Широколентов достъп: По-слабо развитите страни в Европа намаляват разликата спрямо най-развититеДата10.04.2018
Размер45.42 Kb.


IP/08/1831

Брюксел, 28 ноември 2008 годинаШироколентов достъп: По-слабо развитите страни в Европа намаляват разликата спрямо най-развитите

Според публикуван днес от Европейската комисия доклад покритието на широколентовите технологии е продължило да нараства в Европа - от 18,2 % през юли 2007 г. до над 21,7 % през юли 2008 г. Докладът показва също, че разликата между страните в ЕС е намаляла – от 28,4 процентни пункта през юли 2007 г. на 27,7 през изминалия юли. Публикуваните днес данни сочат, че при 17 милиона стационарни широколентови линии, изградени за една година, стационарният високоскоростен достъп до интернет в ЕС е по-разпространената и по-бърза технология, като мобилният широколентов достъп започва да набира скорост, постигайки покритие от 6,9 %. Три четвърти от широколентовите линии в ЕС позволяват предаване на данни със скорост от и над 2 милиона бита за секунда (Mbps) – скорост, която позволява например предаването на телевизия по интернет.

Ръстът на широколентовите технологии е висок, като развитите държави в ЕС твърдо продължават да са световни лидери по отношение на разпространението им,“ заяви европейският комисар по далекосъобщенията Viviane Reding. „Радващо е също, че други страни в Европа преодоляват изоставането си. В рамките на Европейския план за икономическо възстановяване, представен от Комисията тази седмица, ние възнамеряваме да инвестираме допълнително 1 милиард EUR в инфраструктурата за високоскоростен интернет. Очаквам тази допълнителна мярка, заедно с поставянето на изразено политическо ударение върху ефективната конкуренция и по-нататъшно отваряне на пазара, да проправи пътя за постигане на целите ‘Широколентов достъп за всички европейци’ към 2010 г. и ‘Високоскоростен интернет за всички европейци’ към 2015 г.“

Новите данни, публикувани днес от Европейската комисия, сочат че, независимо от перспективите за намаляване на икономическия растеж като цяло, разгръщането на широколентовия достъп е продължило през последната година в цяла Европа, като за периода юли 2007 — юли 2008 г. ръстът е бил 19,23 %. На 1 юли 2008 г. в ЕС са съществували 107 милиона стационарни широколентови линии, 17 милиона от които са били добавени след юли 2007 г. Ръстът е бил най-висок в Малта (6,7 линии на 100 жители), Германия (5,1 на 100 жители) и Кипър (4,9 на 100 жители) и най-нисък във Финландия (1,9 на 100 жители) и Португалия (1 на 100 жители).

В световен мащаб Дания и Нидерландия продължават да бъдат лидери при широколентовия достъп, с покритие над 35 %. Девет страни от ЕС (Дания, Нидерландия, Швеция, Финландия, Обединеното кралство, Люксембург, Белгия, Франция и Германия) изпреварват Съединените щати, които имат покритие от 25 % съгласно статистиката на ОИСР от юни 2008 г.Разликата между най-развитата страна (Дания, 37,2 %) и най-слабо развитата страна (България, 9,5 %) остава съществена, но за първи път е намаляла (покритието през юли 2007 г. беше 34,1 % в Дания и 5,7 % в България). Тази разлика може да бъде обяснена основно с липсата на конкуренция и със слабости в регулирането. Например, докато пазарният дял на заварените оператори, предлагащи широколентов достъп, започва да се стабилизира около 45 %, то в някои страни (Австрия, България, Франция, Ирландия, Литва, Румъния и Испания) той се е увеличил в сравнение с юли 2007 г. Предстоящата реформа на правилата за далекосъобщенията в ЕС, по която в момента се водят дебати в Европейския парламент и в Съвета на министрите (MEMO/08/739), ще се заеме с премахването на тези основни пречки за растежа на широколентовия достъп.

Комисията публикува за първи път и данни за скоростите на стационарните широколентови линии, които са важен показател за едно общество, основано на знанието. 74,8 % от посочените линии в ЕС имат скорости от порядъка на 2 Mbps и повече (62 % между 2 и 10 Mbps, 12,8 % над 10 Mbps). По-високите скорости на предаване на данни по принцип предлагат на потребителите повече и по-добър избор при по-ниска цена за мегабит. Едва 1,4 % от европейските абонати разполагат със свръхбърз достъп до интернет (до 100 Mbps или още повече).

Цифровата абонатна линия (DSL) е главната широколентова технология в ЕС, с около 86 милиона линии. Въпреки това, ръстът на DSL продължава да спада бързо, като е намалял с 10,9 % в сравнение с юли 2007 г., за сметка на други стационарни широколентови технологии като кабел, влакнестооптична връзка до дома (FTTH) и мрежи с локален безжичен достъп.

Пример за растящата конкуренция в областта на инфраструктурата са непакетираните продукти (продукти с разделено предлагане на услуги и преносна среда), предназначени за крайния потребител, които продължават да растат с високи темпове, в голяма степен в резултат на успешното регулиране през последните няколко години. 65,3% от всички DSL линии на алтернативни оператори (24,7 милиона линии) са с напълно или с частично разделено предлагане на преносната среда и услугите, в сравнение с 45,4% през юли 2007 г. Това става за сметка на важни видове достъп на едро за алтернативните оператори, чийто дял при продукти от типа bitstream access (5,9 милиона линии) и при препродажбите (6,9 милиона линии) продължава да спада.

Други, публикувани за пръв път данни, сочат, че широколентовият достъп на базата на мобилни технологии от трето поколение или обмен на данни чрез карти за данни видимо набира скорост в някои от държавите-членки. Дания, Гърция, Германия, Италия, Словения и Испания са посочили степен на покритие за мобилните широколентови технологии над 10 %. На 1 юли 2008 г. в ЕС е имало 34 милиона абонати с мобилен широколентов достъп (в това число не са включени Франция, Нидерландия и Обединеното кралство, които не са представили информация по темата). Степента на мобилно покритие, показваща дела от населението, използващ активно мобилни широколентови технологии, варира в диапазона от под 1 % (Белгия и Кипър) до почти 20 % (Испания). Средната стойност за ЕС е 6,9 %. Броят на мобилните широколентови линии на базата единствено на специализирани устройства (карти за обмен на данни, модеми, USB карти), използвани предимно за мобилен достъп до интернет чрез преносими компютри, е значително по-малък (около 2-3 %).

Контекст:

Наличието на широколентов достъп е ключов показател за развитието на информационните и комуникационните технологии. Комисията докладва два пъти годишно за развитието на пазарите за широколентови технологии в ЕС въз основа на данни, утвърдени от държавите-членки. Европейският план за икономическо възстановяване, представен от Комисията тази седмица (IP/08/1771, MEMO/08/735), предлага да се активират нови финансови средства през периода 2009—2010 г. за постигането на целта „Високоскоростен интернет за всички“ в Европа.

Докладът е на разположение на адрес:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/implementation_enforcement/broadband_access/Broadband_data_july_08.pdf

Приложение

Стойностите за Дания са коригирани след крайния срок за представяне на данните. Покритието в Дания понастоящем е по-ниско и възлиза на 37,2 %.
Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница