План – 2017 г. На народно читалище „христо ботев-1927 г.” с. Драгановец, общ. ТърговищеДата31.03.2018
Размер99.04 Kb.
#63732
ДО КМЕТА

НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

Д-Р ДАРИН ДИМИТРОВ


ПЛАН – 2017 г.
НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ

ХРИСТО БОТЕВ-1927 г.”с. Драгановец, общ. ТЪРГОВИЩЕ


Целите на читалището са да задоволява потребностите на населението, свързани с:

- развитието и обогатяването на културния живот; социална, образователна и просветителска дейност; запазване и разпространение на народните обичаи и традиции; разширяване знанията и обогатяване културата на населението и приобщаването им към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата; възпитаване и утвърждаване на националното самочувствие; оформяне на средище на духовен живот в селото и региона; осигуряване на достъп до информация.

- Работата на Читалището и библиотеката по програма „Глобални библиотеки” е да осигури лесен и равнопоставен достъп до информация, знания, комуникации и електронни услуги чрез ползването на безплатен интернет и други информационни технологии, за да се повиши качеството на живот, да се ускори развитието на гражданското общество.
За постигане на тези цели читалището извършва дейности като:

културни, клубни и дарителски; издирвателни; разпространителски и

библиотечени; информационни и образователни; художествена самодейност; подържане на материално – техническа база; организационни; финансови.
1. Културни, клубни и дарителски дейности – обхват на по–голям брой лица в развитието на културно-масовата, клубна и дарителска дейност,

- организиране на тържества за национални, официални и местни

празници, изложби, вечеринки, утра, четене на книжки, беседи, срещи;

- подготвяне и изнасяне на литературно музикални програми;

- оформяне на кътове, табла, витрини във връзка с бележити дати и годишнини на поети, писатели и други;

- извършване на дарителска акция;

- информиране чрез обяви, листовки, афиши, покани и други.
2. Издирвателна, разпространителна и музейна – запазване създаденото през вековете и съхраняването му за бъдещето:

- издирване, проучване, разучаване и разпространяване на народните обичаи и традиции;

- разширяване, запазване и съхранение на етнографската изложба с предмети от бита;

- организиране на отворени врати за посещение и разглеждане на библиотеката, читалнята, създадените изложби, оформените кътове.


3. Библиотечна – разрастване и обогатяване на читалищната библиотека и събуждане на интерес и любов към книгата:

- поддържане на общодостъпна библиотека с читалня;

- закупуване на нови книги, абонамент на вестници, списания и други издания с цел увеличаване броя на читателите:

- контакт с читателите – възрастни, ученици и деца;

- информация за богатия културен живот на библиотеката, представяне на нови творби и нови автори;
4. Информационна и образователна – запознаване на жителите и гостите на селото за предстоящите дейности, организирани от читалището:

- чрез издаване на информационен бюлетин и страницата на читалищата от областта във Фейсбук,

- организиране курс за работа с компютър – за деца, млади хора и възрастни,

- обучаване при необходимост за ползване на интернет в зависимост от възрастовите изисквания.


5. Художествена самодейност – да се съхранят и популяризират традициите от нашия край, да се изнесат и покажат пред обществеността създадените от групите композиции, да се представят участниците, които работят за:

- обогатяване репертоара на фолклорната група;

- привличане на нови участници;

- участие на групата в местни, регионални и национални събори и фестивали;

- надграждане на уменията на танцова група по модерни танци / латино, рап, хип –хоп, бели денс/.

6. Материално – техническа база – по-добър и привлекателен вид на читалищната сграда и вътре в помещенията:

- подреждане и оформяне на читалищния инвентар по начин, достъпен при осъществяване на дейностите;

- поддържане на помещенията в приятен вид;

- осъществяване на ремонтни дейности и другите помещения, които се намират в сградата.

- търсене начини за извършване ремонт на покрива на читалищната сграда.
7. Организационна – гъвкава и стегната политика по организацията:
- провеждане на редовни заседания, годишно – отчетно събрание месец март;

- участие в организирани семинари и обучения свързани с дейността на читалището;

- набиране на информация и участие в подходящи проекти;

- участие в Глобални библиотеки програма „Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки.

- кандидатстване пред общинското ръководство за осигуряване средства за ремонт на покрива на читалищната сграда ;

- извършване на ремонтни дейности на помещенията в читалищната сграда;- посещения на исторически места.

8. Работа по програма „Глобални библиотеки-България”

 • Популяризиране и разгласа на информационния център по програма „Българските библиотеки-място за достъп до информация и комуникация за всеки” чрез информационни брошури.

 • Поддържане на интернет в читалището.

 • Участия в различни обучения по програма „Глобални библиотеки”
 1. Библиотечна дейност

 • Препоръчване на литература според интересите на читателите.

 • Обсъждане на прочетени книги.

 • Периодични издания-абонамент.

 • Подреждане на литературата.

 • Отделяне на книги за отчисляване и бракуване.

 • Инвентаризация на книжния фонд.10. Финансов – целесъобразно изразходване на финансовите средства с цел: постигане и изпълнение на поставените дейности; спазване на финансовата отчетност; редовно водене и месечно приключване на касовата книга, приходно – разходни и банкови документи, отчети и др.; внасяне на декларация № 1 и 6 към НАП Търговище.
Културен календар
Месец януари:


 • Литературна програма върху творчеството на Христо Ботев по повод годишнина от рождението му. / 06.01.1848 год./

Отг: Ч.Секретар


Отг: Ч.Секретар

Месец февруари:
- 14 февруари – Отбелязване на празниците Свети Валентин и „Ден на лозаря” под мотото „Да стоплим сърцата с вино и любов“. Конкурс за най-добри майстори на бяло, червено вино и ракия. Игри и стихотворения посветени на любовта.

Читалищно Настоятелство


- Годишнина от обесването на Васил Левски /19.02. 1873/ - кът с биографични материали за живота и революционната му дейност. Среща с баба Марта на учениците от ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“.

Отг:Ч. Секретар и директора на училището
 • Подготовка за посрещането на Баба Марта – изработване на мартенички. Конкурс за най-хубава мартеничка. Посрещане на баба Марта в детската градина.

Отг:Ч. Секретар

Месец март: • Витрина с мартенички.

Отг:Ч. Секретар


 • „Баба Марта бързала, мартенички вързала”- закичване децата от ЦДГ здрави, бели и червени, а жителите на селото за здраве и дълголетие с мартеници. Рецитал.

Отг: Ч. Секретар
- „Трети март” – Освобождението на България от османско иго. Кът с материали за празника. Поднасяне цветя на паметника на загиналите във войните.

Отг: Ч. Секретар
 • Осми март „Международен ден жената” - Витрина с материали за известни български писателки / Фани Попова - Мутафова, Вера Мутафчиева, Яна Язова, Леда Милева и др.

Отг:Ч. Настоятелство


 • Тържество посветено на Жената.

Отг:Ч. Настоятелство • Пролет е дошла (22.03) - Излет до местността „Боаза” с учениците от ОУ „Кирил и Медодий” с цел запознаване с историческото минало и флората на родния край , състезания .

Отг: Ч. Секретар


 • Рисунка и разказ на тема „Моята първа пролет“ с деца от детската градина и училището

Отг: Ч. Секретар

 • Световен ден на водата – витрина, беседа на тема „Колко е важна водата за нашия живот.”


Месец април:


 • Първоаприлски шеги - табло с хумористични и сатирични материали.

Отг: Ч. Секретар

 • 02 април – Витрина по случай Априлското въстание.

Отг: Ч. Секретар


 • 07 април - „Ден на здравните работници” - поздравителен адрес и цветя за практикуващия лекар на селото

Отг: Ч. Секретар • Възкресение Христово – Великден- Конкурс за най-добре украсено яйце и награждаване на победителя;

Отг: Ч. Секретар • 22 април – Витрина с материали по повод Деня на Земята. Отг: Ч. Секретар
 • Работа в информационния център – Състезание на баба и внуче за работа в интернет.Месец май:


 • 1май – „Международен ден на труда”- табло с материали за празника.

Отг: Председател ЧН


 • 6 май – „Гергьовден”. Сбор на селото

Отг: настоятелството


 • 9 май – „Ден на Европа“ - витрина. Беседа.

Отг: Ч. Секретар • 13 май – Да четем и илюстрираме приказки на Астрид Линдгрен – децата от ЦДГ на гости в библиотеката и читалнята.

Отг: Ч. Секретар


 • 24 май „Ден на българската просвета и култура, на славянската писменост” тържествено връчване на книжки и грамоти за най-добър читател. Рецитал, тържество с ОУ.

Отг : Читалищно настоятелство


 • 151 г. от рождението на Пенчо Славейков-витрина. Рецитал с негови стихотворения.

Отг:Ч. Секретар


 • 31 май – Световен ден без тютюнопушене – витрина. Рисунка с децата от детската градина „Моята рисунка за живот без тютюн“, с децата от основното училище – спортни състезания на тема „Вместо да пушим, да се обичаме, да танцуваме и да спортуваме“. С възрастните – представяне на филми посветени на този ден.

Отг:Ч. Секретар

Месец юни:


 • 1 юни „Ден на детето” – рисунка на асфалт с децата от ЦДГ. Състезания на различна тематика с децата от училище.

Отг: Ч. Секретар • 2 юниДен на Ботев и на загиналите за свободата на България” – поднасяне на цветя на мемориалните плочи на загиналите във войните, поетичен рецитал. Рецитал с патриотични стихотворения.

Отг: Ч. Секретар • 15 юни – „Последен звънец“ – тържество за закриване на учебната година и изпращане на учниците от 8 клас.

Отг: Ч. Секретар и учители


 • Деца от ЦДГ на гости в информационния център.

Отг: Ч. Секретар

 • 27 юни Шекер байрямМесец юли:


Отг: Ч. Настоятелство


 • Запознаване с приридата с най-малките читатели.

Отг: Ч. Секретар


 • Интернет в помощ на хората. Компютърна игра – състезание „Да научим нещо интересно“

Отг: Ч.СекретарМесец юли:


 • Екскурзии в страната и чужбина с образователна цел.
 • Събиране на организационния комитет отговорен за провеждането на празника на баклавата


Месец август:


 • Платен годишен отпуск.

 • Подготовка за празника на баклавата

 • Почистване на паметниците на загиналите във войните.


Месец септември:


 • 02 септември – Курбан байрям – тържества
 • 5 септември – Поднасяне на венци и цветя на паметник посветен на загиналите във войните. Поставяне на караули. Рецитал посветен на България.
 • 6 септември - „132 г. от Съединението на България”- информационно табло. Екскурзия до Велико Търново с образователна цел.

Отг: Ч Секретар


 • 15 септември - Откриване на учебната година съвместно с учениците от ОУ

Отг: Ч. Секретар и учители


 • 22 септември – 109 г. от провъзгласяването на Независима България - кът с материали

Отг: Ч. Секретар


 • Празник на баклавата.
 • 90 години читалищна дейност.


Месец октомври:


 • 1 октомври – Международен ден на музиката и възрастните хора. - витрина. Беседа между поколенията посветена на тема „Животът преди и сега”. Картички с поздравления към най-възрастните. Празнуване на юбилеи на най-възрастните и най-младите семейства.

Отг: Ч. Секретар


 • 12 октомври – Световни дни на психичното здраве и борба с остеопорозата – витрина. Презентация и видео филм посветени на психичното здраве на човека.

Отг: Ч. Секретар

 • 13 октомври – годишнина от рождението на Николай Зидаров-седмица посветена на творчеството на автора. Витрина и четене на негови произведения.

Отг: Ч. Секретар


 • Занимания в интернет залата. Презентация на творчеството на Николай Зидаров – от деца за деца.

Отг: Ч. Секретар

Месец ноември:


 • 1 ноември „Ден на народните будители” – витрина.

Отг: Ч. Секретар • 12 ноември – Светът на Фани Попова -Мутафова и откъси от различни нейни произведения и филми адаптирани по нейни произведения.

Отг: Ч. Секретар

 • 21 ноември – Ден на семейството – среща разговор за семейните ценности с млади семейства.Месец декември

- Витрина с изработени от децата Коледни картички и рисунки.

Дядо Коледа на посещение в детската градина.

Отг.: Ч.Секретар
- Дядо Коледа в село.

Отг.: Ч.Секретар


- Нова година – празнично тържество за жители и гости на селото.
Читалищно настоятелство

Фолклорна група „Герловски славейчета”

18.10.2016 година Председател:.........................

с. Драгановец / З. Селимова/


Каталог: images -> karta -> 2017
2017 -> Отчет за изразходените средства през 2016 Г. Закупуване на 2 шатри и 3 комплекта маси и пейки 674 лв
2017 -> Народно читалище “искра 1898 г.” село калейца, община троян
2017 -> Програма за дейността на читалището през 2017 Г. Основна цел
2017 -> Доклад за дейността на нч "христо смирненски 1935" пловдив през 2016 година
2017 -> Национална изложба конкурс "Трифон зарезан" февруари 2017, Сунгурларе. Международен конкурс на тема „С очите си видях бедата",април 2017, мон, София. Национален конкурс „Възкресение Христово", одк варна, април 2017
2017 -> Програма за дейността на Народно читалище "Светлина-1952"- с. Света Петка 2017 г. Основни приоритети
2017 -> Народно читалище"Христо Ботев"-1931г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница