Регистрационен формуляр за юридически лицаДата10.04.2018
Размер64.58 Kb.

Регистрационен формуляр

за юридически лица
  1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА

1. Основна информация

име на организацията (на български)
име на организацията

(на английски)


съкратено наименование

(ако има такова)


официален адрес

(моля, добавете град и пощенски код)


адрес за кореспонденция
телефон
факс
електронна поща
интернет страница
Председател на УС/ Управител
лице за контакт (избрано за представител в АСТ), три имена, ЕГН, телефон и електронна поща


2. Профил на организацията

година на основаване

(съдебна или друга регистрация)


правен статус на организацията

(моля, отбележете с „х“)Сдружение с нестопанска цел в обществена полза
Сдружение с нестопанска цел в частна полза
Търговско дружество
друго (моля, посочете)
кратко описание на целите и дейностите на организацията

(вашата мисия)

(до 600 знака)


поле на дейност

(моля, посочете в кои сфери на изпълнителските изкуства работите)


целеви групи

(моля, посочете основните обществени групи, към които е насочена дейността ви)3. Ресурси на организацията

брой работещи в организацията през настоящата година

(моля, отбележете с „х“)работещи на трудов договор
работещи на граждански договор
външни експерти и сътрудници
доброволци
други
годишен бюджет за 2009 година в леваРегистр Разпределение на бюджета за настоящата година
финансиране на организацията чрез централните власти (Министерство на културата, Министерство на младежта и спорта, други Министерства)
финансиране на организацията от европейски фондове
финансиране на организацията от европейски програми (Култура 2000, Младеж, Медия, Леонардо, Сократ и др.)
финансиране от чуждестранни правителствени програми
финансиране от местните власти
финансиране от европейски, американски и други частни фондации
финансиране от български фондации
финансиране от местния бизнес
финансиране от собствена стопанска дейност
финансиране чрез членски внос и други форми на индивидуално подпомогане на вашата организация
финансиране чрез продажба на културни продукти (вкл. Продажба на билети, продажба на произведения на изкуството, турнета в чужбина и т.н.)
финансиране от други източници (моля посочете)

Маркирайте с числа пропорционалното разпределение на бюджета си за настоящата година по източници, като: с 0 означите източниците, които не участват във формирането на годишния бюджет; с 1 маркирате източници с несъществен дял (до 5 процента), с 2 източниците с допълваща роля (до 25 процента) и с 3 - основния си източник на финансиране (50 или повече процента)


Посока, по която бих могъл да допринеса и да работя в АСТ

(отбележете с „х” от едно до три полета)Медийни партньори, стратегия и дейност
Контакти и срещти с институции в страната - Министерство на културата
Контакти и срещти с институции в страната - Столична община
Техническа част - блог, лого, обработка на документи (word, excel, adobe, Photoshop и др.)
Анкети – промотиране и обработка на данни
Проекти – идеи и подготовка на прояви, инциативи и проекти
Театри – проучвания, стратегии, срещи и преговори
Членство – промотиране и обработка на данни
Външни контакти, дейности и политика
Друга (моля, посочете) -


техника и оборудване, които сте склонни да предоставите или отдадете под наем на други артисти и организации

Моля посочете имената (заедно с координати) на три активни културни организации, които според вас трябва да бъдат включени в Каталог на неправителствените организации в сферата на театъра и изпълнителските изкуства

1.

2.


3.
  1. ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

  1. Декларираме, че попълнените в този регистрационен формуляр данни са верни и пълни.

  2. Декларираме, че приемаме общите условия и задължения за членство, посочени в устава на АСТ.

  3. Декларираме, че сме запознати и приемаме устава на АСТ.

  4. С този регистрационен формуляр декларираме своето желание за приемане на нашата организация за равноправен член на АСТ- „Асоциация за свободен театър - сдружение на свободно практикуващи професионални театрални групи” – София 2009 и за тази цел сме избрали лице, което до оттегляне на правомощията му ще ни представя в АСТ, с правото да бъде избиран в ръководните органи на АСТ.

  5. Декларираме, че избраното от нас лице за представител на нашата организация в АСТ е законно избрано съгласно устава ни и закона.

Дата: ... Подпис и печат: ...(трите имена и длъжност в организацията)
Каталог: 2009
2009 -> Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2009 Г. Обн. Дв бр. 109 от 23 Декември 2008г
2009 -> Операционни системи Unix въведение
2009 -> Католически Литургичен Календар 2010
2009 -> Смб – Секция “Изток” Великденско математическо състезание 22. 04. 2007 г
2009 -> Програма 10 11 февруари 2009 г. Гр. София, Конферентна зала на хотел „Диана-3 Лектори
2009 -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
2009 -> Общински съвет гр. Тервел п р е д л о ж е н и е от
2009 -> Предлага изработване на абитуриентски албуми


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница