Проблемите на човечеството


НЕОТЛОЖНИТЕ НУЖДИ НА ДЕЦАТАстраница10/31
Дата17.11.2023
Размер217.35 Kb.
#119329
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   31
problemite-na-chovechestvoto RuLit Me 818926
Свързани:
Halogen elements-by-Zorry, Parthenon, CV updated
НЕОТЛОЖНИТЕ НУЖДИ НА ДЕЦАТА
Мащабът на проблемите, с които трябва да се сблъскаме, ни поставя в недоумение, без да знаем как да отговорим на многото въпроси, които възникват в съзнанието ни. Как може да се постави основата за дългосрочна програма за възстановяване, образование и развитие на младежта по света и по този начин да се гарантира един нов и по-добър свят? Какви основни планове трябва да бъдат направени, които да са подходящи за многото различни раси и националности? Предвид разбираемата омраза и дълбоко вкоренените предразсъдъци, как да поставим началото?
Етичните и морални ценности сред децата, особено сред подрастващите момчета и момичета, са влошени и духовните ценности трябва да бъдат събудени. Въпреки това има сериозни основания да се смята, че такова духовно пробуждане вече се случва в Европа и, че от този континент дойде нов духовен прилив, който ще гарантира това, че нашата материалистична цивилизация си отиде, за да не се върне никога. Духовното възраждане е неизбежно и най-необходимо в страните, които са избягали от най-лошите аспекти на войната. Ние трябва да чакаме такова съживяване и да се подготвим за него.
Следващият неотложен проблем е психологическата рехабилитация на младите хора. Все още е под въпрос дали децата на Европа, Китай, Великобритания и Япония ще се възстановят напълно от войната. Ранните и формиращи години от живота им са прекарани в условия на война и цялата им детска жизнерадост не може да заличи следите от видяното, чутото и преживяното. Ще има изключения, особено в Обединеното кралство и части от Франция. Само времето ще покаже размера на причинените щети. Много обаче могат да бъдат смекчени и дори радикално променени от мъдрите действия на родители, лекари, бавачки и учители. Тъжно е да се каже, че малко е планирано от психолозите и невролозите по тази необходима линия на спасение, но тяхната специализирана работа е болезнено необходима и е толкова спешно търсена, колкото изискването за храна и облекло.
При цялото ни планиране и всичките ни добри намерения е важно да запомним, че различните нации, участващи в световната война и страните, които почувстваха цялата тежест на окупацията, правят свои собствени планове. Те знаят какво искат; те са решени, доколкото е възможно, да се грижат за собствения си народ, да спасят собствените си деца, да възстановят собствената си национална култура и държава. Задача на Великите сили (с техните огромни ресурси), както и на филантропите и хуманитарните дейци по света, е да си сътрудничат с тези нации. Не е тяхна работа да им се налагат това, което те, от гледна точка на тяхната позиция, смятат, че е добро за другите. Нациите искат разбирателство за сътрудничество; имат нужда от инструменти за селскостопанска работа, помощ с храна и облекло, средства, необходими за възстановяване на своите образователни институции, организиране на училища и оборудването им с най-необходимото. Те със сигурност не се нуждаят от тълпа доброжелатели, които да превземат учебните и медицинските им институции или да налагат демократична, комунистическа или каквато и да е друга идеология. Несъмнено принципите на нацизма и фашизма трябва да бъдат изоставени, но народите трябва свободно да избират съдбата си. Всеки от тях има свои собствени традиции, култура и наследство. Те са принудени да строят всичко наново, но това, което направят, трябва да е тяхно собствено, да им е присъщо, да е израз на собствения им вътрешен живот. А работата на богатите и свободни нации е да им помогнат да изградят, за да може да се появи нов свят.
Това отношение изобщо не означава разделение; това означава по-богат и по-цветен свят. Това не означава разделяне или издигане на бариери, или изолиране зад стени от предразсъдъци и расови пристрастия. Има два основни типа свързващи взаимоотношения, които трябва да се култивират и които ще сближат в разбиране хората на света. Това са религията и образованието. В тази глава разглеждаме фактора образование, който в миналото се оказа напълно неспособен да насърчи световното единство (както войната доказа), но който в бъдеще може да играе мъдра ръководна роля.
Днес сме свидетели на бавното, но стабилно формиране на международни групи, които се обединяват, за да поддържат световната сигурност, да защитават труда, да работят в световната икономика и да запазят целостта и суверенитета на нациите, които се посвещават на каузата на правилните човешки отношения навсякъде на планета. Независимо дали сме съгласни с подробностите и спецификата на предложените ангажименти, формирането на международни консултативни съвети и преди всичко на ООН – това е обещаващ знак за напредъка на човечеството към свят, в който правилните човешки отношения ще се считат за съществени за мира в света, където ще има добра воля, ще се признае и ще се направи всичко, за да се създадат условия, които да предотвратят войната и агресията.
В сферата на образованието също са необходими такива единни действия. Несъмнено образователните системи на нациите трябва да се определят от основното единство на целите, дори ако еднаквостта на методите и техниките е невъзможна. Различията в езиците, наследството и културата винаги ще съществуват; те формират красивият „модел“ на човешкия живот през вековете. Но голяма част от това, което досега е пречело на установяването на правилни човешки взаимоотношения, трябва и ще бъде премахнато.
Наистина ли, например, в преподаването на история се връщаме към старите оценки, когато всеки народ се е превъзнасял, често за сметка на други народи, когато фактите са били систематично манипулирани и когато основните крайъгълни камъни в историята са били войните? Това беше история на агресия, на развитие на материалистична, егоистична цивилизация, история, която подхранваше националистически и следователно сепаративен дух, който засилваше расовата омраза и националната гордост. Първата историческа дата, която британското дете обикновено помни, е „Уилям Завоевателя, 1066 г.“ Малкият американец си спомня датата на кацането на първите английски колонисти и постепенното изземване на земите от техните законни жители и може би Бостънското чаено парти. Всички герои на историята са воини: Александър Велики, Юлий Цезар, Атила, Ричард Лъвското сърце, Наполеон, Джордж Вашингтон и много други. Географията в голяма степен е история, но в различна форма: история за откриване, изследване и завоевание, често придружена от грубо, брутално отношение към коренното население на откритите земи. Алчността, амбицията, жестокостта и гордостта са основният лайтмотив на нашето обучение по история и география.
Войни, агресия, грабежи, отличаващи всички велики нации без изключение, са факти, които не могат да бъдат отречени. Но е възможно да се извлекат поуки от тези жестокости (кулминацията на които е войната от 1914-1945 г.), могат да се покажат древните причини за съвременните предразсъдъци и антипатии, като се подчертае тяхната безсмисленост. Не е ли възможно да се представи историята като развитие на велики добри идеи, които обуславят нациите и ги правят това, което са? Подчертайте творческият дух, който отличаваше всеки от тях? Не можем ли да си представим по-пълно големите културни епохи, които - внезапно родени в една нация - обогатиха целия свят и дадоха на човечеството литература, изкуство и визия за света?
Световната война предизвика безпрецедентна миграция. Армиите маршируваха по света, докато се биеха; преследвани народи бягаха от една земя в друга; хуманитарните работници пътуваха от страна в друга, като се грижеха за войници, спасяваха болни, хранеха гладните и изучаваха условията. Днешният свят е много малко място и хората откриват (понякога за първи път в живота си), че човечеството е едно и че всички хора, независимо от цвета на кожата или страната на пребиваване, си приличат. Днес всички сме смесени. Съединените щати са населени с хора от всяка известна страна; повече от петдесет различни раси и нации съставят СССР. Обединеното кралство е общност от независими нации, обединени в една група. Индия е конгломерат от народи, религии и езици, оттук и нейните проблеми. Самият свят е гигантски котел, от който се формира Обединеното човечество. Това налага фундаментални промени в начина, по който преподаваме история и география. Науката винаги е била универсална. Великото изкуство и литература винаги са принадлежали на целия свят. Именно върху тези факти трябва да се гради образованието, което даваме на децата – върху взаимното ни сходство, творческите ни постижения, духовния идеализъм и допирните ни точки. Докато това не се случи, раните на нациите никога няма да заздравеят и бариерите, които съществуват от векове, няма да паднат.
Педагозите, които са изправени пред настоящата световна възможност, трябва да се погрижат да се постави здрава основа за идващата цивилизация; те трябва да се ангажират тя да е обща, универсална по своя обхват, правилна в своето представяне и конструктивна в своя подход. Първоначалните стъпки, предприети от преподавателите в различни страни, неизбежно ще определят естеството на идващата цивилизация. Те трябва да подготвят почвата за възраждането на всички изкуства и за нов свободен поток на творческия дух в човека. Педагозите трябва да наблегнат на онези велики моменти в човешката история, когато божественото е пламтяло в човека, посочвайки нови начини на мислене, нови начини на човешко планиране и така променяйки завинаги хода на човешките дела. В такъв момент се ражда Магна Харта; в такъв момент Френската революция извежда на преден план идеите за свобода, равенство и братство; в такъв момент беше формулиран американският Бил за правата (Bill of Rights)и в такъв момент - вече в наше време - бяха формулирани Атлантическата харта и Четирите свободи в открито море[*]. Това са великите концепции, които трябва да управляват Новата епоха с нейната възникваща цивилизация и бъдеща култура. Ако днес обясним на децата значението на тези пет велики декларации и в същото време покажем безсмислието на омразата и войната, тогава ще има надежда за един по-добър, по-щастлив и по-безопасен свят.
Две важни идеи трябва незабавно да бъдат включени в учебната програма на децата във всяка страна. Това е ценността на индивида и единството на човечеството. От всичко, което видяха, децата на войната научиха, че човешкият живот няма голяма стойност; във фашистките страни се учеше, че индивидът няма стойност, освен доколкото изпълнява плановете на диктатора. В други страни някои хора и групи - поради техния произход или финансово състояние - се считат за важни, а други не. В трети страни индивидът смята себе си за толкова важен и правото да действа както си иска за толкова важно, че връзката му с цялото е напълно прекъсната. Но стойността на индивида и съществуването на това цяло, което наричаме човечество, са тясно свързани. Това трябва постоянно да се подчертава. Тези два принципа, ако бъдат правилно преподавани и усвоени, ще осигурят висока култура на индивида и след това признаването му като неразделна част от човечеството, носеща своя дял от отговорността.
Засегнахме физическата и психологическата рехабилитация на децата и младежите по света. Предложихме учебниците да бъдат пренаписани от позицията на правилните човешки отношения, а не от позицията на национализма и изолацията. Ние също така посочихме някои основни идеи, които трябва незабавно да започнат да се налагат: уникалната стойност на индивида, красотата на човечеството, отношението на индивида с цялото и неговата отговорност да се впише конструктивно и доброволно в по-голямата картина. Опитахме се да покажем безсмислието на войната, алчността, агресивността, както и важността на подготовката за великото пробуждане на творчеството в човека, веднага щом сигурността бъде възстановена в света; отбелязахме приближаването на предстоящото духовно прераждане.
Една от непосредствените задачи на образованието трябва да бъде изкореняването на духа на конкуренцията и замяната му със съзнание за сътрудничество. Веднага възниква въпросът: Как може да се постигне това, като същевременно се поддържа високо ниво на индивидуално постижение? Конкуренцията не е ли основният стимул на всяко начинание? Така е било досега, но не е задължително да е така. Създаването на атмосфера, която възпитава чувство за отговорност у децата и ги освобождава от препятствията, причинени от страх, ще им помогне да постигат все по-добри резултати. От гледна точка на учителя това включва създаване на здравословна атмосфера около детето и в тази атмосфера ще процъфтяват определени качества и ще се появят някои характеристики за отговорност и качества на добра воля. Каква е природата на тази атмосфера?
1. Атмосфера на любов, когато страхът е прогонен и детето разбира, че няма причина да се тревожи. Това е атмосфера, в която то получава учтиво отношение и където се очаква да бъде също толкова учтиво към другите. Такава атмосфера всъщност рядко се среща в училище и в семейството. Истинската атмосфера на любов не се основава на емоционална, сантиментална любов, а се основава на разбиране на потенциала на детето като индивид, на свобода от предразсъдъци и расов антагонизъм и на истинска състрадателна нежност. Отношението на състрадание се основава на осъзнаване на трудностите на ежедневния живот, чувствителност към нормалната любяща реакция на детето и вярата, че любовта винаги изважда най-доброто от човека.
2. Атмосфера на търпение. Именно в такава атмосфера детето може да научи първите основи на отговорност. В днешно време много деца се раждат с висока степен на интелигентност; без да знаят, те са духовно активни и първият показател за това е чувството им за отговорност. Те знаят, че трябва да подкрепят своите братя. Търпеливото внушаване на това качество, опитвайки се да ги научите да поемат малки отговорности и да споделят отговорността за нещо, ще изисква огромно търпение от учителя; но това е основното нещо, което учи децата да бъдат добри и в бъдеще те ще бъдат от полза за света.
3. Атмосфера на разбирателство. Много малко учители и родители обясняват на детето причините за определени действия и изискванията към него. Но обясненията неизбежно предизвикват отговор, защото детето мисли повече, отколкото изглежда и този процес го учи да разбира своите мотиви. Голяма част от това, което прави детето, само по себе си не е погрешно; действията му са причинени от потискането на изследователския дух, желанието да отмъсти за несправедливостта (произтичащо от неразбирането на мотивите му от страна на възрастните), неспособността да избере правилното време и желанието да привлече вниманието. Това са просто първите прояви на формиращия се индивид. Възрастните са склонни да развият преждевременно ненужно чувство за вина у детето; те се фокусират върху досадни дребни неща, които трябва да се игнорират. Не се развива справедливо чувство за вина поради неподдържани правилни групови отношения; но ако детето се третира с разбиране, тогава истинските грешки, нарушаването на правата на други хора, навлизането на личното желание в груповите отношения в името на собствената изгода се подчертават своевременно. Педагозите трябва да помнят, че хиляди деца постоянно са ставали свидетели на жестокости, извършвани от възрастни; това може да изкриви мирогледа на децата, да даде фалшиви насоки и да подкопае авторитета на възрастните. Детето е склонно към антисоциално поведение, ако не е разбрано или ако обстоятелствата изискват твърде много от него.
Правилната атмосфера, внедряването на правилни принципи и любящо разбиране са основните изисквания в най-трудния преходен период, през който преминаваме. Организираният живот помага много, но децата, за които говорим, нямаха дисциплина. Постоянната борба за оцеляване беше основното занимание както на възрастните, така и на децата. Отначало ще бъде трудно за децата да се приспособят към желания ритъм на живот. Необходима е дисциплина, но тя трябва да бъде дисциплина на любовта, необходимостта от която трябва да бъде обяснена подробно и изчерпателно, така че детето да разбере аргументите в полза на тайнствения нов ред на битието. Умората, инертността, липсата на интерес - последствията от войната и недохранването - създават определени трудности в началото. Учителите и възпитателите трябва да се запасят с търпение, разбиране и любов, което няма да е лесно, защото паралелно с това има дълбоко усещане за трудностите, които трябва да бъдат преодолени и проблеми, с които трябва да се сблъскат.
Във всяка държава трябва да се търсят и мобилизират мъже и жени с визия и такива хора съществуват; те трябва да имат необходимото оборудване и да са подкрепени от онези, на които могат да се доверят. В началото не можете да изисквате твърде много, тъй като непосредствената нужда не е да се представят фактите, а да разсеете страха, да се демонстрира, че има любов в света и да се култивира чувство за сигурност. Едва тогава ще могат да започнат по-конкретни процеси, които изискват изготвянето на дългосрочен план, възможността за който някои от нас са предвидили.


Сподели с приятели:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   31
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница