Решение по спешност. Ето защо, предвид гореизложеното предлагам на Вашето внимание проект за следнитеДата26.09.2018
Размер30.5 Kb.
#83184
ТипРешение


НПК НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ – СОФИЯ, БУЛ “ВАРДАР” № 71

ДО


68-ТО ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ

НА НПК НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ПО Т. 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Уважаеми пълномощници,

Живеем в крайно динамично време. Нормативните актове непрекъснато се променят и този процес ще продължи, особено, след като Р.България бе приета за член на ЕС.

Кооперацията ни има твърде много обекти с неизяснена собственост. Имаме и обекти построени по силата на чл.120 от Правилника за приложение на Закона за териториално и селищно устройство (отменен), които са с непостоянен статут, по силата на сега действащия Закон за устройство на територията. Те са построени върху общинска земя, а по силата на чл.2.ал.3 от ЗОС (отменен) придобихме собствеността върху прилежащите терени, но не и целите урегулирани терени, т.е. така наречените парцели.

Тези парцели си остават общинска собственост, a nие не разполагаме с толкова много средства, за да можем да ги изкупим.

Имаме обаче предложения от фирми за съвместно строителство на постоянни сгради, които могат да изкупят от общините останалите части от парцелите. Това налага да им бъде преотстъпено право на строеж върху нашите терени. Правото на строеж ограничава собственика и по смисъла на Закона е акт на разпореждане.

Самото разпореждане със собствеността на недвижими кооперативни имоти, съгласно чл.15, ал.4, т.10 от Закона за кооперациите и чл.12, ал.4, т.11 от нашия Устав е от изключителната компетентност на Общото събрание.

Ясно е, че за всеки обект не може да се свиква Общо събрание. Процедурата е дълга и много скъпа, поради което предлагам на ОС да делегира тези права на УС, който даже и неприсъствено може да взема решение по спешност.

Ето защо, предвид гореизложеното предлагам на Вашето внимание проект за следните

РЕШЕНИЯ:


  1. ОС на НПК на слепите в България, упълномощава Управителния съвет /УС/ на кооперацията да сключва договори от името и за сметка на кооперацията и да взема кредити.

УС може да преупълномощи председателя еднолично да сключва договори по предходната алинея.

  1. При необходимост от обезпечение за сключване на ефективни или крайно необходими за кооперацията сделки или кредити, председателят може да залага или ипотекира кооперативно имущество – обект, ул. Пиротска № 21, обект ул. Цар Симеон № 49 - гр. София, а по решение на УС и други обекти в страната.

  2. ОС дава съгласието си, по изключение и при спешни случаи, УС да бракува или продава павилиони – метална конструкция, собственост на НПК на слепите в България, построени на основание отменения чл. 120 от ПКС.

УС може да преупълномощи председателя.

  1. Упълномощава УС да решава въпроси, свързани с членство на кооперацията в съюзи, сдружения, дружества и други междукооперативни предприятия, стопански единици или сдружения с идеална цел при положение, че не се засягат юридическата самостоятелност и икономическата независимост на кооперацията.

  2. Общото събрание упълномощава УС да сключва дългосрочни наемни договори при изгодни условия, като последния може да упълномощи председателя.

  3. ОС упълномощава УС да сключва договори за право на строеж върху терени, собственост на кооперацията, придобити по силата на чл.2, ал.3 от ЗОС (отменен), върху които съществуват сгради или постройки с непостоянен статут, съгласно ЗУТ.

гр. София, 27.04.2013 г.
Каталог: 4 2 -> 000 -> 000 -> 186
000 -> Езикът на тялото
000 -> Amyloid-Degrading Ability of Nattokinase from Bacillus subtilis Natto
000 -> Медицински свойства на веществата в гъбите висши базидиомицети: актуални перспективи (преглед) 1
000 -> Agaricus blazei Cordyceps sinensis
000 -> Апликационна форма за всеки клиничен случай се попълва отделна апликационна форма
186 -> Отчетен доклад на Контролния съвет на нпк на слепите в България за дейността му през периода
186 -> Отписаните член-кооператори в периода от 67-то до 68-то Общо
186 -> Помощни органи


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница