Програма по дисциплината : "интернет технологии" включена в учебния план на специалността: " Компютърни системи и технологии"Дата17.01.2017
Размер45.41 Kb.
ТипПрограма
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО

ФАКУЛТЕТ “ EЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА”

-------------------------------------------------------------------------------------

Утвърдил:


Декан:………………………….

/ доц.д-р инж. Т. Ненов /УЧЕБНА ПРОГРАМА

по дисциплината: “ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ”

включена в учебния план на специалността:

Компютърни системи и технологии”

Образователно-квалификационна степен: БАКАЛАВЪР

Професионална квалификация: Компютърен инженер

Професионално направление: “Комуникационна и компютърна техника”

Катедра : “КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ”

Габрово,

2007 год.ИЗВАДКИ ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН

Вид на занятието

Семестър

ХорариумЛекции

VIII (X)

32 (18)Семинарни упражнения

VIII (X)

- ( - )Лабораторни упражнения

VIII (X)

32 (15)Курсова работа ( Курсов проект)

VIII (X)

- ( - )Изпит

VIII (X)

И (И)


АНОТАЦИЯ
Учебната дисциплина интернет технологии има за цел да формира знания за начините на функциониране на най-често срещаните технологии в интернет, начините за реализация на тези технологии, както и начините за конфигурирането им под най-често срещаните в интернет операционни системи.

Насочеността на специализиращата дисциплина е към подготовката на обучаемите за планиране, инсталация и администрация на доставка на интернет.

Дисциплината разчита на знанията, придобити по дисциплините „Компютърни мрежи”, „Програмиране в интернет среда”.

Придобитите знания са база за дипломното проектиране и за бъдещата реализация на студентите във фирмите и организациите, използващи съвременни компютърни технологии.
СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
А. ЛЕКЦИИ

Модул 1. Достъп до интернет

Хорариум на модула: лекции 12 (6) часа, лабораторни упражнения 12 (6) часа

1.1. Услуга WWW. Web сървъри – видове, особености. 3 (2) часа

1.2. Услуга електронна поща. Протоколи. Пощенски сървъри и клиенти. 3 (2) часа

1.3. Предаване на файлове в Интернет. Услуги FTP и TFTP – сървъри и клиенти. 3 (1) часа

1.4. Планиране и управление на адресно пространство. Използване на частни адреси за разширяване на адресно пространство. 3 (1) часа


Модул 2. Конфигуриране на Интернет услуги

Хорариум на модула: лекции 9 (6) часа, лабораторни упражнения 9 (4) часа

2.1. Сървъри за услуги – DNS, DHCP, FTP. 3 (2) часа

2.2. Сървъри за електронна поща. Прокси-сървъри. 3 (2) часа.

2.3. Наблюдение и управление на услуги. Протокол SNMP. 3 (2) часа.

Модул 3. Управление и отчитане на трафик. Сигурност.

Хорариум на модула: лекции 11 (6) часа, лабораторни упражнения 11 (5) часа

3.1. Автентикация, оторизация и отчитане (AAA) 3 (2) часа.

3.2. Управление на потребителски трафик – ограничаване, отчитане, таксуване 4 (2) часа.

3.3. Виртуални частни мрежи – VPN 4 (2) часа.


Б. ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ

1. Инсталиране и конфигуриране на Dial-up сървър и клиент 3 (2) часа.

2. Инсталиране и конфигуриране на интернет услуги – общ преглед 3 (2) часа

3. Инсталиране и конфигуриране на маршрутизатор 3 (1) часа

4. Инсталиране и конфигуриране на NAT. 3 (1) часа

5. Инсталиране и конфигуриране на DNS и DHCP сървър. 3 (2) часа

6. Инсталиране и конфигуриране на сървър за електронна поща. 3 (1) часа

7. Инсталиране и конфигуриране на мрежова управляваща станция. 3 (1) часа

8. Инсталиране и конфигуриране на пакет за автентикация и оторизация. 3 (1) часа

9. Инсталиране и конфигуриране на софтуер за управление на потребителски

трафик 4 (2) часа

10.Инсталиране и конфигуриране на VPN сървър 4 (2) часаВ. ИЗПИТ Обучението по дисциплината завършва с изпит. По време на лабораторните упражнения се провежда текущ контрол и се формира оценка.

Крайната оценка се оформя по приета методика в катедра КСТ.ЛИТЕРАТУРА


  1. Асенов. Ол., „Въведение в компютърните мрежи”, 2002

  2. Нортън, П., „Компютърни мрежи”, Софтпрес, 2004

  3. Шиндлър, Д., “Компютърни мрежи”, Cisco press. 2005

  4. Hallsall F., Data Comunications Computer Networks and Open Systems, Addison Wesley Publishing Company, California, 1996 (X.35).

  5. http://www.albion.com/netiquette/

  6. http://www.ietf.org/rfc/rfc1855.txt?number=1855

  7. http://www.citforum.ru

СЪСТАВИЛ:

/ст.ас. инж. Д. Генков/
Учебната програма е обсъдена и приета на Катедрен съвет на катедра “Компютърни системи и технологии” с протокол № ….. от…………. 2007 г.
Р-Л КАТЕДРА:

/доц. д-р инж. Р. Иларионов/


Учебната програма е приета на Факултетен съвет на факултет “Електротехника и електроника” с протокол №.......от ......................2007 г.
ЗАМ. ДЕКАН:

/доц. д-р инж. ....................../
Каталог: docs -> Bachelor -> IV%20Kurs -> Sem%20VIII
Sem%20VIII -> Модул tcp/ip компютърни комуникации
Sem%20VIII -> Дисциплина: Компютърни мрежи Упражнение 11 Дисциплина: Компютърни комуникации Упражнение 11
Sem%20VIII -> Модул Frame Relay Компютърни комуникации
Sem%20VIII -> Програма по дисциплината : "мрежово програмиране" включена в учебния план на специалността: " Компютърни системи и технологии"
Sem%20VIII -> Модул ppp & isdn компютърни комуникации
Sem%20VIII -> Дисциплина: Компютърни мрежи Упражнение 12 Дисциплина: Компютърни комуникации Упражнение 12
Sem%20VIII -> Модул атм компютърни комуникации
Sem%20VIII -> Дисциплина: Компютърни комуникации Упражнение 8
Sem%20VIII -> Дисциплина: Компютърни мрежи Упражнение 10 Дисциплина: Компютърни комуникации Упражнение 10


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница