Семинарни тестове по фармакология (1) Лекарствa произход, наименования и етапи в създаването им Ж. Цокевастраница1/10
Дата25.07.2016
Размер1.36 Mb.
#5004
ТипСеминар
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


СЕМИНАРНИ, МОДУЛНИ И ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧНИ ТЕСТОВЕ ПО МЕДИЦИНСКА ФАРМАКОЛОГИЯ1СЕМИНАРНИ ТЕСТОВЕ ПО ФАРМАКОЛОГИЯ

(1) Лекарствa – произход, наименования и етапи в създаването им – Ж. Цокева

(2) Рецептура на лекарствените форми – Ж. Цокева

(3) Фармакокинетика и фармакодинамика на лекарствата – М. Ганева

(4) Фактори, повлияващи кинетиката и действието на лекарствата – Д. Дренска

(5) Парасимпатотропни лекарства и нервно-мускулни блокери – Р. Николов

(6) Симпатотропни лекарства – К. Симеонова

(7) Сънотворни и седативни средства – Д. Дренска

(8) Антиепилептични и антипаркинсонови лекарства – Сл. Сурчева

(9) Невролептици и анксиолитици – Р. Николов

(10) Антидепресанти. Ноотропни лекарства. Психостимуланти – Сл. Сурчева

(11) Опиоидни (наркотични) аналгетици – Сл. Сурчева

(12) Антимигренозни и антихистаминни лекарства – K. Тодорова

(13) Ненаркотични аналгетици и НСПВЛ – Сл. Сурчева

(14) Общи и местни анестетици – П. Гатева

(15) Лекарства за лечение на сърдечна недостатъчност. Диуретици – К. Симеонова

(16) Атиаритмични и антистенокардни лекарства – К. Симеонова

(17) Периферни вазодилататори. Ангиопротектори. Антидислипидемични лекарства – K. Тодорова

(18) Антихипертензивни лекарства – К. Симеонова

(19) Хематологични лекарства – Р. Николов

(20) Лекарства, повлияващи дихателната система – Р. Николов

(21) Гонадоактивни лекарства – Г. Ставрева

(22) Утероактивни лекарства – Ж. Бочева, В. Илиева

(23) Лекарства, повлияващи храносмилателната система – Р. Николов


(24) Тиреоaктивни и антидиабетични лекарства – Д. Пендичева


(35) Адренокортикоактивни лекарства – Д. Пендичева

(26) Витамини, минерали, олигоелементи – Сл. Сурчева

(27) Лекарства за лечение на костни заболявания и подагра – К. Симеонова

(28) Стоматологични лекарства за локално приложение – Р. Николов

(29) Бета-лактамни антибиотици – Г. Ставрева

(30) Небета-лактамни антибиотици – Г. Ставрева

(31) Сулфонамиди. Противотуберкулозни лекарства – В. Илиева

(32) Хинолони. Противовирусни лекарства – Г. Ставрева

(33) Антимикотици – М. Ганева

(34) Противопаразитни лекарства – Д. Пендичева

(35) Антисептици и дезинфектанти – Ст. Радев

(36) Противотуморни (антинеопластични) лекарства – В. Илиева

(37) Имуномодулатори – Д. Пендичева

(38) Лекарствени взаимодействия – Р. Николов

(39) Нежелани лекарствени реакции – Ж. Бочева, В. Илиева

(40) Антидоти – В. Илиева


МОДУЛНИ ТЕСТОВЕ ПО ФАРМАКОЛОГИЯ
(1) Обща фармакология – Ив. Ламбев, В. Илиева

(2) Невротропни лекарства – Ив. Ламбев, В. Илиева

(3) Лекарства, повлияващи сърдечно-съдовата система и фибринолизата – Ив. Ламбев, В. Илиева

(4) Ендокринологични и метаболотропни лекарства – Ив. Ламбев, В. Илиева

(5) Противомикробни лекарства – Ив. Ламбев, В. Илиева

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧНИ ТЕСТОВЕ
Тест 1 (дихателна система) – М. Ганева

Тест 2 (артериална хиперония и ИБС) – М. Ганева

Тест 3 (язвена болест) – Р. Николов

Тест 4 (бактериални и други инфекции) – Г. Ставрева, Д. Пендичева

Тест 5 (остри отравяния с някои лекарства и фосфорорганични съединения) – П. Гатева

Тест 6 (за онколози) – П. ГатеваТест 7 (за зъбoлекари) П. Гатева

ОТГОВОРИ НА СЕМИНАРНИТЕ ТЕСТОВЕ ПО ФАРМАКОЛОГИЯ

ОТГОВОРИ НА МОДУЛНИТЕ ТЕСТОВЕ ПО ФАРМАКОЛОГИЯ

CORRECT ANSWERS OF THE MODULE TESTS IN PHARMACOLOGY

ОТГОВОРИ НА ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧНИТЕ ТЕСТОВЕ
СЕМИНАРНИ ТЕСТОВЕ ПО ФАРМАКОЛОГИЯ
Тестовете имат за цел текущо да проверят усвоените от студентите знания и да тренират способността им за концентрация на вниманието. Тяхната структура е удобна за включване в компютърни програми. Въпросите и възможните отговори са подбрани след внимателна преценка. Семинарните тестове съдържат по 15 въпроса. Всеки въпрос има по 4 възможни отговора. Повечето тестове съдържат 1–3 или 1–4 верни отговора/въпрос, като броят на верните отговори е равен на броя на грешните. Малък брой семинарни тестове имат само по 1 верен отговор/въпрос. Верните отговoри трябва да се зачертават с “X”. Предвижда се по 45–60 s време за решаване на всеки въпрос. Тестовете са решени, ако броят на верните отговори е най-малко 60% (шестдесет процента). Крайната оценка се изчислява по приложените таблици.

Оценяване на тест с общ брой на верните отговори: 15


Верни отговори

Оценка на теста

8

2.00

9

3.00

10

3.50

11

4.00

12

4.50

13

5.00

14

5.50

15

6.00
Каталог: files -> DIR%203 -> Head%2017
DIR%203 -> 22. хомеопатични лекарства
DIR%203 -> Упражнение №10 Заверка: антисептици и дезинфектанти  Окислители
DIR%203 -> Холинергична медиация. Холиномиметици. Холинолитици I. Холинергична медиация
DIR%203 -> Упражнение №7 Заверка: I. Холинергична медиация
DIR%203 -> Вегетотропни средства1 Анатомо-физиологични особености
Head%2017 -> Книгата "тестове по фармакология"
Head%2017 -> С е м е с т р и а л е н т е с т «Основи на фармакологията и токсикологията»
Head%2017 -> Изпитен тест за кинезитерапевти (15 въпроса/15 минути/30 верни отговора)
Head%2017 -> Тестови изпитни въпроси за медици уважаеми колеги
Head%2017 -> Фармакотерапевтични тестове


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница