Отчет за четвърто тримесечие на 2006 г. Финансовият резултат за Групата е нетна печалба в размер на 10 012 000 /десет милиона и дванадесет хиляди/ леваДата29.01.2017
Размер44.58 Kb.
ТипОтчет

........................................................................................................ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ,

ВЛИЯЕЩА ВЪРХУ ЦЕНИТЕ НА АКЦИИТЕ ПО ЧЛ. 28

ОТНОСНО ОБСТОЯТЕЛСТВА НАСТЪПИЛИ

В ПЕРИОДА

1 ЯНУАРИ – 31 МАРТ 2007 годинаВ този документ е предоставена информация съгласно изискванията на чл. 28, ал.2 от Наредба N 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, и по-конкретно Приложение 9 към Наредба N 2.

В отчета са посочени точките от Приложение 9 към Наредба N 2, за които е възникнало обстоятелство за обявяване.
За периода 1 Януари – 31 Март 2007 година в дейността на “Индустриален холдинг България” АД /”ИХБ” АД/ са настъпили следните обстоятелства:

По т. 1.11. Обявяване на печалбата на “ИХБ” АД


1.11.1. Финансов резултат за IVто тримесечие на 2006 г.

Финансовият резултат на “ИХБ” АД за IVто тримесечие на 2006 г. към 31.12.2006 година е печалба и бе обявена на 29.01.2007 г. чрез представяне на тримесечен отчет за четвърто тримесечие на “ИХБ” АД на Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса. Печалбата след данъчно облагане за четвърто тримесечие към 31.12.2006 година е в размер на 1 858 000 /един милион осемстотин петдесет и осем хиляди/ лева.


1.11.2. Финансов резултат – консолидиран за IVто тримесечие на 2006 г.

На 28.02.2007 г. “ИХБ” АД представи на Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса своя консолидиран тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2006 г. Финансовият резултат за Групата е нетна печалба в размер на 10 012 000 /десет милиона и дванадесет хиляди/ лева.


1.11.3. Печалбата на “ИХБ” АД за 2006 година бе обявена на 26.03.2007 г. Печалбата за 2006 година преди данъчно облагане е в размер на 1 889 000 /един милион осемстотин осемдесет и девет хиляди/ лева, а след данъчно облагане е 1 858 000 /един милион осемстотин петдесет и осем хиляди/ лева.
На 30.03.2007 г. “ИХБ” АД предостави своя неконсолидиран годишния отчет на Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса чрез ЕКСТРИ и е публикуван в интернет страницата на „ИХБ” АД /www.bulgariaholding.com/.

По т. 1.14. Публикуване на модифициран одиторски доклад на “ИХБ” АД


Модифициран одиторски доклад на “ИХБ” АД за 2006 година – част от годишният отчет на „ИХБ” АД е представен на Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса и публикуван в интернет страницата на „ИХБ” АД /www.bulgariaholding.com/ на 30.03.2007 г.

По т. 1.31. Други обстоятелства


1. На 24.01.2007 г. „ИХБ” АД е уведомил КФН и БФБ-София за следното:

От 1.01.2007 година акциите на Индустриален холдинг България АД са включени в индекса Dow Jones STOXX EU Enlarged Total Market Index. Индексът е част от семейство индекси Dow Jones STOXX /www.stoxx.com/, които покриват Европа, Евро зоната, региона на присъединилите се страни към Европейския съюз /EU Enlarged region/, Америка и Азия/Тихия океан.

Индексът Dow Jones STOXX EU Enlarged TMI е подклас на Dow Jones World Index. Към 01.01.2007 г. включва 130 компании от страните Кипър, Чешка Република, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Малта, Полша, Словакия, Словения, България и Румъния, като последните 2 страни са включени от 01.01.2007г.
2. На 25.01.2007 г. „Индустриален холдинг България” АД извърши лихвено плащане по емисия конвертируеми облигации ISIN код BG2100010045. Съгласно Проспекта за публично предлагане на тези облигации, право да получат лихвените плащания имат облигационерите към 22.01.2007 г. /3 работни дни преди датата на съответното лихвено плащане/.

Лихвеното плащане се осъществи от банката инвестиционен посредник по емисията ТБ „Алианц България” АД.

Размерът на лихвеното плащане за шестмесечния период се изчислява по следната формула:

Лихвен доход = (Номинална стойност на една облигация*6%*184)/365, където:

184 дни е шестмесечния период;

365 дни е реалния брой дни в годината.


3. На 29.01.2007 г. „Индустриален холдинг България” АД предостави отчет за спазване на условията по облигационния заем – емисия корпоративни конвертируеми облигации, издадена от „Индустриален холдинг България” АД към 31.12.2006 г.
4. На 22.02.2007 г. „ИХБ” АД е уведомил КФН и БФБ-София за следното:

„Булярд” АД дъщерно дружество на „Индустриален холдинг България” АД стартира процедура по закупуване на 25% от капитала на „Булярд корабостроителна индустрия” АД, след като бе уведомено от „Параходство БМФ” ЕАД, че са налице всички необходими разрешения за сделката.


5. На 06.03.2007 г. „ИХБ” АД е уведомил КФН и БФБ-София за следното:

На 6 март 2007 г. „Булярд” АД дъщерно дружество на „Индустриален холдинг България” АД придоби 5 469 476 броя акции, представляващи 25% от капитала на „Булярд корабостроителна индустрия” АД. Сделката е на стойност 5 555 555 щатски долара. В резултат на сделката контролът на „Индустриален холдинг България” АД в „Булярд корабостроителна индустрия” АД достигна до 61.50%.


6. На 14.03.2007 г. „ИХБ” АД е уведомил КФН и БФБ-София за следното:

Днес 14.03.2007 г. “Дунав турс” АД, асоциирано дружество на „Индустриален холдинг България” АД, спечели на търг моторна яхта „Балкан” /яхтата на Тодор Живков/ при цена 700 000 /седемстотин хиляди/ лева. Яхтата ще бъде реновирана и отдавана под наем.


7. На 21.03.2007 г. „ИХБ” АД е уведомил КФН и БФБ-София за следното:

С решение N 5 от 19.03.2007 г. СГС вписа увеличение на капитала на „Булярд” АД от 24 018 980 лева на 32 618 980 лева. Набраните средства от увеличението бяха използвани за заплащане на 25% от капитала на „Булярд корабостроителна индустрия” АД, които „Булярд” АД придобива от „Параходство БМФ” ЕАД.

„Индустриален холдинг България” АД участва в увеличението на капитала на “Булярд” АД като записа 5 289 000 броя акции с номинална стойност 1 лев всяка, пропорционално на участието си в капитала на „Булярд” АД.

Богомила Христова Данета Желева

Директор за връзки с инвеститорите Изпълнителен директор


...................................................................................................

Важна информация, влияеща върху цените на акциите по чл. 28 от Наредба 2

относно обстоятелства настъпили в периода 1.01 – 31.03.2007 г.

стр. от
Каталог: media -> interim report documents
interim report documents -> Отчет за дейността към 31 март 2009 година /неконсолидиран
interim report documents -> Отчет за дейността към 30 юни 2009 година /неконсолидиран
interim report documents -> Отчет за дейността към 31 март 2011 година /неконсолидиран
interim report documents -> Отчет за дейността към 31 март 2012 година /консолидиран
interim report documents -> Отчет за дейността към 30 юни 2012 година /консолидиран
interim report documents -> Богомила Иванова Христова, егн: 7110093075
interim report documents -> Отчет за дейността към 31 декември 2007 година /неконсолидиран
interim report documents -> Венелин Николаев Петков, егн: 8508196382
interim report documents -> Отчет за дейността към 31 март 2010 година /консолидиран
interim report documents -> Отчет за дейността към 31 март 2012 година /неконсолидиран


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница