Програма регионално развитие 2007-2013 Инвестираме във Вашето бъдещeстраница1/25
Дата22.07.2016
Размер3.28 Mb.
#770
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 2007-2013
Инвестираме във Вашето бъдещe

www.bgregio.eo
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ОБЕДИНЕНИЕ „РЕГИОНАЛНИ АНАЛИЗИ ЗА 2014+”Проект “Разработване на социално-икономически анализ за нуждите на Оперативна програма „Регионално развитие” за периода 2014-2020 г.”


СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ ЗА НУЖДИТЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г.”

Етап 2 – Фокусиране на анализа

Услугата се изпълнява в рамките на проект BG161PO001/5-01/2008/055 “Програмиране на регионалното развитие за периода 2014-2020 г.”, изпълняван с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие”2007-2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

СЪДЪРЖАНИЕ

Резюме 5

Списък на съкращенията 6

I.Въведение 8

II. Изследване на специфичните териториални характеристики 11

1. Цел на изследването 11

2. Обхват на специфичните територии, методологически подход и информационно осигуряване 11

3. Сравнителен анализ на развитието на специфичните територии 15

3.1. Селски общини 15

3.2. Планински общини 22

3.3. Дунавски общини 29

3.4. Черноморски общини 35

3.5. Гранични общини 40

4. Сравнителен анализ на развитието на централни и периферни общини. Формиране на градски агломерационни ареали 45

4.1. Централни и периферни общини 45

4.2. Общини в градски агломерации 52

5. Специфичен местен потенциал и сравнителни предимства на общините 59

6. Основни изводи 66

III. Изследване на градското развитие 67

1. ИПГВР – основа на градското развитие 67

2. Процесът на изготвяне на ИПГВР 68

3. Анализ на налична информация 69

4. Структура и съдържание на доклада за изследването на градското развитие 72

IV. Анализ на националните секторни политики от регионално значение 74

1. Цел на изследването 74

2. Методологически подход и информационно осигуряване 74

В процеса на разработване на секторни стратегии и планове за следващия програмен период се наблюдава значително изоставане. Някои министерства и агенции са в процес на разработката на такива документи, като получихме уверение, че през втората половина на годината тези документи ще бъдат публикувани за обществено обсъждане. При други ведомства тепърва предстои обявяването на обществени поръчки за избор на консултанти за разработването на тези документи. 75

В тази връзка след обсъждане с Възложителя бе възприет подхода да бъдат анализирани: 75

като въз основа на тях, както и на резултатите и информацията от Етап 1 на настоящия проект и експертна преценка да бъдат формулирани предложения за секторни приоритети и мерки, които имат пресечна точка с регионалната политика и могат да бъдат предложени за последващо обсъждане относно възможностите да бъдат финансирани от ОПРР през следващия програмен период. Със съдействието на Възложителя бяха проведени и предстои да бъдат проведени срещи с представители на съответните секторни министерства с цел допълване на тези предложения. 75

Процесът по изготвянето на предложенията включваше следните стъпки: 75

3. Пълни списъци от приоритети и мерки въз основа на анализа на стратегическите документи 76

3.1. Здравеопазване 76

3.2. Социална политика 79

3.3. Образование 81

3.4. Култура 84

3.5. Туризъм 87

3.6. Транспортна политика 91

3.7. Политика в областта на НИРД 92

3.8. Зелена енергия и нисковъглеродна икономика 94

4. Проект на списък-предложение с приоритети и мерки, които да бъдат взети предвид при изготвянето на ОПРР 2014-2020 г. 96

4.1. Здравеопазване 96

4.2. Социална политика 96

4.3. Образование 97

4.4. Култура 98

4.5. Туризъм 99

4.6. Транспортна политика 99

4.7. Политика в областта на НИРД 101

4.8. Зелена енергия и нисковъглеродна икономика 101

V. Анализ на капацитета и възможностите за управление и изпълнение на проекти 103

1. Цел на изследването 103

2. Методологически подход и информационно осигуряване 103

3. Активност на общините по отношение на възможностите за изпълнение на проекти и усвояване на средства през текущия програмен период 2007-2013 г. 105

4. Административен и технически капацитет на общините за управление и изпълнение на проекти 116

5. Финансов капацитет на общините за изпълнение на проекти 121

6. Идентифицирани големи проекти, подходящи за финансиране от ОПРР през програмния период 2014-2020 г. 124

6. Основни изводи 128

VI. Анализ на източниците на финансиране на регионалното развитие, които ще бъдат на разположение за периода 2014-2020 година 133

1. Методологически подход 133

2. Изследване на източниците за финансиране на регионалното развитие в периода 2007-2010 г. 135

2.1. Европейски фондове 135

2.2. Републикански бюджет и общински бюджети 138

3. Изготвяне на прогноза за източниците на финансиране на регионалното развитие, които ще бъдат на разположение за периода 2014-2020 г. 140

Приложение 1 146Приложение 2 148ТАБЛИЦИ


Резюме


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница