Предполагам, че повечето от вас знаят за крилатата фраза „ Звездите управляват живота, а Мъдростта управлява звездитеДата24.06.2017
Размер176.28 Kb.
#24095
„Мъдростта управлява звездите”

Предполагам, че повечето от вас знаят за крилатата фраза


Звездите управляват живота, а Мъдростта управлява звездите”.
Доколкото ми е известно, това идва още от Птолемей и тази фраза според мен има много дълбок смисъл. Искам в началото на моята лекция да се спра на самата фраза и на някои неща, които според мен са свързани с нея.

Човек сам по себе си е микрокосмос, проекция на макрокосмоса и сили, които действат във Вселената, действат и в самият човек и има вибрационно- резонансно влияние и взаимодействие между големият Макрокосмос, които ни заобикаля и космоса, света, който е вътре в човека. Според мен това е едно от основните неща, които касаят астрологията - взаимодействието, резонансното взаимодействие между микрокосмоса и макрокосмоса. Чрез математически методи ,изчисления, положение на планетите, транзитите и така нататък можем да направим някакви, все пак приблизителни изчисления и изследвания, формулирани в един по-конкретен систематизиран вид, тъй като, все пак, науката астрология е много древна. Аз смятам, че тя е преди астрономията и допускам, че астрономията е по-скоро като допълнителна част на астрологията. .А що се отнася до самата астрология, това, което се има предвид от езотеричната гледна точка е, че първоначално тя е била създавана във връзка с космически интелигенции. Не статистически, на базата на някакви натрупани наблюдения, а чрез пряка връзка с духовни същества. В тази връзка искам да прочета нещо от Гьоте:


Животът ни във всякоя звезда , охотно движи се тя с друг, по същия избран от нея равен път, недрата на земята се пробуждат, сили които ни извеждат към могъщество и светлина.”
И също така
И земни глъбини, небесни сфери, утвърждават закона, що се крие на човека в гърдите.”
Връзката човек-космос , по поетичен начин я е засегнал. Самият Гьоте също не е случаен човек, за него се знае, че е имал връзка с езотеричното общество на Розенкройцерите, което е едно от най-значимите езотерични общества в Западна Европа – XV - XIX вek.
Имайки предвид едни или други аспекти, които има човек в хороскопа, според мен една следваща стъпка може да бъде, това, как ние да работим за подходящо използване на благоприятните аспекти и преодоляването и в някаква степен надрастването на тези, които имат неблагоприятно действие.

В момента на раждането, разположението на планети и звезди се отпечатва в аурата на човека и има влияние върху неговия мозък, което по една или друга причина може да е свързано с негови минали животи или карма. Общо взето се смята,че човек не се ражда случайно, може да има някакви изключения, някой да се е родил в не съвсем подходящо за него време, но като цяло, общо взето , времето в което се е родил човек е свързано с определени процеси които засягат неговото минало и неговите предишни животи.

На базата на тези силови центрове които са заложени в неговата аура, на базата на разположението на планетите, в момента на раждането му, може да формира предразположение към едни или други склонности, умения, събития в живота, които в по-късен етап от живота или периоди, образувайки някакви резонансни взаимодействия с текущото положение на планетите, съответно могат да дадат едни или други тенденции на развитие, съзнание, на начин на мислене и поведение. Но все пак, дори да има неблагоприятни аспекти, има начини, чрез които ние можем съзнателно да участваме и работим за неутрализирането на тези неблагоприятни аспекти или поне да ги преодолеем по един по- хармоничен и по-безболезнен за нас начин. Нещата могат да бъдат доста вариращи и много индивидуални, но ако човек действително полага усилия и искренно се старае, използвайки подходящи методи, някои неща в действителност биха могли да се преодолеят.
Част от моята лекция касае точно това, какви методи бихме могли да използваме за това.

Основно се разглеждат следните езотерични науки-  • Хиромантия в която се изследват линиите на ръката и.значението на линиите на ръката

  • Физиономика –която касае лицето, и

  • Френологията която касае мозъчните центрове и мозъка.

А за астрологията се смята, че тя обединява другите три науки. Така че, между тях има определено връзка и съответствие.На мен ми е било много интересно, примерно при много силно изявена линия на сърцето на ръката на даден човек, се наблюдава в хороскопа много силно изразени аспекти на Венера с Уран или Плутон и така нататък. Тоест, нещата имат съответствие, когато се използват в комбинация различни езотерични науки, това, което можем да кажем за даден човек и съответно да му помогнем, може да бъде в една по-дълбока степен.
Специално в тази лекция, аз исках предвид да се спра по-детайлно върху френологията като метод за регулиране на определени силови течения в човешкия мозък, съответно в съзнанието и в живота, тъй като с мозъка е свързано тялото, с мозъка са свързани способностите, уменията. Това е нещо, което в много съществена степен определя живота на човека, като, разбира се, има и други фактори. Но мозъчните центрове са нещо, с което ние можем да работим.
В човешкият мозък има различни зони и области, в които се съдържат групи клетки, строго специализирани в една или друга област. Общо взето се смята , че има около сто мозъчни центрове или зони, но около четиридесет са по-известни и по–изучени.
И някои от тях имат съществено значение в зависимост доколко са развити и могат да окажат влияние върху съдбата на човека и неговото бъдещо развитие.
Когато даден мозъчен център е развит в човека, то силите, способностите и уменията, които са свързани с него, може да бъдат проявени по един естествен начин и обратно, ако центъра не е развит, дори и да иска този човек да се прояви в дадена област, то би могло да е много трудно или недостатъчно ефективно.
Можем да дадем това, което имаме в себе си. В случай, че даден мозъчен център не е развит , може да се работи за неговото развитие и активизиране.
Когато ние се концентрираме на даден мозъчен център, повече кръв и енергия може да започне да приижда към него и съответно , постепенно клетките, свързани с него и самият център , може да започнат да се развиват по- интензивно, да се активират, и постепенно уменията, силите, способностите, които са свързани с дадения център, да могат да започнат да се проявяват във човека.
За пример, в случай че за около една година човек работи с мозъчния център на музиката, може да развие отношение към музиката. Според мен е една ценна инвестиция, още повече, че музиката има съществено значение в живота и може да спомогне за по-лесното, по-мекото преодоляване на някои кармични състояния и дисхармонични вътрешни преживявания.


В човешкия мозък има центрове, които са свързани с различни светове, сили и енергии, дори и със същества от по-висши йерархии.
Клетките, които са свързани и имат отношение към мъдростта са в предната част на мозъка, и съответно развитието на центровете в предната част на мозъка може да даде една по-голяма способност съответно и за възприемане на Мъдростта, тоест, така да се каже да имаме база, чрез която да може да я възприемаме . Можем да разгледаме донякъде мозъка като приемо-предавателна станция с различни честоти, която може да се настройва на различни чистоти и съответно според развитието на един или друг център човек може да се включва към една или друга област. Хубаво е съзнателно да развиваме тези центрове, които по една или друга причина не са силно развити.
Искам да изброя някои от центровете, които може да имат значение във връзка с преодоляване на неблагоприятни аспекти и съответно развиване на умствените способности, а оттам и една подготовка за развитие на интуиция и възприемане на Мъдростта.
Един съществен център е около точката между веждите, в индийската традиция се свързва с аджна чакра. Това е център, концентрирайки се върху който, може да спомогне за вътрешно хармонизиране, придобиване на вътрешна светлина и което съответно да спомогне за едно по-правилно решение на определени кармични проблеми.

За този център също така се смята, че работейки с него, може да даде в някаква степен изгаряне или погасяване на кармата , тоест, това са много силни вибрации и и с него, както в западни, така и в източни езотерични школи, се е работило и се работи. Също така за него се дава, че може да даде различаване между доброто и злото, различаването е от значение и за източните и западните езотерични школи по пътя на Светлината.


Следва друг център които е в предната част на главата , центъра на музиката, който е над веждите,вертикално, две такива като ръбчета, който го има развит,малко преди края на веждите, при някои музиканти или някои хора дори визуално може да се види в тази област как е издадена, като изпъкналост, направо като ръб се вижда.
Колкото по-развит е даден мозъчен център, черепът на това място е по-издаден, в някои случай може да бъде силно изпъкващ или очертаващ се видимо, визуално. В някои случай може с контактна проверка да се долови, но в други може да бъде визуално забележима изпъкналостта.

Друг център които е в предната част на главата, това е центъра на вярата, които е над музикалните центрове, горе и малко встрани с него са свързани дванадесет способности, две от които ясновидството и интуиция, това според мен е доста съществен и важен център ,той има връзка с така наречения причинен свят, светът които е над менталния, това вече е едно много високо ниво и колкото повече в човека е развит този център съответно и неговото разбиране за причините за същността на нещата може да бъде по-дълбоко и по-дълбоко и съответно изводите и решенията които даден човек взема да бъдат по-точни и по-правилни.

Следващият център които има връзка в лекцията съществено значение, това е центъра на милосърдието който е на два сантиметра над челото в средата и този център има едно от най-съществените влияния върху умствения живот и умствените способности на човека и също така може да има съществено значение за преодоляване на кармичните енергии, кармичните сили.В тази връзка дори в Евангелието от Матея има един такъв стих „Блажени милостивите защото те помилвани ще бъдат” 5:7

Милосърдието като добродетел, като качество се разглежда като възможност като кармично погасяване и трансформиране. Когато човек развие това качество, тази способност, вече кармата, съдбата по друг начин могат да преминават при него, този център също така касае и развитието на умствените способности, така, че според мен той е един от центровете, които има много съществено значение, и колкото по-разумно и по-дълбоко човек преценява ситуациите и по-разумни решения взема, съответно това може да способства за коригиране на минали кармични натрупвания, както и съответно за вземане на нови решения и постъпки, които да не утежняват отново вече натрупаната карма. Общо взето колкото по-силна е концентрацията, способността за концентрация в самия човек, толкова неблагоприятни вибрации и енергии могат да се овладяват по-лесно, да се анализират и съответно човек да може да се освободи постепенно от тяхното влияние – това е още от Йога.


Дори самото определение за йога е, че йога е прекратяване на менталните, умствените вълни, които са натрупани, или така да кажем, кармичните енергии, натрупани като вълни от много прераждания.
Колкото повече човек развива способността си за концентрация, толкова по-лесно може да се справи с тези сили и влияния, които са му влияели неблагоприятно в миналото, и които съответно също така действат и могат да бъдат видими и чрез хороскопа.
Да се върна и малко към връзка с френология и астрология. Примерно, ако човек има напрегнати аспекти с Марс и има една по-голяма агресивност, буйност, съответно работата с центъра на милосърдието и пренасочването на енергиите към този център може да способства за трансформиране и овладяване на излишната агресивност. Значи Марсовите центрове се намират зад ушите, а ние, изтегляйки енергията от тях, така да се каже условно, деактивирайки този център и насочвайки енергии към предната част на главата където е центъра на милосърдието, може да стане трансформация - съответно и в живота, и в начина на поведение.

Марсовите центрове са едни изпъкналости зад ушите, едни такива издатинки.От друга страна тези центрове също имат значение, който има издатина зад ушите, може да се бори със смъртта, тоест има силна жизненост и активност. Но все пак прекомерната активност, която е дисхармонична, може да създаде проблеми и трудности, така че, хубаво е да има баланс.
Колкото по-хармонизирани и балансирани сме вътрешно, толкова по-лесно кармата и съдбата може да бъде преодоляна и общо взето като развитие, френологично, от френологична гледна точка, всички центрове трябва да са хармонизирани и да се развиват и да няма превес на едни център на други, тоест едни центрове да са развити, а други да не са развити.
Балансираното и хармонично развитие е за предпочитане. Даденият случай го посочих като начин за справяне на напрегнати аспекти на Марс.
Друго, някои хора може би имат финансови проблеми, проблеми от материален характер и така нататък, за да бъде богат човек, това също касае определено развитие на мозъчните центрове и има центрове на парите които са над слепоочията, над нивото на ушите и когато човек съответно развива тези центрове, това може да способства за по-правилни решения във финансова и материална област както и да привлече съответните условия, тъй като подобното привлича подобно и микрокосмос и макрокосмос взаимодействат. Ние можем да тръгнем от вътре навън, но специално за този център е важно да е точно фиксиран, защото трябва да се концентрираме над слепоочията , а на самата слепоочна област не трябва да се концентрираме. Там са центрове, свързани с желание за притежаване, за натрупване, лакомия и така нататък, което не е подходящо да развиваме, а трябва да е строго фиксирано над нивото на ухото, над слепоочната област, по средата така някъде.
Друг център, които много съществено значение може да има за развитието на човека, и неговата еволюция като цяло, това е центъра на върха на главата, във йога и в западните школи също се е говорило за него, нарича се условно сахасрара или хилядолистен лотос, но той също така има отношение към мозъчните центрове, които са на върха на главата и колкото повече те се развиват, толкова човек може да има повече възможности за връзка с една по-висока степен на съзнание - което също така спомага за преодоляването на неблагоприятни влияния в живота , било то кармични , било то от друг характер.
Също така други неща, които могат да способстват за преодоляването на някакви трудни моменти , във връзка с планетите, са златото и среброто, които могат да бъдат разгледани като някакъв вид проводници на влиянията на Слънцето и Луната. Съответно, златото касае , среброто - Луната и ние можем да ги използваме съвсем практически в нашият живот. Примерно, като вземем чист сребърен предмет и го сложим във вода, това може да повлияе върху свойствата на водата и съответно ние изпивайки тази вода да внесем енергии в нашето тяло, съответно използването на среброто е за чистене и освобождаване от неразположения, а златото внася живот и положителна енергия. Можем да ги редуваме. Когато човек иска да се освободи от нещо, съответно да пие вода, в която е стоял поне една нощ сребърен предмет, колкото по чист е метала, по-чиста проба, е толкова по силно влиянието.
Въпрос от публиката – може да се сместват?

Отговор:

Според мен не е подходящо, защото все пак са си различни енергии.Те може да се редуват., тоест да си стоят металите в отделни съдове с вода , за мен съм намерил за подходящо- сутрин да се пие от сребърната вода , а вечер, за зареждане и възстановяване от златната. И ако човек така го прави и има развита чувствителност, много забележимо може да бъде усетен резултата. Също така носенето на златни и сребърни предмети, бижута и скъпоценни камъни, могат да способстват за преодоляване на някои неблагоприятни астрологични влияния, особено носенето на скъпоценни камъни от по-висок клас, като диамант, рубин, сапфир, смарагд, които могат да помогнат за преодоляването на неблагоприятни астрологични аспекти . Има различни системи и теории кои камъни коя зодия да носи, но според мне е по-добре по собствено усмотрение, човек който камък го привлича, и ако чувства някаква връзка с него , да носи него съответно.


Ако има някакви въпроси, мога да се опитам да отговоря.
Освен йога, която може да разглеждаме като източна езотерична традиция, има и западни езотерични традиции , такива има и в България, и в Германия и от най-известните на 20-ти век, това е школата на Рудолф Щайнер и съответно в България на Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов). Това, което по френология по-сериозно съм ползвал е конкретно от Учителя Беинса Дуно. Това е метод за използване и развитието на мозъчните центрове, концентрирайки се на едни или друг мозъчен център. Има карти на мозъчните центрове, аз си имам и подготвени материали по специализирана френологична лекция, които се интересува може да обменим информация. Има вече и издадена литература , това което ми е известно е, че Учителя е ползвал книга, която е от Америка, значи от 19-ти век още се е работило с френологията и една книга от американски автор е била издадена в началото на 20-век от негов ученик и тази книга е преиздадена – френология - издадена от издателство „Асеневци” www.asenevtsi.com

Може да бъде много подходящ и метода дишане през едната ноздра и другата ноздра, през различните ноздри се възприемат различни енергии/течения – слънчево и лунно , когато ние редуваме дишането по този начин, това може да способства хармонизиране на силите вътре в нас1. Специално този метод на мен много ми е помагал за хармонизиране и пречистване, и за общо балансиране, и така колкото по-хармонично човек е вътрешно, постепенно това може да се проектира в неговия живот и в неговия път, които той трябва да премине, и това е много важен метод. Също може да способства за пречистване на енергийните канали, а колкото нашата аура е по-силна, по –пречистена , толкова по-лесно могат да се преодолеят и някои неблагоприятни влияния и въздействия, мисля, че това е един от най-специалните методи, специално за слънце-луна да се балансират енергиите, също и ума и сърцето.


Някои пита нещо за паневритмията.

Не съм преподавател, но мога да кажа някои думи

Става дума за комплекс упражнения с движения с движения, музика и пеене, които Учителят Беинса Дуно е дал в първите десетилетия на двадесети век, мисля че от двадесет и някоя до тридесет и някоя година , и играейки, участвайки в паневритмията, това може да повлияе благоприятно върху хармонизирането на аурата, пречистването и съответно да бъде като възможност за преодоляването на кармични натрупвания и неблагоприятни аспекти в хороскопа. На мен специално много ми е помагало включително и за здравето, вече има специално правени изследвания. От медицинска гледна точка има статистика, натрупване на данни, че паневритмията е с благоприятно въздействие.


Това е един метод които изисква малко по-сериозно изучаване, аз тук имах предвид да се спра върху такива. които са по-лесни и по-достъпни като концентрацията върху даден център и дишането.

И още нещо във връзка с концентрацията и развиване способността за концентрация, това е работата с концентрация върху едни или други символи. От една страна ние развиваме способността за концентрация, от друга страна някои езотерични символи могат да имат силно благоприятно влияние върху аурата на човек.

Концентрирайки се върху някои езотерични символи, това може да произвежда благоприятни промени в аурата на човека и съответно да способства за преодоляването на неблагоприятни влияния .


Един такъв много известен символ е равностранен триъгълник вписан в кръг. А тригона се смята за един от най-благоприятните и хармонични аспекта - 120 градуса, числото три… тук може да има различни нива на тълкуване.
Тройката означава бъдещето на човека. Търсете ли щастие, търсете го в бъдещето, в закона на числото три.”

Беинса Дуно

Значи, да опиша конкретно, как можем да използваме това практически - рисуваме равностранен триъгълник, описваме около него окръжност, слагаме го с върхът нагоре и периодично по няколко минути на ден се концентрираме върху тази картина, опитваме се да мислим само за нея, да възприемем цялостно, да не мислим за други неща, докато се концентрираме. И това чрез очите, чрез съзнанието може да се получи едно взаимодействие и ако човек го прави редовно някое време, мисля че може да бъде доста забележимо изменението вътрешно, което да се усети.Числото три като принцип на равновесието, баланса - за преодоляването на дисхармонични влияния и въздействия.

Мисля, че работата с него може да бъде една от най- благоприятните, има и други символи, които са с по-други влияния и нещата там може да са по-различни, но този е подходящ именно във връзка с темата.

Освен развитието на мозъчните центрове на музиката има значение и гърлото, ларинкса как и до колко са устроени. Може да бъде комплексно , и по различен начин да се проявяват, някои повече към композирането, други към пеенето. Пеенето може да бъде по-лесното, композирането, вече е на едно по-високо ниво. Интересна тема е, но не съм подготвен за един по-конкретен отговор, кое точно и в каква конкретна област… то може би зависи и на човек какво му е писано, но дори да се научи само да пее човек, това може да способства също за преодоляване на кармичните състояния и дори някои трудности да се преодолеят по-лесно, не че съвсем ще се махнат, но поне повишавайки вибрациите на аурата (имайки предвид една чиста , хармонична музика). .Става дума за позитивна музика, хармонична, дори има специална медитативна, която действително, дори само човек да я слуша, може да му помогне за успокояване и хармонизиране. http://www.myspace.com/thecelticstream
Ако човек се научи да пее такива положителни или медитативни песни, това може да е много благоприятно за здравето и развитието. Има различни автори и Учители които са давали музиката като метод за работа и Учителя Беинса Дуно е акцентирал на това.
Въпрос – за танците

Отговор:

Да, това също може да има много силно влияние върху аурата, тъй като всяко движение, което ние правим, по един или друг начин оказва влияние върху аурата и това въобще е много съществено , много отговорно –от една страна човек трябва да избягва несъзнателни движения, които не са координирани или просто така да прави нещо без осъзнаване.

Движенията на ръцете по един или друг начин може да окажат влияние върху хората, които са наоколо и на самия човек и това е много голяма отговорност.
За работа със златото, още един начин, който е дал Учителя Беинса Дуно - за продобиване на разположение, златна монета да се прекарва(поглажда) по палеца по няколко пъти, ако искаме да развием разположение в нас , това съм го правил, дори днес си го направих и много хубаво действа. За златните монети малко деликатен въпрос, но могат да се намерят парички от Първа Инвестиционна банка, също така се препоръчва да се носи златна монета за благоприятно влияние със себе си , иначе, освен златни монети , има да се да продават и малки кюлчета по един грам!
Към пръстите да се върнем, значи пръстите също така са свързани с мозъчни центрове и работейки с пръстите ние можем да взаимодействаме и на мозъчните центрове, енергийно… Има такава връзка и може да ги използваме като косвен метод, и в източни школи, и в западни с пръстите се работи - така наречените мудри, примерно със събиране на палец и показалец , различните пръсти могат да окажат влияние по различен начин на съзнанието, на живота. Значи показалеца е свързан с Юпитер, тази мудра - събирането на палеца с показалеца се нарича мудра на мъдростта.

Учителя Беинса Дуно е давал в смисъл - по този начин да получим отговори на някои въпроси, тоест мудрата с палеца има отношение към знанието и познанието и дори само така ако се стои и се концентрира човек, това може спомогне за активиране. Средния пръст е свързан със Сатурн и ако имаме някаква дисхармония или възбуда или някакво възбудено състояние, съответно събирайки тези пръсти и концентрирайки се на тях , може да се способства за едно балансиране, успокояване на нещата. Безименния пръст е свързан със Слънцето и също така изкуство, музика, познание и по този начин може да способства за развитие на художествени умения, развитие на изкуството и така нататък а също и така и за възприемане на знание по вътрешен път. Последния пръст (кутрето) касае Меркурий, и също така финансови въпроси и отношения, това също е много съществен момент или поне във физическият живот и човек, ако има проблеми в тази област, това може да е много полезно упражнение. Общо взето, аз смятам, че е хубаво да развиваме всички тези области и започвайки от малкият пръст, събираме ги и се концентрираме някое време на тази група(кутре – палец събрани ), и след това следващия (безименен-палец събрани) , след това (среден пръст-палец събрани) и (показалец-палец събрани) и накрая да се концентрираме на самият палец.

Упражнението с концентрация на палеца може да способства за усилване на волята и силата на човека – прави се сутрин. За мен това е било ценно, че човек примерно по пътя към работа на спирка или в автобус, ръцете може да са му и в джоба и да си прави упражнения, което да способства за хармонизиране. Мисля, че много удобно така, човек дори да е много зает, може да използва времето за практика.
Центъра на милосърдието се свързва с Юпитер, Марс зад ушите, Луната е отстрани на главата, Венера, може в задната част на главата, но на по-ниско ниво, а в по-висше , това е Божествената, висшата любов, която е на върха на главата. Сатурн, отстрани в задната част на главата, развитието на справедливостта има много съществено значение за преодоляване на кармичните енергии, колкото по-справедливо постъпва човек и колкото по- развит е този център на справедливостта , толкова по-лесно може да се преодолее тази карма, Меркурий съответно над веждите, в по-долната част на челото.
Има методи които касаят конкретно развитието на интуицията, способността да се възприемат по вътрешен начин нещата и това според мен е пътя към истинската бъдеща наука.

http://www.prirodnamedicina.info/2009/08/blog-post_10.html
Много съществено значение имат методите, чрез които изследваме, защото някои неща с микроскоп и с телескоп не могат да се видят, но по вътрешен път може да се възприемат много по-дълбоко, но това касае определено развитие което е желателно да бъде съзнателно и целенасочено, за това има методи. Правилно и подходящо според мен е тези способности да се развиват съзнателно и целенасочено, за да могат нещата да са систематизирани и резултатите да са надеждни. Важно е ние самите да може да работим в тази насока и за това има методи, френологията е един от методите, които могат да способстват за това развитие – развивайки центъра между веждите, на вярата и на върха на главата. Има и други методи. Тук една книжка съм донесъл да покажа за интуицията, има и други.
www.pe-bg.com/?cid=9&pid=22490
http://www.novosemeistvo.bg/forums/files/Uchenik_Final.pdf

.


1 УПРАЖНЕНИЕ

гръбначния стълб изправен.(може да сме седнали, но пак гръбначния стълб да е вертикален)

1. Пълно дълбоко вдишване през лявата ноздра (дясната затворена)2. Задържане на въздуха, приблизително до 30-40 секунди, двете ноздри затворени.

3. Издишваме през дясната ноздра (лявата затворена).

4. Пълно дълбоко вдишване през дясната ноздра (лявата затворена)

5. Задържане на въздуха, приблизително до 30-40 секунди , двете ноздри затворени.

6. Издишваме през лявата ноздра (дясната затворена).

Целия цикъл 1-2-3-4-5-6 се повтаря няколко пъти(примерно 5-6) пъти без прекъсване, може няколко пъти на денСподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница