Психология на развитиетоPdf просмотр
страница1/193
Дата14.03.2023
Размер2.7 Mb.
#116906
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   193
2022-p-lazarova-psih-razvitie
1

ПАВЛИНА ЛАЗАРОВА
ПСИХОЛОГИЯ НА РАЗВИТИЕТО
(ВЪЗРАСТОВА ПСИХОЛОГИЯ)

ШУМЕН
2022


2

Автор:
доц. д-р Павлина Лазарова


Рецензенти:
проф. д.ик.н. Красимир Марков Марков проф. д-р Румяна Борисова Милкова


Научен редактор:
доц. д-р Милослава Русинова Янкова
Коректор:
доц. д-р Веселина Николаева Илиева
ISBN 978-619-201-550-3

Университетско издателство
„Епископ Константин Преславски“


3
Психологията на развитието е наука, която изучава особеностите на психичния живот на човека и закономерностите на психичното развитие, включително спецификата на когнитивното, личностното и психосоциалното развитие на всеки възрастов етап. Като независима фундаментална наука тя има тесни връзки с други хуманитарни дисциплини. От една страна, тя се основава на философията, културологията, общата психология, от друга е научна основа за педагогическата психология, педагогиката и приложната психология.
Познаването на фактите и закономерностите на психическото развитие в детството, младостта, зрелостта и старостта, възрастовите задачи и норми за развитие, типичните проблеми, свързани с възрастта, предвидимите кризи в развитието и начините за излизане от тях са необходими за широк кръг специалисти - психолози, учители, лекари, социални работници и др.
Учебникът съдържа систематично излагане на основния курс „Психология на развитието“, в който са представени понятийния апарат и основните, превърнали се в класически теории и подходи към проблема за психичното развитие в психология.
Отличителна черта на този учебник е, че в него са представени всички възрастови периоди и особености на развитието от пренаталния до късната зряла възраст. В него са включени 19 теми.
Тема 1 „Предмет, задачи и методи на психологията на развитието“ въвежда методологическит и концептуалните основи на възрастовата психология.
В теми 2 - 8 са представяне и анализ на основните теории за психичното развитие на човека. Те запознават читателя с историята на детската и възрастовата психология, с класическите теории за психичното развитие, проблема за периодизацията на жизнения цикъл тенденциите в съвременното развитие и дискусионните проблеми на възрастовата психология като наука.
В теми 9 - 19 са разгледани основните закономерности на психичното развитие през целия живот на човека - от пренаталния период до старостта.


4


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   193
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница