Помощни органистраница1/3
Дата02.06.2018
Размер0.51 Mb.
  1   2   3


68 редовно отчетно

Общо събрание на НПК на слепите в България

София, 27 април 2013 година

ПОМОЩНИ ОРГАНИ


ПРОЕКТ:


 1. Преброители:

 1. Стоян Петков – Придружител - Пловдив

 2. Таня Попова – придружител – Ямбол

 3. Иван Обецанов – експерт „УЧР” София

 4. Силвия Тонова – придружител


I.Мандатна комисия:

 1. Маньо Алексиев от р-н София - председател

 2. Дечко Гарбатулов – Ст. Загора

 3. Бончо Бонев – Варна

Сътрудник: Стоян Петков - придружител

II.Комисия по проекта за решения:


 1. Михаил Кърлин – София – председател

 2. Димо Тотев – Варна

 3. Живко Томов – Бургас

Сътрудник – Красимира Иванова – представител на трудовия колектив


от Управителния съветс п и с ъ к

на

отписаните член-кооператори в периода от 67-то до 68-то Общосъбрание, за утвърждаване от 68-то Общо събрание

ПОРАДИ СМЪРТ

==============


 1. Александър Димитров Владимиров, Брезник

 2. Вацка Андреева Каралашева, София

 3. Велизар Томов Попаланов, Видин

 4. Велика Димитрова Бойчева, Бургас

 5. Ганка Стойкова Горанова, Бургас

 6. Георги Борисов Иванов, с.Тръстеник, обл.Плевен

 7. Данаил Петров Чаракчиев, София

 8. Джемил Ибрам Иса, Кърджали

 9. Димитър Иванов Димитров, Русе

 10. Димитър Костов Аразов, Кюстендил

 11. Дичо Пейчев Георгиев, Бургас

 12. Добра Димова Панчовска, София

 13. Донка Петкова Георгиева, София

 14. Дукена Петкова Динева, Бургас

 15. Елхан Юсеин Косул, Гоце Делчев

 16. Иван Цонков Лесев, Пловдив

 17. Иванка Василева Христозова, Пловдив

 18. Иванка Димитрова Костадинова, Варна

 19. Илиана Матеева Маринова, Монтана

 20. Кера Костадинова Кунчева, Бургас

 21. Кирил Крумов Василев, София

 22. Костадинка Ангелова Радева, с.Развигор,обл.Шумен

 23. Круме Пенев Деянов, София

 24. Маргарита Бахнева Даскалова, София

 25. Маргарита Маринова Митова, София

 26. Марийка Петрова Калайджиева, София

 27. Мехмед Юсуфов Шаматарев, с.Вълкосел,обл.Благоевград

 28. Мюсебие Мехмед Мехмедали, Пловдив

 29. Никола Георгиев Гушев, Пловдив

 30. Никола Петров Панагонов, Разград

 31. Първан Гюрганов Чолев, Гоце Делчев

 32. Първан Маринов Първанов, Плевен

 33. Сабри Кемалов Бейтулов, Сливен

 34. Симеон Темелакиев Сотиров, София

 35. София Илиева Гълъбова, София

 36. Спаска Атанасова Говедарова, Гоце Делчев

 37. Станка Парушева Бодичева, Варна

 38. Станка Янева Лазарова, Плевен

 39. Стефан Георгиев Калчев, Пирдоп

 40. Стефан Йорданов Паскулов, София

 41. Стоян Стоянов Танов, Пловдив

 42. Тодорка Иванова Галева, Русе

 43. Христо Косев Христов, Дряново

 44. Христо Петров Иванов, София

 45. Цветан Ангелов Симеонов, Габрово

 46. Шукрие Махмудова Реджебова, Кърджали

 47. Янаки Трифонов Градев, София

 48. Янка Николова Сулева, Хасково

ЗА НЕВНЕСЕН ДЯЛОВ КАПИТАЛ

=============================


 1. Анка Йорданова Желева, с.Богомилово,обл.Стара Загора

 2. Васил Рангелов Димитров, София

 3. Велин Събев Хаджиев, Девин

 4. Гичка Косева Георгиева, Стара Загора

 5. Горан Иванов Станев, гр.Долни дъбник,обл.Плевен

 6. Динко Иванов Господинов, Стара Загора

 7. Добрин Добрев Добрев, Сливен

 8. Донка Георгиева Асенова, с.Огняново,обл.Пазарджик

 9. Евгени Ячков Димитров, гр.Вълчедръм,обл.Монтана

 10. Енчо Ганев Петров, с.Богомилово,обл.Стара Загора

 11. Желяза Петкова Жекова, Ямбол

 12. Иван Хараламбиев Иванов, София

 13. Илия Илиев Ненков, Ямбол

 14. Къньо Тодоров Кънев, Стара Загора

 15. Магдалена Стоянова Банкова, с.Граф Игнатиево,обл.Пловдив

 16. Маринка Христова Панайотова, Търговище

 17. Ненка Танчова Трошанова, гр.Хисар,обл.Пловдив

 18. Петра Тозева Русева, Стара Загора

 19. Радка Георгиева Цонева, Димитровград

 20. Салих Джемалов Кацаров, с.Трапище,обл.Разград

 21. Севдие Мюмюн Юсуф, с.Лясково,обл.Кърджали

 22. Станимир Колев Иванов, Русе

 23. Хаджер Осман Кадир, с.Звездел,обл.Кърджали

 24. Янко Златев Янков, Добрич

ПОРАДИ ЗАГУБА НА ГРУПА 1. Борислав Венциславов Борисов, София

 2. Боряна Димитрова Иванова, с.Соколаре,обл.Враца

 3. Галинка Иванова Попова, Габрово

 4. Елена Георгиева Стефанова, с.Розово,обл.Стара Загора

 5. Ина Недева Пеева, София

 6. Йоана Милчева Ерменкова, София

 7. Маргарита Атанасова Митрева, Ямбол

 8. Никола Димов Бакалов, София

 9. Стоян Петров Пейчев, Бургас

ПО ЛИЧНА МОЛБА

================= 1. Антоанета Димитрова Дикова, София

 2. Беджан Осман Али, с.Бъзън,обл.Русе

 3. Боянка Мирчева Крумова, София

 4. Ванина Младенова Младенова, София

 5. Генчо Петков Атанасов, Ямбол

 6. Георги Иванов Ряхов, София

 7. Данчо Гошов Будинов, София

 8. Живко Йовев Евтимов, гр.Обзор,обл.Бургас

 9. Йордан Славчев Пеев, София

 10. Кадир Шевкиев Хайрулов, Пловдив

 11. Маргаритка Генчева Димитрова, Ямбол

 12. Мито Христов Павлов, София

 13. Румен Иванов Василев, София

 14. Снежанка Йорданова Иванова, София


С П И С Ъ К

на

новоприетите член-кооператори на заседания на Управителниясъвет в периода от 67-то до 68-то Общо събрание, за утвърждаване

от 68-то Общо събрание


ПЪРВА ГРУПА

============ 1. Ангел Костадинов Говедаров, Гоце Делчев

 2. Александър Йорданов Тодоров, Добрич

 3. Али Асан Осман, Казанлък

 4. Андон Стефанов Кисьов, Пловдив

 5. Анка Юлиева Миленова, Варна

 6. Антон Тодоров Георгиев, с.Домище,обл.Кърджали

 7. Атанас Христов Матев, с.Белица,обл.Благоевград

 8. Атанаска Илиева Коджебашева, Смолян

 9. Биляна Валериева Додумова, с.Годешево,обл.Благоевград

 10. Божидара Маринова Велчева, София

 11. Васил Георгиев Илиев, Бургас

 12. Васил Денев Кулев,с.Медово,обл.Добрич

 13. Васил Стефанов Петров, Кюстендил

 14. Василка Иванова Христова, София

 15. Велика Иванова Гергова, гр.Долни дъбник,обл.Плевен

 16. Велин Събев Хаджиев, гр.Девин

 17. Виолета Тоскова Бютюнева, Пловдив

 18. Галина Великова Конарова, София

 19. Георги Кирилов Петков, с.Згориград,обл.Враца

 20. Гичка Косева Георгиева, Стара Загора

 21. Гюлсюм Енвер Ахмед,с.Войводово,обл.Хасково

 22. Даниела Георгиева Кочева, гр.Септември,обл.Пазарджик

 23. Десислава Огнянова Андонова, Кюстендил

 24. Джемиле Сюлейман Осман, гр.Сърница,обл.Пазарджик

 25. Димитър Панайотов Гальов, Русе

 26. Динко Иванов Господинов, Стара Загора

 27. Донка Георгиева Асенова, с.Огняново,обл.Пазарджик

 28. Евгени Ячков Димитров, гр.Вълчедръм,обл.Монтана

 29. Екатерина Петрова Николова, София

 30. Еленка Георгиева Димитрова, с.Алеково,обл.В.Търново

 31. Емилия Асенова Асенова, Казанлък

 32. Елица Димитрова Стойнова, гр.Белово,обл.Пазарджик

 33. Желяза Петкова Жекова, Ямбол

 34. Желязко Атанасов Вълчев, с.Черепово,обл.Хасково

 35. Златина Димитрова Дякова, с.Черно море,обл.Бургас

 36. Ивайло Кирилов Йонев, Перник

 37. Ивалина Христова Иванова, Враца

 38. Иван Кирилов Димитров, Благоевград

 39. Иван Христов Духтев, гр.Шипка,обл.Стара Загора

 40. Иванка Павлова Андонова, Кюстендил

 41. Ивелин Янков Богомилов, гр.Лом

 42. Илмас Муседир Бекиров, Добрич

 43. Йорданка Стефанова Христова, Ямбол

 44. Катрин Витали Димитрова, София

 45. Кирчо Димитров Родопски, с.Загражден,обл.Смолян

 46. Кристина Александрова Димитрова, Добрич

 47. Кристиян Грищев Григоров, Етрополе

 48. Кръстан Райчев Николов, София

 49. Куна Атанасова Карамфилова, Ямбол

 50. Къньо Тодоров Кънев, Стара Загора

 51. Лозенка Трайкова Кирязова, Варна

 52. Любен Лазаров Петров, Благоевград

 53. Любомир Валентинов Радлов, София

 54. Магдалена Стоянова Банкова, с.Граф Игнатиево,обл.Пловдив

 55. Максим Стелиянов Асенов, София

 56. Маринка Христова Панайотова, Търговище

 57. Мария Георгиева Георгиева, Бургас

 58. Мартин Ангелов Колибаров, Пловдив

 59. Милена Атанасова Ангелова, Г.Оряховица

 60. Милчо Стоянов Градев, с.Атия,обл.Бургас

 61. Минка Костадинова Цанева, гр.Дряново,обл.Габрово

 62. Михаил Пламенов Петров, Варна

 63. Мурад Мюмюне Мурад, с.Джелебско,обл.Кърджали

 64. Мустафа Мехмед Али, с.Чеганци,обл.Кърджали

 65. Небаат Шефкет Джелил, с.Войводово,обл.Хасково

 66. Неджибе Исмаилова Юсеинова, гр.Дряново,обл.Габрово

 67. Никола Демирев Николов, Варна

 68. Николай Иванов Чонгоров, София

 69. Петкана Костадинова Ботева, София

 70. Петра Тозева Русева, Стара Загора

 71. Петрослав Цветанов Цеков, Враца

 72. Петър Димитров Станев, Бургас

 73. Пею Пеев Ганев, Сливен

 74. Радка Георгиева Цонев, гр.Димитровград,обл.Хасково

 75. Райчо Илиев Качаров, с.Търън, обл.Смолян

 76. Рени Асенова Кичукова, Пловдив

 77. Светла Николаева Баракова, София

 78. Севда Найденова Доркова, с.Александрово,обл.Стара Загора

 79. Севдие Мюмюн Юсуф, с.Лиляково,обл.Кърджали

 80. Симеон Генчев Симеонов, гр.Николаево,обл.Стара Загора

 81. Слави Йорданов Славов, с.Калоян,обл.Варна

 82. Снежана Дианова Попова, Сливен

 83. Станка Георгиева Ненова, Ямбол

 84. Стойчо Въчков Стойчев, Пловдив

 85. Стою Диметров Трифонов, Добрич

 86. Таня Николова Миланова, София

 87. Тодор Русев Тодоров, с.Самоводене,обл.В.Търново

 88. Тодорка Георгиева Тодорова, Варна

 89. Тодорка Стоянова Аврамова, Търговище

 90. Фахредин Хасанов Ахмедов, Шумен

 91. Фетие Енвер Емин, с.Войводово,обл.Хасково

 92. Филип Велинов Ралчев, с.Върбица,обл.Плевен

93. Христо Тотев Христо, с.Върбица,обл.Плевен

94. Юлияна Крумова Кръстанова, с.Волуяк,обл.София

95. Шевки Юсеин Мехмед, с.Рани лист,обл.Кърджали

96. Янка Иванова Лазарова, Добрич

97. Янко Пенков Кодтадинов, Смядово
ВТОРА ГРУПА

=============

98. Ангел Иванов Георгиев, Русе

99. Бирсян Ариф Юсеин, гр.Дряново,обл.Габрово

100. Валерий Първанов Илиев, София

101. Гергана Петрова Аргирова, с.Тополово,обл.Пловдив

102. Добринка Петрова Помашка, Ловеч

103. Евгения Светославова Клинчева, София

104. Иванка Ангелова Йорданова, Русе

105. Иво Николав Копанаров, София

106. Илия Стойчев Пехливанов, Пловдив

107. Илияна Иванова Еленкова, София

108. Методи Георгиев Тодоров, Ямбол

109. Минка Михайлова Митева, Ямбол

110. Надежда Петрова Камбурова, с.Щръклево,обл.Русе

111. Нели Станкева Начева, Благоевград

112. Ненка Танчова Трошанова, гр.Хисар,обл.Пловдив

113. Ненчо Василев Ненчев, Сливен

114. Николай Павлов Колев, с.Победа,обл.Добрич

115. Николай Тодоров Дамянов, София

116. Пембегюл Шабан Осман, с.Черник,обл.Силистра

117. Петранка Христова Стоянова, с.Лиляк,обл.Търговище

118. Радка Илиева Великова, Добрич

119. Салих Джемалов Кацаров, с.Трапище,обл.Разград

120. Симеон Николов Христов, Русе

121. Станка Люцканова Тенева, Стара Загора

122. Стефан Колев Радев, гр.Казанлък,обл.Стара Загора

123. Стефанка Стойнова Стойнова, гр.Дряново,обл.Габрово

124. Стоянка Бонева Рунчева, с.Дъбово,обл.Ст.Загора

125. Хаджер Осман Кадир, с.Звездел,обл.Кърджали

126. Христо Кирчев Станчев, Варна

127. Янка Люцканова Петрова, с.Сборище,обл.Сливен

ВЪЗСТАНОВЕНИ

=============== 1. Августина Костова Косева, гр.Мъглиж,обл.Стара Загора

 2. Иван Райнов Атанасов, Стара Загора

 3. Исмаил Салих Исмаил, София

 4. Реджеб Хасан Кьоров, с.Манолич,обл.Бургас

 5. Севдие Мюмюн Юсуф, с.Лясково,обл.Кърджали

 6. Севдим Феим Шабан, Силистра

 7. Станимир Колев Иванов, Русе

 8. Халим Хасан Ферад, с.Дядовско,обл.Кърджали


ДО

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ НА

68-ТО ОТЧЕТНО

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА НПКСБ

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД

за

дейността на Управителния съвет ипостигнатите резултати

за периода април-2012 – март-2013 г.Уважаеми пълномощници,

Драги кооператори и гости,

Отчетната 2012 година премина под девиза на Международната година на кооперациите. Това бе уникална възможност, в целия свят да се засили видимостта и значимостта на кооперативния бизнес модел, проявил гъвкавост и устойчивост по време на икономическа криза, а и нещо много повече, кооперациите с грижата за членовете и обществото като цяло, са пример за икономическа структура с висока социална отговорност.


Съвсем логично девизът на Международната година „КООПЕРАЦИИТЕ ЗА СЪЗИДАНИЕ НА ЕДИН ПО-ДОБЪР СВЯТ„ се свързва с логото на което са изобразени седем човешки фигури, символизиращи седемте кооперативни принципа. Идеята е, да се представи образно, че успехът на кооперативния бизнес е плод на общите усилия на хората, които са водещ фактор.
Дейността на НПКСБ през 2012 година бе осъществена в условията на световна финансово-икономическа криза. Кризата в България в определена степен бе повлияна от европейската и глобалната, но има и своя специфика. Ширещата се бедност и безработица у нас доведоха до тежка социална криза, последвана от политическа криза. Именно бедността и безработицата у нас превърнаха икономическата криза в политическа. Българският бизнес преживява дълбоко разочарование. Повече от половината от българския бизнес е във фризера. Причините минават през закриването на десетки хиляди фирми /само от началото на 2013 година, те са 30 хиляди/ от леката промишленост, поради ниската добавена стойност в тях и загуба на поръчки, изпадналия в упорита и тежка криза сектор на строителството и недвижимите имоти. По официални данни над 10 милиарда лева са блокирани в непродадени имоти. Строителството повлече надолу със себе си и фирмите, произвеждащи мебели и стоки за дома.
Злоупотребата с господстващото положение на чуждестранните вериги и монополистите силно влоши състоянието на малките и средните български фирми. Цените на горивата, газа, на публичните услуги, на електроенергията са най-бързо растящите. Не на последно място са и замразените доходи на населението през последните години, когато българският лев загуби почти 15 на сто от своята покупателна способност на вътрешния пазар.
За съжаление следва да се отбележи, че бизнес климатът в България продължава да се влошава и през първите месеци на 2013 година. Измерваният от Националния статистически институт общ показател на бизнес климата, показва понижение с 1,8 пункта спрямо февруари на 2012 год. Най-силно понижение има показателят в търговията на дребно - с 5,3 пункта. Това е факт, поради влиянието на фактора „недостатъчно търсене”. Отчетеното негативно влияние е по-голямо от това на затрудненията на предприятията, свързани с несигурната икономическа среда и нелоялната конкуренция в бранша.
За наше най-голямо съжаление, експертите в областта на икономиката прогнозират, че рецесията в родния бизнес ще продължи минимум още три до четири години.
Именно в тази несигурна икономическа среда, финансовите проблеми, междуфирмената задлъжнялост, недостатъчното потребителско търсене, кооперациите в Международната 2012 год. доказват, че са не само феномен, но са и устойчив и успешен бизнес модел.
В отчетния доклад на УС пред 67-то отчетно-изборно събрание, бяха отчетени постигнатите резултати през мандата 2008-2012 год. В него бяха отчетени трудностите и постиженията на Кооперацията в условията на световната финансова криза.
В такива утежняващи се икономически и финансови условия и през 2012 г., НПКСБ продължи да работи и осъществява своята дейност – стопанска и социална.
И още нещо изключително важно – не се отказахме да отстояваме кооперативните принципи и ценности. През 2012 г. кооперацията изпълни своите социални функции, като с това доказа, че в условията на криза сме най-устойчивия стопански субект, изпълняващ значими социални функции.
Ето затова, днес Управителният съвет отново може да отчете пред Общото събрание, че и през 2012 г., една от най-тежките, кооперацията ни отново е изпълнила заложените си цели, както в икономически, така и в социален план, независимо от всички проблеми. Причините за това се коренят в демократичното й управление и еднаквата отговорност на нейните членове и ръководни органи.
ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ
Към момента в НПКСБ членуват 2364 член-кооператори, като са приети 127 член-кооператори и са отписани 95 член-кооператори, в т.ч. 24, поради невнесен дялов капитал, 48 бр. поради смърт 9 бр. за нередовни решения на ТЕЛК, 14 бр. по лична молба. Към изложените по-горе данни не са включени приетите и отписани член-кооператори в протокола от вчерашното заседание на УС, поради техническа невъзможност.
По възраст член-кооператорите се разпределят както следва:

 1. до 20 – 12 бр.

 2. от 21 до 30 г. – 162 бр.

 3. от 31 до 40 г. – 271 бр.

 4. от 41 до 50 г. – 318 бр.

 5. от 51 до 60 г. – 406 бр.

 6. от 61 до 70 г. – 549 бр.

 7. над 71 г. – 646 бр.

За съжаление от горната таблица е видно, че болшинството от член-кооператорите са на възраст над 60 години. От друга страна, като се има предвид спецификата на кооперацията, може би това все пак е реалната картина.


Редно е да отбележим, че продължава тенденцията за повишена активност по набирането на нови член-кооператори, особено след като по решение на УС бе засилено регионалното присъствие на нашите координатори. Това е видно и от предложените Ви за утвърждаване новоприети член-кооператори по предходната точка от дневния ред.
Този факт недвусмислено доказва, че кооперацията, подчинена на своите принципи и идеали, е притегателна организационна, икономическа и социална структура и привлича все повече член-кооператори.
Безспорно член-кооператорът трябва да има и интерес от членството си в кооперацията, а самата кооперация с повече членове е по-мощна, жизнеспособна и авторитетна, както пред обществото, така и пред държавните и обществени институции.
При осъществяване на организационната и социална дейност, все още срещаме затруднения с член-кооператори, които се отнасят меко казано несериозно към своите уставни задължения. Въпреки, че многократно сме отчитали пред ОС едни и същи проблеми, те все още се повтарят. Като: честа смяна на своите адреси, промяна в семейното положение, изтичане на срока на решението на ТЕЛК, раждане на деца, смяна на телефони, промяна в бизнеса и други важни промени, без да информират за това администрацията на НПКСБ. Това много затруднява, както организационната, така и социалната дейност, което неминуемо довежда до допускането на грешки, а понякога и до неточни изводи и заключения.
През 2012 г., както УС, така и оперативното ръководство разчиташе активната връзка с член-кооператорите да се осъществява от Вас, пълномощниците на ОС, но тази практика с малки изключения се оказа почти неработеща, поради което се наложи УС да вземе кардинално решение по този въпрос и да се изградят регионални структури в районите, като за целта бяха избрани активни член-кооператори по места за координатори, чрез които да се поддържа по-тясна и директна връзка с член-кооператорите по места. Покрити са над 200 общини в страната. Резултатите не закъсняха. Засилен интерес към кооперацията вече има и от такива райони като Кърджали, Монтана, Търговище, Шумен, Разград и особено Смолян, като от последния имахме много малко член-кооператори. Макар и кратката ни практика след създаването и разширяването на организационните ни структури доказва, че сме на прав път и сме длъжни занапред да ги укрепваме и да поощряваме нашите координатори, които работят на доброволни начала.
Благодарим Ви скъпи и истински приятели на кооперацията!
Може би тук е мястото да отбележим, че за съжаление кооперацията ни, освен много приятели има и меко казано недоброжелатели, и което е още по-лошо, някои от тях са пълномощници на ОС. Това много ярко пролича по време на кампанията за набиране на прословутите декларации за представителство. Нещо повече, вместо да запазят неутралитет, поради ангажираността си пред други организации, някои наши пълномощници демонстративно агитираха член-кооператорите да не подписват тези декларации. И още, използваха се похватите на заплахи и задкулисни агитации, дори се намериха и такива, които смятаха, че неподписалите декларация член-кооператори ще бъдат едва ли не втора ръка член-кооператори и ще бъдат ощетявани при раздаване на масовите помощи и потребителските талони.
Ето защо, още веднъж заявяваме, че подписването на декларацията за представителство е доброволен и осъзнат акт на всеки член-кооператор. Неподписалите декларация имат еднакви права с подписалите, а последните имат право да членуват и в друга, която си искат организация, според законите на Република България и никой няма право да им отнема каквито и да било права, само за това, че са предпочели НПК на слепите да ги представлява пред държавата. УС намира, че не е необходимо да се отделя повече внимание на този факт. Нека всеки член-кооператор сам за себе си да реши въпроса с подписването на декларация. Той обаче има много голям морален аспект за активистите на кооперацията, т.е. за Вас – пълномощниците на Общото събрание.
Размерът на дяловия капитал е запазен на 40 лева и УС счита, че на този етап не е необходимо той да бъде завишен или намаляван, тъй като болшинството от член-кооператорите и кандидат член-кооператорите са в затруднено материално положение и голяма част от тях са с доста сериозни съпътстващи заболявания със скъпо и постоянно лечение.
По решение на ОС е дадена възможност на член-кооператори, които разполагат със средства да ги предоставят на кооперацията под формата на „Целеви вноски” при по-добри условия от тези, които предоставят банките. Дяловият капитал на член-кооператорите е 202 290,38 лева, в т.ч. 97 172 лева – целеви вноски.
Подпомагането и трудоустрояването на член-кооператорите и през 2012 г. се осъществяваше съгласно решенията на ОС и вътрешния Правилник за подпомагане, приет от УС на НПКСБ, който отново е актуализиран.
През 2012 г. са изразходвани средства, както следва:

1.Парични помощи – 84 081,55 лв. – еднократни, новогодишни и пролетни

2.Помощи в натура – 78 129.96 лв.

3.Помощи за учащи се и студенти – 3 024 лв.

4.За трудоустрояване на чл.кооператори – 234 124,61 лв., в т.ч. от Държавния бюджет 31 045,23 лв.

Осигурителните вноски възлизат на 23 612,37 лв.


В тези средства не са включени сумите, които са за работни заплати на трудоустроените по програмите на Бюрата по ЗНЗ.
За проведени семинари и обучение на координаторите, членовете на УС и персонала са изразходвани 47 312,54 лв. Независимо от спряната субсидия от Държавния бюджет, УС и оперативното ръководство положиха максимално усилие да осигурят средства и за обучение на кадрите.
Общо изразходваните средства за член-кооператорите са 446 672,66 лева.
Всички тези разходи са покрити единствено и само със средства от стопанската дейност на кооперацията, без да е продавано имущество или теглене на кредити.
По специалните програми за трудоустрояване на член-кооператори чрез Бюрата по труда имаме 6 назначени член-кооператори, а през 2013 към момента са назначени още 5 бр. и подадени заявки на одобрени още 9 бр., за които очакваме да бъдат сключени трудови договори. Засилената очевидна активност в това отношение е плод на добрата и активна работа на нашите координатори по места.
На фона на регистрираната безработица, /драстичните над 90 % безработни хора с увреждания/ считаме, че ръководството на НПКСБ е положило максимални усилия за трудоустрояване и подпомагане на своите членове, независимо от факта, че от месец юни 2012 година, поради закъснялата пререгистрация на НПКСБ /не по нейна вина/ като организация за хора с увреждания на национално равнище ни бе спряна държавната субсидия от което загубихме 49 800 лв. Не е ясно дали ще получим такава и за 2013 г. Оперативното ръководство полага големи усилия, да получим субсидия не само за 2013 г. но и да получим остатъка за 2012 г. Въпреки тези неблагоприятни за нас събития, всички член-кооператори със социални пенсии се назначават на работа.
Не сме спрели да работим и за спечелване на нови проекти. До сега разписахме два нови проекта, но за съжаление и двата, макар и класирани не достигнаха фазата на финансиране, а останаха като резервни, поради ограничените отпуснати средства по европейските проекти. Все още има шанс за тяхното финансиране, тъй като не е започнала процедурата по сключване на договорите за финансиране, а през това време съществува вероятност, някоя от класиралите се организации да се откаже.

И за да изчерпим темата трябва да споделим пред Вас, че кооперацията ни е доста ограничена в участието си в много оперативни програми, поради факта, че макар и социална, все пак е регистрирана по Закона за кооперациите. Това налага спешно да бъде осъществена идеята, да се регистрира една нова организация по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, като кооперацията ни да членува в тази организация, разбира се, като си запази икономическата независимост и финансовата самостоятелност. По този начин вече наистина ще получим правото да кандидатстваме във всякакъв вид проекти, които най-често са за организации с нестопанска цел. В крайна сметка, важното е, че сме на прав път и този вид финансиране в полза на член-кооператорите ни трябва да продължи. Първите стъпки вече са направени. За разлика от наши член-кооператори, много хора с други увреждания заявиха желание и подписаха декларации да ги представляваме пред НСИХУ към МС без да са наши членове, което ще ни даде възможност да създадем такова сдружение с идеална цел.


Финансова дейност:
През 2012 година кооперацията ни е реализирала печалба преди данъчно облагане – 565 513,01 лв., т.е. – снижение спрямо 2011 г. 20.30 %. След начисляване на дължимите разходи за данъци от печалбата в размер на 59 574,60 лв. остатъчната такава е в размер на 505 938,41 лв.
Ако си спомняте прогнозата на председателя на миналото ОС, предвид задълбочаващата се криза, снижението трябваше да надхвърли 25 % за 2012 г. Тук със задоволство можем да отбележим, че тя не се сбъдна. Причината за това е, завишената активност на УС, ръководството, целия трудов колектив и не на последно място – нещо, за което говорихме в уводната част а именно – кооперативния бизнес модел.
Приходите, които отчита кооперацията са от търговия, предоставяне материална база под наем и приходи от финансиране. Относителният дял на наемите е най-висок.
През годините кооперацията отдаваше обектите под наем, чрез търг и сключваше изгодни наемни договори, което гарантираше спокойно управление, чист доход, свежи оборотни средства, реконструирани и модернизирани обекти и пр.
За съжаление финансовата криза доведе и до намаленото търсене на помещения за стопанска и търговска дейност. Нещо повече, има доста свободни помещения, а и наемателите на заетите постоянно искат занижаване на наемните цени.
Този факт се отчита и от редица консултантски фирми за недвижими имоти. НПКСБ поддържа едни от най-високите наемни цени, от една страна благодарение на упоритостта в преговорите с наемателите от страна на председателя, а от друга и от факта, че голяма част от тях са направили сериозни инвестиции и така да се каже нямат избор. Въпреки това УС винаги е бил съпричастен и обективно е оценявал всяка ситуация и когато се е налагало е давал възможност за глътка въздух на коректни и дългогодишни наематели.
Приходите от оперативна дейност възлизат на 2 096 хил. лева. Те са занижени със 135 хил. лева спрямо 2011 г., което произтича от намалените приходи от наеми, по-ниско реализирания стокооборот и най-вече от намалението на средствата за финансиране на дейността с 290 000 лева.
Разходите за оперативна дейност възлизат на 1 624 хил. лева, като бележат завишение със 2.33 %. Най-голямо завишение бележат разходите за външни услуги 16.24 %. Това произтича от завишените цени на енергоносителите. Освен външните услуги, завишението идва и от начислените амортизационни отчисления върху извършените дълготрайни преустройства на кооперативни обекти. Занижени са трудовите разходи със 6.73 %. Занижени са и разходите за материали с 28 %. Закупените стоки са с 5 хил. лева по-малко, спрямо 2011 г. Финансовите разходи възлизат на 4 хил. лв. т.е., с 1000 лева по-малко в сравнение с 2011 г.
През 2012 г. търговската дейност приключи с положителен резултат – 5 000 лева. Този резултат е обнадеждаващ, като се има предвид, че години наред търговската дейност е завършвала на загуба. През лятото на 2012 г. бяха внесени стоки от Дубай на консигнация, а през месец март тази година бе осъществен и първият директен внос на стоки от Република Турция. Резултатите ще видим тепърва, но се надяваме те да бъдат добри.
През отчетния период бяха преустроени, модернизирани и оборудвани с ново търговско обзавеждане още три търговски обекта, /София, Ловеч и Горна Оряховица/, като инвестициите възлизат на около 100 000 лева. Те придобиха съвременен европейски вид и се надяваме, че ще увеличат оборотите си. Този оптимизъм идва и от факта, че вече модернизираните ни обекти в гр. София и Благоевград значително увеличиха стокооборота.
Кооперацията е разполагала с достатъчно оборотни средства, поради което не се е наложило ползването на банкови кредити.
Общият актив възлиза на 1 891 хил. лв. Дяловото участие на кооперацията е в размер на 44 хил. лв., т.е. завишение от 3 хил. лв. от закупени акции.
През 2012 г. са извършени 23 броя ревизии. Не са констатирани драстични отклонения, за които да Ви информираме. Излишъците и липсите са осчетоводени, съобразно законодателството.
Извършените обезценки възлизат на 6 857 лв.
Кооперацията е работила със списъчен състав 72 бройки, в т.ч. АУП 9 щатни бройки. Средната работна заплата е в размер на 548 лв..
Материално-техническа база:
Със задоволство можем да отбележим, че бе удължен срока за безвъзмездно ползване на магазини в гр. Ямбол и гр. Благоевград, за което изказваме благодарност на съответните общински съвети. Водят се преговори и за получаване на магазин при същите условия. С огорчение следва да отбележим, че активисти на ССБ водят агресивна кампания по места с цел да се пречи на кооперацията да се сдобива с нови обекти и офиси.
Преустроените обекти, за които споменахме по-горе, ще бъдат включени във веригата КООП.
Управителният съвет счита, че търговската ни мрежа, стопанисвана пряко от нас вече е в отлично състояние след последните усвоени инвестиционни вложения. На практика вече е обновена почти цялата ни търговска база, използвана за пряка търговия от НПКСБ.
Продължават текущо и действията по параграф 26 от ПЗР на ЗК. Става въпрос за придобиване на обектите по отменения чл. 120 от ЗТСУ. Там, където не срещаме разбиране ще бъдем принудени да заведем съдебни дела, за които ще бъдат изразходвани значителни средства.

Търговска дейност:
През изминалата 2012 година, в цялата страна още по-осезаемо започнаха да се усещат последиците от световната икономическа криза. Негативните икономически тенденции в международен, национален и регионален аспект оказаха съществено влияние върху развитието на търговския сектор. Прекъсна се тенденцията за увеличаване икономическата активност на населението, безработицата нараства, доходите на населението осезаемо намаляват. Всичко това доведе до свиване на приходите от продажби в търговските обекти, както в национален мащаб, така и в кооперативната търговия. Независимо от изключително заниженото потребителско търсене, и поради временно спиране на три търговски обекта заради ремонтни дейности, както и принудителното затваряне на още три търговски обекта, реализираният стокооборот за 2012 г. е занижен само с 10 000 лв. т.е. с 2.75 % лв. спрямо 2011 г. Този резултат се дължи на вече обновените ни обекти, завишената отговорност на МОЛ и оперативното ръководство, а се надяваме занапред да се увеличи и с откриването на реконструираните обекти и пускането в оборот на вносната стока. Най-висок човекооборот са реализирали Вержиния Христова от гр. София 68 373 лв., Павлина Василева от София 60 723 лв. и Радка Рангелова от Пловдив 39 301 лв.

Реализираните бруто приходи са в размер на 84 000 лв.


Обращаемостта на стоките е все още на незадоволително ниво.
Уважаеми пълномощници,
Председателят на кооперацията участва активно и я представлява в следните органи: УС на ЦКС, УС на ГКС, Дирекционен съвет на КООПТЪРГОВИЯ-АД, Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към МС и СТБ, което ни прави сериозен и отговорен партньор на бизнеса, кооперативното дело и държавата.
В ЦКС се води класация между кооперациите при спазването на утвърдени критерии. Нашата кооперация не е изключена от тази класация, но не можем да заемем лидерското място, защото не отговаряме на следните критерии, приети от УС на ЦКС: - Обединяване на кооперациите, реализирани приходи от ресторантьорска дейност, промишленост, изкупуване, селско стопанство, ползвани туристически услуги в хотелските комплекси от веригата КООП, търговия на едро със стоки произведени от кооперативни организации, внедрена картова система, за предадена продукция на БУЛГАРКООП – ИМПОРТ – ЕКСПОРТ и пр. Въпреки това, винаги сме класирани в призовите места на така нареченото „ТОП 50”. Кооперацията ни е лидер по брой на членовете си, тя е една от най-печелившите кооперации и развива много активна социална дейност. Този факт е всепризнат и винаги се отчита на кооперативните форуми на всички нива.
Уважаеми пълномощници,

В началото на нашия отчетен доклад дебело подчертахме за ролята на кооперациите в икономиката на страната, а те в системата на ЦКС са 794 със своите 141 602 член-кооператори.


И тази година по прогнози на представители от бизнеса ще бъде трудна за някои от най-важните отрасли в българската икономика. Икономическите анализатори посочиха и основните проблеми – липса на чужди инвестиции, ограничен паричен ресурс, безработица, междуфирмена задлъжнялост в особено големи размери и др.
Ние не сме изолирани от пазара. Потреблението е свито осезателно, но както се отчита в много материали, кооперациите са гъвкави и успяват да се развиват в условията на икономическа стагнация. Предстои ни много работа по осъществяване на инвестиционните проекти. В същото време трябва да насочим и повече усилия в осъществяването на нашата социална дейност, грижите ни за член-кооператорите и техните нужди, но ще разчитаме и на тях активно да се включат в стопанския и социален живот на кооперацията – да търсят кооперацията, не само когато имат някакъв личен проблем или нужда, но и да участват в нейната многообразна дейност.
Уверяваме Ви, че и през 2013 година сме си поставили за цел да докажем, че кооперацията може да устои на предизвикателствата като осигури финансова стабилност за постигане на инвестиционна активност и социален просперитет.
Кооперативният бизнес модел е доказал, че това което сам човек не би могъл да постигне, с общи усилия може да се превърне в реалност. Мъдрост, даваща смисъл на девиза на ЦКС - „Всички заедно можем повече”.
Приключвайки отчетния доклад очакваме Вашите въпроси, мнения, предложения, становища и оценка за резултатите от дейността ни.

София 27 Април 2013 година


С УВАЖЕНИЕ:

Управителен съвет на НПКСБ

НАЦИОНАЛНА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Проект:

ДО

68 – ТО

ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА

НПК НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ


от

Красимира Иванова

главен счетоводител на кооперацията

Уважаеми член-кооператори,
Годишният финансов отчет носи обобщена информация относно общото финансово състояние на кооперацията. Анализът на финансово-икономическото състояние представлява система от критерий, показатели и изчисления за оценката на пазарните възможности и състоянието на кооперацията , относно възможността й да осъществява рентабилна и конкурентна дейност.

Целта на финансовия отчет е да информира органите на управлението за ефективността на дейността на кооперацията, информация за факорите оказали позитивно и негатвно влияние върху дейността й като отделен субект, да бъде база за формиране на определено управленско решение, да представи финансовото състояние пред вътрешни и външни потребители.

Всеки един търговец, осъществяващ дейност по занятие, трябва чрез документи и регистри да осигури пълно обхващане и отчитане на всички процеси и операции, свързани с тази дейност. Тази информация се осигурява чрез счетоводната система. Четирите основни качествени характеристики, които правят настоящата информация полезна за потребителите са разбираемост, уместност, надежност и сравнимост.

Финансовият отчет е изготвен при спазването на Закона за счетоводството и Националните счетовдни стандарти за малки и средни предприятия, като са спазени основните принципи на счетоводството – действащо предприятие, текущо начисление, предпазливост, предимство на съдържанието пред формата, запавзане на счетоводната политика, съпоставимост между приходите и разходите, независимост на отделните периоди и връзка между начален и краен баланс.

Финансовият отчет представя финансовите ефекти от сделки и други събития, като ги групират в широки категории съгласно техните икономически характеристики. Тези широки категории се наричат елементи на финансовия отчет. Елементите, пряко свързани с оценяване на финансовото състояние в баланса, са активи, пасиви и собствен капитал. Отчетът за промените във финансовото състояние обикновено отразява елементите на отчета за приходите и разходите.

Законът за счетоводството приема календарната година за отчетен период. Именно този период ще бъде отчетен в настоящия финансов отчет.

Финансовият отчет за 2012 г е изготвен на база обобщената информация в годишния баланс, ОПР, паричения поток и др

Счетоводният баланс е съставен на база информацията в оборотната ведомост. В него са представени активите и пасивите по раздели, групи и статии.Каталог: 4 2 -> 000 -> 000 -> 186
000 -> Езикът на тялото
000 -> Amyloid-Degrading Ability of Nattokinase from Bacillus subtilis Natto
000 -> Медицински свойства на веществата в гъбите висши базидиомицети: актуални перспективи (преглед) 1
000 -> Agaricus blazei Cordyceps sinensis
000 -> Апликационна форма за всеки клиничен случай се попълва отделна апликационна форма
186 -> Отчетен доклад на Контролния съвет на нпк на слепите в България за дейността му през периода
186 -> Отписаните член-кооператори в периода от 67-то до 68-то Общо
186 -> Решение по спешност. Ето защо, предвид гореизложеното предлагам на Вашето внимание проект за следните


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница