Природни области в България I дунавска равнинаДата25.02.2018
Размер147.99 Kb.
#58927
Природни области в България

I Дунавска равнина

Географско положение

Природа

Трудовата дейност на хората

Селища

Дунавската равнина се простира на юг от р. Дунав /единствената плавателна река в България/ и на север от Старопланинската област. Нейните южни части са хълмисти, а на север е по-ниска и равна. Източната част е Добруджа. Тя е „житницата на България”

Дунавската равнина има благоприятен климат, плодородни почви и подземни богатства / нефт, природен газ, въглища, каменна сол/. През нея протичат реките Огоста, Янтра /извиращи от Стара планина/, Искър /най-дългата река в България/, Осъм, Вит и др. Близо до гр. Силистра /в североизточната част на равнината/ се намира езерото резерват „Сребърна”, където живеят пеликани и др. защитени видове.

В Дунавската равнина се развиват растениевъдството/пшеница, царевица, слънчоглед, зеленчуци, лозя/ и животновъдство /овце, свине, говеда, коне, птици/.

Тук се намират предприятия за консерви, брашно, сирене, масло и олио, фуражи за животните, както и предприятия за машини,прибори и инструменти. Край гр. Козлодуй има атомна електроцентрала, а край гр. Белене се строи друга такава.

В равнината се развива водният, железопътният и автомобилният транспорт, какт и туризъм.


Видин

Плевен

Русе

Силистра

Шумен

Разград и др.


II Старопланинска област

Географско положение

Природа

Трудовата дейност на хората

Селища

Старопланинската област включва Стара планина и Предбалкана.

Стара планина/най-дългата планина в България/ се простира от долината на р. Тимок /на запад/ до Черно море /на изток/.

Наричат я още Балкан и „гръбнакът на България”.Предбалканът се намира на север от Стара планина и на юг от Дунавската равнина.

Стара планина има стръмни била, заоблени върхове, дълбоки долини и склонове, заети с широколистни и иглолистни гори и пасища. Част от територията е защитена. Тя включва Национален парк „Централен Балкан” и много резервати. Най-високият връх е вр. Ботев - 2376 м.

Планината е прорязана от Искърския пролом и пролома на р. Янтра. През проходите са прокарани шосета и жп линии. Подземните богатства са: въглища, железни и медни руди. От Стара планина извират реките: Огоста, Вит, Осъм, Янтра и Тунджа. Има много лечебни минерални извори.

Северните склонове на планината са полегати и постепенно преминават в хълмистата и нископланинска територия Предбалкан.


В областта се развиват животновъдството и растениевъдството/ отглеждат се: овес, ръж, картофи, сливи, малини и др./. На големите реки са построени водни електроцентрали/ВЕЦ/. Развива се туризмът.

Враца

Ловеч

Габрово

В. Търново

Монтана

Севлиево

Троян и др.III Преходна област

1.Витоша и Средна гора

Географско положение

Природа

Трудовата дейност на хората

Селища

Планината Витоша се намира на юг от Софийското поле. Средна гора е разположена на изток от Витоша и на юг от Задбалканските котловини. Западно от Витоша/ до границата с Република Сърбия/ е разположена областта Краище, която се състои от ниски планини и хълмове.

Витоша е обявена за природен парк. Тя предлага чудесни условия за развитието на зимните спортове. От нея извира р. Струма. Най-висок връх е Черни връх – 2290 м.

Средна гора не е висока планина. Полегатите й склонове са заети от букови и дъбови гори. Най-висок връх – вр. Богдан – 1603 м.

Планината е богата на медни руди.Най-развит е туризмът. Най-посещаваните са възрожденските градове и минералните извори.

София

Копривщица

Панагюрище

курортът Хисар2. Горнотракийска низина

Географско положение

Природа

Трудовата дейност на хората

Селища

Горнотракийската низина се простира от Средна гора /на север/ до Родопите /на юг/. На югоизток достига до планината Сакар, а на изток до Бургаската низина. Тя е най-голямата низина на България.

Горнотракийската низина включва Пловдивско , Пазарджишкото и Старозагорското поле.

Почвите са много плодородни. През Тракийската низина протичат реките Марица /най-пълноводната река в България/ и Тунджа. Природни изкопаеми – въглища /използват се за добив на електроенергия/Развиват се растениевъдството /зеленчуци, лозя, овощни дървета, ориз, памук/ и животновъдството /говеда, свине, птици/. Има предприятия за преработка на зеленчуци и плодове и предприятия за производство на електроуреди, платове, дрехи.

Пловдив

Пазарджик

Дтара Загора

Ямбол

Димитровград

Нова Загора

3. Задбалкански котловини

Географско положение

Природа

Трудовата дейност на хората

Селища

Задбалканските котловини се намират между Стара планина /на север/ и Средна гора и Витоша /на юг/ Най-ниските части са заети от Софийското, Карловското, Казанлъшкото и Сливенското полета.

Задбалканските котловини имат: разнообразен релеф,

топъл климат и

плодородни почви.

Тук се отглеждат рози/ Карловското и Казанлъшкото полета са известни като Долината на розите/, от които се добива прочутото по цял свят розово масло/суровина за парфюмите/, както и лавандула и мента /суровини за ценни растителни масла/.

В Сливенското поле се отглеждат праскови. В Задбалканските котловини има предприятия за машини, платове, кожени изделия, консерви, мебели и др. Развива се туризмът.Карлово

Сопот,

Калофер,

Казанлък

Сливен

курорт Павел Баня4. Странджа и Сакар

Географско положение

Природа

Трудовата дейност на хората

Селища

Планините Странджа и Сакар се намират в Югоизточна България и са ниски планини. През СТранджа Преминава границата ни с Турция.

СТранджа е обявена за природен парк, защото в нея виреят редки уникални растения. В нея има находища на медна руда.

.


В Сакар и Странджа се отглеждат овце. Развива се дърводобивът.

Малко Търново

Елхово

Свиленград


IV Рило-Родопска област

1.Рила

Географско положение

Природа

Трудовата дейност на хората

Селища

Планината Рила се намира в Югозападна България. На запад граничи с долината на р. Струма, а на изток с долината на р. Места и планината Родопи. На запад от Рила и Пирин се намира Осогово - Беласишката планинска верига.

Рила е най-високата планина в България . Връх Мусала – 2925 м - е най-високият връх не само в нашата страна, а и на Балканския полуостров.

Планината се отличава с остри била, непристъпни зъбери и бездънни пропасти.

По склоновете растат широколистни и иглолистни гори, а в трудпопроходимите места – храсти от клек. Животинският свят е представен от сърни, елени, диви кози, мечки, глигани, а в реките плува пъстърва.

От Рила извират реките Марица, Искър и Места. Тук се намират Седемте рилски езера и много лечебни минерални извори.

Заради уникалната си природа и резервати, Рила е обявена за национален парк.


В Рила се добива дървен материал/суровина за производството на мебели и за строителството/. Развиват се туризмът и курортното дело.

Благоевград

Дупница

Самоков

Кюстендил

курортът Боровец2. Родопи

Географско положение

Природа

Трудовата дейност на хората

Селища

Планината Родопи е разположена от долината на р. Места/на запад/ до долината на р. Марица / на изток/ .Намира се на юг от Горнотракийската низина.

Състои се от два главни дяла: Западни Родопи и Източни Родопи.Родопите са най-широката планина. Отличава се с разнопосочно простиращи се бил, дълбоко врязващи се долини и заоблени върхове.

Най-високият връх е Голям Перелик – 2191 м.

Западните Родопи са покрити от иглолистни гори, а Източните Родопи – с широколистни.

Наблюдават се редки растителни видове – родопско лале, силивряк, както и животински видове – елени, сърни, диви свине, мечки.

Създадени са много резервати.

В планината има пасища и ливади.

Почвите са плодородни.

Най-известните пещери в Родопите са: Дяволското гърло. И Ягодинската пещера.

Уникалното скално образувание Чудните мостове се намира в Западните Родопи-до гр. Смолян.

Природните богатства са: оловно-цинкови руди, мрамори и др.

Реките, които преминават през Родопите са: Въча, Чепеларска река и Арда.

Най-известни лечебни минерални извори са край Велинград и Наречен.В Родопите се развиват животновъдствотоговеда, овце, кози; растениевъдствотютюн, картофи; рудодобивъткрай Мадан и Рудозем;курортното дело – Велинград, Наречен, Девин; туристическата дейност- Пампорово.

На пълноводните реки са построени ВЕЦ, язовири и развъдници за риба.Смолян

Кърджали

Чепеларе

Велинград

Асеновград

Пещера

3. Пирин

Географско положение

Природа

Трудовата дейност на хората

Селища

Планината Пирин се намира в Югозападна България. На запад граничи с долината на р. Струма, на изток – с долината на р. Места и планината Родопи, на север- с планината Рила, а през южната й част преминава границата с Република Гърция

Най-високият връх на Пирин е вр. Вихрен – 2914 м. Билата на планита са остри, зъберите – страховити, а пропастите –дълбоки.

В планината растат широколистни и иглолистни гори и храсти от клек.

В Пирин живеят сърни, елени, диви кози, мечки, глигани и пъстърви.

В южното подножие се намират Мелнишките пирамиди.

В Пирин има красиви езера и лечебни минерални извори.

Планината е обявена за национален парк.В Пирин се добиват дървен материал, бял и разноцветен мрамор.

Развиват се туризмът и курортното дело.

По долините на р. Струма и Места, в плодородните полета, се отглеждат ранни зеленчуци, праскови, тютюн, смокини, киви, ябълки.


Банско

Сандански

Петрич

Разлог,

Гоце ДелчевIV Черноморско крайбрежие

Географско положение

Природа

Трудовата дейност на хората

Селища

Черноморското крайбрежие се простира на север до границата ни с Румъния и на юг до границата на с Турция.

То включва и островите св. Анастасия и Св. Иван.Сушата на Черноморското крайбрежие е заета от плажове, полуострови и носове.

Най-големите заливи са Варненският и Бургаският.

В Черно море се вливат реките : Камчия, Ропотамо, Велека и др.

Най-големите езера са Варненското и Бургаското. В Черно море живеят разнообразни видове риби: попче, скумрия, паламуд. Делфини плуват в тихите заливи.Медузи, раци,миди, птици –чайки, гларуси, чапли- се срещат тук.

Сред растителните видове се открояват пясъчната и водната лилия.

По Черноморското крайбрежие има много резервати : „Ропотамо”, „Камчия”.
В Черноморската област се развиват риболовът, добивът на сол, земеделието-зеленчуци, лозя, бадеми, смокини- ,корабоплаването, корабостроенето, туризмът –курортите –Слънчев бряг, Албена, Златни пясъци, Дюни, Св. Константин и Елена.

Приморско

Варна

Бургас

Несебър

Созопол

Балчик

Речник

Речна долина – вдлъбнатата форма на повърхнината, образувана от разрушителната сила на речната вода.

Хълм – заоблена, изпъкнала форма на повърхнината с малка височина и полегати склонове.

Плато - изпъкнала форма на повърхнината с плоско било и стръмни склонове.

Склон – преходът от ниската част до билото на планини, хълмове, плата, височини.

Приток –река, която се влива в друга река.(

Полезни изкопаеми – подземните богатства – въглища, руди, нефт и др.

Ферибот – плаваща платформа за превоз на товари, превозни средства и хора.

Ридове –продълговати хълмове с различна височина.

Резерват – защитено място за ценни природни забележителности, застрашени и редки растения и животни. Свободното влизане на хора в него е забранено.

Котловина – вдлъбната форма на повърхнината. Състои се от поле и ограждащи го планински склонове.

Ледници – дебели, плътни ледове, които се придвижват съвсем бавно, като ледени реки по долините.

Ждрело- дълбока и тясна речна долина с отвесни склонове.

Нос – остро вдадена в морето суша.

Суровини – материали, които се преработват с цел да бъдат създадени нови продукти.

ЮНЕСКО – международна организация за образование, наука и култура.

Да запомним тези владетели!Владетел

Събитие

Първо балгарско царство

Хан Аспарух

681г. - Създаване на българската държава

Столица - ПлискаХан Тервел

/700 – 721/1.Присъединява нови византийски земи към територията на България, които се намират на юг от Стара планина.

2. Помага на византийския император Юстиниан II да си върне трона и в замяна получава областта Загоре и титлата кесар.

3. През 718г. помага на Византия, за да отблъсне нашествието на арабите.

4. По негово нареждане е изсечен Мадарския конник.Хан Крум

/803 – 814/1.Разширява границите на България на юг и на запад- отвоювал крепостта Сердика.

2.Създава първите писании закони, общи за всички поданици на държавата.

3. 811г. -Битката при Върбишкия проход, където войската на византийския император Никифор е разгромена.


Хан Омуртаг

/814 – 831/1.Поддържа 30-годишен мирен договор с Византия.

2. Административна реформа – разделя държавата на области, които се управляват от боляри, избрани от хана.

3. Строи пътища, крепости, дворци и възтановява опожарената столица Плиска.


Княз Борис І

/852- 889/
1. 855г. - Създаване на славянската азбука във Великоморавия

2.865 г. - Покръстване на българите

3.886 г - В Плиска пристигат учениците на Кирил и Методий

4.870г. – Утвърждава се самостоятелна Българска църква-архиепископ Йосиф.


893 г. - Славянският език е обявен за официален в Църквата и държавата.

Цар Симеон

/893 – 927/1.Започва да изгаржда новата столица – Велики Преслав.

2. 917 г. - Битката при р.Ахелой

3. България се простира между три морета.

4. Златен век за българската култура, превеждат се и се пишат произведения на славянски език – Черноризец Храбър, Йоан Екзарх, Константин ПреславскиЦар Петър

/927 – 969/1. 30-годишен мирен договор с Византия

2. 927г. Византия признава Българското царство.

Царят имал право да носи отличителните знаци на василевса-корона, скиптър с кръст, кълбо с кръст, златен меч, червена мантия и червени ботуши.

3. Българската църква е призната за независима-тя става патриаршия.Цар Самуил

/991- 1014/1. Столица – Охрид

2 . 40 години отстоява българската независимост.

3. 1014 г. - Битката при с. Ключ с войската на император Василий ІІ Българоубиец.

1018 г. - България пада под византийско
владичество
Второ българско царство
Царете Асен и Петър

1. 1186 г. вдигат народа на въстание.
2. Започва съществуването на Второто българско царство със столица - Търново

Цар Калоян

/1197 – 1241/1.Освободил повечето земи, населени с българи

2. Превзел крепостта Варна –последната византийска крепост в Северна България.

3. В края на 1204 г. Папски пратеник коронясал Калоян за «рекс»-крал.Това издигнало авторитета на България пред Западна Европа.

4. 1205 г. Победил рицарите и пленил латинският император Балдуин в битката при Одрин.Цар Иван Асен II

/1218- 1241/  1. С мирни преговори разширява границите на България и тя отново е на 3 морета.

  2. Бил най-могъщият владетел на полуострова.

  3. Сече първите златни монети.

  4. Развива се търговията.

  5. 1230 г- битката срещу Византия при с. Клокотница, където пленява Теодор Комнин и семейството му.

Цар Иван Александър

/1331 – 1371/  1. Поема държавата след лошо управление на предшествениците си.

  2. Остава на престола 40 години.Бил високообразован държавник, добър дипломат и голям книголюбец

  3. „Втори златен век” на българската култура – Патриарх Евтимий, Теодосий Търновски.

  4. За неговата библиотека е изработено Лондонското евангелие.

Цар Иван Шишман,

Цар Иван Срацимир1396 г - падане под турска властСподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница