Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикацияPdf просмотр
страница1/9
Дата04.06.2024
Размер334.78 Kb.
#121369
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
3 Methodical Guide BG


Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.
МЕТОДИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО ЗА ОЦЕНКА
НА ПЪРВОНАЧАЛНО МЕЖДИННО И
ПОСЛЕДВАЩО НИВО


Call 2020 Round 1 KA2 - Cooperation for innovation and the exchange of good practices
KA201 - Strategic Partnerships for school education
Form ID: KA201-B6F426C9
2
Съдържание
1.
Въведение ............................................................................................................... 3 2.
Същност на оценяването при прилагане на мултисекторен подход в образованието ............................................................................................................... 4 3.
Форми на оценяване при прилагане на мултисекторен подход в образованието
5 4.
Традиционни форми и алтернативни методи за оценяване ................................ 7 4.1.
Оценка на учениците на първоначално ниво ................................................. 8 4.2.
Оценка на учениците на междинно ниво ...................................................... 10 4.3.
Оценка на учениците на последващо ниво .................................................. 11 5.
Заключение ............................................................................................................ 14


Call 2020 Round 1 KA2 - Cooperation for innovation and the exchange of good practices
KA201 - Strategic Partnerships for school education
Form ID: KA201-B6F426C9
3
1.
Въведение
Динамиката на развитието на съвременното общество извежда на преден план нарастващата необходимост от социално и технологично образовани личности, способни да конструират личното си и професионално поведение и да вземат решения в полза на обществото.
Всичко това налага преосмисляне на методологическа основа на обучението в училище и промяна на нагласите от предметноориентирано към мултисекторноориентирано преподаване и учене, преминаване от статичната концепция за „овладяване на учебно съдържание“ и енциклопедичност на познанията към динамичното възприемане на компетентнтостите като комплекс от знания, умения и нагласи, които се развиват в училище и се обогатяват през целия живот, към „снабдяване“ на младия човек с умения за живот, които да му послужат за пълноценна личностна, социална и професионална реализация и да гарантират устойчивото развитие на бъдещите поколения.
Важно за образованието е поетапно да бъде сменен фокуса в обучението от преподаване на знания към овладяване на ключови компетентности и развитието на способности да се решават проблеми, като всичко това извежда на преден план основните характеристики на мултисекторния подход:Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница