Отчет за дейността за периода от 28. 05. 2018г до 01. 06. 2018 година дирекция „страница1/5
Дата04.08.2018
Размер399.68 Kb.
ТипОтчет
  1   2   3   4   5
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – РУСЕ
ОТЧЕТ
за дейността за периода от 28.05.2018г. до 01.06.2018 година

ДИРЕКЦИЯ

административно—правно,финансово и стопанско обслужване”
   Ежедневно и в срок се осигурява правилно приемане, регистриране, разпределяне и насочване на входящата служебна кореспонденция, извеждане и изпращане по предназначение на изходящата кореспонденция;

бр.

   През отчетния период са изпратени

71

   През отчетния период са получени писма

96

   Приети и обработени жалби

6

   Регистрирани и обработени заявления за достъп до обществена информация

   Регистрирани ЛЗК

79

  Общо издадени наказателни постановления
на стойност:
   В петък се обобщи и изпрати по електронна поща отчета по прилагане на мерките за ограничаване на пасивното тютюнопушене и злоупотребата с алкохол.

  Изготвихме, разпечатаме и окомплектовахме различни индигирани бланки, брошури за другите отдели

460

  Изготвени са в срок различни видове справки на служителите на РЗИ във връзка с техните служебни или трудови отношения;

заповеди за отпуск

13

заповеди за заместване
служебна бележка - 1 бр., производствена характеристика - 1 бр.

1

заповеди за назначаване СПО- бр. по ТПО бр., предизвестие поTПО - бр. Преназначаване - по СПО- бр., по ТПО- бр за разположение - бр., за проверка на кораб бр.; разпределение на работното време- бр. - За промяна на заплатата по СПО бр. Освобождаване по ТПО – бр.

   Редовно се поддържа сайта на РЗИ
  В четвъртък се изготви график на пътуванията за следващата седмица
  Изпълниха се заявки за консумативи от различните отдели
     Оказа се навременна методична помощ за работа с компютърната техника и инсталираните програми на отдели

     Автомобилният парк на инспекцията ежедневно се проверява за техническа изправност и при възникване на необходимост от ремонт своевременно се реагира.

   Поддържа се регистъра на подадените декларации по чл.12 от ЗПРКИ /З-н за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.


ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ”Дейности

Извършени услуги/продукт

Брой

 

Издадени удостоверения за промяна в обстоятелствата по регистрацията на лечебни заведения за извънболнична помощ и хосписи

1

 

Издадени заповеди за заличаване на лечебни заведения за извънболнична помощ и хосписи

2

 

Кореспонденция/справки, очети и др./ във връзка с регистъра

2

 

Приети и обработени документи за явяване на ТЕЛК

87

 

Проверени, заверени експертни решения

297

 

Изпратени експертни решения на заинтересованите страни

351

 

Преписки по обжалвани болнични листове и експертни решения

8

 

Преписки с ТЕЛК и НЕЛК, НОИ, Регионална дирекция социално подпомагане/РДСП/ и други институции по медицинската експертиза

16

 

Извършени справки и заверени копия на документи

326

7.Извършване на проверки по чл. 93 от Закона за здравето по жалби и сигнали при нарушаване правата на пациентите или при спорове, свързани с медицинското обслужване и участие в съвместни проверки с Изпълнителна агенция "Медицински одит";

Извършени проверки по жалби и сигнали свързани с медицинското обслужване и нарушени пациентски права

1

13. Съвместно със звената, ангажирани със социалното подпомагане в общините, осъществяване на дейности по Закона за закрила на детето и по други нормативни актове

Участия в заседания на Регионален съвет по осиновяване

1

 

Участие в други междуведомствени комисии, съвместни проверки и др.

1

 

Проверка и кодиране на съобщения за смърт

75

 

Извършени проверки в обектите за търговия на едро, аптеки и дрогерии

3

 

Дадени предписания за обектите

2

 

Извършени проверки на лечебните заведения, отчитащи специални рецептурни бланки за изписване на медикаменти, съдържащи наркотични вещества

8

 

Предоставени рецептурни бланки за предписване на медикаменти, съдържащи наркотични вещества (кочани)

14

 

Приети протоколи за отчитане на рецептурни бланки за предписване на медикаменти, съдържащи наркотични вещества

1

 

Приети протоколи за отчитане на специални формуляри за поръчка на медикаменти, съдържащи наркотични вещества

1

 

Съвместни проверки с МВР и ДАНС

3

21. Водене на регистър на лекарите и лекарите по дентална медицина, които предписват лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от приложения № 2 и 3 на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите

Приети заявления и вписвания в регистъра

8


ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ”
ОТДЕЛ „ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ”
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница