docs/Bachelor/II Kurs/Sem IV/SAA
  Вероятностни алгоритми Цел: Упражняване в създаването и програмната реализация на вероятностни алгоритми Теоретична част
docs/Bachelor/III Kurs/Sem VI/KGS
  Министерство на образованието и науката
docs/Bachelor/IV Kurs/Sem VII/KM
  Компютърни мрежи
docs/Bachelor/IV Kurs/Sem VIII/KIK
  Модул tcp/ip компютърни комуникации
docs/Bachelor/III Kurs/Sem VI/KP
  Програма по дисциплината : "компютърна периферия" включена в учебния план на специалността: " Компютърни системи и технологии"
docs/Bachelor/III Kurs/Sem VI/KA
  Програма по дисциплината: ": компютърни архитектури" включена в учебния план на специалността " Компютърни системи и технологии"
docs/Bachelor/IV Kurs/Sem VII/KM
  Дисциплина: Компютърни мрежи Упражнение 1
docs/Bachelor/IV Kurs/Sem VIII/KIK
  Дисциплина: Компютърни мрежи Упражнение 11 Дисциплина: Компютърни комуникации Упражнение 11
docs/Bachelor/III Kurs/Sem V/PE
  Лабораторно упражнение n 1 Динамична памет
docs/Bachelor/IV Kurs/Sem VIII/IT
  Програма по дисциплината : "интернет технологии" включена в учебния план на специалността: " Компютърни системи и технологии"
docs/Bachelor/III Kurs/Sem V/PE
  Литература по Операционни системи. Съставил: /гл ас д-р Елена Захариева
docs/Bachelor/IV Kurs/Sem VIII/KIK
  Модул Frame Relay Компютърни комуникации
docs/Bachelor/IV Kurs/Sem VII/KM
  Дисциплина: Компютърни мрежи Упражнение 6
docs/Bachelor/II Kurs/Sem IV/SAA
  Лекция №2 алгоритмично-програмни конструкции видове алгоритми
docs/Bachelor/IV Kurs/Sem VII/KM
  Дисциплина: Компютърни мрежи Упражнение 9
docs/Bachelor/IV Kurs/Sem VIII/Mrejovo Programirane
  Програма по дисциплината : "мрежово програмиране" включена в учебния план на специалността: " Компютърни системи и технологии"
docs/Bachelor/IV Kurs/Sem VII/KM
  Дисциплина: Компютърни мрежи Упражнение 7
docs/Bachelor/IV Kurs/Sem VIII/KIK
  Модул ppp & isdn компютърни комуникации
docs/Bachelor/III Kurs/Sem V/MPT
  Програма По дисциплината: микропроцесорна техника
docs/Bachelor/IV Kurs/Sem VII/KM
  Дисциплина: Компютърни мрежи Упражнение 11
docs/Bachelor/IV Kurs/Sem VIII/KIK
  Дисциплина: Компютърни мрежи Упражнение 12 Дисциплина: Компютърни комуникации Упражнение 12
docs/Bachelor/IV Kurs/Sem VII/SII
  Програма по дисциплината : " Системи с изкуствен интелект " включена в учебния план на специалността: " Компютърни системи и технологии"
docs/Bachelor/IV Kurs/Sem VIII/KIK
  Модул атм компютърни комуникации
docs/Bachelor/II Kurs/Sem III/PPEIS
  Програма По дисциплината Полупроводникови елементи и интегрални схеми
docs/Bachelor/IV Kurs/Sem VIII/KIK
  Дисциплина: Компютърни комуникации Упражнение 8
docs/Bachelor/IV Kurs/Sem VII/Fakultativni
  Електротехника и Електроника
docs/Bachelor/III Kurs/Sem VI/Fakultativni
  Програма по факултативната дисциплина: " Оптични комуникации " включена в учебния план на специалност: " компютърни системи и технологии"
docs/Bachelor/II Kurs/Sem IV/SAA
  Дървета Цел
docs/Bachelor/IV Kurs/Sem VIII/KIK
  Дисциплина: Компютърни мрежи Упражнение 10 Дисциплина: Компютърни комуникации Упражнение 10
docs/Bachelor/IV Kurs/Sem VII/BD
  Програма по дисциплината: " база от данни" включена в учебния план на специалността: " компютърни системи и технологии"
docs/Bachelor/IV Kurs/Sem VIII/IU
  Програма по дисциплината : "интернет услуги" включена в учебния план на специалността: " Компютърни системи и технологии"
docs/Bachelor/III Kurs/Sem V/Tehnologia na Programirane
  Програма по дисциплината : "технология на програмирането" включена в учебния план на специалността: " Компютърни системи и технологии"
docs/Bachelor/IV Kurs/Sem VII/IS
  Лекция №9 бизнес-информационни системи същност на бизнес-информационните системи
docs/Bachelor/IV Kurs/Sem VIII/KIK
  Модул 2 Методически аспекти при изучаването и проектиране на компютърно базирани комуникационни системи (кбкс)
docs/Bachelor/III Kurs/Sem V/Cifrova Shemotehnika
  Програма по дисциплината : "цифрова схемотехника" включена в учебния план на специалността: " Компютърни системи и технологии"
docs/Bachelor/II Kurs/Sem IV/ASLS
  Програма по дисциплината : "анализ и синтез на логически схеми" включена в учебния план на специалността: " Компютърни системи и технологии"
docs/Bachelor/I kurs/Sem I/VM1
  Електротехника и електроника
docs/Bachelor/II Kurs/Sem IV/SAA
  Евристически алгоритми
  Лекция №4 с о р т и р а н е и с м е с в а н е същност на сортирането
docs/Bachelor/II Kurs/Sem IV/Fakultativni
  Електротехника и електроника
docs/Bachelor/II Kurs/Sem IV/SAA
  Цел: Запознаване с метода за създаване на ефективно по – рекурсия. Създаване и използване на рекурсивни функции при решаване на сложни задачи. Теоретична част
docs/Bachelor/IV Kurs/Sem VII/IS
  Лекция №6 моделиране и модели в иис същност на моделите и моделирането
  Катедра "Компютърни системи и технологии"
docs/Bachelor/IV Kurs/Sem VIII/KIK
  Модул Компютърни мрежи – комуникационната подсистема като обект за проектиране
docs/Bachelor/IV Kurs/Sem VII/BD
  В ъ п р о с н и к за семестриален изпит по база от данни”, специалност кст модул основи на базите от данни
docs/Bachelor/II Kurs/Sem IV/SAA
  Лекция №3 Сложност на алгоритмите
docs/Bachelor/IV Kurs/Sem VII/KM
  Дисциплина: Компютърни мрежи Упражнение 4
docs/Bachelor/IV Kurs/Sem VIII/KIK
  Конспект По дисциплината Компютърни Интернет комуникации Устройства за връзка на мрежи и Интернеt
docs/Bachelor/I kurs/Sem I/Fizika I
  Програма по дисциплините "физика i" и "физика ii" включена в учебния план на специалностите: "ЕЕ"; "Е"; "ктт"; "кст"; "аиут"
docs/Bachelor/II Kurs/Sem III/Mashinoznanie
  Програма по дисциплиината: " машинознание" включена в учебния план на специалностите: " Електроника" " Комуникационна техника и технологии"
docs/Bachelor/I kurs/Sem I/Fizichesko
  Програма По дисциплината : физическо възпитание
docs/Bachelor/II Kurs/Sem IV/Fakultativni
  Eлектротехника и електроника
docs/Bachelor/IV Kurs/Sem VIII/KIK
  Дисциплина: Компютърни комуникации Упражнение 7
docs/Bachelor/III Kurs/Sem V/Fakultativni
  Електротехника и електроника
docs/Bachelor/I kurs/Sem II/VM II
  Електротехника и електроника
docs/Bachelor/II Kurs/Sem III/El Izmervania
  Програма По дисциплината: електрически измервания
docs/Bachelor/II Kurs/Sem IV/SAA
  Задача за "Ход на коня". Задача 1: Ход на коня
  Усвояне на похватите за представяне на графи в по, програмна реализация на графи и решаване на задачи над графи
docs/Bachelor/I kurs/Sem II/TE I
  Програма По дисциплината: Теоретична електротехника
docs/Bachelor/I kurs/Sem I/Himia
  Програма по дисциплината " химия", включена в учебния план на следните специалностите: "
docs/Bachelor/I kurs/Sem II/Chujd Ezik
  Електротехника и електроника
docs/Bachelor/IV Kurs/Sem VII/IS
  Лекция №7 данни и файлове в а и с и н ф о р м а ц и я и д а н н и информация
docs/Bachelor/II Kurs/Sem IV/SAA
  Сортировка чрез вмъкване
directory docs Bachelor  
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница