда

В положение на акомпанимент с изсвирване с един или няколко пръста, тембъра на акордите може да бъде променен като се натисне [Chord Timbre]. Има 4 типа тембър. Натиснете бутона четири пъти, четирите тембъра могат да се изсвирят един след друг, системата ще се върне към оригиналния тембър на акорда.


Акорд подложка

По време на изпълнение за да украсите музикалната пиеса може да се вкара разделение на отделните части като се натисне цифров клавиш от 1 до 6 в [CHORDS MAT].


VI. Запаметяване на изпълнение

Електронният орган може да запише и запомни тембъра, темпото, вибратото и др. и може да ги възпроизведе.


Настройка на записа

Според изискванията на изпълнението, настройте тембъра, ритъма, темпото и др. като натиснете бутона [Memory]. В същото време натиснете един от бутоните за памет [Memory 1], [Memory 2] или [Memory 3]. Така настройката за запомняне е направена и запаметяването на изпълнението може да се открие по съответен ред на клавишите.


Плейбек

Натиснете съответно бутоните [Memory 1], [Memory 2] или [Memory 3].

Пример:


  1. Запис

  1. Настройте тембъра 050, ритъма 020 и темпото 240, след това натиснете едновременно бутоните [Memory ] и [Memory 1].

  2. Настройте тембъра 008, ритъма 060 и темпото 40, след това натиснете едновременно бутоните [Memory ] и [Memory 2].

  1. ПЛЕЙБЕК

  2. Настройте тембъра 000, ритъма 000 и темпото 120, стартирайте ритъма и авто-акорда, натиснете бутона [Memory 1], системата ще изпълнява така както е първият запис - тембър 050, ритъм 020 и темпо 240; натиснете бутона [Memory 2], системата ще изпълнява така като е вторият запис - тембър 008, ритъм 060 и темпо 40.


VI. Ефект контрол
Височина на звука, тона

Включете бутона [Pitch Bend], звуците на инструмента могат да получат ефект на “плъзгане”. Ако натиснете бутона нагоре, височината на тона ще се плъзне до алт, а надолу – до баритон. Разхлабете колелото за плъзгане, клавиатурата ще се върне към стандартния тон.


Транспониране

Натиснете бутона “Transpose” [▲]/[▼], тонът може да бъде променен от “-06” до “006” и прозорецът ще покаже текущото състояние. Натиснете двата бутона заедно, клавиатурата ще се върне към нормално състояние, а тонът ще се върне към първоначалната настройка “000”.


Функция вибрато

Има 8 степени на тона вибрато в системата от “000” до “007”. Натиснете бутона “VIBRATO” [▲]/[▼], с [Tone…e] и на екрана ще се появи текущата степен. Всички ноти приемат вибрато ефект. Натиснете двата бутона заедно, с [Tone…e] изчезващо, тонът ще се върне към първоначалната настройка “000”.


Функция поддръжка

Натиснете бутона [Sustain] с появяващ се[Tone…e], функцията поддръжка е включена и всички ноти приемат поддържащ ефект. Натиснете отново бутона, с [Tone…e] изчезващо, функцията е изключена.

Динамична чувствителност на клавиатурата

Тази клавиатура има динамична чувствителност. Когато ел.захранване е включено, тази функция се задейства автоматично. Изсвирете клавишите за ноти с различна интензивност на докосване и ще се получат звуци с различна сила, които ще направят музиката , които ще направят музиката чувствителна и ще засилят ефекта от изпълнението.

Натиснете бутона [Touch] с [Off force] , който се появява на екрана. Функцията е изключена. Натиснете бутона още веднъж с появяване на [Off force], функцията се стартира отново.
Двоен тембър

Натиснете бутона [DUAL] с [On doule] показан на екрана, функцията двоен тембър е включена. Първо, натиснете [Timbre1] за да изберете типа на тембъра върху панел с клавиши, след това [Timbre2] за друг тип, така, че тембърът на нотите сега е комбинация от двата току що избрани типа. По този начин тембърът на инструмента може да бъде разширен неограничено докато е нужно за изпълнението. Натиснете отново [DUAL] с показан [On doule] и функцията се изключва. [Timbre2] работи само при включена функция. Когато функцията двоен тембър спре, последният [Timbre1] е текущият тембър.

Пример: използвайте функцията двоен тембър за да направите ” тембър 55” и ”тембър 09”.

▲Натиснете бутона [DUAL] за да включите функцията.

▲Натиснете бутона [Timbre1] за да изберете тембър 55.

▲ Натиснете бутона [Timbre2] за да изберете тембър 09. Сега клавиатурата че направи тембъра двоен като комбинация от тембри 55 и 09.

Изпълнение на двойна клавиатура

Натиснете бутона [SPLIT] с поява на “SPLIT”. Функцията двойна клавиатура ще се включи и клавиатурата ще се раздели на две части, 24 нотни клавиша от лявата част и останалите клавиши от дясната част, което образува инструмент с двойна клавиатура. В това положение от двете части могат да се получат различни тембри. Лявата част съдържа началния тембър, дясната част е под контрола на избрания тембър, така, че нов тембър може да бъде избран от дясната част. Също така височината на тона на лявата част расте от С2 до С4, докато тази на дясната част остава същата, така, че височината на тона на двете части да остане постоянна. Така има две клавиатури където тонът стартира от С4.

Натиснете отново бутона [SPLIT] с изчезване на “SPLIT”. Функцията е изключена. Функцията двойна клавиатура може да съществува също автоматично когато се включи авто-акорд.

VIII Запис/Плейбек
Запис

Натиснете бутона [REC] с появяване на “Record” на екрана. В това положение всички ноти, които се изпълняват могат да се запишат. Капацитетът на записа е 125 ноти. След като са записани 125 ноти на екрана на дисплея се появява “Full” и записът спира.


Край на записа

Натиснете отново бутона [REC] или бутона [Playback] за да спрете записа.


Плейбек

Натиснете бутона [Рlay] със светване на [Replay], записаните ноти могат успешно да бъдат изсвирени. Записът може да бъде повторен като се натисне бутона [Рlay] и може да бъде спрян като се натисне бутона по време на свирене.IX Програма
Програмиране

Натиснете бутона [PROG] с ”PROG” появяващ се на екрана. В това положение може да се избере малка част от панела и ударните клавиши за да се редактира част от ритъма.

Натиснете бутона отново след като сте записали 16 ноти на ударните клавиши, системата изключва функцията.
Нулево свирене

Когато инструментът запише 16 ноти на ударните клавиши, натиснете [Null-Play] с поява на “Replay” на екрана, редактираният ритъм може да бъде повторен отново. Натиснете бутона [Start/Stop] за да спрете свиренето.


Х. Функция интелигентно обучение
Функция Един-клавиш

Тази функция може да стартира по два начина:

(1) Първо натиснете бутона[One-key] с поява на ”One-key” на екрана, функцията е стартирана. След това изберете с цифровите клавиши една от 40 демо песни и екранът ще покаже кода и името на песента, също така клавиатурата и петолинието с мигащия курсор показват използваните клавиши. След това натиснете който и да е клавиш от клавиатурата, основната мелодия на песента може да бъде изсвирена докато нейният акомпанимент може да бъде повторен.

(2) При тази функция ударният панел няма ефект. По време на изпълнение нова песен може да се извика с цифрови клавиши, основният тембър на новата песен може да се промени като се използва бутон +/-.


Автоматично следване

(1) Натиснете бутона [Follow me] и функцията ще бъде включена. След това изберете с цифровите клавиши една демо песни и екранът ще покаже кода и името на песента, също така клавиатурата и петолинието с мигащия курсор показват използваните клавиши. В това положение когато натиснете нотните клавиши основната мелодия ще бъде затруднена, но ще бъде отново възстановена, ако не бъдат изсвирени ноти след 3 сек.

(2) Когато първата мелодия свърши, натиснете цифровите клавиши за да изберете друга (или чрез натискане на цифров клавиш по време на изпълнение).

(3) По време на изпълнение натиснете бутон +/- за да промените тембъра на основните ноти.
Каталог: users -> best
users -> Ню йорк gergana bulgarian children’s choir and school new york
users -> С п и с ъ к №1 на научните доклади и публикации на
users -> Sleepers ## Режисьор : Бари Левинсън
users -> Иформация за публикациите (2000–2010 г.) На доц. Д-р алберт бенбасат монографии, учебници, студии и др
users -> Конкурс за редовен асистент по "Персийска литература и култура" в су "Св. Климент Охридски", където постъпва на работа в Центъра за източни езици и култури към Факултета по класически и нови филологии
users -> Богомил николов
users -> Биография На член кореспондент проф д-р Владимир Атанасов Овчаров Адрес: Катедра по анатомия и хистология, Медицински факултет, Медицински
best -> Мк-4100 ръководство на притежателя
best -> Наръчник на притежателя професионална музикална електронна клавиатура с 61 клавиша (мануал)
best -> Мк-900 Стандартна клавиатура с 61 клавиша с функция докосване наръчник на притежателя


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница