Програма за управление на отпадъците на Община Опака 2016-2020 г. 6 I участие на Община Опака в Регионално сдружение за управление на отпадъците 6страница43/43
Дата15.08.2018
Размер6.93 Mb.
#79196
ТипПрограма
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   43

Общо образувани битови отпадъци по фракции за община Опака за периода 2013 – 2020 г.Таблица № VIII.9.3.-2

Година

 

2013

2014

2015

2016

2020

Население на община Опака

брой

6336

6207

6080

5946

5440

Брой домакинства

брой

2691

2636

2583

2526

2311

Отпадъци от домакинствата

тона/г

1222

1206

1189

1169

1084

Отпадъци от търговски, административни и промишлени обекти

тона/г

84


85

87

88

92

Общо

тона/г

1306

1291

1276

1257


1176

Система за събиране „сух” контейнер

тона/г

313

310

306

302

282

Система за събиране „влажен” контейнер

тона/г

588

581

575


566

529

Домашно компостирани

тона/г

196


193

191

189

176

Зелени отпадъци сепариране събиране

тона/г

209

207

204

200

189

Транспортирани до депо годишно

тона/г

1110

1098

1084

1068

1000VIII.9.4. ПРОГНОЗИРАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ ОТПАДЪЦИ
КОЛИЧЕСТВА РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ ОТПАДЪЦИ ОТ СИСТЕМИ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ
На територията на региона Бяла/Борово се предвижда въвеждане на разделно събиране на отпадъците от хартия, картон, пластмаса, стъкло и метали в точката на образуване – чрез „сух“ контейнер. По тази причина данните за тези отпадъци от територията на община Опака се представят като общо количество.
Таблица № VIII.9.4.-1

ОБЩИНА ОПАКА

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Система за събиране „сух“ контейнер

0

0

0

0

302

302

282

ОБЩО

0

0

0

0

302

302

282ДОМАШНО КОМПОСТИРАНЕ
Таблица № VIII.9.4.-2

ОБЩИНА ОПАКА

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Градински отпадъци, тона

193

191

189

187

185

182

176

Компостери – брой с натрупване

1485

1467

1446

1426

1406

1386

1346РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ ЗЕЛЕНИ И БООТПАДЪЦИ ЗА КОМПОСТИРАНЕ
Очаквани количества на образуваните биоразградими отпадъци (в тонове/ годишно) в Регион Борово/Бяла. Данните са за регионално ниво, т.к. инсталацията за компостиране е част от Регионалната система за управление на отпадъците.
Таблица № VIII.9.4.-3

Органични отпадъци

2013

2020

Органична фракция битови отпадъци

5 382

5 193

Зелени отпадъци

3 110

2 950

Общо

8 492

8 143

МАСОВ БАЛАНС НА ОТПАДЪЦИТЕ В РЕГИОН БОРОВО

Таблица № VIII.9.3.-4

МАСОВ БАЛАНС НА ОТПАДЪЦИТЕ В РЕГИОН БОРОВО/БЯЛА
година

2013

2020

Общо образувани отпадъци, т/г

14 198

13 210

Събиране на рециклируеми материали от ООп, т/г

0

0

Съдържание на сухия контейнер (предположение), т/г

3 399

3 212

Рециклируеми материали СПОД, т/г

0

0

Оползотворени рециклируеми материали, т/г

1 785
% рециклирани от общите отпадъци1 729


12.6

13,1


1 Източник: Общинска администрация – Опака

2 План за контролна дейност на РИОСВ-Шумен, Справка 4.1. Сметища, които подлежат на закриване след въвеждане на съответните Регионални депа в редовна експлоатация

стр. |


Сподели с приятели:
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   43
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница